17576

Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 Дослідження арифметикологічних команд РІС контролера Множення без знакових чисел Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС контролера у програмному ...

Русский

2013-07-04

136 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 2

«Дослідження арифметико-логічних команд РІС – контролера»

«Множення без знакових чисел»

Мета роботи: Вивчення алгоритму множення без знакових чисел та його реалізація за допомогою системи команд периферійного РІС – контролера у програмному середовищі MPLAB v7.31.

     1 Короткі відомості про алгоритм множення без знакових чисел

Набуття сенсу в реалізації алгоритму множення без знакових чисел пояснюються відсутністю в системі команд 8-бітних периферійних РІС – контролерів команди множення.

В операції множення беруть участь,як мінімум 2 операнди Y, що множиться и множник X.Позначимо добуток через символ  Z. Представимо X та Y у поліноміальній формі:

X=x0*20+x1*21+…+xn-1*2n-1;

Y=y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1;

Добуток Z набуде наступного вигляду:

Z=x0*20(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+x1*21(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)+…+xn-1*2n-1(y0*20+y1*21+…+yn-1*2n-1)=(x0*y0*20+x0*y1*21+…+x0*yn-1*2n-1)+(x1*y0*21+x1*y1*22+…+x1*yn-1*2n)+…+(xn-1*y0*2n-1+xn-1*y1*2n+…+xn-1*yn-1*22n-2)=z0+z1+…+zn-1;

Із вище наведеного виразу обчислення Z видно, що алгоритм множення носитиме циклічний характер, тож значення Z спочатку треба понулити. Далі залежності від значення xi попередні частковий добуток zi або додається із значення множника Y з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=1, або додається із значенням 0 з подальшим логічним зсувом множника Y уліво на один розряд при xi=0. Цикл множення закінчується по закінченні аналізу розрядів множника, тобто індекс і набуває усіх значень від 0 до n-1.

2.Хід виконання роботи

2.1Скласти детально блок-схему алгоритму множення без знакових чисел з урахуванням програмної моделі периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.2Описати складену блок-схему алгоритму за допомогою системи команд периферійного мікроконтролера РІС 16С71.

2.3У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити вихідний файл із розширенням asm.

2.4 У програмному середовищі MPLAB v7.31 створити відповідний проект із застосуванням створенного вихідного файлу із розширенням asm.

2.5Скористуватись багато віконним сервісом програмного середовища MPLAB v7.31, а саме відкрити допоміжні вікна File Registers, Special Function Registers.

2.6Внести у вихідний текст програми значення множника і що множиться.

2.7Скомпіліювати створений проект і запустити на виконання.

2.8Створити скрин-шоти виконання даного проекту з подальшим застосуванням їх при оформленні лабораторної роботи.

2.9Пояснити: призначення команд у програмі, особливо команд арифметико-логічних операцій, а також утворення значення множення при закінченні дії програми з подальшим створенням висновку по лабораторній роботі.

2.10Відповісти на додаткові питання стосовно алгоритму і тексту програми.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16431. ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 60.5 KB
  ТЕМА №3: ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Цель работы: научиться работать с Мастером функций проводить анализ данных . Содержание работы: 1. Использование Мастера функций. 2. Анализ статистических данных. 3. Инструменты пакета анализа. Методические рек...
16432. Excel. Исследование мастера функций. Логическая функция Если 71 KB
  Тема Excel. Исследование мастера функций. Логическая функция Если 1. Цель работы: Создание приложения с использованием логической функции Если. 2. Теоретические основы: В предыдущей лабораторной работе мы исследовали работу с мастером ...
16433. Вычисление с помощью функций 56 KB
  Тема Вычисление с помощью функций Лабораторная работа Вопросы к лабораторному занятию Понятие функции Средства Excel для ввода функций Логическая функция ЕСЛИ 1. Методические рекомендации В Excel имеется большое количество встроенных функций. Функц
16434. ФОРМАТИРОВАНИЕ ЯЧЕЕК. РАБОТА С МАСТЕРОМ ФУНКЦИЙ 103 KB
  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Тема: ФОРМАТИРОВАНИЕ ЯЧЕЕК. РАБОТА С МАСТЕРОМ ФУНКЦИЙ. Вызвать Microsoft Excel. На первом листе создать таблицу Таблицу №1: ФИО История Химия Физика Гео...
16435. Компьютерные преступления 384.5 KB
  В работе рассматриваются некоторые вопросы правовой регламентации ответственности за преступления в сфере информационных технологий в уголовных законодательствах ряда зарубежных государств
16436. Организованная преступность Уральского региона (история и современность). Учебное пособие 396.5 KB
  Г.А. Пантюхина Организованная преступность Уральского региона история и современность Учебное пособие В учебном пособии рассматриваются вопросы криминологокриминалистической характеристики предупреждения организованной преступности Уральского региона. Д
16437. Подозрение в уголовном процессе России 297.5 KB
  И.А. Пантелеев подозрение в уголовном процессе России Учебное пособие В пособии рассматриваются вопросы о понятии подозрения его месте и роли в уголовном процессе. Проанализирован ряд наиболее актуальных проблем связанных с уголовнопроцессуальной деятельно...
16438. Кредитные организации в России, правовой аспект 3.03 MB
  Кредитные организации в России: правовой аспект Предисловие В предлагаемой читателю работе рассматриваются правовые вопросы организации и деятельности кредитных организаций. Анализируется соотношение понятий банковское законодательство и банковское пра
16439. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 777.5 KB
  В.В. Останина ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В работе освещаются малоисследованные и проблемные вопросы нового для российского уголовного законодательства основания освобождения о...