17431

Расчет объема перевозок и грузооборота в автотранспортных предприятиях

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Определить объем перевозок и грузооборота в автотранспортных предприятиях исходя из следующих данных. По схеме рассчитываем объем перевозок грузов и грузооборот в зависимости от временного влияния на них любых двух показателей...

Русский

2013-07-01

151.5 KB

13 чел.

Определить объем перевозок и грузооборота в автотранспортных предприятиях исходя из следующих данных (1-й вариант, 1-я схема):

q

lег

гамма

бетта

tпр

0,8

6

12

8,0

0,4

0,5

0,33

0,8

12

16

8,5

0,8

0,54

0,66

0,8

17

20

8,9

1

0,58

0,97

 

По схеме рассчитываем объем перевозок грузов и грузооборот в зависимости от временного влияния на них любых двух показателей.

1) средняя линия ездки и техническая скорость;

lег, Vт – величины переменные

Tн, q1, β1, γ1, tпр1 – величины фиксируемые

Где i=1..5; j=1..5

Подставим значения:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

1,92

2,37

2,75

lег3

1,09

1,39

1,67

lег5

0,81

1,04

1,26

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении Vт и lег Q уменьшается вследствие более сильного влияния ездки с грузом.

Аналогично рассчитаем P:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

11,52

14,22

16,5

lег3

13,08

16,68

20,04

lег5

13,77

17,68

21,42

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении Vт и lег P увеличивается при более сильном влиянии ездки с грузом.

2) средняя длина ездки и коэффициент использования грузоподъемности;

lег, γ – величины переменные

Tн, Vт1, β1,  tпр1 – величины фиксируемые

Где i=1..5; j=1..5

Подставим значения:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

1,92

3,84

4,81

lег3

1,1

2,19

2,74

lег5

0,81

1,61

2,02

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении γ и lег Q уменьшается вследствие более сильного влияния ездки с грузом.

Аналогично рассчитаем P:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

11,52

23,04

28,86

lег3

13,2

26,28

32,88

lег5

13,77

27,37

34,34

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении γ и lег P увеличивается при более сильном влиянии ездки с грузом.

3) средняя длина ездки и коэффициент использования пробега;

lег, β – величины переменные

Tн, Vт1, γ1,  tпр1 – величины фиксируемые

Где i=1..5; j=1..5

Подставим значения:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

1,92

2,04

2,15

lег3

1,1

1,17

1,25

lег5

0,81

0,87

0,92

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении β и lег Q уменьшается вследствие более сильного влияния ездки с грузом.

Аналогично рассчитаем P:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

11,52

12,24

12,9

lег3

13,2

14,04

15

lег5

13,77

14,79

15,64

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении β и lег P увеличивается при более сильном влиянии ездки с грузом.

4) средняя длина ездки и время в наряде;

lег, Tн – величины переменные

β1, Vт1, γ1,  tпр1 – величины фиксируемые

Где i=1..5; j=1..5

Подставим значения:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

1,92

2,04

2,14

lег3

1,1

1,17

1,22

lег5

0,81

0,86

0,9

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении Tн и lег Q уменьшается вследствие более сильного влияния ездки с грузом.

Аналогично рассчитаем P:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

11,52

12,24

12,84

lег3

13,2

14,04

14,64

lег5

13,77

14,62

15,3

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении Tн и lег P увеличивается при более сильном влиянии ездки с грузом.

5) средняя длина ездки и время простоя под погрузкой и разгрузкой;

lег, tпр – величины переменные

β1, Vт1, γ1,  Tн1 – величины фиксируемые

Где i=1..5; j=1..5

Подставим значения:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

1,92

1,54

1,3

lег3

1,1

0,96

0,86

lег5

0,81

0,73

0,67

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении tпр и lег Q уменьшается вследствие более сильного влияния ездки с грузом.

Аналогично рассчитаем P:

Остальные значения сведем в таблицу:

Средняя длина ездки

Средняя техническая скорость

Vт1

Vт3

Vт5

lег1

11,52

9,24

7,8

lег3

13,2

11,52

10,32

lег5

13,77

12,41

11,39

Построим график:

Вывод: при одновременном изменении tпр и lег P увеличивается при более сильном влиянии ездки с грузом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64284. Енерго- та ресурсозберігаючі технології муниципальної теплоенергетики на основі установок термознешодження відходів 431.04 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: на підставі огляду літературних джерел і існуючих способів і засобів теплопостачання міст виявлені напрямки підвищення ефективності їх роботи...
64285. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР В УМОВАХ НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 210.5 KB
  Отже вивчення стану справ у сфері сільськогосподарського машинобудування України в 1980х роках дає змогу виявити причини існуючої на той час невідповідності рівня технічного...
64286. Закономірності формування структури і фізико-механічних властивостей вольфрамових важких сплавів з високим вмістом нікель-залізної зв’язки 1.7 MB
  Закономірності отримання порошків вольфраму встановлені Меєрсоном Г. свідчать про те що у процесі відновлення вольфраму воднем з вихідних вольфрамвмісних речовин реалізуються декілька стадій що впливають на морфологію та дисперсність частинок кінцевого продукту.
64287. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 326.5 KB
  З цього приводу необхідні чітко відпрацьовані в теоретичному та практичному аспектах підходи до формування та реалізації регіональної промислової політики держави.
64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.