18067

Исследование элементов цепи при переменном токе

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Исследование элементов цепи при переменном токе Содержание отчета. 2.1 Измерение активного сопротивления Схема электрической цепи: Частота и величина напряжения источника питания значение сопротивления в соответствии с номером рабочего места: ...

Русский

2013-07-06

27.27 KB

2 чел.

Цель работы:  Исследование элементов цепи при переменном токе

Содержание отчета.

2.1 Измерение активного сопротивления

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение сопротивления в соответствии с номером рабочего места:

№ варианта

4

U

12 В

f

40кГц

r

510 Ом

 

Показания амперметра

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

f

r

I

r

12 В

40 кГц

510 Ом

23,48 мА

511 Ом

Расчет величины сопротивления r.

R=U/I    R=12/23,48*1000=511 Ом

Выводы по результатам измерений и расчетов.

2.2. Измерение параметров индуктивности

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение индуктивности в соответствии с номером рабочего места

№ варианта

4

U

5 мВ

f

50 Гц

L

21мкГн

Показания амперметра:

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

L

f

I

ХL

L

5 мВ

21 мкГн

50 Гц

5 мА

314 Ом 

2.2.5 Расчет величины модуля реактивного сопротивления xL  и величины индуктивности L.

ХL=w*L w=2*3.14*f  XL=2*3.14*50=314

L=

Выводы по результатам измерений и расчетов.

2.3. Измерение параметров емкости

Схема электрической цепи:

Частота и величина напряжения источника питания, значение емкости в соответствии с номером рабочего места

№ варианта

4

U

12 В

f

40кГц

С

600 пФ

 

Показания амперметра:

№ варианта

Результаты установки

Результаты измерения

Результаты расчета

4

U

f

С

I

хС

С

12 В

40 кГц

600 пФ

1.833 мA

3984 нОм

Расчет величины модуля реактивного сопротивления xC и величины емкости С.

XC=1/w*C  w=2*3,14*f  XC=1/2*3,14*40*1000=3984 нОм

Выводы по результатам измерений и расчетов.

3. Ответы на вопросы:

3.1 Какой ток называют переменным током ?

электрический ток, который периодически изменяется по величине и направлению. Под переменным током также подразумевают ток в обычных одно- и трёхфазных сетях. В этом случае мгновенные значения тока и напряжения изменяются по гармоническому закону.

3.2 Что называют периодом переменного тока Т ?

Наименьший промежуток времени, по истечении которого мгновенные значения периодического тока повторяются.

3.3 Что называют и что показывает частота?

Частотой переменного тока  f  называют величину, обратную периоду.

                                                          f  = 1 / Т .                                            

Выводы по проделанной работе

На лабораторной работе мы научились исследовали элементы цепи при переменном токе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48158. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ 147 KB
  Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин що його утворюють: виробництва розподілу обміну споживання; домогосподарств підприємств галузей економічних регіонів і всього виробництва; продуктивних сил складових його частин і економічних відносин; суспільного виробництва і суспільного споживання. Економічне відтворення суспільства включає в себе такі найважливіші моменти: відтворення суспільного продукту та його конкретних форм; відтворення людського ресурсу як особистісного фактора виробництва та...
48159. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ 178.5 KB
  Розподіл національного доходу і обєктивні основи формування доходів населення 3. Перерозподіл національного доходу і споживання 4. Сутність місце та роль розподілу в процесі відтворення В економічній літературі розподільні відносини розглядаються в основному через призму розподілу національного доходу.
48160. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ 79.5 KB
  Зміст і типи економічного зростання. Теорії і моделі економічного зростання 3. Зміст і типи економічного зростання.
48161. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 171 KB
  Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили 4. З початку реформування української економіки сама сфера зайнятості зазнала зміни виникли нові сегменти: самозайнятість і часткова зайнятість або інакше приховане безробіття. Таку часткову зайнятість прийнято називати прихованим безробіттям. Якщо внаслідок перевищення пропонування праці над попитом виникає безробіття то вона впливає націни в бік їх зниження до тих пір поки не буде досягнуто рівноваги на ринку праці на рівні повної зайнятості за якої безробіття...
48162. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 53.5 KB
  Державне регулювання суспільного відтворення та його форми 3. Державне регулювання економіки Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми Ринковий механізм саморегулювання дає можливість: ефективно розподіляти ресурси для виробництва необхідних суспільству товарів; успішно функціонувати за наявності навіть обмеженої інформації досить мати дані про ціну на продукт і про витрати на його виробництво; забезпечувати гнучкість і високий ступінь...
48163. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 82.5 KB
  Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції. Проте не існує різних думок щодо таких інститутів капіталізму вільної конкуренції: приватна власність на засоби виробництва; система найманої праці; 3 свобода підприємництва і вибору; ринкова система та вільна конкуренція; важлива роль прибутку; обмежена роль держави. Система найманої...
48164. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ 114.5 KB
  Сутність і ознаки змішаної економіки 2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки 3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки 4. Сутність і ознаки змішаної економіки Розрізняють три основних варіанти змішаної економіки: 1 консервативний 2 ліберальний 3 соціалреформістський.
48165. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ 57.5 KB
  Економічна система соціалізму: теорія і практика 2. Об'єктивні і суб'єктивні умови формування моделі державного соціалізму 3. Механізм функціонування державного соціалізму 4. Історичні перспективи соціалізму Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред.
48166. АКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК 61.5 KB
  Зміст чинники і типи перехідної економіки 2. Соціальноекономічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки 4. Зміст чинники і типи перехідної економіки Сутність перехідної економіки. Риси перехідної економіки.