18103

ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Тема 3.4. ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ Лекція 2 години. Навчальні питання лекції: Шкідливий вплив ЕОМ на організм людини. Вимоги до охорони праці користувачів ПК. Режими праці і відпочинку користувачів ПК. Література: Законодавство України про ...

Украинкский

2013-07-06

89 KB

132 чел.

Тема 3.4. ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ

Лекція 2 години.

Навчальні питання лекції:

 1.  Шкідливий вплив ЕОМ на організм людини.
 2.  Вимоги до охорони праці користувачів ПК.
 3.  Режими праці і відпочинку користувачів ПК.

Література:

 1.  Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних актів. – том 1. – РВО “Поліграфкнига”. – К, 1995.
 2.  М.П.Гандзюк. Основи охорони праці // Підручник – К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2000, 2003. – 408с.

Методичний матеріал лекції

 1.  ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ЕОМ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

На сьогодення особливо стрімко в наше життя входить комп’ютерна техніка, без якої вже не можливо уявити сучасний світ. Але водночас така техніка на ряду з позитивними здобутками має ряд і негативних факторів, які шкідливо впливають на здоров’я її користувачів. Особливо це стосується персональних комп’ютерів, відео дисплейні термінали яких сконструйовані на основі електронно-променевих трубок. Такі відео дисплейні термінали (ВДТ) утворюють ряд негативних чинників, які негативно впливають на зір людини, викликають у неї нервово-емоційні перевантаження, та сприяють серцево-судинним захворюванням.

До таких негативних чинників відносяться:

 •  електростатичне поле між екраном комп’ютера і оператором;
  •  електромагнітне випромінювання ПК і мереж його електроживлення;
  •  рентгенівське, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання ВДТ.

Електростатичне поле і електромагнітні випромінювання утворюють:

 •  Висока  напруга на акводазі електронно-променевої трубки дисплея (електростатичне поле);
  •  Мережі живлення комп’ютера частотою 50 Гц (низькочастотне ЕМВ);
  •  Система рядкової розгортки ВДТ частотою 2 – 400 кГц (середньо частотне ЕМВ);
  •  Система модуляції зображення на екрані ВДТ частотою 5 – 10 ГГц (високочастотне ЕМВ).

Електростатичне поле і електромагнітні випромінювання насамперед негативно впливають на центральну нервову систему людини, викликають головні болі, запаморочення, нудоту, депресію, безсоння, втрату апетиту, зміну гормонального стану організму та порушення біострумів мозку. А це все негативно відображається на процесах розумової діяльності людини.

Крім того, низькочастотне ЕМВ також негативно впливає на кров’яні білі тільця, що призводить до утворення пухлин, в тому числі і злоякісних. В наслідок цього у людини можуть виникнути:

 •  шкірні захворювання (вугрова сип, себороїдна екзема, рожевий лишай);
  •  хвороби серцево-судинної системи (гіпертонія, інсульти, інфаркти);
  •  ракові захворювання кишково-шлункового тракту.

Рентгенівські, інфрачервоні та ультрафіолетові промені випроміню-ються з екрана ВДТ комп’ютера, і по своєму негативно впливають на здоров’я людини, а саме:

а) Рентгенівське опромінення спричиняє іонізуючу дію і викликає:

 •  порушення обміну речовин в організмі людини; 
  •  утворення білокрів’я;
  •  помутніння кришталика ока;
  •  заниження репродукційної функції людини, тощо.

б) Інфрачервоні промені викликають:

 •  серцево-судинні зміни (збільшення пульсу, артеріального тиску, частоти дихання);
  •  порушення теплового балансу організму людини;
  •  кон’юнктивіти, опіки сітківки та помутніння кришталика ока;

в) Ультрафіолетові промені впливають:

 •  на центральну нервову систему (викликають головний біль, нервове збудження, підвищують температуру тіла, тощо);
  •  вражають очі у вигляді фото- або електрофтальмії;
  •  призводять до утворення ракових клітин, тощо.

Особливу небезпеку персональні комп’ютери спричиняють вагітним жінкам. Статистичні дані свідчать, що робота за комп’ютером порушує нормальний хід вагітності, і часто є причиною народження дітей з вродженими вадами, і головним чином з дефектами розвитку головного мозку.

В цілому, робота на персональному комп’ютері характеризується цілим комплексом несприятливих умов, які негативно впливають на здоров’я їх користувачів.

Результати впливу персонального комп’ютера на їх користувачів

Симптоми впливу ПК

Процент операторів, що сповістили про симптоми

Робота за дисплеями (місяців)

до 12 місяців

(неповна зміна)

до 12 місяців

(повна зміна)

більше

12 місяців

більше

24 місяців

Головний біль та біль в очах

8

35

51

76

Втома, запаморочення

5

32

41

69

Порушення нічного сну

-

8

15

50

Сонливість протягом дня

11

22

48

76

Зміна настрою

8

24

27

50

Підвищена роздратованість

3

11

22

51

Депресія

3

16

22

50

Заниження інтелекту

-

3

12

40

Випадання волосся

-

-

3

5

Біль у м’язах

11

14

21

32

Біль в ділянці серця

-

5

7

32

Зниження статевої активності

12

18

34

64

З огляду на комплексність шкідливої дії ПК, вирішення проблеми охорони праці їх користувачів повинно базуватися на трьох основних аспектах: соціальному, психологічному, та медичному.

Соціальний аспект полягає в створені оптимальних умов праці і відпочинку користувачів ПК у відповідності до їх енерговитрат. При цьому враховуються:

 •  режим праці за персональним комп’ютером;
  •  побутові умови виробничого середовища;
  •  інтелектуальний та культурний розвиток користувачів ПК.

Психологічний аспект полягає у формуванні психічно сумісного колективу, який сприяє зменшенню нервового напруження та емоційного стресу його членів. Це пов’язано з тим, що психологія праці займає одне з провідних місць у створені безпечних і високопродуктивних умов праці, які так необхідні для реабілітації психічного стану користувачів ПК.

Медичний аспект полягає:

 •  в психологічному відборі працівників за їх психофізіологічною придатністю роботи на ПК;
  •  в періодичному спостереженні за станом здоров’я користувачів ПК з метою своєчасної реабілітації їх серцево-судинної системи, зору, опорно-рухового апарату та інших життєво важливих органів;
  •  в своєчасному наданні їм необхідної медичної допомоги.

 1.  ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ПК

Основними нормативно-правовими актами з охорони праці користувачів персональних комп’ютерів є:

 •  “Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ”  (ДНАОП 0.00-1.31-99);
  •  “Державні санітарні правила і норми роботи з відео дисплейними терміналами ЕОМ”  (Дсан П і Н 3.3.2.007-98).

Ці нормативно-правові акти поширюються:

 •  на всі підприємства і організації будь якої форми власності і виду діяльності;
  •  на всіх фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили, і використовують персональні ЕОМ.

Винятком, на кого не розповсюджуються дані Правила є:

 •  комп’ютерні класи навчальних закладів;
  •  ЕОМ управління і контролю за роботою АЕС;
  •  бортові ЕОМ транспортних засобів і літаків, що переміщуються в процесі їх роботи;
  •  портативні ЕОМ;
  •  комп’ютерні гральні автомати;
  •  системи обробки даних громадського користування (інформаційні системи аеропортів, залізничних станцій, тощо).

У Правилах викладені гігієнічні та ергономічні вимоги до організації робочих місць, виробничих приміщень та параметрів мікроклімату, які забезпечують збереження стану здоров’я працівників при експлуатації ПК.

Відповідальність за виконання цих Правил покладається на посадових і фізичних осіб, які використовують найману працю і застосування ПЕОМ у своїй діяльності. А державний нагляд за дотриманням цих вимог покладається на державні санітарно-епідеміологічні органи МОЗ України, та відповідні відомчі санітарно-епідеміологічні служби МО України, МВС України, СБУ і Прикордонних військ України (ст..31 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення). 

Особи, винні у порушені вимог даних Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ЕОМ

(Дсан П і Н 3.3.2.007-98)

 •  Розміщення робочих місць у підвальних і цокольних приміщеннях заборонено.
 •  Площа на одне робоче місце ПК повинна бути не менше 6 м2, а об’єм – не менше 20 м3.
 •  Підлога всієї зони обслуговування ЕОМ має бути вкрита діелектричними килимами, з метою заниження електростатичного поля між оператором і ВДТ ПК.
 •  Усі металеві конструкції, що мають заземлення (батареї опалення, водопровідні труби, екрани електропроводки, тощо) повинні бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику людини до них.
 •  В приміщеннях для роботи з ВДТ ПК повинні бути кімнати для відпочинку і психологічного розвантаження працівників. У цих кімнатах повинно бути передбачена роздача тонізуючих напоїв, та місця для занять фізичною культурою (СН і П 2.09.04-87).

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЕОМ

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничого середовища ЕОМ визначають:

 •  мікроклімат;
  •  степінь освітленості;
  •  рівень шуму і вібрації;
  •  іонізуюче та неіонізуюче випромінювання.

Мікроклімат на робочих місцях з ВДТ нормується ГОСТ 12.1.005-88 та СН і П 4088-89, і повинен мати:

 •  температуру оточуючого повітря – 21-240С;
  •  відносну вологість – 40-60 %;
  •  швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м/с.

Освітлення нормується відповідно СН і П ІІ-4-79:

 •  Робочі місця з ВДТ повинні мати природне і штучне освітлення.
  •  Вікна приміщень з ВДТ повинні мати орієнтацію на північ або на північний схід, з коефіцієнтом природного освітлення (КПО) 1,5%.
   •  Дозволяється експлуатація ЕОМ у приміщеннях без природного освітлення за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епідеміологічними установами.
   •  Рівень освітленості на робочому місці в зоні розміщення документів має бути 300-500лк.
   •  Штучне освітлення виконується, як правило, люмінесцентними лампами. Допускається для місцевого освітлення використовувати лампи розжарювання.
   •  Місцеве освітлення не повинно створювати блисків на екрані ВДТ, а його освітленість повинна не перевищувати 300 лк.

Рівні шуму на робочих місцях ЕОМ визначені ДсанПіН 3.3.2-007-98 в залежності від його тональності та виду трудової діяльності користувачів ЕОМ (програмісти, оператори ЕОМ, чи оператори комп’ютерного набору).

Вид трудової діяльності

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах частот, Гц.

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівні звуку / еквівалентні рівні звуку, дБА/дБАекв.

Програмісти ЕОМ

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Оператори ЕОМ та оператори комп’ю-терного набору

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

В приміщеннях, де розташову-ються шумні агрегати ЕОМ

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Для нормування шуму застосовуються шумопоглинальні засоби, визначені спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Рівні вібрації не повинні перевищувати допустимих норм, визначених ДсанПіН 3.3.2-007-98 та СН3044-84 “Санітарні норми вібрації робочих місць”, затверджених МОЗ СРСР.

Рівні іонізуючого випромінювання повинні відповідати НРБУ-97.

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрану ВДТ повинна бути не більше 0,1 мбер/год (100 мкР/год)

Рівні неіонізуючого випромінювання повинні відповідати вимогам:

 •  ГОСТ 12.1.006 “ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению их контроля”.
  •  СН №3206-85 “Гранично допустимі рівні магнітного поля частотою 50 Гц”.
  •  ГОСТ 12.1.045 “ССБТ. Электростатические  поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к их контролю”.
  •  ГОСТ 12.1.005 “ССБТ. Инфракрасные излучения. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к их контролю”.
  •  СН №4557-88 “Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях”.

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ МІСЦЬ ЕОМ

Робоче місце користувача ПК повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

Конструкція робочого місця має забезпечити оптимальну позу користувача ВДТ, а саме:

 •  ступні ніг – на підлозі  або на підставці для ніг;
  •  стегна – в горизонтальному положенні;
  •  передпліччя – вертикально;
  •  лікті – під кутом 70-900 до вертикальної площини;
  •  зап’ястя – зігнуті під кутом не більше 200 відносно горизонту;
  •  нахил голови – 15-200 відносно вертикальної площини.

Для забезпечення такої пози комп’ютерний стіл повинен мати розміри:

 •  висота – 725 мм;
  •  ширина – 600-1400 мм;
  •  глибина – 800-1000 мм.

Розміри підставки для ніг:

 •  ширина – не менше 300 мм;
  •  глибина – не менше 400 мм;
  •  висота – регульована до 150 мм;
  •  кут нахилу – в межах 200.

Робочі місця з відео терміналом повинні розташовуватися таким чином, щоб природне освітлення з вікон падало на них переважно з лівого збоку, а їх взаємо розташування становило:

 •  від стін з вікнами – не менше 1 м;
  •  по ширині між сусідніми ВДТ – не менше 1,2 м:
  •  по глибині від переднього до заднього ВДТ – не менше 2,5 м;
  •  прохід між рядами ВДТ – не менше 1 м.

Такі вимоги взаємного розташування ВДТ стосуються і для тих ПК, які знаходяться в сусідніх приміщеннях, відгороджені між собою стінкою або перегородкою.

Відстань від екрану до очей користувача ПК повинна бути не меншою 600 мм, і в залежності від його діагонального розміру повинна становити:

35/38 см  (14”/15”) ..................600-700 мм;

    43 см   (17”) ........................700-800 мм;

     48 см  (19”) ........................800-900 мм;

     53 см  (21”) ....................... 900-1000 мм.

Розташування екрану ВДТ має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом +300 до нормальної лінії зору працівника.

Клавіатура ПК повинна розташовуватися на відстані 100-300 мм від краю стола на опорному пристрої, який має високий коефіцієнт тертя, та має можливість змінювати кут нахилу клавіатури в межах 5-150.

Для захисту працівника від шкідливих випромінювань ПК, необхідно застосовувати при екранні фільтри, локальні світлофільтри, та засоби індивідуального захисту, які пройшли необхідне випробовування, і мають відповідний гігієнічний сертифікат.

 1.  РЕЖИМИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ КОРИСТУВАЧІВ ПК

Для працівників, у яких не менше 50% робочого часу пов’язано з використанням ПК, окрім законодавчо встановлених перерв для відпочинку і харчування та перерв для особистих потреб, встановлюються додаткові перерви для реабілітації від шкідливої дії ВДТ.

Черговість і тривалість таких перерв визначається характером трудової діяльності користувачів ПК, які поділяються на три професійні групи, згідно з діючим класифікатором професій (ДК-003-95 та Зміни №1 до ДК-003-95):

І група – інженери-програмісти, робота яких виконується в постійному діалозі з ЕОМ, і характеризується:

 •  інтенсивною творчою діяльністю;
  •  підвищеним зоровим та емоційно-нервовим напруженням;
  •  пошуком помилок в умовах дефіциту часу;
  •  вимушеною робочою позою;
  •  загальною гіподинамією;
  •  періодичним навантаженням на кисті рук.

ІІ група – оператори ЕОМ, робота яких виконується у вільному темпі і пов’язана з періодичним обліком інформації з ВДТ в перервах поміж іншою роботою, і характеризується:

 •  напруженістю зору;
  •  незначним фізичним зусиллям;
  •  нервовим напруженням середнього рівня.

ІІІ група – оператори комп’ютерного набору, які зосереджують свій зір переважно на документах і клавіатурі з нетривалим переключенням погляду на екран дисплея, та виконують роботу по швидкісному набору, якому характерно:

 •  загальна гіподинамія;
  •  нервово-емоційне і зорове напруження (переважно на документах)
  •  підвищене навантаження на кисті рук.

Зазначеним групам користувачів ПК даними Правилами встановлюються наступні додаткові перерви для відпочинку і реабілітації:

А) при 8-ми годинній робочій зміні:

 •  для інженерів-програмістів (І група) – по 15 хв. через кожну годину роботи з ВДТ;
  •  для операторів ЕОМ (ІІ група) – по 15 хв. через кожні 2 години роботи з ВДТ;
  •  для операторів комп’ютерного набору (ІІІ група) – по 10 хв. через кожну годину роботи з ВДТ,

Б) При 12-ти годинній робочій зміні:

 •  перші 8 годин – згідно норм при 8-ми годинній робочій зміні;
  •  наступні 4 години – по 15 хв. через кожну послідуючу годину роботи з ВДТ для будь якої групи користувачів ПК.

При неможливості надання таких додаткових регламентованих перерв користувачам ПК, то тривалість їх безперервної роботи з ВДТ повинна бути не більше 4 годин на робочу зміну.

Психофізіологічне розвантаження

Психофізіологічне розвантаження проводиться методом аутогенного тренування, який ґрунтується на свідомому застосуванні комплексу прийомів психічної саморегуляції і виконанні нескладних фізичних вправ із словесним самонавіюванням. Головна увага при цьому уділяється набуванню і закріпленню навичок м'язового розслаблення (релаксації).

У рекомендованому сеансі, який має проводитися в кімнаті психофізіологічного розвантаження з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням, виділяються три періоди, що відповідають фазам відновлю-вального процесу.

Перший період - абстрагування працівників від виробничої обстановки  Цей період відповідає фазі залишкового збудження. Лунає повільна мелодійна музика, пташиний спів. Обравши зручну позу, працівники адаптуються і психологічно готуються до наступних періодів.

Другий період – заспокоєння. Він відповідає фазі відновлювального гальмування. Пропонується показ фото слайдів із зображеннями квітучого лугу, березового гаю, гладенької поверхні ставка тощо. Через навушники транслюється спокійна музика, а на її фоні негучно, повільно висловлюються заспокійливі формули аутогенного тренування (тричі):

 •  "Я повністю розслаблений, спокійний";
 •  "Моє дихання рівне, спокійне";
 •  "Моє тіло важке, гаряче, розслаблене, я абсолютно розслаблений, лоб холодний, голова легка".

Як функціональне освітлення застосовують зелене світло Яскравість світла має поступово знижуватись протягом періоду, наприкінці якого світло вимикається зовсім на 1-2 хвилини. Екран теж гасне.

Третій період – активізація (відповідає фазі підвищеної збудженості).

На початку цього періоду світло вимкнене, через певний час на екрані з'являється червона пряма, розміри і яскравість якої поступово збільшуються. Наприкінці періоду лунає бадьора музика. Вимовляються тричі мобілізуючі формули аутогенного тренування, яким мають передувати глибоке вдихання та довге глибоке видихання:

 •  "Я бадьорий, свіжий, веселий, у мене гарний настрій";
 •  "Я повний енергією, я готовий діяти".

Сеанси психологічного розвантаження можуть проводитись за єдиною програмою через індивідуальні навушники і складатись із двох періодів по 5 хвилин кожний:

 1.  повне розслаблення;
 2.  активізація працездатності.

При необхідності на фоні музичних програм можуть вимовлятися окремі фрази навіювання відпочинку і гарного самопочуття та бадьорості.

Після сеансів психофізіологічного розвантаження у працівників зменшується відчуття втоми, з'являються бадьорість, гарний настрій. Загальний стан відчутно поліпшується.

Вимоги до профілактичних медичних оглядів

Користувачі ПК підлягають обов'язковим медичним оглядам:

 •  попередні - при влаштуванні на роботу;
 •  періодичні – один раз на два роки (відповідно до наказу МОЗ України N 45 від 31.03.94р).

До складу комісії для проведення медичних оглядів залучаються: терапевт, невропатолог і офтальмолог, та інші лікарі за необхідністю.

Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ВДТ є: гострота зору, показники рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока, та інші. При цьому необхідно враховувати також стан організму в цілому.

Жінки, що працюють з ВДТ, обов'язково оглядаються акушером-гінекологом один раз на два роки.

Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини груддю до робіт, пов'язаних з використанням ВДТ не допускаються.

Виконання вимог, наведених в Правилах, в комплексі з практичним здійсненням первинних та спеціальних заходів повинно стати нормою діяльності всіх фахівців, безпосередньо пов'язаних з навчальними та виробничими колективами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2560. Спектр атома водорода 82.38 KB
  Цель работы: измерить длины волн трех линий в спектре атома водорода и вычислить значение постоянной Ридберга.
2561. Измерение моментов инерции тел 69.86 KB
  Цель работы: измерить величину момента инерции осесимметричных тела (коаксиального цилиндра) методом крутильных колебаний, провести сравнение измеренных значений с теоретическими предсказанными значениями момента инерции.
2562. Измерение параметров вращательного движения 269.5 KB
  Цель работы: измерить параметры, характеризующие вращательное движения – момент силы, угловое ускорение и момент инерции с помощью маятника Обербека
2563. Измерения в цепях постоянного тока. Определение величины удельного сопротивления металлов 471.32 KB
  Цель работы: ознакомиться с электроизмерительными приборами и способами измерения основных электрических величин в цепях постоянного тока - силы тока, напряжения и сопротивления. Ознакомиться со способами измерения малых линейных размеров с помощью микроскопа.
2564. Компенсационный метод измерения электродвижущей силы и сопротивления 80.89 KB
  Цель работы: изучение компенсационного метода измерений эдс и сопротивлений. Принцип действия потенциометров постоянного тока
2565. Измерения в цепях переменного тока 156.69 KB
  Цель работы: ознакомление со способами измерения величин переменного тока и напряжения, а также параметров цепи переменного тока - емкости, индуктивности, сопротивления.
2566. Определение модуля упругости (модуля Юнга) по деформации изгиба 125.82 KB
  Цель работы: определение модуля упругости (модуля Юнга) по деформации изгиба стержней прямоугольного сечения. Деформация изгиба возникает тогда, когда к стержню, один конец которого закреплен или к стержню, свободно лежащему на опорах приложена сила, перпендикулярная к его оси.
2567. Изучение упругих свойств материалов 164.5 KB
  Цель работы: определение и сравнение модулей Юнга по деформации изгиба разных металлических стержней прямоугольного сечения измерение модуля сдвига.
2568. Измерение температуры. Градуировка термопары 52.95 KB
  Цель работы: ознакомиться со способом измерения температуры при помощи термопары, произвести ее градуировку. Температура относится к числу так называемых основных величин, на которых основана международная система единиц СИ, а единица ее измерения - Кельвин - входит наряду с килограммом, метром и секундой в число основных единиц этой системы.