1665

Топография половых органов у беременных и небеременных крупных животных

Доклад

Медицина и ветеринария

Наружное исследование на беременность слагается из трех диагностических приемов: осмотра, пальпации и аускультации.

Русский

2013-01-06

21.23 KB

6 чел.

Топография половых органов у беременных и небеременных крупных животных(при ректальном и наружном методах исследования)

Наружное исследование на беременность слагается из трех диагностических приемов: осмотра, пальпации и аускультации. Осмотром животного удается установить след признаки беременности:

1) вероятные:

а)изменение контуров живота;

б)увеличение молочной железы;

в)отеки конечностей, молочной железы и брюшной стенки;

2) истинный признак: движение плода.

Пальпацией брюшной стенки выявляется только один истинный признак беременности – плод. Аускультацией воспринимается сердцебиение плода. Отрицать стельность на основании исследования наружным методом нельзя.

Ректальный метод основан на выявлении состояния следующих компонентов половой сферы: яичников, рогов, тела и шейки матки, маточных брыжеек, маточных артерий и плода.

Ректальный метод основан на прощупывании через прямую кишку анатомо-топографических изменений матки, яичников и питающих эти органы сосудов. Исследование проводится, начиная с 1 — 2 мес стельности. При исследовании необходимо пользоваться перчаткой. Коров и телок исследуют в стойле или станке.

У нестельных коров матка располагается в тазовой полости на лонных костях. При пальпации ее рога сокращаются. Матка имеет шарообразную форму, разделенную межроговой бороздкой.

У стельных коров (телок) в зависимости от срока стельности в половых органах происходят изменения, которые при ректальном исследовании характеризуются следующими признаками: в первый месяц стельности рог-плодовместилище больше противоположного в 1, 5 раза, ощущается флюктуация околоплодной жидкости. На втором месяце стельный рог в 2 раза больше небеременного, околоплодной жидкости в матке 300 — 500 мл, флюктуация прогрессирует. Межроговая бороздка почти сглажена. На третьем месяце рог-плодовместилище увеличен в 4 раза по сравнению с небеременным, диаметр его 12—15 см, околоплодной жидкости 900—1200 мл, флюктуация ее хорошо выражена в обоих рогах. На четвертом месяце прощупываются отдельные части плода, плацентомы величиной с боб, ощущается вибрация (жужжание) средней маточной артерии в области рога-плодовместилища, околоплодной жидкости 3 — 4 л. На пятом месяце матка уже опущена в брюшную полость вместе с шейкой. Плацентомы величиной с желудь или голубиное яйцо. Средняя маточная артерия диаметром 8—10 мм, вибрация ее усиливается. Плод прощупывается легко. На шестом месяце матка с плодом находится глубоко в брюшной полости. Плацентомы величиной с куриное яйцо, вибрация средней маточной артерии рога-плодовместилища выражена сильно, ее диаметр 10—12 мм. Средняя маточная артерия свободного рога также вибрирует, но слабее, чем беременного, ее диаметр 7 — 9 мм. На седьмом-восьмом месяце хорошо прощупывается плод, выражена вибрация средних маточных артерий, вибрируют обе задние маточные артерии. Для девятого месяца стельности характерно вклинивание частей плода в тазовую полость, вибрация маточных артерий усиливается, их диаметр составляет 18 — 20 мм. Появляются предвестники родов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й обєктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...
65688. КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА КРАТНОСТІ В СИСТЕМІ МОВИ ТА ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 164 KB
  На жаль українське мовознавство тривалий час стояло осторонь опрацювання цієї проблеми тому багато питань вже розвязаних для багатьох інших словянських мов в україністиці ще перебувають у стадії дослідження. При цьому кратність тлумачать як аспектуальне значення що характеризує дієслова...
65689. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ 266 KB
  Для досягнення мети поставлені такі задачі: Дати клінічну характеристику пацієнток із доброякісними новоутвореннями яєчників та оцінити діагностичну чутливість та специфічність ультразвукових методів трансабдомінальна трансвагінальна сонографія та допплерометрія...
65690. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ПЛАЦЕНТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 4.49 MB
  Доведено що ембріон людини найбільш чутливий до будь-яких ушкоджувальних чинників у перші дні і тижні його внутрішньоутробного розвитку коли відбувається формування ранньої плаценти структурної основи взаємодії між матірю та ембріоном Петренко В.
65691. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН УКРАЇНИ 1.86 MB
  Бентонітові глини мінеральна сировина багатоцільового призначення яка характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей таких як пластичність здатність до набрякання висока сорбційна активність. Всі обєкти мінерально-сировинної бази МСБ бентонітових глин України характеризуються різним ступенем вивченості.
65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.
65693. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНБАСУ 178 KB
  Ринкові пріоритети сучасного суспільства визначають орієнтири соціальних якостей особистості які раніше не висувалися до неї покладання на власні сили ініціативу розширення індивідуальної свободи та відповідальності значущість особистісного успіху що зумовлює змістовну зміну збагачення процесів соціалізації особистості.