17092

Метод прогонки розв’язання крайової задачі. Складання програми

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №30 Тема. Метод прогонки розвязання крайової задачі. Складання програми. Мета. Навчитися використовувати метод прогонки розвязання крайової задачі звичайного диференційного рівняння. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4 ручка кал

Украинкский

2013-06-29

40.5 KB

4 чел.

Лабораторна робота №30

Тема. Метод прогонки розв’язання крайової задачі. Складання програми. 

Мета. Навчитися використовувати метод прогонки розв’язання крайової задачі звичайного диференційного рівняння. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, ручка, калькулятор, С++.

Хід роботи

  1.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи метод прогонки, скласти рішення граничної задачі для звичайного диференціального рівняння з кроком  .

#include<iostream.h>

#include<math.h>

double PX(double x)

{return 1/x;}

double QX(double)

{return 2;}

double FX(double x)

{return x;}

void main()

{int n;

double h,a,b,L0,L1,A,B0,B1,B;

cout<<"Vvedite hag h: ";

cin>>h;

cout<<"Vvedite a: ";

cin>>a;

cout<<"Vvedite b: ";

cin>>b;

n=(b-a)/h;

double *x=new double[n+1];

double *y=new double[n+1];

double *m=new double[n+1];

double *nn=new double[n+1];

double *f=new double[n+1];

double *c=new double[n+1];

double *d=new double[n+1];

cout<<"Vvedite L[0]: ";

cin>>L0;

cout<<"Vvedite L[1]: ";

cin>>L1;

cout<<"Vvedite A: ";

cin>>A;

cout<<"Vvedite B[0]: ";

cin>>B0;

cout<<"Vvedite B[1]: ";

cin>>B1;

cout<<"Vvedite B: ";

cin>>B;

x[0]=a;

c[0]=L1/(L0*h-L1);

d[0]=A*h/L1;

for(int i=0;i<=n;i++)

{x[i]=x[0]+i*h;

m[i]=(2*h*h*QX(x[i])-4)/(2+h*PX(x[i]));

nn[i]=(2-h*PX(x[i]))/(2+h*PX(x[i]));

f[i]=2*FX(x[i])/(2+h*PX(x[i]));

if(i!=0){c[i]=1/(m[i]-nn[i]*c[i-1]);

d[i]=FX(x[i])*h*h-nn[i]*c[i-1]*d[i-1];}

}

y[n]=(B*h+B1*c[n-1]*d[n-1])/(B0*h+B1*(c[n-1]+1));

for(i=n-1;i>=0;i--) y[i]=c[i]*(d[i]-y[i+1]);

cout<<"Tablihnaya funkciya: \n";

for(i=1;i<=n;i++)

cout<<"x["<<i<<"]="<<x[i]<<"\t y["<<i<<"]="<<y[i]<<"\n";

}

  1.  Контрольні питання

  •  Сформулюйте крайову задачу, що вирішується методом прогонки
  •  Які перетворення виконують над областю задання диференційного рівняння?
  •  Які перетворення виконуються над крайовими умовами?
  •  Що є кінцевою метою методу сіток?
  •  З чого складається відповідь до задачі?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.
34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.
34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету
34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...