16983

Побудова графіків функцій засобами Maple

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple. Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат а також будувати поверхні в середовищі Maple. Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple. Індивідуальне завдання

Украинкский

2014-10-04

184 KB

11 чел.

Практична робота №29.

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple.

Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат, а також будувати поверхні в середовищі Maple.

Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple.

 1.  Індивідуальне завдання

Побудувати графіки функцій, заданих в декартовій системі координат:

 1.  ;

> plot((abs(abs(x)-1)/x),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(x+sign(sin(x)),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(surd(x*x*sign(cos(Pi*x)),3 ),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(arctan((x^4-4*x^3+2*x*x)/(x-2)*(x-2)+(x+1)(x+1)),x=-5..5,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(2^(log[4](sin(x))),x=-10..10,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(x^(log[x](x*x-1)),x=-10..10,y=-5..5);

7.        ;

> plot(exp(-100*(1-x)*(1-x))+exp(-100*(1+x)*(1+x)),x=-5..5,y=-1..1);

Побудувати графіки функцій, заданих параметрично:

 1.  ;

> plot([(t*t-1)/(t*(t+2)),(t^2)/((t+2)*(t+1)),t=0..2*Pi]);

 1.  .

> plot([sin(3*t),cos(5*t),t=0..2*Pi]);

Побудувати графіки функцій, заданих в полярній системі координат:

 1.  ;

> r:=1/cos(phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=Pi/3;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=2;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar)

 1.  ;

> r:=exp(2*phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  .

> r:=1/(((cos(phi))^3)+((sin(phi))^3));

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

Вирішити графічно рівняння:

.

> plot([(cos(Pi*x))/(1+(x^2)),(x+(2^x))],x=-1..(1/6)*Pi);

Побудувати наступні поверхні:

 1.  ;

> plot3d((sin((x^2)+(y^2))),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  ;

> plot3d((x*y),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  .

> plot3d((1-(x*x)+4*(y^2)),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  Контрольні питання.
 2.  Команди двовимірної графіки в Maple.
 3.  Команда plot() та plot3d().
 4.  Опції двовимірної графіки в Maple.
 5.  Параметричне завдання кривої.
 6.  Відображення графіків декількох функцій.
 7.  Графіки функцій в полярній системі координат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41261. Комплексна функція електричного кола і частотні характеристики лінійних електричних кіл 247 KB
  Аналіз ланцюгів синусоїдального струму показує що амплітуди і початкові фази струмів у гілках і напруг на елементах ланцюга в загальному випадку залежать не тільки від схеми і параметрів її елементів не тільки від амплітуди і початкової фази коливань джерел що діють у ланцюзі але і від частоти цих коливань. Іншими словами характеристики процесів у ланцюгах істотно залежать від частоти. Визначаючи реакції одного і того ж ланцюга на гармонійні впливи з однаковими амплітудною і початковою фазою але різною частотою і порівнюючи них легко...
41262. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 255.5 KB
  Розрізняють два режими роботи ланцюга: сталий стаціонарний і несталий перехідний нестаціонарний. Несталим режимом або перехідним процесом у електричного ланцюга називають элекромагнитный процес що виникає у ланцюзі при переході від одного сталого режиму до іншого. Цей процес виникає в електричних ланцюгах при підключенні до них або відключенні від них джерел елект...
41263. Перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку 190 KB
  Перехідні процеси у нерозгалужених ланцюгах першого порядку с джерелом постійної напруги Перехідні процеси в ланцюгах першого порядку з джерелом постійної напруги можуть виникнути як при підключенні джерела до ланцюга так і при стрибкоподібній зміні її чи схеми параметрів її елементів. Методику аналізу перехідних процесів що виникають у нерозгалуженому ланцюзі першого порядку при підключенні до неї джерела постійної напруги при нульових початкових умовах розглянемо на прикладі ланцюга r мал. На підставі другого закону...
41264. Аналіз проходження сигналів через лінійні електричні кола методом інтегралу Дюамеля 116.5 KB
  При малій тривалості Δτ реакція ланцюга на кожен імпульс fвх kt відповідно до формули 18.3 визначається за допомогою її імпульсної характеристики як добуток: fвых kt= tτSиk = tτ fвх τΔτ.8 Реакцію ланцюга на вплив fвх t відповідно до принципу накладення: знайдемо як суму реакцій fвых kt n τ=nΔt fвых t= Σ fвых kt= Σ fвхτtτΔτ.9 k=0 τ=0...
41265. Операторні передавальні функції 180.5 KB
  Операторной передатною функцією лінійного електричного ланцюга ДОр називають відношення зображення вихідної величини Xρ до зображення вхідної величини Fp при нульових початкових умовах: дор=Xρ Fρ.23...
41266. Числівник як повнозначна частина мови 69 KB
  Розряди числівників за значенням та граматичними ознаками. Особливості відмінювання та правопису числівників. Сполучення числівників з іменниками Пономарів Правопис. Вся складна система числівників базується на: десяти назвах чисел першого десятка: один два три чотири п’ять шість сім вісім дев’ять десять шести числових назвах: нуль сорок сто тисяча мільйон мільярд.
41267. Займенник як частина мови 46.5 KB
  Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання та правопис займенників. Займенник – самостійна частина мови яка лише вказує на предмети ознаки та кількість але не називає їх.