16611

Работа с макрокомандами пакета Orcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 4. Работа с макрокомандами. Цель работы: получение навыков работы с макросами макрокомандами. Использование встроенных макросов создание вызов сохранение собственных макрокоманд. Порядок выполнения работы: 1. Запустить на выполнение прогр

Русский

2013-06-22

12.96 KB

2 чел.

Лабораторная работа 4. Работа с макрокомандами.

Цель работы: получение навыков работы с макросами (макрокомандами). Использование встроенных  макросов,  создание, вызов, сохранение собственных макрокоманд.

Порядок выполнения работы:

1. Запустить  на выполнение программу LIBEDIT.

2. Подготовить с помощью команды «Body» основного меню контур любого элемента.

3. Разработать макрос, например для задания пассивных выводов элемента. Для этого выполнить действия, описанные далее.

4. Выбрать команду «Macro» основного меню,  а в  ней  пункт «Capture».

5. На запрос программы «Capture Macro?»  ввести  клавишу или комбинацию  клавиш,  которым  будут назначены макрокоманды (например, нажать клавишу F1 и «Enter»).

6. Далее задать следующую последовательность нажатия клавиш: P (вход в подменю «Pin»);  « (добавить);  «Enter» (отказ от задания имени вывода); клавишей "стрелка вниз" установить курсор на пункт Passive (пассивный вывод) и нажать  клавишу  «Enter»; « (задание типа вывода - линия); «Esc» (выйти в основное меню); «Ctrl» «End» (завершение макроса).

7. Проверить работу созданного макроса. Для этого установить курсор в место предполагаемого вывода и  нажать  клавишу, которой была назначена последовательность команд (в нашем случае F1).

8. Записать  созданный  макрос  в  файл с помощью команды «Write» пункта основного меню «Macro».

9. Загрузить  созданный макрос из файла с помощью команды «Read» пункта основного меню «Macro».

10. По  заданию преподавателя создать еще ряд  макроопределений, проверить их работу и  записать  в  собственный  файл макрокоманд.

11. Изучить и уметь объяснить содержание созданных макро-файлов.

Ход работы:

Запустил  на выполнение программу LIBEDIT. Подготовил контур для создания элемента. Внимательно изучив методическое пособие и руководствуясь им создал макрокоманду, которая выполняет создание выводов элемента в указанном месте.

Для закрепления навыков работы с макрокомандами создал ещё несколько макрокоманд.

Созданные макрокоманды записал в файл под именем

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я получил навыки работы с макросами (макрокомандами), создал несколько своих макрокоманд и записал их на диск в файл


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35305. Основи трудового права України, Поняття, сторони, умови та види трудового договору 88 KB
  Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.
35306. Основи цивільного та сімейного права України 97 KB
  Цивільне право як галузь права – це сукупність встановлених чи санкціонованих державою цивільно-правових норм, що відображають інтереси окремих осіб (громадян, організацій) як членів суспільства, сприяють, на основі їх волевиявлень, досягненню цілей, що не суперечать закону, забезпечують можливість для задоволення духовних потреб громадян, а також захист їх інтересів.
35307. Основи адміністративного права України. Поняття, предмет, джерела, система адміністративного права України 29.54 KB
  Адміністративне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів державної виконавчої влади, а також інших державних органів в процесі здійснення їх владних повноважень.
35308. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів 2.18 MB
  Способи раціонального комплектування і використання машин.чо-тракторних агрегатів (МТА) вивчаються в курсі експлуатації МТА. Однак для успішного оволодіння цим курсом і згаданими способами необхідно добре знати властивості машин
35309. Основи господарського права України 89 KB
  Господарське право – це галузь права, система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності, використання результатів господарської діяльності та керівництво господарською діяльністю органами державної влади та місцевого самоврядування
35310. Основи кримінального права України. оняття злочину та його ознаки 134 KB
  Кримінальне право як галузь права — це сукупність юридичних норм (кримінальних законів), встановлених найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) або всеукраїнським референдумом, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
35311. Основи теорії держави та права. Правові відносини 94 KB
  Найхарактернішою ознакою соціальних норм є нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, тобто вказують, як варто себе вести у тій чи іншій конкретній ситуації; по-друге, вони є правилами загального характеру, для них характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата (адресуються всім, хто може опинитись у визначених соціальними нормами умовах).
35312. Основи конституційного права України. Загальна характеристика органів державної влади в Україні 92 KB
  Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади. Український парламент складається з 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.
35313. Тема: Використовування програми Провідник Мета: придбати уміння і навик роботи з програмою Провідник.. 303.5 KB
  1 відкрити вікно теки диска D: і створити в ній скажімо теку Petrenko букви латинські; 2 перейменувати теку Petrenko в теку Петренко букви кирилиці; з теки диска D: скопіювати в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 4 з теки диска D: перемістити в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 5 видалити з теки Петренко переміщений туди файл або теку; відновити в теці Петренко видалений раніше об'єкт; 7 виділити в теці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в теку Петренко; 8 виділити в теці...