17509

Построение графиков заданных в виде формул. Метод приближенного решения в редакторе Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: построение графиков заданных в виде формул. Метод приближенного решения в редакторе Excel Мета: построить графики по заданным формулам и приобрести навыки по использованию метода приближенного решения. Теоретические сведения Построение графиков заданных в ви...

Русский

2013-07-01

126.5 KB

1 чел.

Тема: построение графиков заданных в виде формул. Метод приближенного решения в редакторе Excel

Мета: построить графики по заданным формулам, и приобрести навыки по использованию метода приближенного решения.

Теоретические сведения

Построение графиков заданных в виде формул:

1). задать область определения функции;

2). В ячейку В вводим формулу.

 Метод приближенного решения в редакторе Excel:

Excel позволяет решать алгебраические решения f(x)=0 – математическая

запись уравнения. Поиск корня уравнения выполняется до заранее установленного десятичного знака, с заданной наперед точностью.

  Метод определения приближенных корней уравнения в режиме “формула”

  1.  строиться график функции;
  2.  для выбранных интервалов приближенных значений корней записывают формулы для автоматического вычисления;
  3.   изменяем интервал изменения х в ручную, проверят значения функции.

Решения уравнений в Excel в автоматическом режиме    

Для автоматического решения уравнения в Excel используется: строка команд → Сервис→ Подбор параметра.

Ход работы.

Табл. 1

-10

-205,5

-9

-166,58

-8

-131,74

-7

-100,86

-6

-73,82

-5

-50,5

-4

-30,78

-3

-14,54

-2

-1,66

-1

7,98

0

14,5

1

18,02

2

18,66

3

16,54

4

11,78

5

4,5

6

-5,18

7

-17,14

8

-31,26

9

-47,42

10

-65,5

                                                            График 1

     

-2,5

-7,6875

-2,4

-6,41648

  -2,3

-5,17834

-2,2

-3,97296

-2,1

-2,80022

-2

-1,66

-1,9

-0,55218

-1,8

0,52336

-1,7

1,56674

-1,6

2,57808

-1,5

3,5575

                Табл. 1.1                        График 1.1

   

Табл. 1.2                                                   График 1.1

5

4,5

5,1

3,63802

5,2

2,75216

5,3

1,84254

5,4

0,90928

5,5

-0,0475

5,6

-1,02768

5,7

-2,03114

5,8

-3,05776

5,9

-4,10742

6

-5,18

                                                                                                            

 

                                  

-1,9

-0,55218

-1,89

-0,44318

-1,88

-0,33449

-1,87

-0,22613

-1,86

-0,1181

-1,85

-0,01038

-1,84

0,09701

-1,83

0,20408

-1,82

0,310829

-1,81

0,417255

-1,8

0,52336

5,49

0,049233

5,491

0,03957

5,492

0,029905

5,493

0,020238

5,494

0,010568

5,495

0,000896

5,496

-0,00878

5,497

-0,01846

5,498

-0,02813

5,499

-0,03782

5,5

-0,0475

-1,85

-0,01038

-1,849

0,000371

-1,848

0,011122

-1,847

0,021869

-1,846

0,032613

-1,845

0,043354

-1,844

0,054092

-1,843

0,064826

-1,842

0,075557

-1,841

0,086285

-1,84

0,09701

5,4

0,90928

5,41

0,814658

5,42

0,719802

5,43

0,62471

5,44

0,529384

5,45

0,433822

5,46

0,338027

5,47

0,241996

5,48

0,145732

5,49

0,049233

5,5

-0,0475     
С помощью подбора параметра

-0,3195

-0,00062

-0,32

-0,00247

-0,3199

-0,0021

-0,3198

-0,00173

-0,3197

-0,00136

-0,3196

-0,00099

-0,3195

-0,00062

-0,3194

-0,00025

-0,3193

0,000122

-0,3192

0,000493

-0,3191

0,000864

-0,319

0,001234

Вывод: научились строить графики по заданным формулам, и использовать метод приближенного решения в теоретических расчетах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури – це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети – засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...
38357. Теорія міжнародного права 931.5 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обовязкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими субєктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
38358. Правовые системы современных мусульманских государств 42.83 KB
  Теоретические основы мусульманского права. Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура мусульманского права.
38359. Мусульманское право 41 KB
  История мусульманского права нередко обозначаемого термином фикх начинается с пророка Мухаммеда Мухаммада жившего в 570 по некоторым источникам 571 г. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и права. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали исламские правоведы и мусульманские судьи кади. Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране сунне и других источниках нужных норм выносить решения по своему усмотрению.
38360. Національна економіка. Особливості економічної теорії 1.32 MB
  Загалом названі цілі досягаються через застосування певних інструментів макроекономічного регулювання економіки основними з яких є: фіскальна політика оперування державним бюджетом через податкову систему і витрати держави; грошовокредитна політика контроль за грошовою пропозицією через ставку відсотка резервну норму та інше; політика регулювання доходів від вільного встановлення заробітної плати і цін до декретного контролю; зовнішньоекономічна політика торгівельна політика регулювання обмінного курсу. Етапи становлення системи...
38361. Праця як основа розвитку суспільства і чинник виробництва 399.5 KB
  Кожен суб’єкт ринкового господарства одночасно є і суб’єктом трудових відносин тому від знання економічних законів функціонування ринку праці зайнятості організації оплати праці великою мірою залежить ефективність використання ресурсів праці а також успіх підприємця й рівень життя населення країни. Це обумовлює об’єктивну необхідність набуття ґрунтовних знань основних положень економіки праці майбутніми фахівцями всіх економічних спеціальностей. Вивчення та аналіз закономірностей організації й результатів функціонування ринків праці...
38362. Соціально - трудові відносини на ринку праці 2.08 MB
  Навчально – методичний комплекс з дисципліни Економіка праці та соціально трудові відносини. €œСоціально трудові відносини на ринку праціâ€ для самостійної роботи студентів 3 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей Укл. 95 ПЕРЕДМОВА У даному навчальнометодичному комплексі розглянуто другий розділ дисципліни “Економіка праці та соціальнотрудові відносини†[Розділ 1 дивись джерело 25] присвячений питанням...
38363. Організація праці, її ефективність та оплата в умовах ринкових відносин 1.09 MB
  Ключовими проблемами дисципліни ЕП і СТВ є вартісні аспекти відображення витрат праці на створення одиниці продукції, тому, праця як суспільне явище повинна бути доцільно, ефективно та економічно організованою. Це може бути досягнуто за рахунок наукової організації праці, яка пов’язана зі створенням оптимальних організаційних умов поєднання людей і техніки в процесі праці