16975

Використовування операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практична робота №17 Тема: Використовування операторів EXISTS ANY ALL і SOME. Мета: Навчитися складати підзапити використовуючи спеціальні оператори EXISTS ANY ALL і SOME як аргументи підзапитів. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows сис

Украинкский

2013-06-28

73 KB

4 чел.

Практична робота №17

Тема: Використовування операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME.

Мета: Навчитися складати підзапити, використовуючи спеціальні оператори  EXISTS, ANY, ALL, і SOME як аргументи підзапитів.

Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms SQL Server.

Складіть  запити, використовуючи таблиці PREDMET, STUDENTS, TEACHERS, USP

  1.  Виконати всі приклади, приведені в теоретичному матеріалі.

SELECT *

FROM Успеваемость

WHERE Успеваемость.OCENKA = 5 AND EXISTS

                                                         (SELECT *

                                                           FROM Успеваемость  

                                                           WHERE Успеваемость.OCENKA = 5);

Запрос1

UNUM

OCENKA

UDATE

SNUM

PNUM

1001

5

10/06/1999

3412

2001

1005

5

12/06/1999

3416

2004

SELECT DISTINCT SNUM

FROM Успеваемость FIRST

WHERE EXISTS

                       (SELECT   *

                       FROM Успеваемость  SECOND

                     WHERE   SECOND.SNUM =  FIRST.SNUM AND  SECOND.PNUM <>  

                                                                                                                             FIRST.PNUM);

Запрос1

SNUM

3412

SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM = ANY

(SELECT SNUM

FROM Успеваемость);

Запрос1

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3412

Поляків

Анатолій

Олексійович

50

3413

Старова

Любов

Михайлівна

17

3414

Гріценко

Володимир

Миколайович

0

3416

Нагірний

Євгеній

Васильович

75,5

SELECT *

FROM Успеваемость

WHERE OCENKA >= ALL

                                      (SELECT OCENKA

                                       FROM Успеваемость

                                       WHERE UDATE = 10/06/1999);

Запрос1

UNUM

OCENKA

UDATE

SNUM

PNUM

1001

5

10/06/1999

3412

2001

1002

4

10/06/1999

3413

2003

1003

3

11/06/1999

3414

2005

1004

4

12/06/1999

3412

2003

1005

5

12/06/1999

3416

2004

  1.  Вивести інформацію про студентів, які мають декілька оцінок.

 SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM IN((SELECT SNUM

                             FROM Успеваемость

                             HAVING COUNT(SNUM)>1;));

Запрос1

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3412

Поляків

Анатолій

Олексійович

50

  1.  Одержати інформацію про студентів, які мають тільки одну оцінку.

SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM IN((SELECT SNUM

                             FROM Успеваемость

                             GROUP BY SNUM

                             HAVING COUNT(SNUM)=1;));

Запрос2

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3413

Старова

Любов

Михайлівна

17

3414

Гріценко

Володимир

Миколайович

0

3416

Нагірний

Євгеній

Васильович

75,5

  1.  Вивести назви учбових предметів, для яких існує хоча б один предмет з кількістю годинника меншим, ніж у поточного.

SELECT *

FROM ПРЕДМЕТЫ

WHERE HOURS>ANY

(SELECT HOURS

FROM ПРЕДМЕТЫ);

Запрос3

PNUM

PNAME

TNUM

HOURS

COURS

2001

Фізика

4001

34

1

2002

Хімія

4002

68

1

2003

Математика

4003

68

1

  1.  Вивести тих викладачів, чий код менше або рівний, що поступили на роботу 01.09.1988 або пізніше.

SELECT *

FROM УЧИТЕЛЯ

WHERE TNUM>=ALL

(SELECT TNUM

FROM УЧИТЕЛЯ

WHERE TDATE<=01/09/1988);

Запрос4

TNUM

TFAM

TIMA

TOTCH

TDATE

4005

Міхайлов

Ігор

Дмитрович

10/05/1989

Висновок: у результаті виконаної роботи я навчився складати підзапити, використовуючи спеціальні оператори  EXISTS, ANY, ALL, і SOME як аргументи підзапитів.

Контрольні запитання

  1.  В яких випадках використовують підзапити?
  2.  використання операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME?
  3.  Яких правил необхідно дотримуватися  при складанні підзапитів?
  4.  Робота з булевими виразами - AND, OR, і NOT.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80543. Надходження (доходи) підприємств, формування і розподіл прибутку 162 KB
  Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку та звітності включають: виручку від реалізації продукції робіт і послуг; виручку від іншої реалізації; доходи від позареалізаційних операцій. Виручка від реалізації продукції робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємства тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень. Відповідно грошові надходження підприємств тепер включають: Доходи від основної операційної діяльності виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг. На...
80544. Система оподаткування юридичних осіб в Україні 122 KB
  Податковими платежами вважаються наступні форми платежів: податок збір і плата дають наступні визначеня податкових платежів: податок це обовязковий платіж який стягується до бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безпірному порядку; збір це платіж який стягується в основному до державних цільових фондів та місцевих бюджетів; плата це сума коштів яка повертається державі в основному за тимчасове або постійне користуваня ресурсамиrdquo;.Податки 1податок на додану вартість 2акцизний збір 3податок на прибуток...
80545. Основи організації та нормування оборотних активів підприємства 76 KB
  У процесі виробництва беруть участь засоби праці предмети праці і власне праця. Залежно від характеру функціонування та способу перенесення вартості на готову продукцію засоби виробництва поділяють на необоротні і оборотні. Існують різні думки фінансистів щодо визначення сутності оборотного капіталу: Оборотні кошти грошові ресурси вкладені у оборотні фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності виробництва і реалізації продукції. ОК кошти авансовані у оборотні фонди і фонди обігу обертання для безперервності виробництва...
80546. Необхідність кредитування підприємств 140.5 KB
  Кредитування підприємств ТЕМА: Необхідність кредитування підприємств. Суть функції і принципи кредитування. Одержання кредиту. Таким чином виникнення і функціонування кредиту повязане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення.
80547. Основний капітал, його утворення, оцінка і використання на підприємствах 178.5 KB
  Поняття класифікація і оцінка основних засобів підприємства. Фінансування ремонту та полліпшень основних засобів на підприємствах. Вартісний критерій віднесення матеріальних необоротних активів до основних засобів...
80548. Сутність і основи організації фінансів підприємств 189.5 KB
  У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою виступають фінанси підприємств. Тому що вони функціонують у тій сфері суспільного виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний доход суспільства, а також формується основна частина фінансових ресурсів держави.
80549. Організація розрахунків на підприємстві 275 KB
  Організація зберігання і обігу грошових коштів. Суть безготівкових розрахунків полягає в тому що платежі здійснюють шляхом списання коштів із банківського рахунку платника і зарахування їх на банківський рахунок одержувача тобто проведенням відповідних записів на банківських рахунках обох учасників розрахунків. Розрахунковий документ це відповідно оформлений документ на переказ грошових коштів. За часів переходу до ринкових відносин організація безготівкових розрахунків повинна сприяти вирішенню таких завдань: удосконалення...
80550. Оцінка фінансового стану підприємства 178 KB
  Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова звітність як інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Фінансовою звітністю є зведенням інформації про фінансовий стан на визначену звітну дату результати діяльності рух коштів підприємства та власного капіталу за визначений звітний період на підставі даних бухгалтерського обліку. У фінансовій звітності відображаються показники діяльності дочірніх підприємств філій представництв відділень та інших відокремлених підрозділів; підприємства що функціонують у...
80551. Поточне фінансове планування та бюджетування 76.5 KB
  Фінансове планування на підприємствах. Вироблення управлінських рішень оцінка та вибір найбільш ефективних варіантів форм і засобів їхнього виконання здійснюється на основі планування розвитку економіки підприємства в цілому. Фінансове планування виражає розвиток підприємства у відповідних фінансових показниках Ринок ставить високі вимоги до якості фінансового планування оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність нестиме само підприємство. Фінансове планування це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за...