17356

Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції

Контрольная

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...

Украинкский

2013-07-01

59.5 KB

3 чел.

Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції.

Ринок монополістичної конкуренції.  Модель олігополістичного  ринку.

 Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, тіньовий ринок, а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в автономному режимі, маючи свою структурну побудову. Але, всі елементи взаємодіють як частини єдиної системи, оскільки органічно повязані між собою в становленні й розвитку. Порушення цього взаємозвязку стає перешкодою існування повноцінного ринкового конкурентного середовища.

Економічна конкуренція належить до базових понять ринку. Диктат споживача над виробником є панування вільної або досконалої конкуренції і за цих умов відбувається саморегулювання ринку. Але ситуація панування досконалої конкуренції зберігалася лише до середини 19 століття. Стрімка монополізація економічного життя спровокувала згортання та модифікацію конкурентних стосунків – під загрозу конкурентного ринку.

На Лекції зазначено: у залежності від співвідношення між кількістю вироб-ників і кількістю споживачів розрізняють такі види конкурентних структур:

1.Велика кількість самостійних виробників певного однорідного товару і маси відособлених споживачів цього товару. Дана структура ринку називається поліполією і породжує так звану досконалу конкуренцію 

2. Велике число відособлених споживачів і мала кількість виробників, кожний з яких може задовольнити значну частку загального попиту. Така структура називається олігополією. І породжує так звану недосконалу конкуренцію.

3. Єдиний споживач товару  і велика кількість самостійних робітників. Дана структура породжує особливий тип недосконалої конкуренції, що називається монопсонією, тобто монополія попиту.

4.Структура взаємозвязків, де єдиному споживачу протиставиться єдиний виробник (двостороння монополія), взагалі не є конкурентною, але також не є і ринковою.    

Розглянемо докладніше основні з перерахованих вище моделей:

Поліполія (досконала конкуренція)

Велике число продавців і покупців того ж самого товару. Зміни в ціні якогось продавця викликають відповідну реакцію тільки серед покупців, але не серед інших продавців. Ринок відкритий для кожного. Рекламні компанії не так важливі й обовязкові, оскільки на продаж пропонуються тільки однорідні товари, ринок прозорий і відсутні які-небудь переваги. На ринку з подібною структурою ціна – це не заданий розмір. На підставі вищевикладеного можна вивести такі варіанти поведінки учасників ринку. Окремо узятий продавець не робить ніякого прямого впливу на ціну. Якщо продавець виставляє більш високу ціну, усі покупці відразу ж переходять до його конкурентів, тому що в умовах досконалої конкуренції кожен продавець і покупець мають повну і правильну інформацію про ціну, кількість продукту, витрати і попит на ринку. Якщо продавець змушений погодитись з переважаючими на ринку цінами, то він може пристосуватись до ринку шляхом регулювання обсягу своїх продажів. У цьому випадку він визначає кількість товарів, що має намір продати по заданій ціні. Покупцю також залишається лише вибрати, скільки він захоче одержати по даній ціні. Досконала конкуренція визначається такими передумовами: 1.велика кількість продавців і покупців, жодний з яких не має помітного впливу на ринкову ціну і кількість товару; 2.кожний продавець робить однорідний продукт, що ні в якому відношенні не відрізняється від продукту інших продавців; 3. бар’єри для виходу на ринок у довгостроковому аспекті або мінімальні, або зовсім відсутні; 4.ніяких штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни не існує і ресурси – перемінні фактори виробництва мобільні; 5.кожний продавець і покупець володіє повною і правильною інформацією про ціну, кількість продукту, витрати і попит на ринку. Схема досконалої конкуренції має в основному теоретичне значення. Проте, вона є ключем до розуміння більш реальних ринкових структур. Для учасників ринку в умовах досконалої конкуренції  ціна – це заданий розмір. Тому продавець може лише вирішувати , які кількість товару він захоче запропонувати по даній ціні. Це означає, що він одночасно акцептант ціни і регулятор кількості.

Монополістична конкуренція – це коли велика кількість виробників пропонує схожу, але не ідентичну продукцію.

На відміну від досконалої конкуренції, монополістична припускає, що кожна фірма продає особливий тип товару , що відрізняється якістю, оформленням, престижністю, завдяки чому у споживача складаються «нецінові переваги» (політичні, естетичні, фізіологічні). В умовах монополістичної конкуренції фірма виготовляє не однакову, а «диференційовану» продукцію і тим самим стає своєрідним «монополістом» своєї марки товару (наприклад, шоколад «Снікерс» має інші смакові властивості, ніж звичайний молочний шоколад, зубна паста «Колгейт» відрізняється від «Фтородента» і запахом, і складом, і репутацією). На ринку монополістичної конкуренції продукція може бути диференційована також і за умовами після продажного обслуговування (для товарів тривалого користування). Таким чином, фірми на цьому ринку вступають у своєрідне суперництво не стільки через ціни, скільки за допомогою всякої диференціації продукції.

Модель ринку монополістичної конкуренції описує множина реально існуючих ринків. Його характеристиці достатньо точно відповідають більшість галузей сфери обслуговування (приклад, - мережа ресторанів, станції технічного обслуговування, сфери банківських послуг, а у виробничих галузях – це виробництво одягу, безалкогольних напоїв, прального порошку, обчислювальної техніки, комп’ютерів)

    Монопольність у такій моделі полягає в тому, що кожна фірма в умовах диференціації продукції володіє в деякій мірі монопольною владою над своїм товаром, зокрема, вона може підвищувати і понижувати ціну на цього поза залежністю від дій конкурентів, хоча ця влада і обмежується наявністю виробників аналогічних товарів. Крім того на монополістичних ринках поряд із дрібними і середніми фірмами існують достатньо великі фірми і в тому числі транснаціональні корпорації (ТНК).

   При такий моделі ринку фірма намагається розширювати свою сферу переваг шляхом індивідуалізації своєї продукції. Це відбувається, насамперед, за допомогою товарних знаків, найменувань і рекламної компанії, що однозначно виділяють розходження товарів.

Олігополія є переважаючою формою сучасної ринкової структури. Термін «Олігополія» застосовується в економіці для опису ринку, на якому існують декілька фірм, окремі з яких контролюють значну частину ринку і вступ на цей ринок нових фірм ускладнено. Приклад класичної олігополії: «велика трійка» у США –  «Дженерал моторз», «Форд», «Крайслер». Продукція вироблена цими фірмами може бути як однорідна, так і диференційована.

  Однорідність переважає на ринку сировини і напівфабрикатів: руди, нафти, сталі, цементу; диференціація  - на ринку споживчих товарів (автомобілі).

Нечисленність фірм сприяє їхнім монополістичним угодам: по встановленню цін, поділу ринків або інших засобах обмеження конкуренції між ними. Доведено, що конкуренція на олігополістичному ринку тим інтенсивніша, чим нижче рівень концентрації виробництва (більше число фірм), і навпаки.

  Існування олігополії повязано з обмеженням входу на даний ринок. Одне з них – це необхідність значних капіталовкладень для створення підприємств в звязку з великомасштабним виробництвом олігополістичних фірм.

  Не чисельність фірм на олігополістичному ринку змушує ці фірми використовувати не тільки цінову, але і нецінову конкуренцію, тому що остання в таких умовах є більш ефективною. Виробники знають, що якщо вони понизять ціни, то їхні конкуренти зроблять теж саме, що призведе до падіння прибутків.

  Війна цін – повторюване і довгострокове зниження цін на продукцію фірм олігополістичної галузі, за допомогою якого фірми розраховують збільшити обсяги продажів і прибутків.

  Але, це рідко приносить їм вигоду.

  Тому замість цінової конкуренції, що буде результативна в умовах досконалої конкуренції, «олігополісти» використовують нецінові методи боротьби, зокрема:

  Технічна перевага, якість і надійність виробу, методи збуту, характер надання послуг і гарантій, диференціація умов оплати, рекламу, економічне шпигунство.

Питання 4. семінару №3 Монополія…

Монополія  –   антипод конкуренції.

Монополізований ринок – це ринок, для якого характерна незначна кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, ускладнений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин. В залежності від характеру впливу держави в особі урядових органів основних учасників ринкового процесу і їх взаємодії на ринку, розрізняють такі типи ринків: нерегульований, частково регульований і регульований.

Монополія – один продавець протистоїть багатьом покупцям, при чому цей продавець є єдиним виробником продукту, що не має до того ж близьких товарів-замінників. Ця модель має такі характеристики: а)продавець є єдиним виробником даного товару (продукту); б)реалізований продукт унікальний тому, що не має замінників; в)монополіст має ринкову владу, контролює ціни, постачання на ринок (монополіст є законодавцем ціни). Отже, монополія – це виключне право виробництва, торгівлі промислу та інше, що належить одній особі, визначеній групі осіб або державі; ринок на якому діє один продавець певного товару або послуги.

   Розрізняють закриту, природну і відкриту монополію. Така класифікація монополії на три є умовною, оскільки деякі фірми можуть належати о деяких видів монополії. До їх числа відносяться, наприклад, фірми, що обслуговують систему телефонного зв’язку, а також електричні та газові компанії, що можуть бути віднесені як до природної монополії (тому що присутній ефект економії на масштабах), так і до закритої монополії (тому, що присутній бар’єр для конкуренції). Також може бути проведена класифікація, заснована на врахуванні тимчасових інтервалів. Наприклад, патентне свідоцтво дає фірмі закриту монополію на короткостроковий період. Останнє відбувається не тільки через обмеженість термінів дії патенту, але також через те, що конкуренти можуть винайти нові продукти. Як зазначалось вище, монополія є повним антиподом досконалої конку-ренції - існує тільки один продавець, який виробляє товар, що не має близьких замінників.

 Природна монополія виникає в галузі, в якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує ринок в цілому. У такий галузі мінімальний ефективний масштаб виробництва товару близький до кількості, достатньої для покриття витрат виробництва. У даній ситуації поділ виробництва між двома або великою кількістю фірм призведе до того, що масштаби виробництва кожної будуть неефективно малі. З природними монополіями, в основі яких лежить економія на масштабах виробництва, тісно повязані  монополії, що базуються на володінні унікальними природними ресурсами.

До підприємств монополістів відносяться підприємства суспільного користування і підприємства, що експлуатують унікальні природні ресурси (компанії водопостачання, електричні, транспортні та інші). Як правило, подібні «природні монополії» знаходяться у власності держави або діють під її контролем.

 Відкрита монополія – монополія, при якій одна фірма, при наймі на якийсь час, стає єдиним постачальником продукту, але не має спеціального захисту від конкуренції. У ситуації відкритої монополії часто виявляються фірми , які вперше вийшли на ринок із новою продукцією. Їхні конкуренти, проте, на ринку можуть зявитися трохи пізніше.

Закрита монополія захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень. Прикладом може служити монополія поштової служби США на доставку пошти першим класом. Іншими варіантами виникнення закритої монополії є патентний захист, інститут авторських прав. Штучні барєри на для запобігання проникнення на монополістичний ринок конкурентів подані юридичними обмеженнями у формі ліцензій, авторського прва, товарних знаків або патентного захисту.

Монополія чиста (абсолютна) – ситуація, коли на конкретному товарному ринку виступає всього один продавець. Монополія в чистому вигляді –  явище вкрай рідкісне. Як і досконала конкуренція, вона являє собою скоріше економічну абстракцію. Крім того слід зазначити, що монополія не може цілком усувати потенційну конкуренцію з боку інших вітчизняних або іноземних виробників товарів.

 Причини втручання держави у ринкову економіку обумовлено антимонопольною діяльністю держави як її основної функції щодо державного регулювання, яка розвивається в двох напрямках: по-перше, на тих небагатьох ринках, де умови перешкоджають ефективному функціонуванню галузі при конкуренції, тобто в так званих природних монополіях, державою створюються відповідні органи для регламентації та контролю за економічною поведінкою цих субєктів; по-друге, на більшості інших ринків, де монополія не стала необхідністю, державний контроль прийняв форму антимонопольного законодавства. В Україні для захисту конкуренції розроблено антимонопольне законодавство та створено Антимонопольний комітет, який спрямовує свою діяльність на захист саме конкуренції, а не на осіб, які беруть у ній участь. Стаття 42 Конституції України зазначає: «Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції. Види і межі монополії визначаються законом» Захист конкуренції передбачає перед усім демонополізацію економіки і створення конкурентного середовища. Тисячі державних монополій у процесі приватизації перетворились на приватні підприємства, зявилися нові економічні субєкти.

Монополія та конкуренція – існування конкуренції загрожує монополії. Це пояснюється тим, що панують монополісти, зникає вільна конкуренція, тобто припиняється суспільний вплив на виробництво. Монополісти знаходять можливість маніпулювати цінами для власної вигоди і на шкоду суспільству.

Важливе значення має критерій оцінки ступеню монополізації: це одна група або група їх у виробництві продукції, частка їхнього обороту. У світовій практиці прийнято вважати, домінуюче становище підприємства або групи їх на ринку виникає тоді, коли на одне підприємство припадає  понад 1\3 всього обороту на ринку, або на три і менше підприємств – понад 1\2 загального обороту, або на п’ять і менше підприємств – понад 2\3 обороту.

У господарській практиці України монополістами є ті учасники господарського обороту, частка яких на ринку перевищує 70%.

Антимонопольне законодавство України містить нормативні акти, що визначають організаційні та правові засади розвитку конкуренції, заходи попередження і припинення монополістичної діяльності та нечесної конкуренції. Цим нормативним актом встановлюються форми завчасного попередження, відповідальності та компенсації на випадок здійснення заборонених дій.

Антимонопольна практика  та законодавство (світовий досвід):

1890 рік – США антитрестовський «Закон Шермана», який започаткував антимонопольне законодавство;

1889 рік – Канада – закон, який проголосив незаконними угоди, що мають на меті обмежувати економічну свободу на промисел та монополізовувати промисел та торгівлю;

1914 рік – США «Закон Клейтона», який заборонив поглинення фірм;

1950 рік – США «Закон Селлера-Кефовера», який встановив недопущення злиття фірм шляхом придбання акцій;

В законодавстві Євросоюзу заборонені будь-які монополістичні угоди;

В ООН існує антимонопольне регулювання стосовно економічної поведінки транснаціональних корпорацій (ТНК).

Вбільш детально ці питання розглянуті в Додатку 4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65959. Рынок земли. Спрос на землю, ее предложение, их динамика. Цена земли: факторы, влияющие на нее 32.5 KB
  Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие от капитала земля неподвижна. Возможности расширения сельскохозяйственных площадей весьма незначительны. В большинстве стран наблюдается тенденция к сокращению...
65960. Основные этапы развития экономической теории 39.5 KB
  Люди постепенно накапливали опыт и знания о процессах и явлениях экономической жизни познавали и объясняли их причины. Взгляды Ксенофонта Платона Аристотеля являются теоретическими исходными моментами современной экономической науки.
65961. Прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормы прибыли и факторы, влияющие на ее величину 32 KB
  Результаты деятельности фирм анализируются с помощью категорий выручки и прибыли. Минимизация издержек создает условия для появления и увеличения прибыли фирмы. Прибыль обычно трактуется как разница между выручкой и издержками. Получение максимальной прибыли является главной целью фирм и ее хозяев.
65963. Цели и формы приватизации 37.52 KB
  Хотя процессы приватизации особенно активизировались в последние десятилетия 20 в. Исторически первоначальной формой приватизации была передача земли находившейся в собственности монарха отождествлявшегося с государством феодалам в пожизненное или вечное пользование...
65966. Иностранные инвестиции в Россию 57 KB
  По данным на конец 2010 года общий объём накопленных иностранных инвестиций в российской экономике составлял 3001 млрд что на 12 превысило показатель 2009 года. Как отмечалось в докладе инвестиционная привлекательность России в сравнении с данными доклада...