17484

Ввід інформації із клавіатури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №7 З дисципліни СПіОС на тему: Ввід інформації із клавіатури Мета: Ознайомитись з правилами обробки переривань для роботи із клавіатурою. Завдання: Створіть файл у який записано слово – пароль. Напишіть програму яка запитує введення па

Украинкский

2013-07-01

27.12 KB

1 чел.

Лабораторна робота №7

З дисципліни СПіОС

на тему:

Ввід інформації із клавіатури

Мета:

Ознайомитись з правилами обробки переривань для роботи із клавіатурою.

Завдання:

Створіть файл, у який записано слово – пароль.

Напишіть програму, яка запитує введення пароля, приймає пароль із клавіатури в режимі без еха, читає пароль із файлу, порівнює його з введеним із клавіатури й видає повідомлення про успішне або неуспішне введення пароля.

Лістинг програми:

; multi-segment executable file template.

data segment

   ; add your data here!

   file db "password.dat",0

   pkey db 13,13,"press any key...                  $",0

   enter db "enter the password: $",0

   wrong db 13,"wrong password                  $",0

   good db 13,"correct password                $",0

   buffer db 20 dup(0)

   bfile db 20 dup(0)

ends

stack segment

   dw   128  dup(0)

ends

code segment

start:

; set segment registers:

   mov ax, data

   mov ds, ax

   mov es, ax

   

   lea dx, enter

   mov ah, 9

   int 21h

   

   mov di,0

@for:    

   mov ah,8

   int 21h

   mov buffer[di],al

   inc di

   cmp al,13

   mov ah,2

   mov dl,'*'

   int 21h

   jne @for

   

   mov ax,3d00h

   lea dx,file

   int 21h

   mov bx,ax

   mov ax,3f00h

   mov cx,20

   lea dx,bfile

   int 21h

   mov ax,3e00h

   int 21h

   

@check:

   dec di

   cmp di,-1    

   je @good

   mov al,buffer[di]

   mov bl,bfile[di]

   cmp al,bl

   je @check

   

   lea dx, wrong

   mov ax, 900h

   int 21h

   

   jmp @ex

@good:

   lea dx, good

   mov ax, 900h

   int 21h

@ex:     

   

   ; wait for any key....    

   mov ah, 1

   int 21h

   

   mov ax, 4c00h ; exit to operating system.

   int 21h    

ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

Результати роботи програми:

Висновок:  У даній лабораторній роботі було вивчено і використано команди обробки переривань та команди роботи з файлами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23160. Євген Маланюк (1897-1968) 27 KB
  Як пише сам Євген Маланюк його прізвище фігурувало ще в реєстрах старшини часів Богдана Хмельницького. В колишньому Єлисаветграді Маланюк закінчує реальну гімназію раніше тут навчалися брати Тобілевичі Марко Кропивницький Є. Мобілізація у зв'язку з першою світовою війною Київська військова школа і поручник Євген Маланюк стає командиром сотні 2го Туркестанського стрілецького полку.
23161. Євген Филимонович Маланюк 54.5 KB
  Маланюка. Маланюк емігрував спочатку жив у Каліші в таборі для інтернованих українських частин. Маланюка Стилет і стилос у 1926р.
23162. ЄВГЕН МАЛАНЮК 94 KB
  А на зібранні академії таборового літературноартистичного товариства Веселка із здавалося б недоречним до часу і місця рефератом Зброя культури виступав перед побратимами двадцятип'ятилітній поет військовий старшина 6ї дивізії генерала Безручка Євген Маланюк: Кордони економічна діяльність промисловість і торгівля це тільки зовнішні форми тільки рамки в яких проходить дійсне живе життя нації самостійної держави. Навіть для частини учасників академії а Веселка об'єднувала літературномистецькі кола інтернованих вояків ...
23163. Засоби поетичної мови інтимної лірики Ліни Костенко 28.5 KB
  Тексти інтимної лірики Ліни Костенко оповиті серпанком таємничості недомовленості магії та загадковості. Та незважаючи на це на їх тлі лірика Ліни Костенко вражає енергетикою сприймається як вічно юна вітаїстична й злободенна. Кохання у Ліни Костенко це не тільки вибір особистий а найперше особистісний бо передбачає відповідальність перед предками й нащадками перед власним сумлінням; це заглиблення у власний внутрішній світ саморозуміння й самоусвідомлення самоствердження й самореалізація; водночас це думка про іншого емпатія...
23164. ІМПРЕСІОНІЗМ ТА ЕКСПРЕСІОНІЗМ 31.55 KB
  Щобільше деякі критики переконані що Мунк який жив не тільки ь Німеччині але й у Франції репрезентує своєю творчістю щасливу синтезу французьких і німецьких тенденцій експресіонізму. З тих причин 1910 рік часто вважають роком початку експресіонізму. Проте назва експресіонізм та Й сама ця творча манера існувала серед французьких мистців вже майже десять років перед її популяризацією в Европі; започатковано її у мистецькому колі Анрі Матісса.
23165. Історія любові та історія України у романі Л. Костенко «Маруся Чурай» 29 KB
  Костенко Маруся Чурай Я вибрала долю собі сама.віршах Маруся Чурай який справедливо назвала критика енциклопедією духовного життя українського народу в XVII столітті. Та чи не найповніше змальовано головну героїню Марусю Чурай. Про Марусю Чурай написано повісті п'єси поеми.
23166. Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці Василя Симоненк 28.5 KB
  Симоненка переважно тісно поєднані з пейзажними соціальними громадянськими все ж вірші про кохання у його поетичній спадщині займають чільне місце. Самовіддане глибоке кохання сповнює ліричного героя у вірші €œОбражайся на менеяк хочеш€. Несподівано прийшла любов до ліричного героя у вірші €œВона прийшла€. Такими є вірші €œРозвели нас дороги похмурі.
23168. Літературний гурт Молода муза 89 KB
  То й не дивно гурток становила молодь вихідці із сіл та провінційних містечок Галичини вчорашні випусники університету або ті що його не закінчили канцеляристи вчителі гімназій чи €вільні художники€. І все ж таки його положення було краще ніж інших скажімо Яцківа чи Карманського. Нам зашивалися роти в його товаристві бо ми добре знали гостроту його язика та великі відомості з якими не один із нас не міг суперечити Говоріть що врешті відзивався Франко якому хотілося поговорити і забути...