16965

Динамічні набори записів

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практична робота №3 Тема: Пошук даних. Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів користуватися вбудованою функцією Построитель выражений. Устаткування: ПК. Операційна система Windows СУБД Ms Access. Створити групові запити які визначають для ринк...

Украинкский

2013-06-28

105.5 KB

2 чел.

Практична робота №3

Тема:   Пошук даних.

Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.

Устаткування: ПК. Операційна система Windows, СУБД Ms Access.

Створити   групові   запити,   які   визначають   для   ринків   середнє значення цін:

1.  за всіма місяцями. Запит повинен мати такі поля: Найменування товару, CENA1, CENA2, CENA3, Середня ціна

  1.  за певний місяць (значення місяця має задаватися під час виконання запиту у вигляді параметра у такому форматі «уууу mm», де «уууу» означає рік, a «mm» - номер місяця); Запит повинен мати такі поля: Найменування товару, Дата,CENA1, CENA2, CENA3, Середня ціна

Запрос5

NAMET

Avg-CENA1

Avg-CENA2

Avg-CENA3

Средняя цена

Сало

7,16666666666667

6,66666666666667

8,16666666666667

7

Свинина

11,6666666666667

11

13

11,6666666666667

Яловичина

9,83333333333333

9,5

11,1666666666667

9,66666666666667

  1.  за певний проміжок часу (нижня та верхня межі проміжку часу мають вводитись під час виконання запиту у вигляді параметрів).

Запрос6

NAMET

Avg-CENA1

Avg-CENA2

Avg-CENA3

Средняя цена

Сало

8

7,5

9,08333333333333

7,83333333333333

Свинина

14

13,25

15,5

14

Яловичина

11

10,5833333333333

12,6666666666667

11

Висновок: у результаті виконаної роботи я навчився будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.

Контрольні запитання

  1.  Назвіть основні компоненти вікна Построитель выражений.
  2.  Основні компоненти вікна Конструктор запитів.
  3.  Визначення цілісності даних.
  4.  Як роздрукувати схему відношень БД.
  5.  Призначення та синтаксис вбудованих функцій MS Access для роботи з даними типу Дата/Время: Day(.),  Month(.),   Year(.), Weekday(.), Datepart(.), Date(.), Now(.).
  6.  Поясніть призначення та синтаксис функції Format(.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5908. РЕГУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 33.67 KB
  В зависимости от скорости развития адаптивных процессов все механизмы регуляции гемодинамики делят на 3 группы: кратковременные (нервные и гуморальные); промежуточные во времени; длительного действия...
5909. Попечение Русской Православной Церкви о пожилых людях 160.47 KB
  Актуальность исследуемой проблемы заключается в отсутствии систематического подхода, а также в неразработанности вопроса попечения Русской Православной Церкви о пожилых людях. Термин попечение был выбран не случайно, он включает полный ко...
5910. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій 277 KB
  Змістовний модуль 1. Методологічні основи безпеки життєдіяльності 1.1. Поняття та суть безпеки життєдіяльності 1.2. Поняття небезпеки 1.3. Класифікація небезпек Поняття та суть безпеки життєдіяльності Безпеку життєдіяльності зазвичай розглядаю...
5911. Основи педагогіки вищої школи. Лекції 1.06 MB
  Предмет, задачі, основні категорії та методи педагогіки вищої школи. Основи дидактики вищої школи. Принципи та методи навчання у вищому навчальному закладі. Форми організації навчання у вищій школі.
5912. Основи музеєзнавства. Курс лекцій 335 KB
  Лекция 1 Сущность и значение музея и музейного дела Понятие о музееведении как науке Музей как социокультурное явление Музей как учреждение культуры Классификация музеев Понятие о музееведении как науке Наука о музейном де...
5913. Технології у виробничій діяльності. Конспект лекцій 3.02 MB
  Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини Лекція Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Основні ознаки проектної діяльності. Види проектів. Основні поняття: проект, проектування...
5914. Основи термодинаміки. Курс лекцій 3.72 MB
  Основні поняття та закони термодинаміки Теплотехніка - наука, яка вивчає процеси одержання та використання теплоти в різних виробництвах, а також машини та апарати, які використовуються для сіх цілей. Технічна термодинаміка - вив...
5915. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Лекції 497.94 KB
  Тема - Правові та організаційні засади охорони праці Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Нормативно-правові акти України про охорону праці. Соц...
5916. Національна економіка. Курс лекцій 586.5 KB
  Національна економіка: загальне і особливе Національна економіка як соціально-економічна система країни. Основні цілі національної економіки. Фактори функціонування національної економіки. Національна економіка як соціаль...