1715

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов и формы их представления

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритм – это последовательность действий, необходимых для решения поставленной задачи. Линейные вычислительные алгоритмы.

Русский

2013-01-06

82.29 KB

42 чел.

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов и формы их представления

Процесс решения задачи с использованием вычислительной техники можно представить последовательностью действий:

 1.  постановка задачи;
 2.  разработка алгоритма;
 3.  программирование;
 4.  тестирование.

Основным потребителем программ служит конечный пользователь, который не является специалистом в области программирования, но имеет элементарные знания в области информационных технологий и навыки работы на ПК.

Алгоритм – это последовательность действий, необходимых для решения поставленной задачи.

Алгоритмэто точное предписание (последовательность инструкций), определяющее вычислительный процесс, ведущий от исходных данных к искомому результату за конечное число шагов.

Алгоритмэто точный набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время.

Алгоритм не содержит ошибок, если он даёт правильные результаты для любых допустимых исходных данных. Если исходные данные недопустимы, то в алгоритме должна быть предусмотрена защита от них (деление на 0).

Основные свойства алгоритма:

 1.  определенность – однозначность выполнения составляющих алгоритм шагов;
 2.  результативность – это получения результата за конечное число шагов;
 3.  массовость – это применение алгоритма ко всему классу однотипных задач;
 4.  дискретность – это возможность разбиения на элементарные операции, выполнение которых не вызывает затруднения.

Основные формы представления алгоритмов:

 1.  словесно-формульное описание;
 2.  алгоритмическая запись на условном языке (псевдокод);
 3.  графические схемы алгоритмов.

В ГСА могут использоваться следующие графические элементы или блоки:

N п/п

Графический

элемент

Назначение

1

Начало и конец алгоритма

2

Ввод и вывод данных, обмен данными с внешними устройствами

3

Преобразование данных, любые вычисления

4

Условный блок, проверка условия

5

Обращение к подпрограмме

6

текст

Комментарий к алгоритму

7

12

А

Соединители

Линейные вычислительные алгоритмы

Линейным называется алгоритм, в котором все указанные действия выполняются один раз в том порядке, в котором они записаны.

Общая ГСА линейной расчетной задачи:

Начало

Конец

Ввод  исходных данных

Вывод  исходных данных

Вывод  результатов

 

Блок вычислений

0

1

0

Вывод  исходных данных

2

3

4

5

Пример: Вычислить площадь треугольника со сторонами a,b,c.

 

 Исходные данные: a, b, c. Результат: S. 

Промежуточный результат: p. 

 

 

Начало

Конец

Ввод  a,b,c

Вывод  исходных данных

Вывод  p,S

 

0

1

0

Вывод  a,b,c

2

3

5

 

4

6

 1.  Тесты – это наборы исходных данных с известными результатами, с помощью которых выполняется проверка работоспособности (правильности работы) программы.

Тест для примера:

Исходные данные a=3, b=4, c=5 Ожидаемый результат: p=6, S=6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54314. Forecasting the Future 33.5 KB
  The process of compiling and interpreting this data -- in other words, preparing a forecast -- is comparable to assembling a jigsaw puzzle. The more data available, the easier it is to see what's going on in the atmosphere and to know what the weather will do next.
54315. RECIPROCAL TEACHING 44.5 KB
  Reciprocal teaching is a reading strategy in which students take turns teaching small sections of the text. It is usually done in small groups. All students initially read a section of the text. One student begins by summarizing a section of the text and questioning the others about the meaning of the section. Any difficult parts are identified and discussed and then predictions are made about the next section to be read.
54316. Методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах 73 KB
  Доцільно проводити шкільні міжшкільні олімпіади дні відкритих дверей видавати інформаційні матеріали які знайомлять учнів із специфікою вимог і особливостями профільного навчання в різних освітніх закладах району. По суті інформаційна робота повинна стати змістовною подорожжю для учнів по освітній території для чого необхідно спланувати відповідний маршрут форми дати конкретні домовленості про час і форми заходів з керівниками освітніх установ. Частина часу ймовірно кілька годин в цілому слід буде передбачити на...
54317. Функціональні методи розвязування рівнянь 193.5 KB
  Мета: - повторити функціональні методи розв’язування рівнянь; - розвивати вміння і навички розв’язування рівнянь різними методами; - розвивати вміння систематизувати і узагальнювати, робити умовиводи; - виховувати прагнення до реалізації своїх навчальних можливостей.
54318. Застосування активних методів і форм на заняттях іноземної мови 288 KB
  Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, визначення термінів, розподіл завдань серед студентів, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, звіт по проекту, оцінка виконання проекту.
54319. Чи можливо виховати генія? 75.5 KB
  От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання і як стійку рису особистості і як могутній засіб виховуючого навчання підвищення його якості. Основна мета роботи вчителя по активізації пізнавальної діяльності учнів розвиток їх творчих здібностей. Досягнення цієї мети дозволяє вирішити багато завдань навчання: забезпечити міцні і усвідомлені знання навчального матеріалу; підготувати учнів до активної участі у виробничій...
54320. Пути развития европейской культуры в эпоху Нового времени 20.7 KB
  Название «Новое время» в истории культуры Европы обычно употребляется по отношению к трем векам – XVII, XVIII и XIX. Эти века наполнены событиями политическими, экономическими, философскими, художественными. XVII век не имеет общепризнанного названия как Возрождение или век Просвещения.
54321. Створення та редагування таблиць із застосуванням режиму конструктора, використання звязків між таблицями, створення форм із застосуванням майстра форм, створення звітів із застосуванням майстра звітів 2.97 MB
  ЗАДАЧА: створити БД для підприємства (фірми), яке займається реалізацією продовольчих товарів. 1.1 Створити БД в папці Мої документи та надати ім’я «Прізвище_група_учня_фірма» 1 Створити таблиці, які будуть містити основну інформацію про діяльність фірми.
54322. Метод проектов 26.5 KB
  В последние годы в связи с реформами в образовании и изменениями в школьном математическом образовании в частности остро стоит вопрос об организации учебного процесса направленного на развитие творческих способностей личности и навыков исследовательской деятельности. В результате этого возник метод проектов как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Однако за последние несколько лет многое изменилось – общество поднялось на новую ступень экономического развития потребовались кардинальные перемены во...