17721

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Лабораторна робота №1 Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи АТП виконується з метою виявлення втрат через великі простої недостатнє використання вантажопідйомності автомобіля та не...

Украинкский

2013-07-05

136.5 KB

25 чел.

Лабораторна робота №1

Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи  АТП виконується з метою виявлення втрат (через великі простої, недостатнє використання  вантажопідйомності автомобіля) та невикористаних резервів (підвищення швидкості руху, середній пробіг з вантажем, використання вантажопідйомності тощо), на основі якого АТП впроваджує певні заходи. Показником, який відображає ефективність використання рухомого складу, є продуктивність.

Продуктивність – це кількість вантажу, що перевозиться за одиницю часу на певну відстань  (т/год.) або величина транспортної роботи за одиницю часу  (ткм/год.). Вимірюється в тоннах і тоннокілометрах.

Аналіз виконується на основі порівняння фактичних і планових показників, а також визначення впливу цих змін на продуктивність.

Мета роботи: визначити сумарну зміну продуктивності автомобільного парку.

Вихідні данні:

- середньооблікова кількість автомобілів, од.; 

- середній коефіцієнт використання парку автомобілів; 

- середня вантажопідйомність облікового автомобіля, т;  

- середній пробіг автомобіля за їздку, км; 

- середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля;

- середній час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, год.;

- середня технічна швидкість автомобіля, км/год.; 

- середній коефіцієнт використання пробігу; 

- середній час перебування в наряді, год.; 

- кількість календарних днів у періоді, дні. 

Хід виконання роботи

  1.  Розрахувати числові значення планових показників для свого варіанту ()
  2.  Проставити фактичні значення вищеназваних показників:
  3.  Визначити фактичну зміну показників в процентах: 
  4.  Розрахувати відносну зміну продуктивності автомобіля при зміні техніко-експлуатаційних показників на 1% за залежностями.

Об’єм перевезень за період D:

Вантажообіг за період D:

P і W прямо пропорційні до таких показників, як:  Тобто, зміна цих показників на 1% призводить до зміни P і W також на 1%.

;

;      

;       

  1.  Визначити зміну продуктивності АТП при зміні показників:

5.1.) в тоннах: ;

5.2.) в тонно-кілометрах: ,

де ;

    

  1.  Визначити сумарну зміну продуктивності АТП:

6.1.) в тоннах:

6.2.) в тонно-кілометрах:

Результати занести в таблицю.

Таблиця 1

Результати розрахунків

Показники

, од.

, т

, км

,год.

, км/год.

,год.

,дні

1. Планові

2. Фактичні

3. Зміна ,%

4. Відносна зміна , %

   Відносна зміна , %

5. Оцінка впливу на продуктивність АТП:

                                     

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81138. Кольорові віршики 77 KB
  Мета: повторити українські назви кольорів; учити використовувати їх у мовленні, збагачувати й активізувати словниковий запас на основі текстів за темою; розвивати мовленневі навички мислення учнів; виховувати інтерес до вивчення української мови, вміння бачити прекрасне довкола.
81139. Задачі на знаходження суми й остачі 39.5 KB
  Мета. Закріплювати навички табличного додавання і віднімання в межах 10, уміння складати й розв’язувати задачі на знаходження суми й остачі; учити вимірювати довжину сторін многокутника та будувати в зошиті чотирикутник за зразком; розвивати просторову уяву; виховувати бажання вчитись.
81140. Социальные конфликты. Управление социальным конфликтом 47.72 KB
  Сущность социального конфликта заключается в столкновении между постоянно обновляемым содержанием жизни и устаревшими отжившими формами культуры. На современном этапе развития социологической науки выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта в обществе. Осознавая причины социального конфликта люди упрочивают социальные связи приспосабливаются друг к другу ассимилируются в группу где отдают предпочтение не конфликтам а другим видам социального взаимодействия. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон.
81141. Динамика социального конфликта 35.58 KB
  Динамика конфликта это процесс изменения конфликта. Этапы конфликта: предконфликтная ситуация это время вызревания конфликта развития и обострения противоречий его вызывающих. Будущие оппоненты конфликта еще не осознают нарастание и последствия уже наметившегося конфликта.
81142. Сущность социальной организации. Миссия, цель организации 40.13 KB
  Миссия цель организации. формализация отношений в организации и нормативная регуляция поведения членов данной организации. Структура организации.
81143. Элементы организации 69.88 KB
  Организации это весьма изменчивые и высокосложные социальные образования. Социальная структура является центральным элементом любой организации. Она относится к шаблонным или регулируемым аспектам взаимоотношений между участниками организации.
81144. Основные понятия теории управления персоналом организации 39.82 KB
  В последние 50 лет термин управление персоналом использовался для описания функции управления посвященной найму развитию обучению ротации обеспечению безопасности и увольнению персонала. Управление персоналом вид деятельности по руководству людьми направленный на достижение целей фирмы предприятия путем использования труда опыта таланта этих людей с учетом их удовлетворенности трудом. В современном подходе управление персоналом включает: планирование потребности в квалифицированных сотрудниках; составление штатного расписания и...
81145. Современные модели управления 262.4 KB
  На сегодня многие признают концепцию управления персоналом известного российского ученого в области менеджмента Л. В рамках органической парадигмы последовательно сложились вторая концепция управления персоналом и третья концепция управления человеческими ресурсами. Научной основой концепции управления персоналом развивавшейся с 30х гг.
81146. Групповая динамика 36.19 KB
  Группа четко ограниченная в размерах совокупность людей которая вычленяется из широкого социума как некая отдельная психологически самоценная общность объединенная в логике какихлибо значимых оснований: специфика заданной и реализуемой деятельности социально оцениваемая принадлежность к определенной категории людей входящих в группу структурнокомпозиционная объединенность и т. Группа социальная объединения людей имеющих общие значимые специфические признаки основанные на их участии в некоторой деятельности связанной системой...