17489

Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №4 З дисципліни СПіОС на тему Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086 Мета: Ознайомитись з основними форматами і правилами роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086. Вивчити основні відом

Украинкский

2013-07-01

38.76 KB

2 чел.

Лабораторна робота №4

З дисципліни СПіОС

на тему

Формати і правила роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086

Мета:

Ознайомитись з основними форматами і правилами роботи з командами маніпулювання бітами мікропроцесора i8086. Вивчити основні відомості і визначення подані у лекції.

Завдання:

Реалізувати можливість введення даних з клавіатури і вивід результату обчислення на екран.

5

Si and BL or AX xor (BL or CX)

AX=5, BX=12, CX=2,   SI=9

Лістинг програми:

include 'emu8086.inc'

DATA SEGMENT

   pkey DB "PROGRAMA VIDPRACIUVALA SVOE$"

ENDS

STACK SEGMENT

   DW 128 dup(0)

ENDS

CODE SEGMENT

start:

set segment registers:

   MOV AX, DATA

   MOV DS, AX

   MOV ES, AX

    

    

   PRINTN "INput four NUMERALS"

   PRINT "AX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV AX, CX

   PRINT "BX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV BX, CX

   PRINT "CX -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   PUSH CX

   PRINT "SI -> "

   CALL SCAN_NUM

   PRINTN ""

   MOV SI, CX

   POP CX

   PUSH AX

   MOV AX, BX

   CBW

   MOV BX, AX      

   

   AND SI, BX ; LOGICHNE MNOJENNIA SI I BX PERENOSYCCIA U SI

   MOV AX, SI

   PRINTN ""

   PRINT "SI&&BL="

   CALL PRINT_NUM

   

   OR CX, BX ; LOGICHNE DODAVANNIA CX I BL PERENOSYCCIA U CX

   MOV AX, CX

   PRINTN ""

   PRINT "BL || CX="

   CALL PRINT_NUM

   POP AX

   

   XOR AX, CX ; VYKLUCH ABO AX I CX PERENOSYCCIA U AX

   PRINTN ""

   PRINT "AX^(BL || CX)="

   CALL PRINT_NUM

   OR AX, SI

   PRINTN ""     

   PRINT "SI&&BL || AX^(BL || CX) = "

   CALL PRINT_NUM

   PRINTN ""

   PRINTN ""

         

   

   LEA DX, pkey ; output message

   MOV AH, 9

   INT 21H

   MOV AH, 1 ; wait for press key

   INT 21H

   MOV AX, 4C00H ; exit to operating system

   INT 21H

ENDS

DEFINE_SCAN_NUM

DEFINE_PRINT_NUM

DEFINE_PRINT_NUM_UNS  

                   

END start        

Результати роботи програми:

Запускаємо програму, вводимо числа:

Після натискання Enter виводиться результат логічних операцій:

Висновок:  У даній лабораторній роботі було вивчено логічні операції зокрема І, АБО, ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. На відміну від команд множення і ділення дані логічні команди мають по два операнди і результат заноситься у перший операнд. Також у лабораторній роботі було використано стек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65278. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового потоку в умовах безперервного віброекстрагування 16.53 MB
  Розроблення нової високоефективної екстракційної апаратури на основі використання низькочастотних механічних коливань в повній мірі віддзеркалює один із основних актуальних напрямів удосконалення виробничої бази переробних галузей промисловості.
65279. ТЕХНОЛОГІЯ БІСКВІТНИХ І ПІСОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2.2 MB
  Зниження якості життя окремої людини та індексу здоров'я нації в цілому при значному порушенні харчового статусу населення обумовлює необхідність створення функціональних продуктів харчування. Здоров'я населення на 70% залежить від способу життя, найважливішим чинником якого є харчування.
65280. Метод визначення втомного пошкодження обшивки фюзеляжу при ресурсних випробуваннях літака з використанням фрактальних моделей деформаційного рельєфу 14.58 MB
  Одним з інструментальних методів діагностики втомного пошкодження авіаційних конструкцій виготовлених з плакованих алюмінієвих сплавів є неруйнівний компютеризований оптичний метод який базується на визначенні параметру...
65281. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України 326 KB
  Мета оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші при зрошенні за рахунок покращення поживного режиму чорнозему південного шляхом установлення оптимальних доз строків та способів внесення азотних добрив для ефективнішого використання азоту рослинами підвищення врожаю...
65282. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності 200.5 KB
  Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.
65283. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин 413.5 KB
  Науково-технічні розробки останнього десятиліття розширили теоретичні і прикладні аспекти способів друкування книжково-журнальної, рекламної та етикетко-пакувальної продукції. Але, не дивлячись на прогрес у проектуванні...
65285. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ХІМЗАХИСТУ РОСЛИН 1.5 MB
  Стосовно ґрунтових препаратів таким методом є стрічкове внутрішньоґрунтове внесення. Таким чином розробка екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин є актуальною науковоприкладною проблемою...
65286. Підвищення продуктивності роботи тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування 164 KB
  Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати існуючі способи підвищення продуктивності роботи тягодуттьових машин і аеродинамічних систем; провести дослідження впливу неактивних зон у типових елементах...