17489

Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №4 З дисципліни СПіОС на тему Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086 Мета: Ознайомитись з основними форматами і правилами роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086. Вивчити основні відом

Украинкский

2013-07-01

38.76 KB

2 чел.

Лабораторна робота №4

З дисципліни СПіОС

на тему

Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086

Мета:

Ознайомитись з основними форматами і правилами роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086. Вивчити основні відомості і визначення подані у лекції.

Завдання:

Реалізувати можливість введення даних з клавіатури і вивід результату обчислення на екран.

5

Si and BL or AX xor (BL or CX)

AX=5, BX=12, CX=2,   SI=9

Лістинг програми:

include 'emu8086.inc'

DATA SEGMENT

   pkey DB "PROGRAMA VIDPRACIUVALA SVOE$"

ENDS

STACK SEGMENT

   DW 128 dup(0)

ENDS

CODE SEGMENT

start:

set segment registers:

   MOV AX, DATA

   MOV DS, AX

   MOV ES, AX

    

    

   PRINTN "INput four NUMERALS"

   PRINT "AX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV AX, CX

   PRINT "BX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV BX, CX

   PRINT "CX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   PUSH CX

   PRINT "SI -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV SI, CX

   POP CX

   PUSH AX

   MOV AX, BX

   CBW

   MOV BX, AX      

   

   AND SI, BX ; LOGICHNE MNOJENNIA SI I BX PERENOSYCCIA U SI

   MOV AX, SI

   PRINTN ""

   PRINT "SI&&BL="

   CALL PRINT_NUM

   

   OR CX, BX ; LOGICHNE DODAVANNIA CX I BL PERENOSYCCIA U CX

   MOV AX, CX

   PRINTN ""

   PRINT "BL || CX="

   CALL PRINT_NUM

   POP AX

   

   XOR AX, CX ; VYKLUCH ABO AX I CX PERENOSYCCIA U AX

   PRINTN ""

   PRINT "AX^(BL || CX)="

   CALL PRINT_NUM

   OR AX, SI

   PRINTN ""     

   PRINT "SI&&BL || AX^(BL || CX) = "

   CALL PRINT_NUM

   PRINTN ""

   PRINTN ""

         

   

   LEA DX, pkey ; output message

   MOV AH, 9

   INT 21H

   MOV AH, 1 ; wait for press key

   INT 21H

   MOV AX, 4C00H ; exit to operating system

   INT 21H

ENDS

DEFINE_SCAN_NUM

DEFINE_PRINT_NUM

DEFINE_PRINT_NUM_UNS  

                   

END start        

Результати роботи програми:

Запускаємо програму, вводимо числа:

Після натискання Enter виводиться результат логічних операцій:

Висновок:  У даній лабораторній роботі було вивчено логічні операції зокрема І, АБО, ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. На відміну від команд множення і ділення дані логічні команди мають по два операнди і результат заноситься у перший операнд. Також у лабораторній роботі було використано стек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71191. Создание трехмерной модели в программе SolidWorks 531.5 KB
  Цель: Изучить основные приемы создания трехмерных моделей в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Методику создания трехмерных моделей. Уметь: Создать трехмерные модели различными методами.
71192. Построение твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks 1.63 MB
  Цель: Изучить основные приемы построения твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Методику построение твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks.
71193. Формирование чертежа в пакете программ SolidWorks 319 KB
  Цель: Изучить основные правила создания чертежей в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Правила создания чертежей в пакете программ SolidWorks. Уметь: Создать чертеж в пакете программ SolidWorks.
71194. Создание деталей из листового материала в пакете программ Solid-Works 597 KB
  Цель: Изучить основные процедуры создания деталей из листового материала в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Процедуры создания деталей из листового материала в пакете программ SolidWorks.
71195. Создание сборок в пакете программ SolidWorks 303 KB
  Цель: Изучить основные процедуры создания сборок в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Процедуры создания сборок в пакете программ SolidWorks. Уметь: Создать сборку в пакете программ SolidWorks.
71196. Работа с литейными формами в пакете программ SolidWorks 326 KB
  Цель: Изучить основные приемы работы с литейными формами в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Основные приемы работы с литейными формами в пакете программ SolidWorks. Уметь: Создать литейную форму в пакете программ SolidWorks.
71197. Создание поверхностей и деталей на их основе в пакете программ SolidWorks 746 KB
  Цель: Изучить основные методы создания поверхностей и деталей на их основе в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Основные методы создания поверхностей и деталей на их основе в пакете программ SolidWorks.
71198. Прочностные расчеты деталей в приложениях COSMOSXpress и COSMOSWorks 411.5 KB
  Цель: Изучить основные методы выполнения прочностных расчетов деталей в приложениях COSMOSXpress и COSMOSWorks. После занятия студент должен: Знать: Основные методы выполнения прочностных расчетов деталей в приложениях COSMOSXpress и COSMOSWorks.
71199. Создание различных конфигураций деталей в пакете программ SolidWorks 639 KB
  Уметь: Создавать различные конфигурации деталей в пакете программ SolidWorks. 482491 рассмотреть суть таких вопросов: 1 создание конфигурации вручную; 2 создание конфигурации с помощью таблиц параметров; 3 основные сведения о конфигурациях; б занести в отчет такие данные...