17580

Исследование команд управления и работа с константами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5 Тема: Исследование команд управления и работа с константами. Программная реализация механизма десятичной коррекции при вычислении текста BCD Цель: Изучить принцип механизма десятичной коррекции с использованием системы команд микро...

Русский

2013-07-04

188.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 5

Тема: « Исследование команд управления и работа с константами.»

«Программная реализация механизма десятичной коррекции при вычислении текста BCD»

Цель: « Изучить принцип механизма десятичной коррекции с использованием системы команд микроконтроллера»

Краткие теоретические сведения:

Команды работы с константами используют при выполнении операции явно заданные операнды, которые являются частью команды. Команда MOVLW k используется для записи константы k в рабочий регистр w. Содержимое регистра STATUS при этом не изменяется. Команда ADDLW k прибавляет непосредственно заданную величину к содержимому регистра w. Эта команда изменяет значения битов нуля, переноса и десятичного переноса таким же образом, как и команда ADDWF f, d. Команда SUBLW k вычитает содержимое регистра w из заданного значения константы k. В отличие от SUBWF f, d, результат выполнения команды SUBLW k можно представить в следующем виде: w = k + (w ^ 0x0FF) + 1. С помощью этой команды удобно изменять знак содержимого регистра w, используя ее следующим образом: SUBLW 0.Команды логических операций ANDLW k, IORLW k и XORLW k выполняют побитно соответствующие операции над содержимым регистра w и непосредственно заданной константой k. Эти команды, как и команды работы с байтами, устанавливают только бит нуля в регистре STATUS в соответствии с результатом операции. Полученный результат сохраняется в регистре w.

If((wand of)>9) or (dc=0)

Then begin

W=(w)-06h

Dc=0

End;

If((w)>9f) or (c=0)

Then begin

W:=w-60h;

C:=0

End

-06dc=00000110dc=11111010ac=FAh;

-60dc=01100000dc=10100000ac=A0h;

X=68

Y=87

x-y=68-87=81

x=01101000

y=10000111

yac=01111001

 +01101000

  01111001

 +11100001

   10100000

   10000001


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22818. Причини, основні завдання та особливості Лютневої (1917 р.) революції в Росії 29.5 KB
  революції в Росії. В Росії виникає двовладдя. Ліберальні депутати Державної Думи Росії сформували Тимчасовий уряд який спирався на буржуазію поміщиків на панівний клас інтереси яких виражав. Друга влада в Росії Петроградська влада робітничих та солдатських депутатів.
22819. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки 33 KB
  У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.
22820. Проголошення ЗУНР та її злука з УНР 30 KB
  у Львові відбулося загальне собранне укр. політичних діячів Галичини і Буковини що обрало керівний орган Національний Рада що заявив про прагнення об'єднати усе західноукр. Национальный Рад увів війська у Львів і в Східну Галицню проголосив 18 листопада 1918 р утворення Западноукрдинской Народної республіки ЗУНР Президент Е. Було зроблене таке: для захисту республіки утворив власну Укр.
22821. Ассортимент товаров. Определения. Характеристика товарного ассортимента. Структура ассортимента. Формирование ассортимента. Ассортиментная политика 21.33 KB
  Одной из важнейших товароведных характеристик товаров является ассортиментная характеристика, которая определяет принципиальные различия между товарами разных видов и наименований. Ассортимент товара - перечень товаров, объединенных по какому-либо признаку и удовлетворяющие потребности человека.
22822. Качество товара, определения. Требования к качеству товара. Классификация свойств и показателей качества. Потребительская ценность продукции: базовая и дополнительная и их влияние на 16.84 KB
  Качество — одна из основополагающих характеристик товара, которая оказывает решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование конкурентоспособности.
22823. Органічна хімія, конспект лекцій 887 KB
  Значення органічної хімії. Вивчення основних теоретичних положень органічної хімії сприяє формуванню, розширенню і поглибленню фундаментальних, загальнопрофесійних, спеціальних знань, а також активному формуванню предметних і професійних компетенцій, спрямованих на виконання виробничих функцій.
22824. Обязательная сертификация в законе «О техническом регулировании». Ее сущность, объекты, участники. Организация обязательной сертификации 19.03 KB
  Порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в единый реестр выданных сертификатов устанавливается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию...
22825. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований технических регламентов 16.81 KB
  Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
22826. Релаксаційні коливання у схемі з неоновою лампою 86 KB
  Якщо напруга досягне певної величини яка називається напругою запалювання U3 лампа спалахне і струм стрибком досягне скінченої величини I3. Коли напруга спаде до величини U3 лампа не погасне. За другим правилом Кірхгофа для цього кола маємо 1 де Uk напруга на конденсаторі та неоновій лампі яка підключена до нього паралельно.15 видно що напруга на конденсаторі монотонно зростає із швидкістю яка залежить від величини добутку RC.