18072

Исследовать частотные характеристики параллельного колебательного контура

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Исследовать частотные характеристики параллельного колебательного контура Содержание отчета. 2.1 Экспериментальное определение амплитудночастотной и фазочастотной характеристик цепи Схема исследуемой электрической цепи: Параметры элементов цеп...

Русский

2013-07-06

60.5 KB

10 чел.

Цель работы: Исследовать частотные характеристики параллельного колебательного контура

Содержание отчета.

2.1 Экспериментальное определение амплитудно-частотной и фазочастотной  характеристик цепи

Схема исследуемой электрической цепи:

 Параметры элементов цепи в соответствии с номером варианта 

Номер варианта

4

r, Ом

1

L, мГн

4

C, pФ

12

График амплитудно-частотной характеристики цепи         

 

2.2 Исследование амплитудно-частотной и фазочастотной  характеристик цепи.

Определение резонансной частоты и полосы пропускания параллельного колебательного контура.

W0=170 кГц

W0=1/коренLC=170 кГц

W0-W1= - 24 кГц

Расчет добротности контура. Расчет резонансной частоты и полосы пропускания

Q=1/W0rC=1*10-7

Результат сравнения с данными, полученными экспериментально.

В ходе иследовании данные совпали, чему я очень рад !

2.3 Исследование резонансных характеристик параллельного контура по току. 

Схема электрической цепи

График амплитудно-частотной характеристики.

Результат определения резонансной частоты и полосы пропускания параллельного колебательного контура.

W0=1/кореньWL

W0-W1=42-36=6 кГц

  1.  Ответы на вопросы:

3.1.Определение параллельного колебательного  контура.

Паралельным колебательным контуром называется цепь, которая состоит из параллельного соединения ветви с индуктивностью и ветви с емкостью

3.2.Какое явление называют резонансом токов?

Это явление, при котором токи в реактивных элементах значительно превышают ток, потребляемый контуром от источника.

3.3.  Какой характер носит сопротивление параллельного контура при резонансе?

Сопротивление параллельного контура при резонансе становится активным

Выводы по проделанной работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Обєктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.
64311. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ І В’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ В ДЕРЕВИНІ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ 293.5 KB
  Процеси що відбуваються у деревині під час сушіння характеризуються взаємозвязаними анізотропними фізикомеханічними властивостями і істотно залежать від густини температури вологовмісту та реологічної поведінки деревини.
64312. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ І РЕЖИМІВ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ЛІСОВИХ СКЛАДАХ З МАЛИМ ВАНТАЖООБІГОМ 9.11 MB
  Невідповідність між можливостями наявного устатковання лісових складів і обсягом робіт усувають шляхом його замінювання що є актуальним завданням вирішення якого дасть змогу підвищити ефективність роботи устатковання та впровадити комплексну механізацію лісоскладських робіт.
64313. Вплив пізнього модифікування та швидкості охолодження на структуру виливків з високоміцного чавуну 176 KB
  Проблема покращення структуроутворення тонкостінних виливків з високоміцного чавуну може бути вирішена підвищенням ефективності модифікування. Дослідження особливостей гідродинаміки і тепломасообміну процесів модифікування в проточних реакторах та розробка...
64314. СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗНИЖЕНОЇ ПАРОПРОНИКНОСТІ 250.5 KB
  Для досягнення поставленої мети розв'язувалися наступні завдання дослідження: теоретично обґрунтувати зниження паропроникності теплоізоляційних матеріалів на основі спученого перліту цементного вяжучого і хімічних добавок...
64315. Підвищення експлуатаційних показників систем автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл електрорухомого складу 502 KB
  Основними елементами систем автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл електрорухомого складу який знаходиться в експлуатації є акумуляторна батарея генератор постійного струму та вузол керування генератором який впливає на струм збудження генератора.