17576

Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 Дослідження арифметикологічних команд РІС – контролера Множення без знакових чисел Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному ...

Русский

2013-07-04

136 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 2

«Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера»

«Множення без знакових чисел»

Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному середовищі MPLAB v7.31.

     1 Короткі відомості про алгоритм множення без знакових чисел

Набуття сенсу в реалізації алгоритму множення без знакових чисел пояснюються відсутністю в системі команд 8-бітних периферійних РІС – контролерів команди множення.

В операції множення беруть участь,як мінімум 2 операнди Y, що множиться и множник X.Позначимо добуток через символ  Z. Представимо X та Y у поліноміальній формі:

X=x0*20+x1*21+…+xn-1*2n-1;

Y=y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1;

Добуток Z набуде наступного вигляду:

Z=x0*20(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+x1*21(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+…+xn-1*2n-1(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)=(x0*y0*20+x0*y1*21+…+x0*yn-1*2n-1)+(x1*y0*21+x1*y1*22+…+x1*yn-1*2n)+…+(xn-1*y0*2n-1+xn-1*y1*2n+…+xn-1*yn-1*22n-2)=z0+z1+…+zn-1;

Із вище наведеного виразу обчислення Z видно, що алгоритм множення носитиме циклічний характер, тож значення Z спочатку треба понулити. Далі залежності від значення xi попередні частковий добуток zi або додається із значення множника Y з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=1, або додається із значенням 0 з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=0. Цикл множення закінчується по закінченні аналізу розрядів множника, тобто індекс і набуває усіх значень від 0 до n-1.

2.Хід виконання роботи

2.1Скласти детально блок-схему алгоритму множення без знакових чисел з урахуванням програмної моделі периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.2Описати складену блок-схему алгоритму за допомогою системи команд периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.3У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити вихідний файл із розширенням asm.

2.4 У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити відповідний проект із застосуванням створенного вихідного файлу із розширенням asm.

2.5Скористуватись багато віконним сервісом програмного середовища MPLAB v7.31, а саме відкрити допоміжні вікна File Registers, Special Function Registers.

2.6Внести у вихідний текст програми значення множника і що множиться.

2.7Скомпіліювати створений проект і запустити на виконання.

2.8Створити скрин-шоти виконання даного проекту з подальшим застосуванням їх при оформленні лабораторної роботи.

2.9Пояснити: призначення команд у програмі, особливо команд арифметико-логічних операцій, а також утворення значення множення при закінченні дії програми з подальшим створенням висновку по лабораторній роботі.

2.10Відповісти на додаткові питання стосовно алгоритму і тексту програми.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава суб’єкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Суб’єкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Суб’єктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення суб’єктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення суб’єктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...