1668

Физиологическое и экономическое значение сухостойного периода у коров

Доклад

Медицина и ветеринария

Сухостойный период - время от прекращения у животных лактации до очередных родов, у дойных коров и коз — период от запуска доения до родов.

Русский

2013-01-06

20.99 KB

7 чел.

Физиологическое и экономическое значение сухостойного периода у коров

Сухостойный период - время от прекращения у животных лактации до очередных родов; у дойных коров и коз — период от запуска доения до родов. Сухостойный период физиологически необходим для сохранения здоровья животных, продления срока их жизни, получения жизнеспособного приплода и высокой молочной продуктивности у коров. Ср. продолжительность сухостойного периода для крепких нормально упитанных коров 60 сут, для ослабленных — 70—75 сут. Нередко коровы самозапускаются за 3—4 мес до родов, у таких животных наиболее часто регистрируют различные осложнения родов и послеродового периода (задержание последа, субинволюция матки и др. ). Осн. причина этих явлений — позднее оплодотворение коров после родов (90 и более сут). Отсутствие или слишком короткий сухостойный период также отрицательно сказываются на жизнеспособности приплода, организме матери, сё последующей плодовитости и продуктивности. В сухостойном периоде очень интенсивно растет плод интенсивно растет плод, происходит морфологич. перестройка всех Компонентов молочной железы и её подготовка к новой лактации. В организме беременных происходит гиперфункция всех систем и органов, в результате чего Не только восстанавливается содержание кальция, фосфора и мн. др. жизненно важных пластич. веществ, израсходованных в период предшествующей лактации, но и накапливается их значит. запас для новой лактации. При запуске коров (особенно высокопродуктивных) уменьшают дачу сочных и концентрированных кормов, ограничивают водопой, сокращают число доений и др. Запуск, продолжающийся обычно 7—12 сут, считают законченным, если молочная железа значит. уменьшилась (“подсохла”). По окончании запуска коров переводят на полноценный рацион, к-рый должен соответствовать предполагаемой молочной продуктивности после родов. Физиол. состояние коров контролируют путём систематич. диспансеризации и регулярных лабораторных исследований крови и мочи беременных. Для контроля полноценности кормления проводят исследования кормов; при необходимости в рацион вводят недостающие микроэлементы, витамины. Коровам предоставляют ежедневно активный моцион (не менее 3—4 ч). Большое значение имеет ультрафиолетовое облучение коров, особенно в стойловый период, содержание их в сухих, светлых, с хорошей вентиляцией коровниках. В животноводч. комплексах предусматривают спец. цех для сухостойных коров, в к-ром осуществляется правильная подготовка коров к отёлу .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та кон’юнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...