17721

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Лабораторна робота №1 Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи АТП виконується з метою виявлення втрат через великі простої недостатнє використання вантажопідйомності автомобіля та не...

Украинкский

2013-07-05

136.5 KB

25 чел.

Лабораторна робота №1

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи  АТП виконується з метою виявлення втрат (через великі простої, недостатнє використання  вантажопідйомності автомобіля) та невикористаних резервів (підвищення швидкості руху, середній пробіг з вантажем, використання вантажопідйомності тощо), на основі якого АТП впроваджує певні заходи. Показником, який відображає ефективність використання рухомого складу, є продуктивність.

Продуктивність – це кількість вантажу, що перевозиться за одиницю часу на певну відстань  (т/год.) або величина транспортної роботи за одиницю часу  (ткм/год.). Вимірюється в тоннах і тоннокілометрах.

Аналіз виконується на основі порівняння фактичних і планових показників, а також визначення впливу цих змін на продуктивність.

Мета роботи: визначити сумарну зміну продуктивності автомобільного парку.

Вихідні данні:

- середньооблікова кількість автомобілів, од.; 

- середній коефіцієнт використання парку автомобілів; 

- середня вантажопідйомність облікового автомобіля, т;  

- середній пробіг автомобіля за їздку, км; 

- середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля;

- середній час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, год.;

- середня технічна швидкість автомобіля, км/год.; 

- середній коефіцієнт використання пробігу; 

- середній час перебування в наряді, год.; 

- кількість календарних днів у періоді, дні. 

Хід виконання роботи

  1.  Розрахувати числові значення планових показників для свого варіанту ()
  2.  Проставити фактичні значення вищеназваних показників:
  3.  Визначити фактичну зміну показників в процентах: 
  4.  Розрахувати відносну зміну продуктивності автомобіля при зміні техніко-експлуатаційних показників на 1% за залежностями.

Об’єм перевезень за період D:

Вантажообіг за період D:

P і W прямо пропорційні до таких показників, як:  Тобто, зміна цих показників на 1% призводить до зміни P і W також на 1%.

;

;      

;       

  1.  Визначити зміну продуктивності АТП при зміні показників:

5.1.) в тоннах: ;

5.2.) в тонно-кілометрах: ,

де ;

    

  1.  Визначити сумарну зміну продуктивності АТП:

6.1.) в тоннах:

6.2.) в тонно-кілометрах:

Результати занести в таблицю.

Таблиця 1

Результати розрахунків

Показники

, од.

, т

, км

,год.

, км/год.

,год.

,дні

1. Планові

2. Фактичні

3. Зміна ,%

4. Відносна зміна , %

   Відносна зміна , %

5. Оцінка впливу на продуктивність АТП:

                                     

PAGE  1