17108

Вкладені цикли

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 4 Тема: Вкладені цикли. Мета: навчитися складати алгоритми з вкладеними циклами. Обладнання: інструкція до практичної роботи олівець лінійка. Хід роботи Правила Т/Б в кабінеті комп'ютерної техніки. Методичні вказівки. Можливі в

Украинкский

2013-06-29

58 KB

5 чел.

Лабораторна робота № 4

Тема: Вкладені цикли.

Мета: навчитися складати алгоритми з вкладеними циклами.

Обладнання: інструкція до практичної роботи, олівець лінійка.

Хід роботи,

  1.  Правила Т/Б в кабінеті комп'ютерної техніки.
  2.  Методичні вказівки.

Можливі випадки, коли усередині тіла циклу необхідно повторювати деяку послідовність операторів, тобто організувати внутрішній цикл. Така структура одержала назву циклу в циклі чи вкладених циклів. Глибина вкладення циклів (тобто кількість вкладених друг у друга циклів) може бути різною.

При використанні такої структури для економії машинного часу необхідно виносити з внутрішнього циклу в зовнішній всі оператори, що. не залежать від параметра внутрішнього циклу.

3.   Скласти алгоритм:

Обчислити суму елементів заданої матриці А(5,3)

Матриця А

1

2

3

1

2

3

4

5

                                                                                                                               S:=0;

   нц для I от 1до 5

    нц для gот 1 до 3

        S:=S+A[I,g]

     кц

кц    
Обчислити   добуток   тих   елементів   заданої  матриці   А( 10,10),   які   розташовані   на перетинанні парних рядків і парних стовпців.

 і:=2; Р:=1 нц пока 

 і<=10 j:=2

 нц

                                                                                                                                  покаі<=10

                                                                                                                                                  P:=P*A[i,j]

                                                                                                           J-J+2 кц

                                                                                                              кц

4.  Індивідуальні завдання

Скласти алгоритм. Визначити які блоки складають тіло циклу, що є зміною циклу,

зовнішнього та внутрішнього.

Обчислити суму елементів таблиці з

№п/п

Розмірність таблиці

1

3 рядків 4 стовпців

2

4 рядків 2 стовпців

3

5 рядків 5 стовпців

4

4 рядків 5 стовпців

5

6 рядків 6 стовпців

6

6 рядків 7 стовпців

7

7 рядків 3 стовпців

8

4 рядків 6 стовпців

9

10 рядків 10 стовпців

10

9 рядків 8 стовпців

5.   Контрольні питання.

  1.  Накреслити схему вкладеного циклу.
  2.  Поясніть призначення кожного блоку

6.   Захист роботи.


К.ц.

3                       Блок зміни змінних

S:=0

I=1,5

I=1,3

S:=S+aig

КЦ

3             Бзз внут. цикл

2              А.б. внут. цикл

1               Бпз внут. цикл

2                 

ариф

мети

чний

блок

1         Блок підготовки даних зовнішнього циклу

i=i+2

j=j+2

P:=P*aij

j<=10

j=2

i<=10

i=2; P:=1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36666. Загальноприйняті принципи і системи обліку 255.5 KB
  Загальноприйняті принципи і системи обліку. ПЛАН Роль обліку в системі управління користувачі облікової інформації. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
36667. Педагогіка вищої школи. Тексти лекцій 179.46 KB
  Структура методів навчання за джерелами знань ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ Моральнодуховні якості гуманістична спрямованість; національна гідність; інтелігентність; життєві ідеали; совісність; чесність; правдивість; обєктивність; толерантність. Професійні знання навчального предмета; анатомії і фізіології людини; психології; педагогіки; методики навчання. pais дитя ago веду керую наука про навчання та виховання дітей.
36668. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 773.5 KB
  Стоимость зданий и сооружений по подгруппам производственные здания административнобытовые помещения складские помещения закрытая стоянка трансформаторная компрессорная склад газовых баллонов прочие отапливаемые помещения открытая стоянка определяется по формуле: Цз=цзi Vзi 1 где Цз общая стоимость зданий и сооружений руб м3; цзi стоимость одного м3 iой группы зданий или сооружений руб м3; Vзi объем iой подгруппы зданий м3; N количество всех оцениваемых зданий и сооружений ед. Стоимость открытой стоянки и затраты...
36669. Термодинамика и тепломассообмен 2.83 MB
  Первоначально же в середине XIX века она возникла как техническая термодинамика изучающая закономерности взаимного превращения теплоты в механическую работу и являющаяся теоретическим 4ундаментом теплотехники. На ее основе производится расчет и проектирование технологического оборудования для осуществления процессов деформации сушки термообработки и других формируются методы прямого преобразования теплоты в электрическую энергию проводится анализ эффективности термодинамических циклов процессов теплообмена изучаются...
36670. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Линейные системы управления 5.19 MB
  В учебном пособии излагаются методы анализа и синтеза линейных линеаризованных систем автоматического управления САУ базирующиеся на применении принципа обратной связи по выходной управляемой координате или по вектору координат состояния объекта управления. Продемонстрированы современные методы математического описания линейных объектов и систем во временной и частотной области показана взаимосвязь различных методов описания приведены наиболее распространенные в инженерной практике методы анализа и синтеза непрерывных и дискретных...
36671. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 2.13 MB
  Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. Проблема воспитания в семье ребенка с нарушением зрения182 6. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с нарушениями речи. Семейное воспитание ребенка с ДЦП в раннем возрасте .
36672. Лекции и исследования по древней истории русского права 7.31 MB
  Но под источником права можно разуметь и продукт этой силы в данном случае самый закон; это на том основании что судья берет норму для решения известного случая прямо из закона который является для него источником права отдельных лиц. Начичность обычая проявлятся в том что известные юридические действия совершаются постоянно по единообразной норме. Чтобы доказать что в данное время действует известный обычай нужно привести ряд единообразных действий определяемых одним какимлибо юридическим началом. Если нет повода думать что...
36673. Информационная безопасность и конфиденциальность информации 36.23 KB
  Причины утери информации может быть выделено четыре: эксплуатационные поломки носителей информации, стихийные и техногенные бедствия, вредоносные программы, человеческий фактор.
36674. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специа 1.72 MB
  Кушнер Особенности обучения грамоте детей с речевыми нарушениями на примере дизартрии. Поваляева Раннее обучение чтению детей имеющих речевые нарушения. Красикова Профилактика нарушений письменной речи у детей старшего дошкольного возраста. Буденная Логоритмические занятия в старших группах для детей с дизартрией.