17576

Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 Дослідження арифметикологічних команд РІС – контролера Множення без знакових чисел Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному ...

Русский

2013-07-04

136 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 2

«Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера»

«Множення без знакових чисел»

Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному середовищі MPLAB v7.31.

     1 Короткі відомості про алгоритм множення без знакових чисел

Набуття сенсу в реалізації алгоритму множення без знакових чисел пояснюються відсутністю в системі команд 8-бітних периферійних РІС – контролерів команди множення.

В операції множення беруть участь,як мінімум 2 операнди Y, що множиться и множник X.Позначимо добуток через символ  Z. Представимо X та Y у поліноміальній формі:

X=x0*20+x1*21+…+xn-1*2n-1;

Y=y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1;

Добуток Z набуде наступного вигляду:

Z=x0*20(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+x1*21(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+…+xn-1*2n-1(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)=(x0*y0*20+x0*y1*21+…+x0*yn-1*2n-1)+(x1*y0*21+x1*y1*22+…+x1*yn-1*2n)+…+(xn-1*y0*2n-1+xn-1*y1*2n+…+xn-1*yn-1*22n-2)=z0+z1+…+zn-1;

Із вище наведеного виразу обчислення Z видно, що алгоритм множення носитиме циклічний характер, тож значення Z спочатку треба понулити. Далі залежності від значення xi попередні частковий добуток zi або додається із значення множника Y з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=1, або додається із значенням 0 з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=0. Цикл множення закінчується по закінченні аналізу розрядів множника, тобто індекс і набуває усіх значень від 0 до n-1.

2.Хід виконання роботи

2.1Скласти детально блок-схему алгоритму множення без знакових чисел з урахуванням програмної моделі периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.2Описати складену блок-схему алгоритму за допомогою системи команд периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.3У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити вихідний файл із розширенням asm.

2.4 У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити відповідний проект із застосуванням створенного вихідного файлу із розширенням asm.

2.5Скористуватись багато віконним сервісом програмного середовища MPLAB v7.31, а саме відкрити допоміжні вікна File Registers, Special Function Registers.

2.6Внести у вихідний текст програми значення множника і що множиться.

2.7Скомпіліювати створений проект і запустити на виконання.

2.8Створити скрин-шоти виконання даного проекту з подальшим застосуванням їх при оформленні лабораторної роботи.

2.9Пояснити: призначення команд у програмі, особливо команд арифметико-логічних операцій, а також утворення значення множення при закінченні дії програми з подальшим створенням висновку по лабораторній роботі.

2.10Відповісти на додаткові питання стосовно алгоритму і тексту програми.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53941. ОБЧИСЛЕННЯ В МICROSOFT ЕXCEL. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ 61.5 KB
  Контрольні запитання Що таке формула в MS Ехсеl Які типи операндів і які операції допустимі у формулі Які типи посилань на комірки використовуються в формулах Які типи формул існують в MS Ехсеl Як можна вставити функцію у формулу Яким чином здійснюється обчислення формул Як встановити режим показу в комірці формули Результатів виконання формули Як забезпечити роздруківку електронної таблиці з назвою стовпців і номерами рядків Література 1. Якщо аргумент який є масивом чи посиланням містить текст...
53942. Посещение урока геометрии в 7-8 классах 30.5 KB
  Основное содержание: Подготовить тетрадь для записи урока по схеме: Школа № Класс Учитель Дата записи урока Тема Цель и задачи урока заполняется после анализа урока. Оборудование Ход урока: Учитель Ученик Доска После посещения урока детально осмыслите и опишите: приемы работы учителя для мотивации решения задачи изучения теоремы;...
53943. Дискретные случайные величины 214 KB
  Цель: научиться строить функцию распределения дискретной случайной величины и находить ее числовые характеристики: Дисперсия Математическое ожидание Среднеквадратическое значение Задание: для данной случайной дисперсной величины нужно задать функцию распределения построить график этой функции. Найти математическое ожидание и дисперсию этой дискретной случайной величины. Теоретический материал: Распределения дискретной случайной величины называют соответствие между возможными значениями и их вероятностями; его можно задать таблично...
53945. Практичні аспекти керівництва учнівською діяльністю 124.5 KB
  Даний досвід роботи вчителів української літератури надає можливість забезпечити результативність діяльності як фактор розвитку системи освіти спрямованої на учнів на виявлення їхніх націоментальних рис. Мотивуйте учнів до: навчання шляхом добору найцікавіших випадків проблем; оголошення очікуваних результатів цілей заняття й критеріїв оцінки роботи учнів. Застосовуйте різноманітні методи для: привернення уваги учнів; налаштування їх на роботу; підтримання дисципліни необхідної для роботи на уроці; створення відповідного...
53946. «Лабораторія невирішених проблем» (Урок літератури за новими програмами) 84.5 KB
  Креативність учителя як необхідна умова самореалізації особистості учня. Прилучення вихованців до художньої літератури вимагає від особистості словесника нестандартного художньопедагогічного мислення відкритості до діалогу в координатах письменник – учитель – учень постійних творчих пошуків. Виходячи з вищесказаного можна створити умовну модель креативних якостей особистості професійно сутнісних для творчої методичної діяльності вчителя літератури.
53947. ЛОГИСТИКА. А.А. МИХАЙЛОВ 4.85 MB
  Предназначено для студентов технических вузов, где курс “Логистика” входит в группу общеобразовательных дисциплин Государственного образовательного стандарта подготовки специалистов в рамках высшего профессионального образования, и позволит студентам самостоятельно проводить экономический анализ при решении типовых задач логистики и выполнять формальную постановку оптимизационных задач с обоснованием и проверкой принимаемых при этом допущений.
53948. Разработка технологической части проекта допечатного и печатного цехов мини-предприятия оперативной полиграфии 985.5 KB
  Оперативная полиграфия представляет собой отрасль полиграфического производства, занимающуюся изготовлением разнообразной издательской печатной продукции небольшими тиражами, не превышающими 5 – 10 тыс. экземпляров, в кратчайшие сроки.
53949. Поняття про еволюцію. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія еволюції Ж.-Б. Ламарка 228.5 KB
  Теорія еволюції Ж. Дарвіна; сформувати уявлення про рушійні сили еволюції за Ламарком; Розвиваюча: розвивати уміння логічно мислити та робити висновки та узагальнення; здійснювати міжпредметні зв’язки з історією. Еволюційне вчення – це розділ біології що вивчає загальні закономірності фактори механізми і наслідки еволюції живої матерії.