17691

Теорія випромінювання Ейнштейна

Доклад

Физика

Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і – кіль...

Украинкский

2013-07-05

19.17 KB

6 чел.

Теорія випромінювання Ейнштейна

Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай , , …  - значення енергії, які може набувати атом чи будь-яка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі, яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай  і  – кількість атомів в станах  і  (n>m). Причому  і  вибрані довільно із можливих. Вводяться два види випромінювання: спонтанне(самовільний енергетичний перехід атома зі стану в стан ) і індуковане (за рахунок  наявності  світлового поля.. яке може моглинатись [] і випромінюватись.. ). Середнє число спонтанних переходів зі стану  в  пропорційне  і рівне – . При індукованому випромінюванні середнє число переходів  зі стану  в  пропорційне  та спектральній густині  (постулат Єйнштейна) і рівне -  . Аналогічно сер. число  перех.  із   в  за рахунок поглинання рівне .  ,  ,  - коефіцієнти Ейнштейна – імовірності відповідних переходів,  можуть залежити тільки від  .  Припустимо що поле в якому знах атоми – рівноважне з температурою T, тоді:

   (1)

При ,  (згідно із форм Больцмана), а індуковане випромінювання буде відігравати значно більшу роль ніж спонтанне. Тому  (1)=>  =>  .Врахувавши формулу Больцмана.  отримаєм:

   (2),  де    

Оскільки  і при  чи , (2)=>

Але при таких умовах застосовна формула Релея-Джинса:  => . Оскільки  і  ми обирали довільно  то індекси m I n можна опустити і формула (2) перетвориться у формулу Планка:

(3)

При низьких температурах індуковане випромінювання нехтувальне в порівнянні зі спонтанним (можна покласти   ). Тому при  формула Планка переходить у формулу Віна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.
58931. Дослідження цифрової інтегральної мікросхеми 368.5 KB
  Цифрові ІМС складають з логічних елементів І, АБО, НЕ, яких з’єднують відповідним чином для утворення пристроїв різного функціонального призначення. Електричні властивості ЦІМС визначають за статичними характеристиками передавання і параметрами логічних елементів (ЛЕ).
58932. Птицю пізнають за пір’ям, а людину – за справами 44 KB
  Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання та навички літературного аналізу твору уміння самостійно працювати; збагачувати мовлення новими словами; розвивати образну уяву увагу пам’ять...
58933. Разработка предложений по повышению эффективности личных продаж медицинских представителей через избирательные формы работы с их различными категориями (на примере регионального представительства компании «Санофи-Синтелабо») 667.5 KB
  Разработка процедуры по идентификации медицинских представителей регионального представительства компании согласно их категорийности по уровням мотивированности и компетентности и распределению усилий регионального менеджера в соответствии с названными категориями..
58935. Підготовка до ЗНО. Вимоги до монологічного висловлювання. Тренувальні вправи 57.5 KB
  Актуалізація опорних знань учнів про роздум Один із видів роботи під час проходження ЗНО завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного монологічного висловлювання на дискусійну тему у вигляді творуроздуму у якому слід аргументовано ствердити...
58936. Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби. СНІД 133 KB
  Довести важливість дбайливого ставлення до свого здоров’я з раннього віку необхідність дотримання норм здорового способу життя. Добридень Зустрічаючись люди зазвичай говорять це гарне добре слово бажаючи один одному здоров’я.