16614

Модификация корпусов схемных элементов пакета Orcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 7. Модификация корпусов схемных элементов. Цель работы: получение навыков редактирования готовых корпусов элементов схем при помощи программы PCB. Порядок выполнения задания: 1. Запустить на выполнение программу PCB. 2. Выбрать в основном меню пу

Русский

2013-06-22

11.79 KB

2 чел.

Лабораторная работа 7. Модификация корпусов схемных элементов.

Цель работы: получение навыков редактирования  готовых  корпусов элементов схем при помощи программы PCB.

Порядок выполнения задания:

1. Запустить на выполнение программу PCB.

2. Выбрать в основном меню пункт «Quit»,  в нем  -  команду «Library», а в ней - пункт «Quit».

3. Выбрать  команду  «Load»  и ввести имя корпуса элемента, который необходимо изменить (например,  14dip300). При этом на экране дисплея отобразится вызванный элемент.

4. Отредактировать  корпус  элемента, используя  команды, рассмотренные на двух предыдущих занятиях.

5. После  окончания  редактирования  выбрать команду «Quit» пункта «Library», а в ней - команду «Write» и ввести новое имя модуля.  При этом на диске в подкаталоге MOD каталога ORCAD появится файл с указанным именем, в котором содержится вид корпуса элемента схемы.

6. Выполнить  указанные действия по редактированию корпусов для других схемных элементов.

Ход работы:

Запустил на выполнение программу PCB. Внимательно изучив методическое пособие и руководствуясь им загрузил корпус из библиотеки, отредактировал его и сохранил.

Вывод: в ходе выполнения данной работы я получил навыки редактирования  готовых  корпусов элементов схем при помощи программы PCB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70926. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції 79 KB
  Збут підприємством свого товару це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку виручки. Планування збуту полягає у визначенні характеру нових товарів та їх параметричних рядів співвідношення обсягів випуску старих і нових виробів...
70927. Планування виробництва продукції 131 KB
  Структура й показники виробничої програми підприємства Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому періоді який за номенклатурою...
70928. Оперативно-календарне планування і контроль 100 KB
  Основними завданнями оперативно-календарного планування на підприємстві є: забезпечення ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів та номенклатури виготовлення і збуту продукції; забезпечення рівномірності та комплектності завантаження устаткування...
70929. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця 247 KB
  Вивчення ринку сировини й матеріалів. Запаси матеріалів та регулювання їхніх обсягів. Однак служба матеріальнотехнічного забезпечення повинна перевіряти замовлення виробничих підрозділів з огляду на відповідність замовлених матеріалів технічним умовам та даним обліку наявних...
70930. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 176 KB
  Виробнича потужність підприємства -– це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної номенклатури і якості протягом планового періоду при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології організації...
70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...
70933. Фінансове планування і контроль на підприємстві 162.5 KB
  Перелік основних бюджетів підприємства за їхнім цільовим призначенням Операційні Фінансові бюджет доходу; бюджет виробництва продукції виробнича програма; бюджет прямих матеріальних витрат; бюджет обсягів придбання матеріалів; бюджет витрат на оплату праці; бюджет загальновиробничих витрат...
70934. Планування і контроль оновлення продукції 134 KB
  В умовах ринкової економіки планування виробничої діяльності підприємства орієнтується на максимальне задоволення попиту потенційних споживачів продукції (робіт, послуг). Протягом свого життєвого циклу продукція на ринку переживає декілька етапів.