17860

Общественные блага и внешние эффекты

Задача

Экономическая теория и математическое моделирование

Задача 11 Тема Общественные блага и внешние эффекты Исходные данные: Год Вашего рожденияГР = 1999 Месяц Вашего рожденияМР = 11 День Вашего рожденияДР = 31 Общая величина выгоды в денежном выражении которая обеспечивается при производстве стирального поро...

Русский

2013-07-05

48 KB

5 чел.

Задача 11

Тема «Общественные блага и внешние эффекты»

Исходные данные:

Год Вашего рождения ГР = 1999

Месяц Вашего рождения МР = 11

День Вашего рождения ДР =  31

Общая величина выгоды в денежном выражении, которая обеспечивается при производстве стирального порошка, выражается уравнением:

TSB = (ГР/ДР)Q – (МР/ДР)Q2  = 64,484Q –  0,3548Q2

Функция общих частных расходов этого процесса выражается уравнением:

TPC = ДР ´ Q + МР ´ Q2 = 31Q + 11Q2

Функция общих внешних расходов того же процесса выражается уравнением:

TEC = МР ´ Q + ДР ´ Q2 = 11Q + 31Q2

1) Определить, насколько должно быть сокращено производство продукции при оптимальном уровне производства (ΔQ).

2) Рассчитать величину налога Пигу, обеспечивающую полную интернализацию внешнего эффекта (РТ).

3) Составить ключ к ответу на задачу в виде: К11 = cos(ΔQ × РТ).

Решение

1) Выведем функцию предельной общественной выгоды. Для этого необходимо найти первую производную функции общей выгоды:

MSB = (ГР/ДР) – 2(МР/ДР)Q = 64,484 – 0,7097Q

Таким же образом выведем функции предельных частных и внешних расходов:

MPC = ДР + 2МР´Q = 31 + 22Q

MEC = МР + 2ДР´Q = 11 + 62Q

В силу равенства предельных общественных расходов сумме предельных частных и предельных внешних расходов, то есть:

MSC = МРС + МЕС,

рассчитаем уравнение предельных общественных расходов:

MSC = (ДР + МР) + 2(МР + ДР) ´ Q = 42 + 84Q

Общественное благосостояние максимизируется тогда, когда предельные выгоды равны предельным общественным расходам:

MSВ = MSС

или

64,484 – 0,70968Q = 42 + 84Q

Объём выпуска, максимизирующий общественное благосостояние, равен:

Q1 = 0,2654

Величина выпуска без налога может быть определена посредством приравнивания предельной общественной выгоды к предельным частным расходам:

MSВ = MРС

или

64,484 – 0,70968Q = 31 + 22Q

Объём выпуска без налога, максимизирующий общественное благосостояние, равен:

Q2 = 1,4744

ΔQ = 1,209

Таким образом, объём выпуска должен быть сокращён на  1,2 един.

2) Величину налога Пигу найдём посредством формулы:

РТ = Q1´(MSB(Q1) – MPC(Q1)) = 0,2654((64,48 – 0,188) – (31 + 5,839)) = 7,2875

3) Графически данная задача отображается при помощи рис. 11.1:

Q

MSB

MSC

MPC

0,000

64,484

42,000

31,000

0,265

64,296

64,296

36,839

1,474

63,438

165,852

63,438

90,864

0,000

7674,545

2030,000

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4) Составим ключ к ответу на задачу в виде: К11 = cos(ΔQ × РТ):

К11 = cos(1,209 ´ 7,2875) = cos 8,81 = 0,5367

Крайними значениями 5% интервала допустимой точности вычисления ключа является отрезок:

0,5098; 0,5635


0,2654

,4744

1,209


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80086. Лариса Письменна «Чарівна гостя» 36 KB
  Мета. Продовжити знайомити учнів із художніми творами, у яких зображується зима; звернути увагу учнів на образні слова і вислови, вжити у творі Л.Письменної «Чарівна гостя»; удосконалювати навички читання, розвивати усне мовлення учнів. Обладнання. малюнки, ілюстрації...
80087. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ «Ц» - «С» 51.5 KB
  Вчити дітей розрізняти звуки «Ц» - «С» в усному і писемному мовленні. Розвивати фонематичні процеси, пам’ять, монологічне мовлення. Закріпляти навик правильної звуковимови; шкільні знання і уміння. Таблиці, картки з малюнками, картки із завданням, додаткова література.
80088. Добро спішіть творити, люди... 58 KB
  Виховати у дітей людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, великодушність, скромність та самопожертву. Навчити оволодівати мистецтвом спілкування та навичками взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, морального; бажання назавжди зберегти людську гідність.
80089. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними (е), (и). Правило написання слів з цими звуками 59.5 KB
  Ознайомити учнів з вимовою слів із звуками е и в ненаголошених складах; вчити перевіряти наголоси написання слів з ненаголошеними е и знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова розвивати мовленнєві здібності учнів лексичний запас вміння аналізувати...
80090. Людина без книги, як криниця без води 44.5 KB
  Удосконалювати вміння правильного свідомого читання; складати план і переказувати за ним текст; знаходити і пояснювати образні вислови; розвивати мовлення та вміння правильно інтонувати речення; виховувати допитливість інтерес до книжки; бережне ставлення до неї.
80091. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 45.21 KB
  Мета: Вчити учнів утворювати форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині розрізняти їх правильно писати й вимовляти ці форми; закріплювати навички визначати відмінок прикметників; розвивати мовленнєві вміння дітей навички каліграфічного письма...
80092. Места посещения. На улице. Как пройти? Правила безопасности дорожного движения 36.5 KB
  Цели: повторить и обобщить усвоение лексического грамматического материала; учить использовать свои знания в создаваемых парасредах Развивать навыки презинтаций своего проекта; Воспитывать положительное отношение к изучению английского языка.
80093. PROFESSIONS IN OUR LIFE 70.5 KB
  We have known some new professions from this tongue – twister. You have already known a lot of professions. Look, I have some letters from different people. I want to read these letters, and you’ll say what these people are.
80094. Які бувають рослини (дерева, кущі, трав’янисті рослини) 47 KB
  Мета: ознайомити учнів із різноманітним світом рослин; вчити порівнювати дерева, кущі, трав’янисті рослини; розвивати мовленнєві вміння, мислення; виховувати допитливість, інтерес до вивчення рідної природи.