17691

Теорія випромінювання Ейнштейна

Доклад

Физика

Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і кіль...

Украинкский

2013-07-05

19.17 KB

6 чел.

Теорія випромінювання Ейнштейна

Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай , , …  - значення енергії, які може набувати атом чи будь-яка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі, яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай  і  – кількість атомів в станах  і  (n>m). Причому  і  вибрані довільно із можливих. Вводяться два види випромінювання: спонтанне(самовільний енергетичний перехід атома зі стану в стан ) і індуковане (за рахунок  наявності  світлового поля.. яке може моглинатись [] і випромінюватись.. ). Середнє число спонтанних переходів зі стану  в  пропорційне  і рівне – . При індукованому випромінюванні середнє число переходів  зі стану  в  пропорційне  та спектральній густині  (постулат Єйнштейна) і рівне -  . Аналогічно сер. число  перех.  із   в  за рахунок поглинання рівне .  ,  ,  - коефіцієнти Ейнштейна – імовірності відповідних переходів,  можуть залежити тільки від  .  Припустимо що поле в якому знах атоми – рівноважне з температурою T, тоді:

   (1)

При ,  (згідно із форм Больцмана), а індуковане випромінювання буде відігравати значно більшу роль ніж спонтанне. Тому  (1)=>  =>  .Врахувавши формулу Больцмана.  отримаєм:

   (2),  де    

Оскільки  і при  чи , (2)=>

Але при таких умовах застосовна формула Релея-Джинса:  => . Оскільки  і  ми обирали довільно  то індекси m I n можна опустити і формула (2) перетвориться у формулу Планка:

(3)

При низьких температурах індуковане випромінювання нехтувальне в порівнянні зі спонтанним (можна покласти   ). Тому при  формула Планка переходить у формулу Віна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37710. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ 208 KB
  Изучение структуры и функций блока микропрограммного управления БМУ, составление и отладка микропрограмм обработки данных, записанных в ОП, с использованием циклов и подпрограмм.
37711. ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ 74.5 KB
  МЕТА РОБОТИ вивчити методи вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень; набуття навичок роботи з сучасним вимірювачем нелінійних спотворень. Причиною виникнення нелінійних спотворень у радіоелектронних колах є нелінійність вольтамперних характеристик діодів транзисторів мікросхем ламп а також нелінійні залежності в магнітних або п'єзоелектричних елементах. Прилади для вимірювання коефіцієнта гармонік називають вимірниками нелінійних спотворень.
37713. Ознайомлення з інструментальним середовищем Lazarus 306.24 KB
  Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus. Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.
37714. Протокол SMTP 805.5 KB
  Щоб доставити повідомлення до адресата необхідно переслати його поштовому серверу домену в якому знаходиться адресат. Сервер відповідає на кожну команду рядком що містить код відповіді і текстове повідомлення відокремлене пропуском. У результаті цього спам став практично нерозв'язною проблемою так як було неможливо визначити хто насправді є відправником повідомлення фактично можна відправити лист від імені будьякої людини. DT CRLF Вказує на початок повідомлення.
37715. Двуфакторний аналіз 51.84 KB
  Суму квадратів всіх дослідів 18 4. суму квадратів сум по стовпцях поділену на число дослідів в стовпцю 19 5. суму квадратів сум по стрічках поділену на число дослідів в стрічці 20 6. суму квадратів для стовпця SS=SS2SS4; 22 8.
37716. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Статичні одновимірні масиви 675.08 KB
  Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.
37717. Логические элементы на МДП-транзисторах 1.39 MB
  Теоретические сведения Обратное преобразование двоичного кода в код I из N выполняют преобразователи кода называемые дешифраторами. Синтез структуры дешифратора как и любого другого преобразователя кодов начинается с записи таблицы соответствия входных и выходных кодов. если число входов m и число выходов n дешифратора связаны соотношением: n = 2m то выходы определены для всех двоичных наборов и дешифратор называется полным. Пример неполного дешифратора преобразователь двоичного кода 421 в код I из 10 согласно табл.