16983

Побудова графіків функцій засобами Maple

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple. Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат а також будувати поверхні в середовищі Maple. Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple. Індивідуальне завдання

Украинкский

2014-10-04

184 KB

10 чел.

Практична робота №29.

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple.

Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат, а також будувати поверхні в середовищі Maple.

Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple.

 1.  Індивідуальне завдання

Побудувати графіки функцій, заданих в декартовій системі координат:

 1.  ;

> plot((abs(abs(x)-1)/x),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(x+sign(sin(x)),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(surd(x*x*sign(cos(Pi*x)),3 ),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(arctan((x^4-4*x^3+2*x*x)/(x-2)*(x-2)+(x+1)(x+1)),x=-5..5,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(2^(log[4](sin(x))),x=-10..10,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(x^(log[x](x*x-1)),x=-10..10,y=-5..5);

7.        ;

> plot(exp(-100*(1-x)*(1-x))+exp(-100*(1+x)*(1+x)),x=-5..5,y=-1..1);

Побудувати графіки функцій, заданих параметрично:

 1.  ;

> plot([(t*t-1)/(t*(t+2)),(t^2)/((t+2)*(t+1)),t=0..2*Pi]);

 1.  .

> plot([sin(3*t),cos(5*t),t=0..2*Pi]);

Побудувати графіки функцій, заданих в полярній системі координат:

 1.  ;

> r:=1/cos(phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=Pi/3;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=2;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar)

 1.  ;

> r:=exp(2*phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  .

> r:=1/(((cos(phi))^3)+((sin(phi))^3));

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

Вирішити графічно рівняння:

.

> plot([(cos(Pi*x))/(1+(x^2)),(x+(2^x))],x=-1..(1/6)*Pi);

Побудувати наступні поверхні:

 1.  ;

> plot3d((sin((x^2)+(y^2))),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  ;

> plot3d((x*y),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  .

> plot3d((1-(x*x)+4*(y^2)),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  Контрольні питання.
 2.  Команди двовимірної графіки в Maple.
 3.  Команда plot() та plot3d().
 4.  Опції двовимірної графіки в Maple.
 5.  Параметричне завдання кривої.
 6.  Відображення графіків декількох функцій.
 7.  Графіки функцій в полярній системі координат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33488. Змішана форма вини 28.5 KB
  До таких злочинів належать наприклад порушення вимог законодавства про охорону праці якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки ч. 286; порушення чинних на транспорті правил що убезпечують рух якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки ст. 291; незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин що спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки ч. У другій групі злочинів складність об'єктивної сторони полягає в тому що передбачене законом умисне діяння спричиняє два...
33489. Помилка в кримінальному праві 27 KB
  Юридична помилка полягає в неправильному уявленні особи про юридичні властивості вчиненого, його правову характеристику
33490. Класифікація злочинів 27.5 KB
  Формальний критерій певний вид і розмір покарання типовий такий що найбільш повно відображає тяжкість конкретної групи категорії злочинів. Так для злочинів невеликої тяжкості закон передбачає як граничний критерій покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше більш м'яке покарання; для злочинів середньої тяжкості покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років; для тяжких злочинів покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років а для особливо тяжких покарання у...
33491. Кримінальна відповідальність 31 KB
  Кримінальній відповідальності підлягає лише особа винна у вчинені злочину або така що умисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння ч. Ознаки кримінальної відповідальності: 1 це особливий елемент у механізмі кримінальноправового регулювання в межах якого здійснюється реагування держави на вчинений особою злочин; 2 офіційна оцінка поведінки особи як злочину а її самої як злочинця може здійснюватись лише судом в обвинувальному вироку ч. Кримінальну правовідносини що знаменує собою...
33492. Наука кримінального права 30 KB
  Науку кримінального права як систему кримінальноправових поглядів ідей уявлень і понять слід відрізняти від кримінального права як системи сукупності юридичних норм галузі права. Саме наука кримінального права вивчаючи кримінальне законодавство з'ясовуючи його соціальне призначення характер усіх його інститутів їх ефективність виявляє практичне значення кожної норми прогалини в правовому регулюванні досліджує проблеми вдосконалення кримінальноправових норм. Предметом науки кримінального права є такі соціальні явища як злочин і...
33493. Незакінчений злочин 32 KB
  Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин ч. У літературі незакінчений злочин нерідко називають: попередньою злочинною діяльністю розпочатим незавершеним злочином невдалою діяльністю у вчиненні злочину. Незакінчений злочин готування до злочину і замах на злочин це не здійснена можливість завдання шкоди об'єкту посягання.
33494. Необхідна оборона 27.5 KB
  підстава необхідної оборони складається з двох елементів а саме: 1 суспільно небезпечного посягання і 2 необхідності е його негайному відверненні чи припиненні Ознаки необхідної оборони визначені в ст. 36 КК характеризують: 1 мету оборони; 2 спрямованість об'єкт заподіяння шкоди; 3 характер дій того хто захищається; 4 своєчасність і 5 співрозмірність оборони. Мета необхідної оборони. 36 КК метою необхідної оборони є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи яка захищається або іншої особи а також суспільних...
33495. Обєкт злочину 44 KB
  Об‘єкт як елемент складу злочину – це цінності що охороняються кримінальним законом проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або спричинити шкоду. Структура об‘єкта злочину та функціональне значення його компонентів: Охоронювані кримінальним законом цінності: 1.ПредметиНа що діє суб‘єкт злочину посягаючи на блага.
33496. Обєктивна сторона 30 KB
  Обєктивна сторона злочину — це зовнішня сторона (зовнішнє вираження) злочину, що характеризується суспільна небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю), суспільна небезпечними наслідками, причинним