17662

Інтерференція поляризованих променів

Доклад

Физика

Інтерференція поляризованих променів. Як відомо для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена що враховує взаємодію пучків: видно що результат інтерференції лінійно поляризованих променів зале

Украинкский

2013-07-05

63.33 KB

11 чел.

Інтерференція поляризованих променів.

Як відомо, для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена, що враховує взаємодію пучків: видно, що результат інтерференції лінійно поляризованих променів залежить від кута між площинами світлових коливань(очевидно, що при поляризації хвиль у взаємно-перпендикулярних площинах, інтерференція не спостерігається). Інтерф. Полоси найбільш яскраві, коли площини коливань паралельні.(Звідси Френель зробив висновок про попередність світлових коливань).

//Первый пример взял из Сивухина.. довольно понятно вроде

Одна із схем для дослідження інтерференції.

Промені від первинного джерела світла S проходять через поляризатор П. Вторинні когерентні джерела S1 та S2 отримуються одним із способів, що використовують для виконання двопроменевої інтерференції. Пучки, що виходять із них поляризовані в || площинах. На шляху одного з пучкыв – напівхвильова кристалічна пластинка К. Для іншого пучка для компенсації виникаючої різниці ходу поміщають скляну пластинку Р. Якщо оптична вісь кристалічної пластинки паралельна чи перпендикулярна до площини коливань, то із пластинок К і Р виходять однаково поляризовані когерентні пучки світла( Е1 і Е2). Якщо повернути К на кут α, то вектор Е1 повернеться на 2α и перейде до положення Е’1. Таким чином можна досліджувати інтерференцію при різних значеннях кута 2α. Картину можна спостерігати на єкрані Э, напрямок оптичної вісі пластинки К за вісь У, а нормаль до єкрану, в сторону розповсюдж. Світла – Z. Виникає еліптична поляризація світла. При незмінному куті між площинами коливань форма и орієнтація еліпса коливань будуть змінюватися зі зміною різності ходу еліптичні можуть вироджатися в лінійні.

//Второй пример из старых шпор.. Сорри, что не перевёл. 

Пример схемы наблюдения ин. пол. св. в исходящих лучах показан на рис. 2. Сходящийся плоскополяризованый пучок лучей из линзы L1 падает на пластинку, вырезанную из однородногокристала перпендикулярно его оптич .  оси. При этом лучи разного наклона проходят разные пути в пластинке, а обыкновенный и необыкновенный лучи приобретают разность хода =(2l/.cos)( nо- nе), где -угол между направлением распостранения лучей и нормалью к поверхности кристала.  Точки, соответствующие одинаковым разностям фаз   

                     

                Рис.2. Схема для наблюдения интерференции поляризованых лучей

                                        В сходящихся лучах ; N1 –поляризатор ; N2  -анализатор,  K- пластина толщиной  l, вырезанная из одноосного двупреломляющего кристала;L1 ,L2  -линзы расположены по концентрич. окружности (темным или светлым в зависимости  от  ) . Лучи, входящие в К  с колебаниями, паралельными гл. плоскости  или перпендикулярными ей, не разделяются на два слагаюших и при  N1 перпенд. N2 не будут пропущены анализатором N2 . В этих плоскостфх получтся темный крест. Если  N1 паралельно N2, крест будет светлым.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23226. Поняття суспільного виробництва та його різновиди 35.5 KB
  Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.
23227. Поняття власності та її норми 31.5 KB
  Власність означає право на дії з речами які підлягають обміну. Важливі типи власності включають нерухомістьземля особисту власністьінша фізичне майно та інтелектуальну власністьправа на артистичні творінням винаходам і т. Право на власність пов'язано з власністю яка встановлює відношення між товарами послугами та іншими людьми або групами запевняючи власника на право обійтися без власності в манері яку він або вона вважає доцільною. Громадська власність це будьяка власність якою керує держава або ціле співтовариство.
23228. НТР:сутність, закономірності та соціальні наслідки 41 KB
  НТР це поступальний рух науки і техніки еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи це об'єктивна постійнодіюча закономірність розвитку матеріального виробництва результатом якої є послідовне вдосконалення техніки технології та організації виробництва підвищення його ефективності. Виявом науковотехнічної революції є до корінна перебудова всієї технічної і технологічної основи виробництва його організації й управління які здійснюються на...
23229. Поняття політики 32.5 KB
  Отже політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин їхні елементи та взаємозвязок між ними функції. Як одна з форм соціального руху матеріїполітична система тісно повязана з особливою формою діяльності людей політикою. На відміну від інших систем суспільного життя політична система має ряд особливостей: вона бере участь у розвязанні таких загально соціальних завдань як інтеграція суспільства розподіл в ньому матеріальних і духовних цінностей. Важливим...
23230. Поняття політичної системи та її структури 39 KB
  Поняття політичної системи та її структури Політична система це цілісна інтегрована сукупність політичних суб'єктів структур і відносин що відображає інтереси всіх політичних і соціальних сил. Ознаки політичної системи: 1. Структура політичної системи: 1. Політизовані або невласне політичні організаціїучасть у здійсненні політичної влади для яких є лише одним з аспектів їх функціонування.