17721

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Лабораторна робота №1 Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи АТП виконується з метою виявлення втрат через великі простої недостатнє використання вантажопідйомності автомобіля та не...

Украинкский

2013-07-05

136.5 KB

25 чел.

Лабораторна робота №1

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи  АТП виконується з метою виявлення втрат (через великі простої, недостатнє використання  вантажопідйомності автомобіля) та невикористаних резервів (підвищення швидкості руху, середній пробіг з вантажем, використання вантажопідйомності тощо), на основі якого АТП впроваджує певні заходи. Показником, який відображає ефективність використання рухомого складу, є продуктивність.

Продуктивність – це кількість вантажу, що перевозиться за одиницю часу на певну відстань  (т/год.) або величина транспортної роботи за одиницю часу  (ткм/год.). Вимірюється в тоннах і тоннокілометрах.

Аналіз виконується на основі порівняння фактичних і планових показників, а також визначення впливу цих змін на продуктивність.

Мета роботи: визначити сумарну зміну продуктивності автомобільного парку.

Вихідні данні:

- середньооблікова кількість автомобілів, од.; 

- середній коефіцієнт використання парку автомобілів; 

- середня вантажопідйомність облікового автомобіля, т;  

- середній пробіг автомобіля за їздку, км; 

- середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля;

- середній час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, год.;

- середня технічна швидкість автомобіля, км/год.; 

- середній коефіцієнт використання пробігу; 

- середній час перебування в наряді, год.; 

- кількість календарних днів у періоді, дні. 

Хід виконання роботи

  1.  Розрахувати числові значення планових показників для свого варіанту ()
  2.  Проставити фактичні значення вищеназваних показників:
  3.  Визначити фактичну зміну показників в процентах: 
  4.  Розрахувати відносну зміну продуктивності автомобіля при зміні техніко-експлуатаційних показників на 1% за залежностями.

Об’єм перевезень за період D:

Вантажообіг за період D:

P і W прямо пропорційні до таких показників, як:  Тобто, зміна цих показників на 1% призводить до зміни P і W також на 1%.

;

;      

;       

  1.  Визначити зміну продуктивності АТП при зміні показників:

5.1.) в тоннах: ;

5.2.) в тонно-кілометрах: ,

де ;

    

  1.  Визначити сумарну зміну продуктивності АТП:

6.1.) в тоннах:

6.2.) в тонно-кілометрах:

Результати занести в таблицю.

Таблиця 1

Результати розрахунків

Показники

, од.

, т

, км

,год.

, км/год.

,год.

,дні

1. Планові

2. Фактичні

3. Зміна ,%

4. Відносна зміна , %

   Відносна зміна , %

5. Оцінка впливу на продуктивність АТП:

                                     

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78779. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 165.5 KB
  На сьогоднішній день практика становлення державної інформаційної політики випереджає процес її теоретичного осмислення. Цей процес знаходиться в прямій залежності від процесів наукової обгрунтованості та ефективності політичної ідеології держави, її світоглядного забезпечення.
78781. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 371 KB
  При удачном выборе профессии вера в своё призвание может избавить молодого человека от ненужных колебаний и сомнений. Можно констатировать, что перед личностью возникают проблемы, требующие от неё определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии собственных...
78782. Усовершенствование надзорных функций Национального банка Республики Беларусь 1.01 MB
  Банки необходимый финансовый институт на данном этапе развития. При постоянном наличии средств на корсчете а также при имеющейся возможности привлекать их со стороны в случае необходимости никаких проблем с платежеспособностью у банка не будет.
78783. Робота з базами даних в MS Excel 2010 1.88 MB
  Excel вміє складати, віднімати, множити, ділити і виконувати безліч інших операцій. Excel дає можливість попередньо проаналізувати наслідки прийняття тих чи інших рішень при конкретних обставинах. Excel дозволяє автоматизувати не тільки розрахунки як такі...
78784. ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 2.48 MB
  В процессе диспансеризации неорганизованной популяции мужчин трудоспособного возраста изучить особенности структуры и распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их динамику в условиях пятилетнего проспективного наблюдения...
78785. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 2.02 MB
  Исходя из этого для обеспечения конкурентоспособности авиакомпаниям требуется проводить постоянный поиск новых или совершенствование известных форм методов моделей рекламной деятельности в системе маркетинговых коммуникаций на предприятиях авиационной отрасли позволяющих...
78786. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ БАЗИСНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЕКСТЕ: ПОЗИЦИОННЫЙ АСПЕКТ 3.64 MB
  Данная диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию восприятия базисных частей речи в позиционной структуре текста и выполнена в русле общей теории текста с учетом знаний, накопленных в области теории языка, психолингвистики и лингвосинергетики.
78787. Формирование траектории устойчивого развития региональной социально-экономической системы 861 KB
  Социально-экономическое развитие общества в XX веке, ориентированное в основном на быстрые темпы экономического роста, нанесло огромный ущерб окружающей природной среде. По существу развитие отождествлялось с экстенсивным вовлечением природных ресурсов в экономику, индустриализацией промышленности...