17320

Робота з XML-документами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Парадигми програмування Кредит 2 Лабораторна робота 6. Робота з XMLдокументами Мета роботи: Створення і обробка XMLдокументів Завдання для самостійної роботи 1. Виконати приклади лекцій 910 і продемонструвати їхню роботу. 2. Створити проекти з аналогічною функц...

Украинкский

2013-06-30

22.45 KB

6 чел.

Парадигми програмування

Кредит 2

Лабораторна робота 6. Робота з XML-документами 

Мета роботи: 

Створення і обробка  XML-документів

Завдання для самостійної роботи

1. Виконати приклади лекцій 9,10 і продемонструвати їхню роботу.

2. Створити проекти з аналогічною функціональністю в обраній мові (php, java, javascript). Порівняти трудовитрати та обсяг коду в різних мовах.

3. Розробити Windows-застосунок для тестування знань студентів.  Дисципліна Парадигми програмування. Тести з кредиту 1. XML-документ для тестів створити у Visual Studio.

Индивідуальні завдання (за номером у журналі)

1. Створити в Visual Studio XML -документ для свого варіанту індивідуального завдання. Не менше 5 елементів.

2. Створити Windows-форму для відображення даних з документу та додавання нового елементу.  

3.

Варіанти завдань

Таблиця

Можливі колонки

1

Рекламне агентство. Реєстрація відвідувача

Послуги

2

Персона

код, прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, стать, місце проживання

3

Викладач

код, ПІБ, посада, кафедра, вчений ступінь, дисципліна

4

Телефонний довідник

телефон, ПІБ абонента, місто, район, адреса (вулиця, дім, квартира)

5

Клієнт (банку)

Номер рахунку, прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, сума на рахунку

6

Книжковий каталог

Код книги, назва, автор (и), рік видання, видавництво, кількість сторінок

7

Каталог товарів

Код, назва,тип товару, ціна, виробник

8

Каталог путівок

Код, країна, вартість, тривалість, умови проживання

9

Каталог дисків

Код, тема, назва, рік видання, вартість

10

Університет

код, назва, місто, адреса, URL сайту 

11

Курсова робота

Код, студент, група, назва роботи, дисципліна, керівник

12

Дипломна робота

Код, студент, група, назва роботи, керівник, оцінка, рік захисту

13

Навчальна дисципліна

код, назва, викладач, кількість кредитів, семестр

14

Віртуальний магазин мобільних телефонів.

модель, назва, вартість, фото, виробник, рік випуску

15

Туристичне агентство. Замовлення турів

16

Мої друзі і захоплення. Реєстрація друзів

17

Віртуальний магазин товарів для дому

18

Моя сім’я та друзі. Робота і відпочинок. Реєстрація нових друзів

19

Електронна комерція. Продаж товарів через інтернет


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32329. Форма правления государства. Понятие, виды, характеристика отдельных видов форм правления 39.5 KB
  Форма правления государства. Понятие виды характеристика отдельных видов форм правления. Форма государства это способ организации политической власти охватывающий форму правления форму государственного устройства и политический режим. Форма государственного правления это элемент формы государства характеризующий организацию верховной государственной власти порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением.
32330. Форма государственного устройства как элемент формы государства. Понятие, виды, характеристика отдельных видов 33.5 KB
  Форма государственного устройства как элемент формы государства. Форма государственного устройства это элемент формы государства характеризующий внутреннюю структуру государства способ его политического и территориального деления обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей. Взимание местных налогов как правило допускается с санкции государства. Территории в отличие от государства не вправе по своему усмотрению устанавливать и взимать налоги.
32331. Политический режим как элемент формы государства. Понятие режима. Виды режимов. Демократия как режим государства. Ее значение и виды. Антидемократические режимы и их виды 62 KB
  Политический государственный режим это система методов способов и средств осуществления политической власти. По мнению других авторов понятие политический режим более широкое чем понятие государственный режим поскольку включает в себя методы и приемы осуществления политической власти не только со стороны государства но и со стороны политических партий и движений общественных объединений организаций и т. Если первая показывает весь комплекс институтов участвующих в политической жизни общества и в осуществлении политической...
32332. Политическая система общества. Ее понятие, структура, типы. Характеристика отдельных типов политических систем 46.5 KB
  Выделяют следующие компоненты политической системы: 1 политическая организация общества включающая в себя государство политические партии и движения общественные организации и объединения трудовые коллективы и т.; 2 политическое сознание характеризующее психологические и идеологические стороны политической власти и политической системы; 3 социальнополитические и правовые нормы регулирующие политическую жизнь общества и процесс осуществления политической власти; 4 политические отношения складывающиеся между элементами системы...
32333. Место и роль государства и права в политической системе общества 33.5 KB
  Место и роль государства и права в политической системе общества Понятия государство и политическая система общества соотносятся как часть и целое. Государство концентрирует в себе все многообразие политических интересов регулируя явления политической жизни через призму общеобязательности. Именно в этом качестве государство играет особую роль в политической системе придавая ей своего рода целостность и устойчивость. Государство занимает центральное ведущее положение в политической системе общества так как оно: 1 выступает в качестве...
32334. Понятие и роль социальных норм. Деление их на обычаи, нравственные, правовые, корпоративные. Взаимосвязь правовых и иных социальных норм. Другие основания классификации социальных норм 55 KB
  Важнейшим средством организации общественных отношений являются социальные нормы: нормы права нормы морали нормы общественных организаций нормы традиций обычаев и ритуалов. Эти нормы обеспечивают наиболее целесообразное и гармоничное функционирование общества в соответствии с потребностями его развития. Социальные нормы это правила регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях. Социальные нормы характеризуются рядом признаков: 1.
32335. Сущность права, признаки права и определение его понятия на основе нормативного подхода. Иные подходы к определению понятия права 43.5 KB
  Сущность права признаки права и определение его понятия на основе нормативного подхода. Иные подходы к определению понятия права. Специфика права проявляется в его признаках которые содержатся в приведенном выше определении. Эти признаки заключаются в следующем: 1 право носило волевой характер ибо оно есть проявление воли и сознания людей но не любой воли а прежде всего государственно выраженной воли классов социальных групп элит большинства членов общества; 2 общеобязательность в чем воплощается суверенитет государства...
32336. Характеристика права с позиции естественно-правовой, исторической, психологической, социологической школы. Их оценка. Соотношение права и закона в различных концепциях 43.5 KB
  Характеристика права с позиции естественноправовой исторической психологической социологической школы. Соотношение права и закона в различных концепциях. Становление права есть процесс и результат целенаправленной деятельности человека включающий в себя познание права его восприятие оценку и отношение к нему как к целостному социальному явлению. Учитывая такой плюрализм мнений и сложную природу самого права И.
32337. Право и нравственность (мораль) в современных условиях. Их единство, различие и взаимодействие. Возможные противоречия и пути преодоления 46 KB
  Поэтому не все ученые считают нормы нравственности явлением исключительно социальным. Человек как бы извлекает из себя нормы своего поведения в себе в глубине своей души дает оценку своим действиям. Согласно ей нормы морали имеют двоякую природу: одни имеют в виду самого индивида другие отношение индивида к обществу. Другие же категорически утверждают что нормы нравственности это требования обращенные к человеку извне.