16897

Подготовка документа к печати. Урок

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Тема Подготовка документа к печати Цели урока: 1 обучающие: Освоить дополнительные возможности OpenOffice.org Writer; Научиться быстро и качественно готовить документ к печати; 2 развивающие: повышение общего образовательного уровня в области офи

Русский

2013-06-27

20.16 KB

53 чел.

Тема «Подготовка документа к печати»

Цели урока:

1) обучающие:

 •  Освоить дополнительные возможности OpenOffice.org Writer;
 •  Научиться быстро и качественно готовить документ к печати;

2) развивающие:

 • повышение общего образовательного уровня в области офисных технологий;
 • развитие познавательных профессиональных мотивов поведения;
 • развивать навыки и стремление к самообразованию в области офисных технологий.

3) воспитательные: формирование общей профессиональной культуры.

Тип урока: обучающий с индивидуальной работой учащихся.

Обеспечение урока: рабочие места, оборудованные ПК. Программное обеспечение: OpenOffice.org 3.1. Электронные материалы для урока на портале колледжа: папка "Подготовка документа к печати".

Межпредметные связи: русский язык, информатика, делопроизводство.

Внутрипредметные связи: текстовые таблицы, структура документа.

Вопросы для повторения: назовите основное требование к созданию структуры документа (заголовки)

План урока

Сообщение новых знаний:

 1.  Сообщение знаний по вопросам:
  • Общие сведения по подготовке документа к печати
  • Преобразование таблицы в текст
  • Форматирование текста, автоматическая расстановка переноса слов.
  • Проверка орфографии и грамматики.
  • Оформление заголовки глав.
  • Каждый раздел с новой страницы
  • Добавление  вручную названий к рисункам
  • Возврат в обычный режим
  • Вставка сносок
  • Создание оглавления
  • Создание предметного указателя
  • Создание списка иллюстраций
  • Создание титульного листа
  • Создание колонтитула для титульного листа
  • Создание колонтитулов для остальных страниц
  • Создание разных колонтитулов для четных и нечетных страниц
  • Включение номера и названия главы в колонтитул.
  • Вставка страницы с использованной литературой.

Самостоятельная работа

2. Индивидуальная работа на рабочих местах за компьютером (файлы LR_Подготовка документа к печати и  Дипломное проектирование)

3. Вопросы для закрепления:

 • Правила профессионального форматирования документа;
  • Основные этапы подготовки документа к печати;
  • Отличительные особенности колонтитула первой страницы;

4. Задание на дом

В любом документе выделить элементы для возможной вставки сносок

5. Завершение урока, подведение итогов

Литература:

 1.  Никитин С.В. Создание и подготовка к печати брошюр OpenOffice.org Writer. - Н. Тагил, 2008. - 51 стр., 47 илл.
 2.  Адиелссон М., Белзунс А., Баярс К., Байфилд Б. Руководство по Writer. - Инфра Ресурс, 2006. - 418 стр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38137. Організація морально-психологічного забезпечення окремих видів бойової підготовки підрозділів 157 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування,
38138. Організація заходів морально-психологічного забезпечення виконання миротворчих завдань 149 KB
  Географія міжнародних миротворчих операцій є практично необмеженою, оскільки жоден населений регіон світу не можна вважати абсолютно стабільним. Тому військові підрозділи, що призначаються для здійснення миротворчих операцій, мають бути готовими до дій у будь-яких географічних і кліматичних умовах. Водночас не викликає сумніву потреба диференційованої підготовки миротворчих підрозділів до дій в особливих умовах (наприклад, гірських або тропічних).
38139. Організація психологічної підготовки в збройних силах країн – членів НАТО 107.5 KB
  Організація моральнопсихологічного забезпечення Заняття №16: Організація психологічної підготовки в збройних силах країн членів НАТО Час: 2 години Мета заняття: 1. У бундесвері концепцію виховного впливу формує цілий Апарат ідеологічної роботи збройних сил безпосередньо підпорядкований міністру оборони країни. На вищому рівні цим...
38140. Морально-психологічне забезпечення основних видів бою Сухопутних військ ЗС України 133.5 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування...
38141. Завдання органів з виховної роботи на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України 159.5 KB
  Морально-психологічне забезпечення діяльності військ – це система заходів, спрямованих на формування і підтримання високого морального духу армії, МПС і дисципліни особового складу, правопорядку військового, на згуртування військових колективів і протидію інформаційно-психологічному впливу противника.
38142. Плануюча і звітна документація з питань морально-психологічного забезпечення виконання миротворчих завдань 104 KB
  Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: виховної роботи це визначення напрямів шляхів змісту засобів методів і форм щодо реалізації цілей виховної роботи прийняття конкретних адресних обґрунтованих рішень що стосуються реалізації заходів виховної роботи їх...
38143. Відпрацювання плануючої та звітної документації з питань морально-психологічного забезпечення основних видів бою 102 KB
  Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Планування виховної роботи це визначення напрямів шляхів змісту засобів методів і форм щодо реалізації цілей виховної роботи прийняття конкретних адресних обґрунтованих рішень що стосуються реалізації заходів виховної роботи...
38144. Методика прогнозування і розрахунку психологічних втрат серед особового склад 162.5 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№5: Моральнопсихологічне забезпечення підготовки миротворчих підрозділів Сухопутних військ ЗС України Заняття №11: Методика прогнозування і розрахунку психологічних втрат серед особового склад Час: 2 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Сутність психологічної підготовки полягає у формуванні в особового складу таких моральнопсихологічних і бойових...
38145. Вивчення керівних документів з питань організації культурно-виховної та просвітницької роботи 94 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№6: Культурновиховна і просвітницька робота в Збройних Силах України Заняття №3: Вивчення керівних документів з питань організації культурновиховної та просвітницької роботи Час: 2 години Мета заняття: 1. Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Основна частина 70...