16965

Динамічні набори записів

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практична робота №3 Тема: Пошук даних. Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів користуватися вбудованою функцією Построитель выражений. Устаткування: ПК. Операційна система Windows СУБД Ms Access. Створити групові запити які визначають для ринк...

Украинкский

2013-06-28

105.5 KB

2 чел.

Практична робота №3

Тема:   Пошук даних.

Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.

Устаткування: ПК. Операційна система Windows, СУБД Ms Access.

Створити   групові   запити,   які   визначають   для   ринків   середнє значення цін:

1.  за всіма місяцями. Запит повинен мати такі поля: Найменування товару, CENA1, CENA2, CENA3, Середня ціна

  1.  за певний місяць (значення місяця має задаватися під час виконання запиту у вигляді параметра у такому форматі «уууу mm», де «уууу» означає рік, a «mm» - номер місяця); Запит повинен мати такі поля: Найменування товару, Дата,CENA1, CENA2, CENA3, Середня ціна

Запрос5

NAMET

Avg-CENA1

Avg-CENA2

Avg-CENA3

Средняя цена

Сало

7,16666666666667

6,66666666666667

8,16666666666667

7

Свинина

11,6666666666667

11

13

11,6666666666667

Яловичина

9,83333333333333

9,5

11,1666666666667

9,66666666666667

  1.  за певний проміжок часу (нижня та верхня межі проміжку часу мають вводитись під час виконання запиту у вигляді параметрів).

Запрос6

NAMET

Avg-CENA1

Avg-CENA2

Avg-CENA3

Средняя цена

Сало

8

7,5

9,08333333333333

7,83333333333333

Свинина

14

13,25

15,5

14

Яловичина

11

10,5833333333333

12,6666666666667

11

Висновок: у результаті виконаної роботи я навчився будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.

Контрольні запитання

  1.  Назвіть основні компоненти вікна Построитель выражений.
  2.  Основні компоненти вікна Конструктор запитів.
  3.  Визначення цілісності даних.
  4.  Як роздрукувати схему відношень БД.
  5.  Призначення та синтаксис вбудованих функцій MS Access для роботи з даними типу Дата/Время: Day(.),  Month(.),   Year(.), Weekday(.), Datepart(.), Date(.), Now(.).
  6.  Поясніть призначення та синтаксис функції Format(.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25047. Историческая типология рассматривает три основных типа культуры 35 KB
  Доиндустриальная культура: общество с аграрной экономикой и патриархальной традиционной культурой. Древнейшая доиндустриальная культура бесписьменна. Индустриальная культура характеризуется ускоряющимся ростом промышленного производства увеличением городского населения формированием и развитием национальных культур. Постиндустриальная культура получила несколько названий: сверхиндустриальная цивилизация О.
25048. Вербальное общение (знаковое) 34.5 KB
  В любом тексте письменном или устном реализуется система языка. Существует несколько видов речевой деятельности: говорение использование языка для того чтобы чтото сообщить; слушание восприятие содержания звучащей речи; письмо фиксация содержания речи на бумаге; чтение восприятие зафиксированной на бумаге информации. C точки зрения формы существования языка общение делится на устное и письменное а с точки зрения количества участников на межличностное и массовое. С точки зрения социального и культурного статуса...
25049. Соціокультурні світи 34 KB
  Будьякий соціокультурний світ відрізняється не тільки своєрідністю культури але й звичаями життя у ньому. Соціокультурні світи можуть бути замкнуті у сферу якоїнебудь окремої етнічної культури наприклад світ Стародавнього Єгипту чи світ інків. Але на відміну від національних культур вони не обов`язково виникають на основі етнічної спільності і можуть охоплювати різні народи і країни наприклад світ європейського середньовіччя світ арабської культури.
25050. Вихідним моментом інформаційно-семіотичного підходу до культури 58.5 KB
  І такими видами смислів виступають знання цінності і регулятиви. Відповідно цьому знання те що дається пізнанням цінності те що встановлюється за допомогою оцінки і регулятиви те чим регулюються дії представляють собою три основних види смислів. Знання когнітивний смисл лат cognitio знання пізнання це інформація про властивості об'єкту. Невірне помилкове твердження це також знання тільки недостовірні якщо враховувати що у знаннях є елемент суб'єктивності і що істинність їх відносна; Таким чином знання важлива...