17785

Применение Excel для обработки данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 1 Применение Excel для обработки данных Зависимость представлена квадратической параболой .1 Самостоятельно сформировать тестовый пример задав коэффициенты для уравнения 1 в виде произвольных констант. Заполнить след...

Украинкский

2013-07-05

48 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 1

Применение Excel для обработки данных

 1.   Зависимость  представлена квадратической параболой

. (1)

 1.  Самостоятельно сформировать тестовый пример, задав коэффициенты  для уравнения (1) в виде произвольных констант.
 2.  Заполнить следующую таблицу, задав 10 значений ,   рассчитать по тестовому примеру (см. п.2). К зависимой переменной  добавить шумовую компоненту и полученные  значения    внести в таблицу.

Y

X

X2

Y*

1

2

10

 1.  Данные таблицы принимаем за исходные.
 2.   С помощью статистической функции ЛИНЕЙН рассчитать оценки параметров .
 3.  Воспользоваться подсказкой (знак вопроса) в окне функции ЛИНЕЙН для определения назначения статистик, которые возвращает эта функция.
 4.  Определить расчетные значения  по модели (1), для чего использовать найденные оценки параметров с помощью функции ЛИНЕЙН.
 5.  Построить графики   Y* и , используя Мастер диаграмм.
 6.  Рассчитать сумму квадратов невязок модели (остаточную сумму квадратов)

. (2)

 1.  Рассчитать коэффициент детерминации

,  (3)

где  – среднее арифметическое значение исходного ряда данных .

 1.  Значения, полученные по формулам (2), (3), должны совпадать с соответствующими статистиками в функции ЛИНЕЙН.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8893. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання 25.93 KB
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності Тестові завдання 1. Ліцензії, які надають комерційним банкам для здійснення валютних операцій поділяють на: а) одноразові б) внутрішні в) генеральні г) усі відповіді правильні. 2. Внутрішн...
8894. Економічний аналіз діяльності банку 210.32 KB
  Економічний аналіз діяльності банку 1. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків 2. Аналіз пасивів банку 3. Аналіз активів банку 4. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку 5. Основні показники ефективності діяльності банку 1. І...
8895. Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 25.76 KB
  Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 1. До складу фінансової звітності входить бухгалтерський баланс та: а) звіт про прибутки та збитки б) звіт про прибутки та збитки, звітність про депозитні та кредитні операції в) звіт про прибут...
8896. Банківський менеджмент Тестові завдання 21.96 KB
  Банківський менеджмент Тестові завдання 1. Метою банківського менеджменту є: а) виявити банківські ризики б) забезпечити прибутковість діяльності банку в) оцінити кредитоспроможність клієнтів г) правильної відповіді немає. 2. Що розуміють під фун...
8897. Банківський менеджмент. Управління банківськими ризиками 151.78 KB
  Банківський менеджмент 1. Основи менеджменту в банку 2. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку 3. Методи управління активами та пасивами банку 4. Управління банківськими ризиками 1. Основи менеджменту в банку Розглядаючи суть поняття б...
8898. Операції банків із залучення коштів 53.66 KB
  Операції банків із залучення коштів Поняття залучених банківських ресурсів. Характеристика депозитних операцій комерційних банків. Договірне регулювання вкладних операцій. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 4.1. Поняття...
8899. Операції банків із запозичення коштів 55.23 KB
  Операції банків із запозичення коштів Поняття та класифікація запозичених ресурсів банківських установ. Суть та значення міжбанківського кредитування при формуванні запозичених ресурсів. Види, порядок надання та погашення кредитів...
8900. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 103.13 KB
  Операції банків з обслуговування платіжного обороту Загальна характеристика платіжного обороту. Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їхньої організації. Правила документообігу при здійсненні банками безготівкових ро...
8901. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків 175.17 KB
  Характеристика основних форм безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень. Розрахунки платіжними вимогами. Розрахунки із застосуванням розраху...