17576

Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 Дослідження арифметикологічних команд РІС контролера Множення без знакових чисел Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС контролера у програмному ...

Русский

2013-07-04

136 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 2

«Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера»

«Множення без знакових чисел»

Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному середовищі MPLAB v7.31.

     1 Короткі відомості про алгоритм множення без знакових чисел

Набуття сенсу в реалізації алгоритму множення без знакових чисел пояснюються відсутністю в системі команд 8-бітних периферійних РІС – контролерів команди множення.

В операції множення беруть участь,як мінімум 2 операнди Y, що множиться и множник X.Позначимо добуток через символ  Z. Представимо X та Y у поліноміальній формі:

X=x0*20+x1*21+…+xn-1*2n-1;

Y=y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1;

Добуток Z набуде наступного вигляду:

Z=x0*20(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+x1*21(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+…+xn-1*2n-1(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)=(x0*y0*20+x0*y1*21+…+x0*yn-1*2n-1)+(x1*y0*21+x1*y1*22+…+x1*yn-1*2n)+…+(xn-1*y0*2n-1+xn-1*y1*2n+…+xn-1*yn-1*22n-2)=z0+z1+…+zn-1;

Із вище наведеного виразу обчислення Z видно, що алгоритм множення носитиме циклічний характер, тож значення Z спочатку треба понулити. Далі залежності від значення xi попередні частковий добуток zi або додається із значення множника Y з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=1, або додається із значенням 0 з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=0. Цикл множення закінчується по закінченні аналізу розрядів множника, тобто індекс і набуває усіх значень від 0 до n-1.

2.Хід виконання роботи

2.1Скласти детально блок-схему алгоритму множення без знакових чисел з урахуванням програмної моделі периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.2Описати складену блок-схему алгоритму за допомогою системи команд периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.3У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити вихідний файл із розширенням asm.

2.4 У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити відповідний проект із застосуванням створенного вихідного файлу із розширенням asm.

2.5Скористуватись багато віконним сервісом програмного середовища MPLAB v7.31, а саме відкрити допоміжні вікна File Registers, Special Function Registers.

2.6Внести у вихідний текст програми значення множника і що множиться.

2.7Скомпіліювати створений проект і запустити на виконання.

2.8Створити скрин-шоти виконання даного проекту з подальшим застосуванням їх при оформленні лабораторної роботи.

2.9Пояснити: призначення команд у програмі, особливо команд арифметико-логічних операцій, а також утворення значення множення при закінченні дії програми з подальшим створенням висновку по лабораторній роботі.

2.10Відповісти на додаткові питання стосовно алгоритму і тексту програми.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24083. Реакция трансаминирования 36.5 KB
  R R1 R R1 HCNH2 C=O C=O HCNH2 COOH COOH COOH COOH Реакция трансаминирования обратима она катализируется ферментами аминотрансферазами. Наиболее часто акцептором NH2групп служит 2оксоглутарат кетоглутарат реакция приводит к образованию глутаминовой кислоты: СН3 COOH CH3 COOH АЛТ НСNH2 CH2 C=O CH22 COOH CH2 COOH CHNH2 ...
24084. Декарбоксилирование аминокислот 57 KB
  Серотонин обладает сосудосуживающим действием участвует в регуляции артериального давления t тела дыхания медиатор нервных процессов. Он образуется в области воспаления участвует в развитии аллергических реакций.
24085. Пути обезвреживания аммиака 64 KB
  Уровень аммиака в норме в крови не превышает 60 мкМоль литр. Для кроликов концентрация аммиака 3 мМоль литр является летальной. В организме существует 4 пути обезвреживания аммиака.
24086. Биосинтез мочевины 108.5 KB
  Биосинтез мочевины. С мочой за сутки выводится 2530 г мочевины. Синтез мочевины идет в печени. Цикл мочевины открыли Ганс Кребс и Курт Хенселайт 1932г.
24087. Обмен глицина и серина 203 KB
  Глутатион Сер Тканевые белки Глюкоза Муравьиная кислота Гли Липиды Гиппуровая кислота Гем Креатин Тре Пурины ДНК РНК Желчные кислоты Глицин участвует в образовании гема: СООН СН2NH2 HSKoA COOH B6 СН2 COOH CH2 CO2 аминолевули СН2 натсинтаза CH2 COSKoA C=O CH2NH2 аминолевулиновая кислота В качестве кофермента аминолевулинансинтаза содержит витамин В6. В почках образуются гуанидинуксусная кислота: NH2...
24088. Обмен цистеина и метионина 173.5 KB
  Обмен цистеина и метионина. В молекулах белка обнаружены 3 серосодержащие аминокислоты: метионин цистеин цистин. Цистеин в организме синтезируется из метионина. Функции цистеина: Цистеин участвует в образовании цистина: При образовании цистина возникает дисульфидная связь SS между двумя полипептидными цепями что способствует стабилизации третичной структуры белка.
24089. Обмен фенилаланина и тирозина 80 KB
  Обмен фенилаланина и тирозина. Тирозин может синтезироваться из фенилаланина.
24090. Синтез катехоламинов (адреналина, норадреналина) 59.5 KB
  Синтез катехоламинов адреналина норадреналина Синтез тироксина .
24091. Обмен дикарбоновых аминокислот 164 KB
  Глутаминовая кислота моноаминодикарбоновая заменимая глюкогенная. Аргинин диаминомонокарбоновая кислота заменимая гликогенная. Аспарагиновая кислота моноаминодикарбоновая кислота заменимая гликогенная. Триптофан незаменимая кислота.