17691

Теорія випромінювання Ейнштейна

Доклад

Физика

Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і – кіль...

Украинкский

2013-07-05

19.17 KB

6 чел.

Теорія випромінювання Ейнштейна

Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай , , …  - значення енергії, які може набувати атом чи будь-яка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі, яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай  і  – кількість атомів в станах  і  (n>m). Причому  і  вибрані довільно із можливих. Вводяться два види випромінювання: спонтанне(самовільний енергетичний перехід атома зі стану в стан ) і індуковане (за рахунок  наявності  світлового поля.. яке може моглинатись [] і випромінюватись.. ). Середнє число спонтанних переходів зі стану  в  пропорційне  і рівне – . При індукованому випромінюванні середнє число переходів  зі стану  в  пропорційне  та спектральній густині  (постулат Єйнштейна) і рівне -  . Аналогічно сер. число  перех.  із   в  за рахунок поглинання рівне .  ,  ,  - коефіцієнти Ейнштейна – імовірності відповідних переходів,  можуть залежити тільки від  .  Припустимо що поле в якому знах атоми – рівноважне з температурою T, тоді:

   (1)

При ,  (згідно із форм Больцмана), а індуковане випромінювання буде відігравати значно більшу роль ніж спонтанне. Тому  (1)=>  =>  .Врахувавши формулу Больцмана.  отримаєм:

   (2),  де    

Оскільки  і при  чи , (2)=>

Але при таких умовах застосовна формула Релея-Джинса:  => . Оскільки  і  ми обирали довільно  то індекси m I n можна опустити і формула (2) перетвориться у формулу Планка:

(3)

При низьких температурах індуковане випромінювання нехтувальне в порівнянні зі спонтанним (можна покласти   ). Тому при  формула Планка переходить у формулу Віна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8351. Маньчжуры и династия Цин в Китае 55.5 KB
  Маньчжуры и династия Цин в Китае За полтора века затянувшейся политической борьбы в верхах за необходимые стране реформы процесс разорения крестьян достиг крайней степени. Снова оживилась деятельность тайных обществ типа Белого лотоса. Год от года...
8352. Китайские игры. Го в Древнем Китае 68 KB
  Го в Древнем Китае Содержание: 1. Введение. 2. Легенды о мудрых королях и гадания. 3. Го и война. 4. Го в классике. 5. Сумбур в Хань- и Вей-времена. 6. Литература. 1. ВВЕДЕНИЕ Китайской игре Вей-чи (Weichi,Weiqi), более известной у нас под ее...
8353. Main trends in the government’s policy on internationalization 71 KB
  Main trends in the governments policy on internationalization Internationalization of higher education is a reality. The Russian higher educational institutions have at their disposal much less funds than universities in the developed co...
8354. История древней Индии и Китая 37.5 KB
  Особый расцвет в индии наступает с 5-6 веков н.э, начинается процесс урбанизации. Ahimsa - не причинение вреда всему живого. Начинается развитие товарно-денежного обращения. Члены всех 4-ех варн отходили от своих традиционных занятий...
8355. Культура Древнего Востока. Бхавадгита 98 KB
  Культура Древнего Востока. БХАГАВАДГИТА КАК ОНА ЕСТЬ Арджуна спросил: О мой Господь, о Высшая личность, что такое Брахман? Что такое душа? Что такое кармическая деятельность? Что представляет собой это материальное проявление? Кто такие полубоги? По...
8356. История Китая. Краткий обзор 482.32 KB
  История Китая Китайская цивилизация - одна из старейших в мире. По утверждениям китайских учёных, её возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники покрывают период не менее 3500 лет. Наличие систем администрат...
8357. Хрестоматія Китайської Літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.) 中国古代文学作品选 4.19 MB
  Хрестоматія Китайської Літератури(від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.) У хрестоматії широко представлена перекладна й оригінальна давньокитайська література, зокрема народна та авторська поезія, міфологічна, літописна, філософська ...
8358. Історія Китаю та китайських традицій 86.5 KB
  На сьогодні дві держави використовують назву Китай. Це Китайська Народна Республіка (КНР), яка контролює територію материкового Китаю, Гонконг та Макао, а також Республіка Китай, яка володіє островами Тайвань, Мацу і Кіньмень Китай (традиц...
8359. Влияние иностранных инвестиций на экономику Китая 124 KB
  Влияние иностранных инвестиций на экономику Китая Введение Процессы, происходящие в экономике Китая, на протяжении нескольких последних десятилетий привлекают к себе внимание специалистов и широкой мировой общественности. Достижения, демонстрируемые...