16792

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Научная статья

География, геология и геодезия

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД Александрова Т.Н. Институт горного дела ДВО РАН Литвинова Н.М. Институт горного дела ДВО РАН В процессе измельчения рудная масса испытывает комплекс физикохимических воздействий: механическую сухое и...

Русский

2013-06-25

37 KB

8 чел.

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Александрова Т.Н. (Институт горного дела ДВО РАН)

Литвинова Н.М. (Институт горного дела ДВО РАН)

В процессе измельчения рудная масса испытывает комплекс физико-химических воздействий: механическую (сухое измельчение), гидратирующую (мокрое измельчение) и химическую (измельчение с использованием химических реагентов) составляющую процесса разрушения измельчаемого материала. Для оценки степени разупрочняющего и разрушающего комплекса физико-химических воздействий на измельчаемый материал рассмотрим каждую составляющую энергии разрушения в отдельности. Проведение мокрого измельчения дает дополнительное воздействие гидратирующей части. На рис. 1 представлены первичные кинетические кривые при мокром способе измельчения для руд с различным вещественным составом.

Рис. 1. Кинетика образования готового класса крупности –0,1+0 мм для руд с различным вещественным составом (мокрое измельчение)

Материал пробы Многовершинного месторождения наиболее сложно подвергается измельчению. Для интенсификации процесса разрушения сложных сростков в эксперименте использовалось физико-химическое воздействие на измельчаемую массу. С целью выявления закономерностей измельчения при разном способе воздействия на руду проведем анализ первичных кинетических зависимостей, определим константу процесса измельчения (k), установим порядок процесса путем последовательной линеаризации первичных кривых измельчения в различных координатах. Получим уравнение, описывающее процесс измельчения при совместном воздействии механической, гидратирующей, химической составляющей процесса измельчения.

где R  - выход готового класса крупности, %; t - время измельчения, мин; n - коэффициент, определяемый методом линеаризации кинетических кривых, характеризующий порядок процесса измельчения; k - коэффициент измельчения, изменяющийся в зависимости от вещественного состава руды; С - расход реагента, г/т; m - коэффициент, определяемый методом линеаризации кинетических кривых, изменяющийся в зависимости от применяемых интенсифицирующих добавок при измельчении.

На рис. 2, 3 приведены данные изменения коэффициента (k) измельчения с учетом механической, гидратирующей, химической составляющих процесса.

Рис. 2. Изменение коэффициента эффективности процесса измельчения в результате воздействия различных составляющих энергии разрушения

Воздействие гидратирующей составляющей энергии разрушения рудных зерен приводит к приросту коэффициента измельчения на 3,53%; введение оптимального расхода реагента (на примере гидроксида натрия) увеличивает прирост до 13%.

Рис. 3. Изменение коэффициента эффективности процесса измельчения с использованием реагента при его разных расходах (г/т)

В результате проведенных исследований установлен оптимальный расход интенсифицирующей добавки (50 г/т) при измельчении руды месторождения Многовершинное, при увеличении расхода реагента снижается коэффициент эффективность измельчения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві об’єднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...
15506. Городельська унія 12.44 KB
  Городе́льська унія 1413 угода між польським королем Владиславом ІІ Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом укладена 2 жовтня 1413 року у місті Городлі на річці Західний Буг. Рішення угоди заперечуючи положення Кревської унії 1385 р. підтверджували існування Вели...
15507. Громадівський рух 23.27 KB
  Наприкінці 50х років XIX ст. в умовах лібералізації царського режиму відбувається відродження українського національного руху. Одним з центрів відродження стала столиця Російської імперії Петербург де мешкало чимало українців і куди після відбуття покарань дозволили по
15508. Два собори в Бересті 1596 27.26 KB
  Бересте́йська у́нія пол. Unia brzeska англ. Union of Brześć біл. Берасьцейская унія рос. Брестская уния рішення Київської митрополії Руської православної церкви на території Речі Посполитої розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом та об'єднатися з Апостольськ
15509. Держава Романовичів у 13-14 столітті 14.27 KB
  По смерті короля Данила Романовича ГалицькоВолинська держава незважаючи на деяку внутрішню децентралізацію в останній третині XIII ст. залишалася єдиною ще майже століття. З самого початку її формально очолював Василько Романович 1264 1269 котрого решта князів шанувала я
15510. Етапи становлення Київської Русі 13.37 KB
  В історії Київської держави можна виділити такі основні періоди: 1 882-972рр. від початку правління князя Олега до смерті князя Святослава період швидкого зростання Київської Русі За цей час було створено величезне господарське й політичне об'єднання. Князь Олег підк
15511. Создания территориальных условий, рационального использования и охраны земель при отводе земельного участка 36.39 KB
  Территориальное землеустройство это комплекс мероприятий по образованию новых упорядочивание и изменению существующих землевладений и землепользовании специальных фондов земель установлению границ и режим использования земель адмистративнотерритори
15512. Енеоліт на території України 13.19 KB
  Енеоліт на території України Наприкінці V на початку IV тис. до н.е. деякі племінні групи які жили на території України освоїли мідь усвідомивши її переваги перед традиційними матеріалами. Поява металевих виробів що мали сталі форми ознаменувала початок нової перехі
15513. Етапи входження України до Великого князівсьва Литовського 22.72 KB
  Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського Перервана традиція літописання зумовила наявність білих плям в історії польськолитовської доби. Через це частина істориків період існування Великого князівства Литовського до Люблінської унії 1569 р.