17484

Ввід інформації із клавіатури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №7 З дисципліни СПіОС на тему: Ввід інформації із клавіатури Мета: Ознайомитись з правилами обробки переривань для роботи із клавіатурою. Завдання: Створіть файл у який записано слово – пароль. Напишіть програму яка запитує введення па

Украинкский

2013-07-01

27.12 KB

3 чел.

Лабораторна робота №7

З дисципліни СПіОС

на тему:

Ввід інформації із клавіатури

Мета:

Ознайомитись з правилами обробки переривань для роботи із клавіатурою.

Завдання:

Створіть файл, у який записано слово – пароль.

Напишіть програму, яка запитує введення пароля, приймає пароль із клавіатури в режимі без еха, читає пароль із файлу, порівнює його з введеним із клавіатури й видає повідомлення про успішне або неуспішне введення пароля.

Лістинг програми:

; multi-segment executable file template.

data segment

   ; add your data here!

   file db "password.dat",0

   pkey db 13,13,"press any key...                  $",0

   enter db "enter the password: $",0

   wrong db 13,"wrong password                  $",0

   good db 13,"correct password                $",0

   buffer db 20 dup(0)

   bfile db 20 dup(0)

ends

stack segment

   dw   128  dup(0)

ends

code segment

start:

; set segment registers:

   mov ax, data

   mov ds, ax

   mov es, ax

   

   lea dx, enter

   mov ah, 9

   int 21h

   

   mov di,0

@for:    

   mov ah,8

   int 21h

   mov buffer[di],al

   inc di

   cmp al,13

   mov ah,2

   mov dl,'*'

   int 21h

   jne @for

   

   mov ax,3d00h

   lea dx,file

   int 21h

   mov bx,ax

   mov ax,3f00h

   mov cx,20

   lea dx,bfile

   int 21h

   mov ax,3e00h

   int 21h

   

@check:

   dec di

   cmp di,-1    

   je @good

   mov al,buffer[di]

   mov bl,bfile[di]

   cmp al,bl

   je @check

   

   lea dx, wrong

   mov ax, 900h

   int 21h

   

   jmp @ex

@good:

   lea dx, good

   mov ax, 900h

   int 21h

@ex:     

   

   ; wait for any key....    

   mov ah, 1

   int 21h

   

   mov ax, 4c00h ; exit to operating system.

   int 21h    

ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

Результати роботи програми:

Висновок:  У даній лабораторній роботі було вивчено і використано команди обробки переривань та команди роботи з файлами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82852. Слова, що означають назви предметів. Складання усної розповіді за малюнком 105 KB
  Закріпити знання учнів про слова що означають назви предметів. Сьогодні ми будемо закріплювати знання про слова що означають назви предметів будемо розпізнавати ці слова і ставити до них питання. Дрізд до дятла Добрий день Дуб здоровий не впаде Дятел дзьобом дріботить: Двісті років простоїть...
82853. Головні слова у реченні. Складання речень за графічними схемами 98 KB
  Мета: формувати поняття головні слова в реченні вчити знаходити їх у реченні; закріплювати знання про речення його види за метою висловлювання; розвивати інтерес до мовних явищ мовлення та мислення; розвивати вміння аналізувати доводити синтезувати інформацію; виховувати любов до своїх рідних...
82854. Слова, близькі за значенням (синоніми) 75.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із синонімами (словами, близькими за значенням), визначити їх роль у мовленні, познайомити з окремими стійкими сполученнями слів; вчити спостерігати за роллю слів, що мають декілька значень, звучать і пишуться однаково; збагачувати словниковий запас...
82855. Мандрівка до квітучого саду. (Складання тексту-опису квітки або казки) 72.5 KB
  Мета: познайомити учнів з походженням деяких назв квітів, із значенням квітів в житті людей; вчити добирати вдалі образні вислови, порівняння, збагачувати активний і пасивний словник дітей; працювати творчо; виховувати прагнення берегти і примножувати красу рідної землі.
82857. Часи дієслова 185 KB
  Актуалізувати знання учнів про дієслово навчитися визначати часи дієслова засвоїти українські терміни. Давайте подивимось як сумно стало Вовченяті без Капітошки та під час перегляду знайдемо дієслова і запишемо їх у зошит Діти дивляться уривок із мультфільму Капітошка та знаходять дієслова...
82858. Прислівник як частина мови 74 KB
  Мета: ознайомити учнів з новою частиною мови прислівником його граматичними ознаками; формувати вміння знаходити прислівники у тексті; розвивати зв’язне мовлення вміння аналізувати і порівнювати мовні явища; виховувати бажання активно працювати на уроці.
82859. Прикметники – синоніми, прикметники – антоніми. Пряме й переносне значення прикметників 237.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; вчити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях, розкривати багатозначність; розвивати вміння добирати та використовувати прикметники – синоніми та антоніми у мовленні...
82860. Які бувають рослини 39 KB
  Ці рослини кольорові Запашні такі чудові. На скільки груп розподілено рослини Назвіть рослини першої групи другої третьої Як можна назвати одним словом березу дуб тополю клен Як можна одним словом назвати смородину калину бузок малину Чим відрізняються кущі від дерев...