17690

Скін-ефект. Аномальний скін-ефект

Доклад

Физика

Скінефект. Аномальний скінефект Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скінефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скіншаром. Напруженість поля в скіншар зменшується експоненційно таки

Украинкский

2013-07-05

18.65 KB

3 чел.

Скін-ефект. Аномальний скін-ефект

Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скін-ефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скін-шаром. Напруженість поля в скін-шар зменшується експоненційно, такий скін-шар називається нормальним.

Нормальний скін-ефект – якщо всередині речовини усе змінюється за законом Бугера. Закон Бугера:  I = Io ,  - коеф. затухання, поглинання. У даному випадку: напруженість поля в скін-шарі зменшується експоненційно)

Критерій розподілу:

(1) a << λ0, z0 тут z0 – товщина скін-шару, a – стала гратки;

(Необхідно, щоб міжатомні відстані були малі в порівнянні не тільки з довжиною хвилі, але й з товщиною скін-шару)

(2) довжина вільного пробіг у електрона  ɭ << λ0, z0;

(Якщо  ɭ >> λ0 => електрон перебуває в полі з різною фазою – просторова дисперсія)

ɭ << λ0, z0 => нормального скін-ефекту за нормальних умов не існує, (бо за норм. умов – аномальний  скін-ефект: ɭ >> λ0, z0)

Умову (1) можна вважати виконаною для всіх металів.  Якщо ж довжина вільного пробігу електрона порядку або більше товщини скін-шару або довжини хвилі, то результати потребують перегляду. Тоді напруженість поля і струм будуть спадати в глиб металу не  експоненційно, а по більш складному закону. Відповідно скін-ефект називається аномальним.

( Інф. Сивухин:

При температурі 200 С для металів  середня довжина вільного пробігу ɭ- 10-6 см ~ z0, в області низьких темперетур ɭ ~ 10-2-10-3 про використання теорії нормального скін-ефекту не може іти мова – треба враховувати залежність ε=ε(ω,k). Вводять εефф - по товщині всього скін-шару . Оскільки характер скін-ефекту визначається співвідношенням між середньою довжиною вільного пробігу електрона та товщиною скін-шару, повна теорія аномального скін-ефекту повинна будуватися  на основі кінетики електронів, в її квантовій формі.)

, коеф. згасання =2.82 для Au

Закон Бугера:  I = Io ,  - коеф. затухання, поглинання. У даному випадку: напруженість поля в скін-шарі зменшується експоненційно)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85330. Поняття «норма» і «аномалія» в психології 31.92 KB
  Норма лат. В практичній психології і педагогіці сьогодні працюючими є поняття учбова норма; соціальновікова норма індивідуальна норма. Питання про аномалії в розвитку може розглядатися тільки в контексті знання про нормальні параметри цих процесів і поведінки.
85331. Полісенсорна система навчання слабочуючих дітей і комунікаційна система навчання глухих 38.93 KB
  Отже потрібно для нього створити відповідні його природі умови. У сучасній дидактичній системі навчання мови глухих дітей за принципом формування мовного спілкування С.Зиков розрізняють три форми словесної мови: дактильная усна і письмова. В якості вихідної форми мови найбільш повно відповідає природі глухого дитини використовується пальцева сприймається зором форма словесної мови дактильная форма.
85332. Психолого-педагогічні основи розвитку і освіти дітей зі складним дефектом 37.31 KB
  Залежно від структури порушення діти з поєднаними порушеннями поділяються на три основні групи. У першу входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями кожне з яких може викликати аномалію розвитку: сліпоглухих діти розумово відсталі глухі слабочуючі із затримкою психічного розвитку первинної. У другу групу мають одне істотне психофізичний порушення провідне і супутнє йому інше порушення виражене в слабкому ступені але помітно обтяжлива хід розвитку: розумово відсталі діти з невеликим зниженням слуху. У третю групу...
85333. Причини порушень слуху 41.95 KB
  Стійкі порушення слуху у дітей можуть бути вродженими і набутими. Висновок про природжений або набутий характер порушення слуху робиться зазвичай на підставі відомостей отриманих зі слів батьків а ці відомості часто виявляються досить неточними. З іншого боку нерідко дійсно вроджене порушення слуху залишається протягом декількох місяців а іноді років нерозпізнаним а коли воно виявляється то приписується якомусь випадковому захворювання або травмі що мали місце незадовго до виявлення дефекту слуху.
85334. Поняття про складне порушення розвитку 38.45 KB
  У літературі та практиці на даний час не встановилася єдина термінологія одні й ті ж порушення можуть бути названі і складними і комплексними і множинними. Порушення розвитку може бути ізольованим одиничним або складним множинним. Одиничне порушення це порушення якоїсь однієї системи організму.
85335. Прояви порушення вищих психічних функцій при ДЦП 44.98 KB
  У цих дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними порушеннями і вони потребують психологопедагогічної та логопедичної корекції. Інші вищеназвані категорії дітей з порушеннями опорнорухового апарату як правило не мають порушень пізнавальної діяльності і не вимагають спеціального навчання і виховання. Порушення опорнорухового апарату можуть бути наслідком поліомієліту різних вроджених і набутих деформацій рухового апарату ряду спадкових і вроджених захворювань.
85336. Вплив порушення зору на формування особистості людини-інваліда. 49.76 KB
  Тіфлопсіхологіі як розділ спеціальної психології що вивчає психічний розвиток осіб з порушенням зору отримала свою назву від грецького tiphlos сліпий і спочатку займалася лише психологією сліпих. 81] В даний час об’єктом вивчення тіфлопсіхологіі є не тільки сліпі але й особи що мають глибокі порушення зору. Тіфлопсіхологіі вивчає закономірності та особливості розвитку осіб з порушенням зору формування компенсаторних процесів що забезпечують відшкодування недоліків інформації пов’язаних з порушенням діяльності зорового аналізатора...
85337. Визначення поняття «дитячий церебральний параліч» 39.89 KB
  Вони виникають з самого народження дитини і існують протягом усього життя. Головною причиною ДЦП вважається гіпоксія нестача кисню або ядуха дитини в утробі матері або відразу після народження. Хоча в більшості випадків тяжкість родів визначається вже наявними порушеннями внутрішньоутробного розвитку дитини. Після пологів спровокувати недуга може і гемолітична хвороба новонароджених так звана ядерна жовтяниця при якій відбувається інтоксикація головного мозку дитини.
85338. Діагностика порушень зору 38.28 KB
  Діагностика порушень зору процедура необхідна для кожної людини. В ідеалі діагностику порушень зору необхідно проходити раз на рік для того щоб своєчасно встигнути виявити захворювання на початковому етапі його розвитку. Діагностика порушень зору передбачає аналіз здатності людського ока чітко розглядати об’єкти розташовані у видаленні та поблизу від очей а також дається оцінка полю зору і здатності розрізняти кольори.