17673

Одноосні кристали звичайні та незвичайні хвилі

Доклад

Физика

Одноосні кристали звичайні та незвичайні хвилі. Оптически одноосными кристаллами называются кристаллы у которых свойства обладают симметрией вращения в некотором избранном направлении – оптической оси кристаллав более узком смысле: 2 главных значения диэлектрическ...

Украинкский

2013-07-05

46.76 KB

3 чел.

Одноосні кристали звичайні та незвичайні хвилі.

Оптически одноосными кристаллами называются кристаллы у которых свойства обладают симметрией вращения в  некотором избранном направлении – оптической оси кристалла(в более узком смысле: 2 главных значения диэлектрического тензора совпадают, а третья(вдоль нее и направлена оптическая ось кристалла) отлична от них). Представим вектора E и D в виде суммы двух компонент: перпендикулярной и паралельной оптической оси кристалла().Тогда: , . Плоскость(а по сути– семейство паралельних плоскостей) определяемую оптической осью кристалла и вектором  (нормаль к фронту волны: , v–фазовая скорость) будем называть главным сечением кристалла.                                                                                                               Для плоской монохроматической волны рассмотрим 2 случая:                         // ;                                                                                                                                                                               1)Вектор D перпендикулярен главному сечению кристалла.

Тогда  -то есть скорость распространения волны не зависит от направления распространения.Такую волну называют обыкновенной.                                       2) Вектор D лежит в главном сечении кристалла. Представим вектор E виде суммы двух компонент:напрвленной вдоль вектора N и вдоль вектора D   , a   ; α–угол между и оптической осью,.                   

То есть скорость меняется в зависимости от угла α, такую волну называют необыкновенной.

Из линейности и однородности уравнений Максвелла для данного случая:

//,  ,зарядов и токов нет;                                                                делаем вывод: при вхождении волны в из изотропной среды в одноосный кристалл, она разделяеться на две линейно поляризованые волны: обыкновенную–ее вектор D перпендикулярен главному сечению кристалла, и необыкновенную– ее вектор D лежит в главном сечении кристалла.

//, – (не)обычный показатели преломления.

//тут можно вставить свойства (не)обыкновенной волны

Для исследования хода лучей в одноосном кристалле используют волновые поверхности(геометрческое место точек до которых свет доходит за единичный промежуток времени):


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.
65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...
65369. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів XIX – поч. XX ст.) 173.5 KB
  Відповідно стан історіографії зумовлює подальші дослідження про студентство зокрема перед істориками постає завдання здійснити цілісний аналіз студентської субкультури Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. В тому числі це стосується й студентства...
65370. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ 1.01 MB
  Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної...
65371. Молекулярно-генетичний аналіз роду Beta L 338.5 KB
  Дослідження останніх десятиліть у галузі молекулярної генетики суттєво розширили наше уявлення щодо молекулярної організації геному еукаріот. Одним з напрямків молекулярної генетики є аналіз та характеристика генетичного різноманіття культурних рослин і диких видів...
65372. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки «ЕРА» 393.5 KB
  Однією з проблем утилізації ракет РС22 є створення безпечних технологічних процесів направлених не на знищення енергетичного потенціалу закладеного в твердому паливі балістичних ракет а на його ефективне використання після відповідної переробки при виробництві...