17037

Використання багатомірних масивів у VB 6.0

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 15 Тема. Використання багатомірних масивів у VB 6.0. Мета: виробити уміння створення багатомірних динамічних масивів і роботи з ними в VB 6.0. Обладнання: ПК ПЗ VB 6.0. Хід роботи Індивідуальне завдання. Скласти програму в VB 6.0 для розв’язання задач

Украинкский

2013-06-29

45.5 KB

2 чел.

Лабораторна робота № 15

Тема. Використання багатомірних масивів у VB 6.0.

Мета: виробити уміння створення багатомірних, динамічних масивів і роботи з ними в VB 6.0.

Обладнання: ПК, ПЗ VB 6.0.

Хід роботи

Індивідуальне завдання.

Скласти програму в VB 6.0 для розв’язання задачі.

19

Знайти суму елементів контуру

Листинг

Результат

Private Sub Command1_Click()

Dim a() As Double, i As Integer, j As Integer, n As Integer, s As Double

n = Text1.Text

ReDim a(1 To n, 1 To n)

For i = 1 To n

For j = 1 To n

a(i, j) = InputBox("Введите a[" & i & "][" & j & "]:")

If i = 1 Then s = s + a(i, j)

If i = n Then s = s + a(i, j)

If j = 1 Then s = s + a(i, j)

If j = n Then s = s + a(i, j)

Next

Next

s = s - a(1, 1) - a(1, n) - a(n, 1) - a(n, n)

Text2.Text = s

End Sub

Контрольні питання.

  1.  Поняття масиву.
  2.  Поняття багатомірного масиву.
  3.  Поняття динамічного масиву
  4.  Оператор оголошення  багатомірного масиву( динамічного, статичного).