17691

Теорія випромінювання Ейнштейна

Доклад

Физика

Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і кіль...

Украинкский

2013-07-05

19.17 KB

6 чел.

Теорія випромінювання Ейнштейна

Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай , , …  - значення енергії, які може набувати атом чи будь-яка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі, яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай  і  – кількість атомів в станах  і  (n>m). Причому  і  вибрані довільно із можливих. Вводяться два види випромінювання: спонтанне(самовільний енергетичний перехід атома зі стану в стан ) і індуковане (за рахунок  наявності  світлового поля.. яке може моглинатись [] і випромінюватись.. ). Середнє число спонтанних переходів зі стану  в  пропорційне  і рівне – . При індукованому випромінюванні середнє число переходів  зі стану  в  пропорційне  та спектральній густині  (постулат Єйнштейна) і рівне -  . Аналогічно сер. число  перех.  із   в  за рахунок поглинання рівне .  ,  ,  - коефіцієнти Ейнштейна – імовірності відповідних переходів,  можуть залежити тільки від  .  Припустимо що поле в якому знах атоми – рівноважне з температурою T, тоді:

   (1)

При ,  (згідно із форм Больцмана), а індуковане випромінювання буде відігравати значно більшу роль ніж спонтанне. Тому  (1)=>  =>  .Врахувавши формулу Больцмана.  отримаєм:

   (2),  де    

Оскільки  і при  чи , (2)=>

Але при таких умовах застосовна формула Релея-Джинса:  => . Оскільки  і  ми обирали довільно  то індекси m I n можна опустити і формула (2) перетвориться у формулу Планка:

(3)

При низьких температурах індуковане випромінювання нехтувальне в порівнянні зі спонтанним (можна покласти   ). Тому при  формула Планка переходить у формулу Віна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1680. Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент 943.53 KB
  Гидравлическая известь. Сырье, особенности и применение. Портландцемент. Начальная характеристика. Плавление сырьевой смеси. Схема производства цемента сухим способом. Химический и минеральный состав клинкера.
1681. Специальные виды цементов 44.64 KB
  Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ). Сверхбыстротвердеющий портландцемент (СБТЦ). Пластифицированный портландцемент. Белый и цветные цементы. Глиноземистый цемент. Расширяющийся портландцемент (РПЦ).
1682. Экономика организаций. Хозяйственная деятельность предприяний 700.66 KB
  Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Организационно-правовые формы предприятия и их характеристика. Формы общественной организации производства. Основные производственные фонды. Регулирование заработной платы.
1683. Современные информационные технологии 1.73 MB
  Информация и ее роль в человеческом обществе. Формы адекватности и объем информации. Специальные виды кодирования и криптография. Итология – наука об информационных технологиях. Информационная технология поддержки принятий решений. Современный рынок финансово-экономического прикладного программного обеспечения. Основные программные и аппаратные компоненты сети.
1684. Стандартизация свойств. Физические, механические, физико-химические свойства СМ. Долговечность и надежность 915.29 KB
  Механические свойства. Пластические деформации. Модуль упругости (модуль Юнга). Свойство материала сопротивляться разрушению от действия внутренних напряжений и деформаций. Ударная вязкость. Характеристика размеров твердых частиц и капель жидкости. Свойства пластично-вязкого тела (реологические свойства). Долговечность и надежность.
1685. Управління персоналом організації 1.17 MB
  Роль персоналу в підвищенні ефективності та конкурентоспроможності організації. Групи методів управління персоналом, їх відміність і взаємозв’язок. Характеристика двох підходів до поняття персонал: персонал-витрати і персонал- ресурс. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Роль сучасних служб персоналу в організації, основні завдання і напрями їх роботи.
1686. Организация учета расчетных операций 58.44 KB
  Организация учета расчетных операций. Учет расчетных отношений с дебиторами и кредиторами. Учет командировочных расходов, связанных с зарубежными поездками. Учет командировочных расчетов.
1687. Расчет усилителя видеоконтрольного устройства 154.88 KB
  Структурная схема усилителя видеоконтрольного устройства. Составление и расчет принципиальной электрической схемы. Расчет каскада с операционным усилителем.
1688. История русского языка. Отличия раннедревнерусской системы от южнославянской 48.71 KB
  Основные отличия раннедревнерусской языковой системы от южнославянской системы, отраженной в старославянских памятниках письменности. История носовых гласных: их возникновение в праславянском языке; звуковое качество в восточнославянской диалектной зоне; время и результаты их утраты. Хронология процесса падения редуцированных в истории русского языка. Диссимиляция и упрощение групп согласных как следствие падения редуцированных.