17691

Теорія випромінювання Ейнштейна

Доклад

Физика

Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і кіль...

Украинкский

2013-07-05

19.17 KB

6 чел.

Теорія випромінювання Ейнштейна

Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай , , …  - значення енергії, які може набувати атом чи будь-яка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі, яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай  і  – кількість атомів в станах  і  (n>m). Причому  і  вибрані довільно із можливих. Вводяться два види випромінювання: спонтанне(самовільний енергетичний перехід атома зі стану в стан ) і індуковане (за рахунок  наявності  світлового поля.. яке може моглинатись [] і випромінюватись.. ). Середнє число спонтанних переходів зі стану  в  пропорційне  і рівне – . При індукованому випромінюванні середнє число переходів  зі стану  в  пропорційне  та спектральній густині  (постулат Єйнштейна) і рівне -  . Аналогічно сер. число  перех.  із   в  за рахунок поглинання рівне .  ,  ,  - коефіцієнти Ейнштейна – імовірності відповідних переходів,  можуть залежити тільки від  .  Припустимо що поле в якому знах атоми – рівноважне з температурою T, тоді:

   (1)

При ,  (згідно із форм Больцмана), а індуковане випромінювання буде відігравати значно більшу роль ніж спонтанне. Тому  (1)=>  =>  .Врахувавши формулу Больцмана.  отримаєм:

   (2),  де    

Оскільки  і при  чи , (2)=>

Але при таких умовах застосовна формула Релея-Джинса:  => . Оскільки  і  ми обирали довільно  то індекси m I n можна опустити і формула (2) перетвориться у формулу Планка:

(3)

При низьких температурах індуковане випромінювання нехтувальне в порівнянні зі спонтанним (можна покласти   ). Тому при  формула Планка переходить у формулу Віна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; зясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити барєри спілкування та оптимальні способи їх подолання.
55161. Вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесільні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесі 71 KB
  Мета: розкрити необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні і навчанні. Знати: визначення виховання освіта навчання розвиток формування теорії розвитку особистості чинники рушійні сили розвитку і виховання особистості. Періодизація розвитку особистості у педагогіці. Нерівномірність розвитку.