17576

Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 Дослідження арифметикологічних команд РІС – контролера Множення без знакових чисел Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному ...

Русский

2013-07-04

136 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 2

«Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера»

«Множення без знакових чисел»

Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному середовищі MPLAB v7.31.

     1 Короткі відомості про алгоритм множення без знакових чисел

Набуття сенсу в реалізації алгоритму множення без знакових чисел пояснюються відсутністю в системі команд 8-бітних периферійних РІС – контролерів команди множення.

В операції множення беруть участь,як мінімум 2 операнди Y, що множиться и множник X.Позначимо добуток через символ  Z. Представимо X та Y у поліноміальній формі:

X=x0*20+x1*21+…+xn-1*2n-1;

Y=y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1;

Добуток Z набуде наступного вигляду:

Z=x0*20(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+x1*21(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+…+xn-1*2n-1(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)=(x0*y0*20+x0*y1*21+…+x0*yn-1*2n-1)+(x1*y0*21+x1*y1*22+…+x1*yn-1*2n)+…+(xn-1*y0*2n-1+xn-1*y1*2n+…+xn-1*yn-1*22n-2)=z0+z1+…+zn-1;

Із вище наведеного виразу обчислення Z видно, що алгоритм множення носитиме циклічний характер, тож значення Z спочатку треба понулити. Далі залежності від значення xi попередні частковий добуток zi або додається із значення множника Y з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=1, або додається із значенням 0 з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=0. Цикл множення закінчується по закінченні аналізу розрядів множника, тобто індекс і набуває усіх значень від 0 до n-1.

2.Хід виконання роботи

2.1Скласти детально блок-схему алгоритму множення без знакових чисел з урахуванням програмної моделі периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.2Описати складену блок-схему алгоритму за допомогою системи команд периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.3У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити вихідний файл із розширенням asm.

2.4 У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити відповідний проект із застосуванням створенного вихідного файлу із розширенням asm.

2.5Скористуватись багато віконним сервісом програмного середовища MPLAB v7.31, а саме відкрити допоміжні вікна File Registers, Special Function Registers.

2.6Внести у вихідний текст програми значення множника і що множиться.

2.7Скомпіліювати створений проект і запустити на виконання.

2.8Створити скрин-шоти виконання даного проекту з подальшим застосуванням їх при оформленні лабораторної роботи.

2.9Пояснити: призначення команд у програмі, особливо команд арифметико-логічних операцій, а також утворення значення множення при закінченні дії програми з подальшим створенням висновку по лабораторній роботі.

2.10Відповісти на додаткові питання стосовно алгоритму і тексту програми.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16850. ФОРМИРОВАНИЕ РУМЫНСКИХ ДИАЛЕКТОВ 116 KB
  ФОРМИРОВАНИЕ РУМЫНСКИХ ДИАЛЕКТОВ Проблема формирования 4х румынских диалектов: дакорумынского арумынского мегленорумынского и истрорумынского широко обсуждается в румынской лингвистике. Для решения данной проблемы и получения ответов на многочисленные вопросы...
16851. Анализ философии нового религиозного сознания 44.5 KB
  Анализ философии нового религиозного сознания В конце прошлого столетия и особенно в начале настоящего бурно развивающегося XX века получило распространение религиознофилософское движение под названием религиозного ренессанса. Это движение охватило широкие круг...
16852. Под знаком террора, или: в защиту имени о. Александра Меня 59.5 KB
  Леонид Василенко Под знаком террора или: в защиту имени о. Александра Меня Под знаком террора не может быть раскрыта правда. Николай Бердяев Недавно гдето в ноябре 1998 г. появилось Православное книжное обозрение в редакционном совете которого видим следующих: арх...
16853. Трипілля. Там, де відкрили легендарну цивілізацію 16.88 KB
  Трипілля. Там де відкрили легендарну цивілізацію Зовсім недалеко від нашої столиці всього за 30 км розкинулось на березі Дніпра мальовниче селище Трипілля яке має багатющу та ще до кінця не вивчену історію якої б вистачило не те що на три сила а й на три міста. Місце...
16854. Различия создают различия: разница в экспрессии генов отличает людей от других приматов 46 KB
  Различия создают различия: разница в экспрессии генов отличает людей от других приматов Девид Девитт Еще со времен Дарвина ученыеэволюционисты замечали анатомическое сходство между людьми и большими приматами включая шимпанзе горилл и орангутангов. За последние...
16855. 10 опасностей теистической эволюции 70.5 KB
  PAGE 1 10 опасностей теистической эволюции Вернер Гитт Атеистическая формула для эволюции выглядит следующим образом: Эволюция = материя эволюционные факторы случай и необходимость мутации отбор изоляция смерть очень долгие периоды времени. ...
16856. Биостратиграфия. Геохронологическая шкала 91.81 KB
  Биостратиграфия Вертьянов С. Ю. Для подтверждения или опровержения гипотезы макроэволюции как и любой научной концепции необходимы теоретическая разработка и экспериментальные исследования. Что могло бы подтвердить факт происшедшей эволюции Безусловно останки...
16857. Нервная система человека: Свидетельство Разумного Замысла 214 KB
  Нервная система человека: Свидетельство Разумного Замысла [Часть I] Брэд Хараб Данная статья является первой из серии статей Доктора Хараба. Разумный замысел человеческого тела является научным свидетельством о Боге. При оценивании сложности и дизайна различных сис...
16858. Нервная система человека: Свидетельство Разумного Замысла [Часть II] 237.5 KB
  Нервная система человека: Свидетельство Разумного Замысла [Часть II] Брэд Хараб Соматическая нервная система Соматическая нервная система иннервирует возбуждает скелетные мышцы и регулирует деятельность которая находится под сознательным контролем. Такие...