17652

Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці формули Лауе

Доклад

Физика

Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці: формули Лауе. Трехмерные пространственные решетки обладают периодичностью в трех различных направлениях. Кристаллическая решетка является трехмерной пространственной решеткой с малым периодом. На ней дифр

Украинкский

2013-07-05

58.53 KB

13 чел.

Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці: формули Лауе.

Трехмерные, пространственные решетки обладают периодичностью в трех различных направлениях.

Кристаллическая решетка является трехмерной пространственной решеткой с малым периодом. На ней дифрагигирует рентгеновское излучение но не дифрагигирует видимый свет.

Рассмотрение дифракции рентгеновских лучей начьом с дифракции на прямолинейной цепочке, состоя щей из одинаковых равноотстоящих частиц (атомов). Расстояние между соседними частицами обозначим через a. Пусть на такую цепочку под углом скольжения падает параллельный пучок рентгеновских лучей. Разность хода между лучами, рассеянными соседними атомами под, будет . Условие интерференционного усиления этих лучей имеет вид ()   (1)  .Оно определяет положения дифракционных максимумов во фраунгоферовой дифракционной картине, т. е. на бесконечных расстояниях (расстояния  удовлетворяющие условию: , где l- длина цепочки) от цепочки. Ввиду малости длин рентгеновских волн, эти расстояния всегда очень велики ~ 10км. В реальных опытах фотографическая пластинка, ставится на расстоянии в несколько десятков сантиметров от рассеивающего кристалла, т. е. не в волновой зоне. Это относится, и к поверхностным и объемным решеткам.

При фиксированном угле условие (1) опрёделяет дискретный набор углов , удовлетворяющих этому условию. Оно выделяет в пространстве дискретное семейство конусов, вдоль образующих которых могут распространяться дифрагированные пучки лучей. В сечении таких конусов плоскостью фотопластинки получается дискретное семейство эллипсов или гипербол в зависимости от направления этой плоскости. В частности, когда плоскость пластинки перпендикулярна к направлению цепочки, возникает семейство концентрических кругов.

, , , где  где - постоянные, называемые периодами решетки. Элементарной ячейкой такой решетки является параллелепипед с ребрами в вершинах которого находятся атомы.

Пусть на решетку падает параллельный пучок лучей, образующий углы с координатными осями. Чтобы волны, рассеянные всеми атомами в направлении прямой, составляющей углы  осями, при интерференции в волновой зоне усиливали друг друга, должны выполняться условия

 , ,, (2), , называемые условиями Лауэ.

Формулы Лауэ указывают направления пучков, возникающих при дифракции на кристалле. Физический смысл лауэграммы (дифракционная картина, возникающая на фотопластинке, поставленной на пути рентгеновских пучков, рассеянных монокристаллом).

Пусть луч попадает на решётку вдоль оси Z  и пусть ,, ,,  или  , , откуда - формула для спектроскопии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37682. Логічні команди восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 394 KB
  До них відносяться команди І АБО ВИКЛЮЧНЕ АБО та ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІНВЕРСІЯ а також команда ПОРІВНЯННЯ за допомогою якої здійснюються різноманітні перевірки. Окремо слід виділити команди простого та циклічного зсуву які використовуються для реалізації операцій МНОЖЕННЯ і ДІЛЕННЯ та деяких інших цілей. Власне логічні команди.
37683. Робота з утилітою Disk Manager 498.97 KB
  Ознайомитись з можливостями утиліти Запоминающие устройства Засіб управління дисками в цій версії Windows призначено для виконання таких завдань управління дисками як створення і форматування розділів і томів і призначення літер дисків. Подивитись структуру властивості всіх підключених жорстких дисків рис.рис3 Після аналізу лігічних дисків було виявлено що необхідно провести дефрагментацію диска С.2 Рис 3 Висновки по роботі: На цій лабораторній роботі я вивчив можливості утиліти Disk Mnger операційної системи Windows Vist зробив...
37684. Команди умовних та безумовних переходів восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 234.5 KB
  Для забезпечення таких можливостей використовуються команди умовних та безумовних переходів які дають змогу міняти послідовність виконання програм. Загальні властивості команд переходів Як витікає з їх назви всі розглядувані команди поділяються на дві групи: безумовних та умовних переходів. За винятком команди PCHL яка є однобайтовою всі інші є трибайтовими.
37688. Багатовимірні масиви. Функції. Обробка двовимірних масивів 563.03 KB
  Мета: вивчити засоби опису функцій користувача та задання багатовимірних масивів, навчитись застосовувати функції користувача та алгоритми обробки багатовимірних масивів, зокрема двовимірних.
37689. Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску 41 KB
  Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску. Скористаємось програмою NormMatr. Після її виконання маємо. Всі ці норми менше одиниці. Тому можна вибрати будь-яку векторну норму з цих норм. Але зручно вибрати ту векторну норму, для якої відповідна підлегла норма матриці буде найменшою. Тому виберемо векторну m-норму , для якої коефіцієнт стиску дорівнює