16975

Використовування операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практична робота №17 Тема: Використовування операторів EXISTS ANY ALL і SOME. Мета: Навчитися складати підзапити використовуючи спеціальні оператори EXISTS ANY ALL і SOME як аргументи підзапитів. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows сис

Украинкский

2013-06-28

73 KB

4 чел.

Практична робота №17

Тема: Використовування операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME.

Мета: Навчитися складати підзапити, використовуючи спеціальні оператори  EXISTS, ANY, ALL, і SOME як аргументи підзапитів.

Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms SQL Server.

Складіть  запити, використовуючи таблиці PREDMET, STUDENTS, TEACHERS, USP

  1.  Виконати всі приклади, приведені в теоретичному матеріалі.

SELECT *

FROM Успеваемость

WHERE Успеваемость.OCENKA = 5 AND EXISTS

                                                         (SELECT *

                                                           FROM Успеваемость  

                                                           WHERE Успеваемость.OCENKA = 5);

Запрос1

UNUM

OCENKA

UDATE

SNUM

PNUM

1001

5

10/06/1999

3412

2001

1005

5

12/06/1999

3416

2004

SELECT DISTINCT SNUM

FROM Успеваемость FIRST

WHERE EXISTS

                       (SELECT   *

                       FROM Успеваемость  SECOND

                     WHERE   SECOND.SNUM =  FIRST.SNUM AND  SECOND.PNUM <>  

                                                                                                                             FIRST.PNUM);

Запрос1

SNUM

3412

SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM = ANY

(SELECT SNUM

FROM Успеваемость);

Запрос1

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3412

Поляків

Анатолій

Олексійович

50

3413

Старова

Любов

Михайлівна

17

3414

Гріценко

Володимир

Миколайович

0

3416

Нагірний

Євгеній

Васильович

75,5

SELECT *

FROM Успеваемость

WHERE OCENKA >= ALL

                                      (SELECT OCENKA

                                       FROM Успеваемость

                                       WHERE UDATE = 10/06/1999);

Запрос1

UNUM

OCENKA

UDATE

SNUM

PNUM

1001

5

10/06/1999

3412

2001

1002

4

10/06/1999

3413

2003

1003

3

11/06/1999

3414

2005

1004

4

12/06/1999

3412

2003

1005

5

12/06/1999

3416

2004

  1.  Вивести інформацію про студентів, які мають декілька оцінок.

 SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM IN((SELECT SNUM

                             FROM Успеваемость

                             HAVING COUNT(SNUM)>1;));

Запрос1

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3412

Поляків

Анатолій

Олексійович

50

  1.  Одержати інформацію про студентів, які мають тільки одну оцінку.

SELECT *

FROM Студенты

WHERE SNUM IN((SELECT SNUM

                             FROM Успеваемость

                             GROUP BY SNUM

                             HAVING COUNT(SNUM)=1;));

Запрос2

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3413

Старова

Любов

Михайлівна

17

3414

Гріценко

Володимир

Миколайович

0

3416

Нагірний

Євгеній

Васильович

75,5

  1.  Вивести назви учбових предметів, для яких існує хоча б один предмет з кількістю годинника меншим, ніж у поточного.

SELECT *

FROM ПРЕДМЕТЫ

WHERE HOURS>ANY

(SELECT HOURS

FROM ПРЕДМЕТЫ);

Запрос3

PNUM

PNAME

TNUM

HOURS

COURS

2001

Фізика

4001

34

1

2002

Хімія

4002

68

1

2003

Математика

4003

68

1

  1.  Вивести тих викладачів, чий код менше або рівний, що поступили на роботу 01.09.1988 або пізніше.

SELECT *

FROM УЧИТЕЛЯ

WHERE TNUM>=ALL

(SELECT TNUM

FROM УЧИТЕЛЯ

WHERE TDATE<=01/09/1988);

Запрос4

TNUM

TFAM

TIMA

TOTCH

TDATE

4005

Міхайлов

Ігор

Дмитрович

10/05/1989

Висновок: у результаті виконаної роботи я навчився складати підзапити, використовуючи спеціальні оператори  EXISTS, ANY, ALL, і SOME як аргументи підзапитів.

Контрольні запитання

  1.  В яких випадках використовують підзапити?
  2.  використання операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME?
  3.  Яких правил необхідно дотримуватися  при складанні підзапитів?
  4.  Робота з булевими виразами - AND, OR, і NOT.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від пятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках
80959. Методика написання плану-конспекту з історії 36.2 KB
  Молоді вчителі у конспекті зазначають: способи прийоми актуалізації опорних знаньосновних понять визначень висновків формул які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності необхідних для сприймання учнями нового змісту; Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів: виділяють логічно повязані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів; зазначають нові факти положення уміння та навички якими повинні оволодіти школярі;...
80960. Поняття про вміння в методиці навчання історії 36.44 KB
  Пізнавальні вміння в методиці навчання історії визначають як підготовленість до свідомих і точних дій розумових і практичних і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій. Ознакою сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії прийом в нову ситуацію вибирати і використовувати адекватні прийоми для розвязання оригінальних задач. У будьякому випадку вміння завжди буде свідомою дією адекватною цілям її застосування і змісту навчального історичного матеріалу.
80961. Складіть календарний план з історії України (Вступ до історії України, 5 клас) 36.37 KB
  Вступ до історії у 5 класі Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу...
80962. Види пізнавальних умінь, що формуються у шкільних курсах історії 37.59 KB
  Більш складною є класифікація пізнавальних умінь за змістом. До спеціальних умінь належать ті що потрібні у навчанні конкретного предмета споріднених навчальних дисциплін. Загальновизнаною і стабільною групою спеціальних пізнавальних умінь у навчанні історії є хронологічні і картографічні вміння.
80963. Складіть запитання для усного обговорення документа: «Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР від 23 серпня 1939 року.» 33.04 KB
  СРСР почав переговори з Англією і Францією з метою підписання договору про відвернення агресії з боку Німеччини. Однак СРСР не довіряв західним державам що посилювало взаємну невпевненість. у Москві між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад.