17109

Програмування програм багатомодульної структури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 18 Тема: Програмування програм багатомодульної структури. Мета: навчитися програмувати програми багатомодульної структури. Обладнання: ПК інструкція до практичної роботи. Хід роботи. 1.Правила техніки безпеки в класі комп'ютерної техніки. ...

Украинкский

2013-06-29

68 KB

2 чел.

Лабораторна робота № 18

Тема: Програмування програм багатомодульної структури.

Мета: навчитися програмувати програми багатомодульної структури.

Обладнання: ПК, інструкція до практичної роботи.

Хід роботи.

1.Правила техніки безпеки в класі комп'ютерної техніки.

2.Скласти програму

#include< iostream.h>

#include<math.h>

cloudle cmn(int m, int n);

double nf (int n);

void main()

{int k, n; double x, y, z; cout«"BBefliTb k, n, x \n"; cin»k»n»x;

y=x+cmn(10,4)+cmn(k+k,n)+nf(n+n);

z=2*x*cmn(2*(k+n),(k+n)/2)+sin(n*n); cout«"k="«k«"n="«n«"x="«x«"\n"; cout«"\n"«"y="«y«"z="«z;

}

double nf (int n)

{int k; double nr=1.O;

for(k=1; k<=n;nr=nr*k++) return nr;

}

double cmn(int n, int m) {int i, r;

double pr=1.O; r=(n<m-n)?n:m-n; for(i=1; i<=r;i++) pr=pr*((m-r+i)/i; return pr;

3. Скласти програму за індивідуальним завданням. Увести, відредагувати, виконати програму, записати на гнучкий диск.

Індивідуальне завдання.

Скласти  функцію f(a,b,c), що реалізує рахування за формулою. І використовуючи її порахувати сумму.

№п/п

Функцію f(a,b,c)

сума

задані числа

1

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

2

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

3

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

4

f(a,b,c) =

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

5

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

6

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

7

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

8

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

9

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

10

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

11

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

12

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

13

f(1.25,k,0.25)+f(k, z, k-z)

k,z

14

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

15

f(t,-2s,1.17)+f(2.2, t, s-t)

s,t

Контрольні питання.

1 .Як описується та як викликається функція?

2. Що характеризує та як визначається клас пам'яті функції?

3.Як інформація передається в функцію і з неї?

4.В яких випадках у викликаючи функцію через ім'я викликаїмої функції передається

пораховане значення? 4.5.Як здійснюється вихід з функції?

5. Захист роботи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22830. ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В НАПІВПРОВІДНИКАХ З ЕФЕКТУ ХОЛЛА 71.5 KB
  ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В НАПІВПРОВІДНИКАХ З ЕФЕКТУ ХОЛЛА В основу вимірювання концентрації електронів покладено явище Холла яке полягає у виникненні поперечної різниці потенціалів при проходженні струму по провіднику напівпровіднику який знаходиться в магнітному полі перпендикулярному до лінії струму. Ефект Холла в електронній теорії пояснюється так. Введемо сталу Холла 7 Тоді 8 Отже згідно з формулою 8 вимірявши силу струму I у...
22831. ДВОПРОВІДНА ЛІНІЯ 95.5 KB
  В таких системах активний опір ємність і індуктивність розподілені рівномірно вздовж лінії. Як правило в двопровідних лініях умова квазістаціонарності виконується щодо відстані між провідниками а сила струму I лінійна густина заряду q і напруга між провідниками U суттєво змінюються вздовж лінії. Застосовуючи до нескінченно малої ділянки двопровідної лінії закон збереження електричного заряду і електромагнітної Індукції нехтуючи активним опором провідників можна отримати такі співвідношення: 1 2 Тут L С ...
22832. Ефект Пельтьє 70.5 KB
  Ефект Пельтьє. Дійсно експериментально така закономірність відома як ефект Пельтьє спостерігається. Встановлено що при проходженні електричного струму через контакт двох провідників напівпровідників виділяється чи поглинається в залежності від напрямку струму деяка кількість теплоти Qn пропорційна величині струму I та часу його протікання t: Qn=It 1 де  коефіцієнт Пельтьє. Ефект Пельтьє тим значніший чим більше відрізняються положення рівнів Фермі у напівпровідниках.
22833. РОЗШИРЕННЯ ШКАЛИ МІКРОАМПЕРМЕГРА ТА ВОЛЬТМЕТРА 73 KB
  Сила струму I обчислюється за формулою: 1 де Ca ціна поділки шкали мікроамперметра в амперах на поділку А под n відхилення стрілки у поділках шкали. Ціну поділки шкали мікроамперметра в одиницях напруги Cu можна обчислити за відомим внутрішнім опором мікроамперметра Rr та ціною поділки в одиницях сили струму Ca за формулою Cu=CaRr 2 При використанні мікроамперметра необхідно звертати увагу на такі характеристики як верхня та нижня межі значень вимірювання величин...
22834. РЕОСТАТ І ПОДІЛЬНИК НАПРУГИ 139.5 KB
  РЕОСТАТ І ПОДІЛЬНИК НАПРУГИ Реостат і подільник напруги це прилади що застосовуються для регулювання сили струму і напруги в електричних схемах. Спад напруги на опорінавантаженні а на реостаті напруга на опорінавантаженні змінюватиметься від до . Подільником напруги може правити реостат з трьома клемами який підключається до електричного кола так як зображено на мал. Переміщуючи точку вздовж подільника напруги можна одержати будьяку напругу від до 0.
22835. МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ 232 KB
  МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ Вимірювання електрорушійної сили джерела струму методом компенсації. джерела струму дорівнює різниці потенціалів на полюсах розімкненого елемента. Вимірювання термоелектрорушійної сили диференціальної термопари за допомогою потенціометра постійного струму. Принцип роботи потенціометра постійного струму такий.
22836. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ 76 KB
  ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ При підвищенні температури металу його опір електричному струму зростає. Температурний коефіцієнт характеризує відносну зміну опору при зміні температури на один градус:. 1 Величина не є постійною вона залежить від температури. Для багатьох металів ця залежність може бути описана таким виразом: 2 де опір при температурі опір при температурі яку прийнято за точку початку відліку температури; постійні величини які залежать від роду металу і вони...
22837. ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ 208 KB
  ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ Електростатичні поля описуються за допомогою скалярної величини потенціалу або векторною величиною напруженістю електричного поля де радіусвектор точки в якій поле вивчається. Аналітичний розрахунок цих величин в довільній точці поля можна провести як правило лише для найпростішого просторового розподілу електричних зарядів. Електростатичні поля складної форми зручніше досліджувати експериментально. Вектори напруженості поля завжди перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.
22838. Процеси в електричному колі змінного струму 123.5 KB
  Фаза струму через індуктивність менша на від фази прикладеної напруги а фаза струму через ємність випереджає фазу прикладеної напруги на . Розрахунок кіл змінного струму базується на законах Кірхгофа для кіл змінного струму. Довільна ділянка кола змінного струму може бути представлена комбінацією активного опору індуктивності та ємності.