17642

Амплітудні та фазові голограми

Доклад

Физика

Амплітудні та фазові голограми. В залежності від того яким чином голограма модулює падаючий на неї світловий потік розрізняють: амплітудні голограми які модулюють світловий потік за рахунок зміни коефіцієнта пропускання середовища фазові голограми які модулюють лиш...

Украинкский

2013-07-05

17.99 KB

13 чел.

Амплітудні та фазові голограми.

В залежності від того яким чином голограма модулює падаючий на неї світловий потік розрізняють: амплітудні голограми, які модулюють світловий потік за рахунок зміни коефіцієнта пропускання середовища, фазові голограми, які модулюють лише фазу відновлюючої хвилі, при цьому модуляція фази може виконуватися за рахунок створення спеціального рельєфу на поверхні світлочутливого середовища, або за рахунок модуляції її коефіцієнта заломлення. В цих випадках конфігурація відновленного зображення залишається тією самою змінюється лише дифракційна ефективність і відношення сигнал/шум голограми характеризуючі яскравість випадкового світлового фона, накладеного на відновленне зображення. Здатність трансформувати в корисне відновлене зображення ту або іншу частину енергії падаючої  на неї хвилі характеризується дифракційною ефективністю голограми. Під цією величиною розуміється відношення потужності світлового потоку йдущого в відновлене голограмою зображення до потужності світлового потоку відновлюваьомої хвилі. Значення коливаються від 100% для фазових трьохвимірних голограм до 1% і менше у амплітудних.

  1.  Амплітудна голорама:

Т- прозорість голограми для пласкої хвилі під будь яким кутом

-поле голограми.

(ефективність)=6,25% - дифракційна ефективність амплітудної голограми. Практично <=1.2%.

(відб)=7,2%

(прозорої)=3,7%

  1.  Фазова голограма

 

- глибина модуляції.

=33,9% реально досягти лише 5-10%


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою чужістю системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа відстороненої сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем повязані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.