18067

Исследование элементов цепи при переменном токе

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Исследование элементов цепи при переменном токе Содержание отчета. 2.1 Измерение активного сопротивления Схема электрической цепи: Частота и величина напряжения источника питания значение сопротивления в соответствии с номером рабочего места: ...

Русский

2013-07-06

27.27 KB

2 чел.

Цель работы:  Исследование элементов цепи при переменном токе

Содержание отчета.

2.1 Измерение активного сопротивления

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение сопротивления в соответствии с номером рабочего места:

№ варианта

4

U

12 В

f

40кГц

r

510 Ом

 

Показания амперметра

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

f

r

I

r

12 В

40 кГц

510 Ом

23,48 мА

511 Ом

Расчет величины сопротивления r.

R=U/I    R=12/23,48*1000=511 Ом

Выводы по результатам измерений и расчетов.

2.2. Измерение параметров индуктивности

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение индуктивности в соответствии с номером рабочего места

№ варианта

4

U

5 мВ

f

50 Гц

L

21мкГн

Показания амперметра:

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

L

f

I

ХL

L

5 мВ

21 мкГн

50 Гц

5 мА

314 Ом 

2.2.5 Расчет величины модуля реактивного сопротивления xL  и величины индуктивности L.

ХL=w*L w=2*3.14*f  XL=2*3.14*50=314

L=

Выводы по результатам измерений и расчетов.

2.3. Измерение параметров емкости

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение емкости в соответствии с номером рабочего места

№ варианта

4

U

12 В

f

40кГц

С

600 пФ

 

Показания амперметра:

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

f

С

I

хС

С

12 В

40 кГц

600 пФ

1.833 мA

3984 нОм

Расчет величины модуля реактивного сопротивления xC и величины емкости С.

XC=1/w*C  w=2*3,14*f  XC=1/2*3,14*40*1000=3984 нОм

Выводы по результатам измерений и расчетов.

3. Ответы на вопросы:

3.1 Какой ток называют переменным током ?

электрический ток, который периодически изменяется по величине и направлению. Под переменным током также подразумевают ток в обычных одно- и трёхфазных сетях. В этом случае мгновенные значения тока и напряжения изменяются по гармоническому закону.

3.2 Что называют периодом переменного тока Т ?

Наименьший промежуток времени, по истечении которого мгновенные значения периодического тока повторяются.

3.3 Что называют и что показывает частота?

Частотой переменного тока  f  называют величину, обратную периоду.

                                                          f  = 1 / Т .                                            

Выводы по проделанной работе

На лабораторной работе мы научились исследовали элементы цепи при переменном токе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.
31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.