16613

Разработка корпусов схемных элементов пакета Orcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 6. Разработка корпусов схемных элементов. Цель работы: получение навыков создания корпусов элементов принципиальных схем средствами программы PCB разработанных ранее с помощью программы LIBEDIT. Порядок выполнения работы: 1. Запустить на выполнени

Русский

2013-06-22

12.88 KB

2 чел.

Лабораторная работа 6. Разработка корпусов схемных элементов.

Цель работы: получение навыков создания корпусов элементов принципиальных схем средствами программы PCB,  разработанных ранее с помощью программы LIBEDIT.

 Порядок выполнения работы:

1. Запустить на выполнение программу PCB. 

2. Выбрать в  основном меню пункт «Quit», а в нем – команду «Library».

3. Выбрать пункт «Outline» и в нем команду «Write».

4. Выбрать команду «Origin» для установки начала  координат по положению курсора.

5. Выбрать команду «Begin» и нарисовать  очертание  корпуса элемента с  помощью  клавиш  со стрелками или мышью.  При этом ориентироваться по координатам в углу экрана о размерах создаваемого корпуса элемента.

6. Выбрать пункт «Name» меню «Library» и задать имя  элемента(для резистора: R****).

7. Выбрать пункт «Pad» меню «Library»  -  задание  контактной площадки. Задать тип, форму, размеры, номера контактных площадок. Для проверки правильности выполненных действий рекомендуется проверить  информацию  о  контактных  площадках с помощью пункта «Read».

8. Выбрать пункт «Anchor» меню «Library». Задать центр вращения данного элемента (желательно расположить его на  одной  из контактных площадок).

9. Выбрать пункт «Quit» меню «Library», в нем команду «Write» и задать имя  модуля  созданного  корпуса  элемента в библиотеке корпусов (например,  R1). При этом будет создан новый модуль в каталоге MOD  с именем R1.  Данное имя используется программой DRAFT для занесения в поле «Part Field 1»  типа корпуса элемента.

10. По заданию преподавателя разработать еще ряд корпусов различных элементов (конденсатора, диода, транзистора).

Ход работы:

Запустил на выполнение программу PCB. Внимательно изучив методическое пособие и руководствуясь им нарисовал очертание корпуса (для резистора), задал его имя,  разместил контактные площадки и задал центр вращения. Сохранил созданный корпус в файл

Вывод: в ходе выполнения данной работы я получил навыки создания корпусов элементов принципиальных схем средствами программы PCB,  разработанных ранее с помощью программы LIBEDIT. Создал корпус для резистора и сохранил его в файле


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування створення правильної програми і лише другий її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 обєктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де модулі елементів матриці . Якщо і матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...
20478. Властивості сполучень (Трикутник Паскаля) 25.5 KB
  Ряди трикутника Паскаля умовно пронумеровані згори починаючи з нульового й числа в нижньому ряді відносно чисел у попередньому ряді завжди розміщені ступінчасто й навскіс. Кожне число в кожному ряді одержуємо додавши два числа розміщені вгорі зліва і справа. Наприклад перше число в першому ряді 0 1 = 1 тоді як числа 1 і 3 в третьому ряді утворюють число 4 в четвертому ряді: 1 3 = 4. Правило Паскаля стверджує: якщо kй біноміальний коефіцієнт в біноміальному ряді для x yn тоді для будьякого додатного цілого n і будьякого...
20479. Графічний метод відокремлення коренів 39.5 KB
  Найчастіше в додатках використовуються трансцендентні рівняння. Для відокремлення коренів можна ефективно використати ЕОМ. Проте слід памятати що дане твердження справедливе лише за умов монотонності на заданому відрізку і виборі достатньо малого кроку приросту аргументу з врахуванням характеристик. Слід аналізувати три можливості що можуть виникнути а саме: Якщо рис.
20481. Детальний розгляд критичних етапів життєвого циклу. Принципи структурного аналізу 34 KB
  Принципи структурного аналізу. Всі методології структурного аналізу базуються на ряді загальних принципів частина з яких регламентує організацію робіт на початкових етапах ЖЦ а частина використовується при виробленні рекомендацій щодо організації робіт. В якості двох базових принципів використовуються наступні: принцип розділяй і володарюй і принцип ієрархічного упорядкування. Перший є принципом вирішення важких проблем шляхом розбиття їх на безліч менших незалежних завдань легких для розуміння і вирішення.