17483

Формати і правила роботи з командами організації циклів і роботи з ланцюгами мікропроцесора i8086

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторна робота №6 З дисципліни СПіОС на тему: Формати і правила роботи з командами організації циклів і роботи з ланцюгами мікропроцесора i8086 Мета: Ознайомитись з правилами роботи команд організації циклів і роботи з ланцюгами мікропроцесора i8086. Вивчити осн

Украинкский

2013-07-01

31.55 KB

2 чел.

Лабораторна робота №6

З дисципліни СПіОС

на тему:

Формати і правила роботи з командами організації циклів і роботи з ланцюгами мікропроцесора i8086

Мета:

Ознайомитись з правилами роботи команд організації циклів і роботи з ланцюгами мікропроцесора i8086. Вивчити основні відомості і визначення.

Завдання:

Реалізувати можливість введення даних з клавіатури і вивід результату обчислення на екран.

5

Копіювати з інвертуванням значення «N» символів із стрічки довжиною «M» з позиції «P»

P=11; N = 8; M = 80

Лістинг програми:

; multi-segment executable file template.

include 'emu8086.inc'

data segment

; add your data here!

loadfrom db 256  dup(0)

ends

stack segment

dw   128  dup(0)

ends

code segment

start:

; set segment registers:

mov ax, data

mov ds, ax

mov es, ax

;PRINTN  "Vvedit dani dlya obchyslennia"

PRINT  "M="

call   SCAN_NUM

PUTC   13

mov dx,cx

mov di,dx

PRINT  "STRING="

CALL   GET_STRING

PUTC   13

PRINT  "P="

call   SCAN_NUM

PUTC   13

mov si,cx

mov cx,dx

sub cx,si

;PUTC   13

;PRINT  "Rezultat="

@NEXT:

mov dx,cx

mov cx,3

@tree:

LODSB

loop @tree

mov cx,dx

STOSB

sub cx,2

cmp cx,2

jl EXIT

LOOP @NEXT

EXIT:

mov si,di

PRINT  "Result="

call PRINT_STRING

PRINT  "           "

;CALL PRINT_NUM

; wait for any key....

mov ah, 1

int 21h

mov ax, 4c00h ; exit to operating system.

int 21h

ends

DEFINE_GET_STRING

DEFINE_SCAN_NUM

DEFINE_PRINT_NUM

DEFINE_PRINT_STRING

DEFINE_PRINT_NUM_UNS

end start ; set entry point and stop the assembler.


Результати роботи програми:

Висновок:  У даній лабораторній роботі було вивчено команди роботи з циклами зокрема loop. Також було застосовано команду введення рядка get_string.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61155. Утворення Афінської держави 75.5 KB
  Розглянути особливості державного устрою Афін; удосконалити навички роботи зі схемою оволодіння новим матеріалом в інтерактивній формі; поглибити розуміння сутності поняття держава. Після цього уроку учні зможуть: називати час проведення реформ Солона утвердження тиранії Пісістрата в Афінах...
61156. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ 547.43 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні речення як частини складних речень; розвивати вміння аналізувати складні речення, до складу яких входять умовно односкладні речення, моделювати й конструювати складні речення з різними частинами; структурувати вивчений матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору односкладних речень
61157. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, В НАУКОВОМУ СТИЛІ 27.36 KB
  Поглибити знання восьмикласників про особливості побудови усного повідомлення на тему про мову в науковому стилі, про підвиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний
61158. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ 347.23 KB
  Поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях
61160. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ 68.5 KB
  Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними (сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний), а також смислові відношення...
61161. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ 130 KB
  Правопис: кома між однорідними членами речення. Міжпредметні звязки: речення з кількома рядами однорідних членів як засіб художньої виразності література. Які члени речення називаються однорідними.
61162. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ 28.44 KB
  Ознайомити учнів з поняттям про однорідні й неоднорідні означення, сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні й неоднорідні означення, з’ясовувати їх роль у реченні; правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями
61163. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ 25.48 KB
  Визначити з учнями основні випадки вживання коми в реченнях з однорідними членами, сформувати загальнопізнавальні вміння правильно ставити коми між однорідними членами речення, підпорядковуючи їх пунктуаційним правилам; удосконалити навички інтонування речень з однорідними членами...