17662

Інтерференція поляризованих променів

Доклад

Физика

Інтерференція поляризованих променів. Як відомо для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена що враховує взаємодію пучків: видно що результат інтерференції лінійно поляризованих променів зале

Украинкский

2013-07-05

63.33 KB

11 чел.

Інтерференція поляризованих променів.

Як відомо, для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена, що враховує взаємодію пучків: видно, що результат інтерференції лінійно поляризованих променів залежить від кута між площинами світлових коливань(очевидно, що при поляризації хвиль у взаємно-перпендикулярних площинах, інтерференція не спостерігається). Інтерф. Полоси найбільш яскраві, коли площини коливань паралельні.(Звідси Френель зробив висновок про попередність світлових коливань).

//Первый пример взял из Сивухина.. довольно понятно вроде

Одна із схем для дослідження інтерференції.

Промені від первинного джерела світла S проходять через поляризатор П. Вторинні когерентні джерела S1 та S2 отримуються одним із способів, що використовують для виконання двопроменевої інтерференції. Пучки, що виходять із них поляризовані в || площинах. На шляху одного з пучкыв – напівхвильова кристалічна пластинка К. Для іншого пучка для компенсації виникаючої різниці ходу поміщають скляну пластинку Р. Якщо оптична вісь кристалічної пластинки паралельна чи перпендикулярна до площини коливань, то із пластинок К і Р виходять однаково поляризовані когерентні пучки світла( Е1 і Е2). Якщо повернути К на кут α, то вектор Е1 повернеться на 2α и перейде до положення Е’1. Таким чином можна досліджувати інтерференцію при різних значеннях кута 2α. Картину можна спостерігати на єкрані Э, напрямок оптичної вісі пластинки К за вісь У, а нормаль до єкрану, в сторону розповсюдж. Світла – Z. Виникає еліптична поляризація світла. При незмінному куті між площинами коливань форма и орієнтація еліпса коливань будуть змінюватися зі зміною різності ходу еліптичні можуть вироджатися в лінійні.

//Второй пример из старых шпор.. Сорри, что не перевёл. 

Пример схемы наблюдения ин. пол. св. в исходящих лучах показан на рис. 2. Сходящийся плоскополяризованый пучок лучей из линзы L1 падает на пластинку, вырезанную из однородногокристала перпендикулярно его оптич .  оси. При этом лучи разного наклона проходят разные пути в пластинке, а обыкновенный и необыкновенный лучи приобретают разность хода =(2l/.cos)( nо- nе), где -угол между направлением распостранения лучей и нормалью к поверхности кристала.  Точки, соответствующие одинаковым разностям фаз   

                     

                Рис.2. Схема для наблюдения интерференции поляризованых лучей

                                        В сходящихся лучах ; N1 –поляризатор ; N2  -анализатор,  K- пластина толщиной  l, вырезанная из одноосного двупреломляющего кристала;L1 ,L2  -линзы расположены по концентрич. окружности (темным или светлым в зависимости  от  ) . Лучи, входящие в К  с колебаниями, паралельными гл. плоскости  или перпендикулярными ей, не разделяются на два слагаюших и при  N1 перпенд. N2 не будут пропущены анализатором N2 . В этих плоскостфх получтся темный крест. Если  N1 паралельно N2, крест будет светлым.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83261. Безопасность жизнедеятельности на объектах промышленности, строительства, транспорта, АПК и других 35.35 KB
  Аэрозоль попадает в атмосферу из дымовых факелов химических предприятий при низкой облачности и высокой влажности. За год в атмосферу попадает десятки миллионов том серного ангидрида из-за предприятий черной и цветной металлургии.
83262. Задача моделирования предпочтений ЛПР 18.02 KB
  Задача моделирования предпочтений ЛПР Изучение моделирования предпочтений имеет большое значение для разработки управленческого решения так как принятие правильных решений это область управленческого искусства.
83263. Содержание методик коррекционно-педагогической работы при брадилалии, тахилалии 39.62 KB
  При устранении брадилалии логопедические приемы направлены на воспитание более быстрых и четких речевых движений в процессе речи; убыстренных речевых реакций; темпа внутренней речи; темпов письма и чтения; выразительных форм сценического чтения и драматизированной речи...
83264. Исследование влияния браков и разводов на воспроизводство населения 64 KB
  Одними из основных факторов влияющих на процесс воспроизводства населения являются браки и разводы. Брачностью называется процесс образования брачных или супружеских пар населения. Брачность находится в тесной связи с воспроизводством населения выступая как один из важнейших факторов рождаемости и смертности.
83265. Поведінка з незнайомими людьми 662.5 KB
  Ознайомити і вивчити способи уникнення небезпеки. Розвивати здатність орієнтуватися у складних ситуаціях, вміння оцінювати небезпеку та вибирати дії самозахисту. Виховувати спостережливість, обачність, увагу, почуття обережності, дбайливе ставлення один до одного...
83266. Лісовий лікар – шипшина 129.5 KB
  Мета: забезпечувати ознайомлення дітей з корисними властивостями «лісового лікаря – шипшини»; збагачувати уявлення про звичаї українського народу, пов’язані з шипшиною; засобами поетичного слова торкатись струн дитячої душі, доносячи красу трояндового дива; виховувати потребу охороняти, доглядати...
83267. Безсмертна Леся Українка була і є, повік жива 1.22 MB
  Фотографії Лесі Українки малюнки до віршів музичний записказка Л. Олена Журлива Сьогодні 25 лютого День народження Лесі Українки. На фоні музики і демонстрації слайдів звучить вірш Олени Журливої Памяті Лесі Українки Я знала Лесю Українку Живу тривожну молоду Вона мов квітка у барвінку Цвіла в поліському саду.
83268. Як людина сприймає повідомлення. Інформація та повідомлення. Отримання людиною повідомлення 413.5 KB
  Мета уроку: формувати початкові уявлення про види повідомлень за способом її сприйняття; розвивати кругозір дітей, увагу, зорову пам’ять, логічне та операційне мислення; удосконалювати навички роботи на клавіатурі та з мишею; виховувати естетичний смак, любов до природи, бережливе ставлення до свого здоров’я.
83269. П’єса-казка Нелі Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба» 39 KB
  Поглибити розуміння побудови тексту пєси; вчити знаходити за допомогою вибіркового читання уривки слова які характеризують дійових осіб вчити розрізняти характеристики дійових осіб за їхніми висловами вчинками; розвивати творчі здібності дітей дослідницькі якості; виховувати правдивість почуття...