17662

Інтерференція поляризованих променів

Доклад

Физика

Інтерференція поляризованих променів. Як відомо для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена що враховує взаємодію пучків: видно що результат інтерференції лінійно поляризованих променів зале

Украинкский

2013-07-05

63.33 KB

12 чел.

Інтерференція поляризованих променів.

Як відомо, для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена, що враховує взаємодію пучків: видно, що результат інтерференції лінійно поляризованих променів залежить від кута між площинами світлових коливань(очевидно, що при поляризації хвиль у взаємно-перпендикулярних площинах, інтерференція не спостерігається). Інтерф. Полоси найбільш яскраві, коли площини коливань паралельні.(Звідси Френель зробив висновок про попередність світлових коливань).

//Первый пример взял из Сивухина.. довольно понятно вроде

Одна із схем для дослідження інтерференції.

Промені від первинного джерела світла S проходять через поляризатор П. Вторинні когерентні джерела S1 та S2 отримуються одним із способів, що використовують для виконання двопроменевої інтерференції. Пучки, що виходять із них поляризовані в || площинах. На шляху одного з пучкыв – напівхвильова кристалічна пластинка К. Для іншого пучка для компенсації виникаючої різниці ходу поміщають скляну пластинку Р. Якщо оптична вісь кристалічної пластинки паралельна чи перпендикулярна до площини коливань, то із пластинок К і Р виходять однаково поляризовані когерентні пучки світла( Е1 і Е2). Якщо повернути К на кут α, то вектор Е1 повернеться на 2α и перейде до положення Е’1. Таким чином можна досліджувати інтерференцію при різних значеннях кута 2α. Картину можна спостерігати на єкрані Э, напрямок оптичної вісі пластинки К за вісь У, а нормаль до єкрану, в сторону розповсюдж. Світла – Z. Виникає еліптична поляризація світла. При незмінному куті між площинами коливань форма и орієнтація еліпса коливань будуть змінюватися зі зміною різності ходу еліптичні можуть вироджатися в лінійні.

//Второй пример из старых шпор.. Сорри, что не перевёл. 

Пример схемы наблюдения ин. пол. св. в исходящих лучах показан на рис. 2. Сходящийся плоскополяризованый пучок лучей из линзы L1 падает на пластинку, вырезанную из однородногокристала перпендикулярно его оптич .  оси. При этом лучи разного наклона проходят разные пути в пластинке, а обыкновенный и необыкновенный лучи приобретают разность хода =(2l/.cos)( nо- nе), где -угол между направлением распостранения лучей и нормалью к поверхности кристала.  Точки, соответствующие одинаковым разностям фаз   

                     

                Рис.2. Схема для наблюдения интерференции поляризованых лучей

                                        В сходящихся лучах ; N1 –поляризатор ; N2  -анализатор,  K- пластина толщиной  l, вырезанная из одноосного двупреломляющего кристала;L1 ,L2  -линзы расположены по концентрич. окружности (темным или светлым в зависимости  от  ) . Лучи, входящие в К  с колебаниями, паралельными гл. плоскости  или перпендикулярными ей, не разделяются на два слагаюших и при  N1 перпенд. N2 не будут пропущены анализатором N2 . В этих плоскостфх получтся темный крест. Если  N1 паралельно N2, крест будет светлым.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7405. Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні 210 KB
  Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні Вступ На сьогодні питання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх взаємодії є актуальним. Принцип місцевого самоврядування є однією з найважливіших озн...
7406. Державне управління. Відповіді на іспит 737 KB
  Екзаменаційні питання ДУ Управління як суспільне явище, еволюція його змісту та багатогранність. Сутність, зміст і специфіка державного управління. Державне управління як наука та навчальна дисципліна...
7407. Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією 50 KB
  Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією Корупція - це глобальна проблема, але різні країни піддаються корупції різною мірою. Рівень корумпованості країни залежить від її політичної, економічної, та соціальної сит...
7408. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні 81.5 KB
  Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні Однією з найгостріших проблем українського суспільства за роки проведення соціально-економічних реформ у напрямі подальшої демократизації суспільного ...
7409. Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції 62.5 KB
  Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? Обставина, що чинне вітчизняне антикорупційне законодавство потребує свого вдосконалення, не викликає сумніву. Хоча, зауважимо, що в системі складових ефективної протидії корупції законодавча баз...
7410. Корупція. Корупційні злочини та стан хабарництва в Україні 264.5 KB
  ПЛАН: Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика поняття корупція. Етимологія слова корупція. Наукове розуміння поняття корупція. Нормативно-правове розуміння корупції. Розділ 2. Корупцій...
7411. Відставка державного службовця в Україні та порядок її здійснення 235 KB
  Вступ Реалізація положень Конституції України і успішне здійснення завдань держави, пов’язаних із її розвитком, соціально-економічними і ринковими перетвореннями, значною мірою залежить від професійного та сумлінного виконання державними ...
7412. Юридична відповідальність державних службовців 82.5 KB
  Юридична відповідальність державних службовців. Дисциплінарна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність. Відповідальність за заподіяну шкоду. Відповідальність за корупційні діяння та інші...
7413. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією 301.5 KB
  Мета даної роботи - розкрити поняття, зміст, основні характеристики та властивості інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в галузі державної служби, а також по можливості визначити місце цих понять в системі українського законодавства.