17505

Ввод текста в редакторе Word

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1 Тема: Ввод текста в редакторе Word Цель: Ввести текст с клавиатуры и научиться делать элементарные рисунки в редакторе Word Выполнение работы: В основной состав компьютера входят: материнская плата звуковая карта она может быть встроена в...

Русский

2013-07-01

28 KB

2 чел.

Лабораторная работа №1

Тема: Ввод текста в редакторе Word

Цель: Ввести текст с клавиатуры и научиться делать элементарные рисунки в редакторе Word

Выполнение работы:

В основной состав компьютера входят: материнская плата, звуковая карта ( она может быть встроена в материнскую плату, а может быть отдельная, если требуется более совершенная модель), также в основной состав компьютера входит винчестер, иными словами , жёсткий диск, на котором хранится вся основная информация, которая находится на компьютере, операционная память. К дополнительным «частям» компьютера относят TV-тюнер, с помощью которого можно просматривать передачи, как по телевизору; CD-ROM и DVD-ROM, чтоб вводить и выводить с компьютера какую либо информацию в жатом виде на диски разных форматов и разрешений; дисковод – аналогическое к  CD- ROMу, только вместо диска используют дискету, менее универсальный носитель информации; сканер – для ввода информации в компьютер, а принтер, в свою очередь, печатает, выводит информацию. Монитор является отображением работы происходящей в данный момент на компьютере. Модем – для связи компьютера с сетью Интернет.

Основное задание компьютера – это выполнение любых задач, на которые может быть не способен человеческий разум, быстрое восприятие, вывод и решение операций любой сложности. Компьютер способен выполнять одновременно несколько разных задач в предельно сжатый срок – за очень короткое время.

Компьютером в наши дни обеспечены все современные ведущие компании, фирмы, организации всего мира. Трудно представить, что когда-то человечество обходилось без компьютерных технологий. Во многих школах открылись мультимедийные классы, большой популярностью среди молодёжи пользуются компьютерные клубы. Компьютер за предельно сжатый срок покорил весь мир. А всё потому, что более удобного средства и более универсального не найти!!!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вывод: На этой лабораторной работе мы ввели текст и научились рисовать простые рисунки в редакторе Word.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65609. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОТВОРІВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН З НАПЛАВЛЕННЯМ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТТІВ 9.13 MB
  В багатьох деталях сучасних машин і апаратів отвори складають до 70% оброблюваних поверхонь. Від їх властивостей та точності в значній мірі залежить якісне виконання службового призначення та надійність всього механізму.
65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.
65611. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТА НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 3.5 MB
  Можливість прокладання нових кабелів без додаткового підігрівання при низьких температурах і відсутність в них екологічно шкідливих рідких компонентів спрощують технологію будівництва та ремонту кабельних ліній електропередачі...
65612. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.56 MB
  У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що пов’язані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...
65613. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ХМЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 366.5 KB
  Низька ефективність більшості існуючих способів вилучення цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступінню її подрібнення викликана недосконалістю екстракційної апаратури оскільки дрібнофракційна сировина або виготовлена...
65614. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі регіональних ринків 350.5 KB
  Європейський вектор розвитку українського суспільства формування елементів економіки знань визначають специфіку суспільних трансформацій в усіх сферах людської діяльності траєкторію зміни процесів відтворення трудового потенціалу країни в механізмах...
65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ –XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.