17860

Общественные блага и внешние эффекты

Задача

Экономическая теория и математическое моделирование

Задача 11 Тема Общественные блага и внешние эффекты Исходные данные: Год Вашего рожденияГР = 1999 Месяц Вашего рожденияМР = 11 День Вашего рожденияДР = 31 Общая величина выгоды в денежном выражении которая обеспечивается при производстве стирального поро...

Русский

2013-07-05

48 KB

5 чел.

Задача 11

Тема «Общественные блага и внешние эффекты»

Исходные данные:

Год Вашего рождения ГР = 1999

Месяц Вашего рождения МР = 11

День Вашего рождения ДР =  31

Общая величина выгоды в денежном выражении, которая обеспечивается при производстве стирального порошка, выражается уравнением:

TSB = (ГР/ДР)Q – (МР/ДР)Q2  = 64,484Q –  0,3548Q2

Функция общих частных расходов этого процесса выражается уравнением:

TPC = ДР ´ Q + МР ´ Q2 = 31Q + 11Q2

Функция общих внешних расходов того же процесса выражается уравнением:

TEC = МР ´ Q + ДР ´ Q2 = 11Q + 31Q2

1) Определить, насколько должно быть сокращено производство продукции при оптимальном уровне производства (ΔQ).

2) Рассчитать величину налога Пигу, обеспечивающую полную интернализацию внешнего эффекта (РТ).

3) Составить ключ к ответу на задачу в виде: К11 = cos(ΔQ × РТ).

Решение

1) Выведем функцию предельной общественной выгоды. Для этого необходимо найти первую производную функции общей выгоды:

MSB = (ГР/ДР) – 2(МР/ДР)Q = 64,484 – 0,7097Q

Таким же образом выведем функции предельных частных и внешних расходов:

MPC = ДР + 2МР´Q = 31 + 22Q

MEC = МР + 2ДР´Q = 11 + 62Q

В силу равенства предельных общественных расходов сумме предельных частных и предельных внешних расходов, то есть:

MSC = МРС + МЕС,

рассчитаем уравнение предельных общественных расходов:

MSC = (ДР + МР) + 2(МР + ДР) ´ Q = 42 + 84Q

Общественное благосостояние максимизируется тогда, когда предельные выгоды равны предельным общественным расходам:

MSВ = MSС

или

64,484 – 0,70968Q = 42 + 84Q

Объём выпуска, максимизирующий общественное благосостояние, равен:

Q1 = 0,2654

Величина выпуска без налога может быть определена посредством приравнивания предельной общественной выгоды к предельным частным расходам:

MSВ = MРС

или

64,484 – 0,70968Q = 31 + 22Q

Объём выпуска без налога, максимизирующий общественное благосостояние, равен:

Q2 = 1,4744

ΔQ = 1,209

Таким образом, объём выпуска должен быть сокращён на  1,2 един.

2) Величину налога Пигу найдём посредством формулы:

РТ = Q1´(MSB(Q1) – MPC(Q1)) = 0,2654((64,48 – 0,188) – (31 + 5,839)) = 7,2875

3) Графически данная задача отображается при помощи рис. 11.1:

Q

MSB

MSC

MPC

0,000

64,484

42,000

31,000

0,265

64,296

64,296

36,839

1,474

63,438

165,852

63,438

90,864

0,000

7674,545

2030,000

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4) Составим ключ к ответу на задачу в виде: К11 = cos(ΔQ × РТ):

К11 = cos(1,209 ´ 7,2875) = cos 8,81 = 0,5367

Крайними значениями 5% интервала допустимой точности вычисления ключа является отрезок:

0,5098; 0,5635


0,2654

,4744

1,209


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36960. Графічне представлення розподілів за допомогою функції «Гистограмма» 51.5 KB
  Загальні відомості Функція Гистограмма із пакету Анализ данных використовується для обчислення вибіркових і інтегральних частот попадання даних у вказані інтервали значень. Використання функції Гистограмма припускає існування трьох масивів: Входной интервал елементи таблиці де розміщені дані вибірки Интервал карманов елементи таблиці що вказують як вибираються інтервали згуртовування частот вибірки Выходной интервал це елементи таблиці куди буде виведений розподіл згрупованих частот. Завдання: Створити вибірку ціни у...
36961. Аналіз наукової, теоретичної та методичної літератури 62 KB
  Поглибити знання з Основ наукових досліджень щодо класифікації використання джерел наукової інформації.Виробити вміння аналізувати джерела наукової інформації та розвивати наукове мислення.Класифікація джерел наукової інформації. Опрацювати одне з джерел наукової інформації на вибір студента за планом: 1.
36962. Операційна система Microsoft Windows. Робота з файлами, вікнами. Програма Провідник 5.4 MB
  Мета: Сформувати практичні вміння та навички роботи з інтерфейсом та файлами операційної системи Microsoft Windows. Вміти: вмикати та вимикати комп’ютер з встановленою ОС Windows; управляти роботою ПК за допомогою маніпулятора мишка та клавіатури; викликати та використовувати пункти головного меню; працювати з відкритими вікнами та управляти відображенням їх вмісту; розпізнавати зовнішні пристрої під’єднані до комп’ютера; розрізняти об’єкти папка файл ярлик; знаходити потрібні файли за певними критеріями; використовувати...
36963. Робота з базою знань «План-карта шляхів» 40 KB
  COM командою lod ‘edit Сформувати файл програми для роботи з базою знань defun можливо стан карта mpcn 'lmbd правило if eql стан cr правило list правило nil карта defun вглибину поточнийплан ppend можливо cdr cr поточнийплан план1...
36964. Комп’ютера, як мультимедійний центр 183.74 KB
  Теоретичні відомості Програма Windows Movie Mker призначена для створення слайдівфільмів і відеокліпів на основі записаного вихідного матеріалу. Відкриття програми Windows Movie Mker Пуск Все программы Windows Movie Mker. або Пуск Все программыСтандартныеWindows Movie Mker. Програми Windows Movie Mker дозволяє записувати на комп'ютер зображення і звук з таких пристроїв як відеокамера цифрова чи аналогова відеокасета звичайна антена сигнал кабельного чи супутникового телебачення.
36965. Створення Windows Forms додатків на мові програмування C# 35 KB
  Створити Windows Forms додаток для вирішення відповідної задачі для чого: Розробити необхідну структуру вхідних віхідних даних та діалогових вікон додатку в яких розмістити необхідні елементи керування. Розробити додаток Облік успішності студентів для оперативного обліку успішності студентів в сесію деканом заступниками декана і співробітниками деканату. Розробити додаток Особисті справи студентів для отримання відомостей про студентів співробітниками деканату профкому і відділу кадрів. Розробити додаток Філіали банків .
36966. Дослідження базових схем підсілюваньніх каскадів на біполярніх транзисторах 284 KB
  Re емітерний опір Rl R2 резистори дільника що задає режим каскаду по постійному струму. Особливістю класичної схеми каскаду з СБ рис. Залежно від струму колектора транзистора і величини падіння напруги на електродах транзистора усилительного каскаду а також від амплітуди вхідного сигналу розрізняють наступні режими підсилення: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні режими наприклад АВ. Підсилювальний каскад по схемі з СЕ Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму полягає у виборі такого колекторного...
36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.