18310

ЛОГІКА 4 клас Експериментальний навчальний посібник

Книга

Логика и философия

Митник О.Я. М 66 Логіка 4 клас. Навчальний посібник. Київ: Початкова школа 2009. 80 с. ІЗВМ 9789668087332 Навчальний посібник Логіка для 4 класу є продовженням певної системи ознайомлення дітей з основними поняттями сучасної логіки з основними видами логічних задач які...

Украинкский

2013-07-07

2.47 MB

654 чел.

Митник О.Я.

М 66 Логіка, 4 клас. Навчальний посібник. — Київ: "Початкова школа", 2009. — 80 с.

ІЗВМ 978-966-8087-33-2

Навчальний посібник "Логіка" для 4 класу є продовженням певної системи ознайомлення дітей з основними поняттями сучасної логіки, з основними видами логічних задач, які розв'язуються методом припущення чи методом вилучення. Подано зразки міркувань у процесі розв'язування зазначених задач та зразки оформлення їх розв'язання в учнівських зошитах. Весь матеріал подається за темами, які містяться у розділах "Поняття" та "Умовивід". У кожній темі є завдання спрямовані на закріплення нового матеріалу, повторення вивченого та завдання на кмітлив ст- перевірку швидкості мислення, побудову.

Посібник адресовано четвертокласникам, учителям, батькам.

ББК 87.4я721

© О.Я. Митник, 2009

© В.А.Дунаєва, художнєоформлення, 2009

                                                            © «Початкова школа», 2009

І5ВІМ 978-966-8087-33-2

ПОВТОРЕННЯ

ВИВЧЕНОГО У З КЛАСІ

         Ти вже знаєш, що називається поняттям та судженням. У наступних завданнях допоможи встановити, хто з дітей найчіткіше дав визначення поняття й судження.

 1.  Прочитай, як Дмитрик та Сашко визначили поняття.
 2.  Дмитрик: "Поняття - це думка, передана словом".
 3.  Сашко: "Поняття - це думка, передана словом - назвою предмета".
 4.  Прочитай як Надійка та Маринка визначили судження.
 5.  Надійка: "Судження - це думка, висловлена розповідним реченням".
 6.  Маринка: "Судження - це думка, висловлена неокличним реченням".

                                 Згадай!

Можна порівнювати два поняття за змістом та обсягом, тобто знайти - мають вони спільні ознаки чи ні.

 1.  Денис, Кирило та Ярослава сперечалися щодо кількості видів понять, які вони вивчали на уроках логіки.
 2.  Д е н и с : "Я знаю 7 видів понять: загальні, конкретні, родові, видові, збірні, одиничні та абстрактні".
 3.  К и р и л о : "Я знаю 9 видів понять: загальні, конкретні, родові, видові, збірні, одиничні, абстрактні, сумісні та несумісні".
 4.  Ярослава: "Я знаю 5 видів понять: загальні, конкретні, збірні, одиничні та абстрактні".

Хто з них правий? Поясни свою думку.

 1.  Добери до кожного з поданих понять: сумісне (запиши його ліворуч відданого)

та несумісне (запиши його праворуч відданого):

а) - яблуко - ;

б) - квадрат - ;

в) - іменник - .

 1.  Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані:

а)  - листяне дерево -_______;

б) - телефон - ;

в) - учень - .

 1.  За допомогою кругів Ейлера покажи графічно співвідношення між обсягами таких понять:

А - люди

В - учні, які займаються спортом

С - учні

О - учні - переможці конкурсу "Кенгуру"

Е - кияни

Р - одесити

 1.  Якого виду поняття А?
 2.  Якими між собою є поняття В і С ?; Е та F?
 3.  Прочитай поняття. Знайди зайве та обведи його червоним олівцем. Поясни свою думку.

а) 708 214 32 189 380;

б) слива, персик, помідор, абрикос, яблуко-,

в) корінь, префікс, суфікс, підмет, закінчення.

      

***

Згадай!

 1.  Визначення судження і твердження - однакове. Судження (твердження) - це думка, висловлена розповідним реченням. Але, на відміну від судження, утвердженні передається інформація про події, які відбувалися з людиною, котра стверджує, або її враження про певні події, явища, а також її настрій, мрії, сподівання тощо.

Іноді одну й ту саму інформацію можна передати у формі судження і у формі твердження. Наприклад, "У супермаркеті можна купити гру нарди" - судження. Ми можем визначити істинність цієї інформації. Це судження істинне. Тепер цю інформацію передамо у формі твердження. Для цього введемо предмет думки, наприклад, ім'я хлопчика чи дівчинки. Наприклад, "Петрику у супермаркеті батьки купили гру нарди" - твердження. Істинність цієї інформації можуть визначити лише Петрик та його батьки.

1. Прочитай судження. Передай інформацію у формі твердження.

а) За високі досягнення на уроках можна отримати 12 балів.

_____________________________________________________________

б) Іноді взимку падає сніг.

_____________________________________________________________

Згадай!

 1.  Судження і твердження поділяються на загальні, часткові та  одиничні.

Вид судження, твердження

Узагальнюючі слова на початку судження, твердження

Приклади

Загальне

Всі, кожний, будь-який, жодний

Кожний квадрат є прямокутником. Жодний шиплячий звук не є голосним. Усі мої родичі живуть в Україні

Часткове

Деякі, словосполучення

Деякі гриби - їстівні.

принаймні один

Принаймні одна людина у світі має зріст понад 2 м. Деякі мої друзі вміють плавати

Одиничне

Немає узагальнюючого слова

Київ - столиця України. Я живу в Києві

2. Прочитай речення. Визнач, які з них судження, а які - твердження. Навпроти суджень напиши, істинні вони чи хибні. Визнач вид суджень і тверджень.

а) Кожен іменник - частина мови.  

б) Деякі мої друзі вміють плавати.

в) Знайди добуток чисел 18 і 7.

г) На літніх канікулах я з батьками відпочивав у Ялті.

3. Знайди на малюнку зайвий предмет. До якого виду поняття він належить? Склади істинні судження зі словами всі, жодний.

Чи можна об'єднати всі предмети однією спільною ознакою? Поясни
свою думку.

 1.  Ти вже вмієш розв'язувати логічні задачі методом припущення і методом вилучення. Пропонуємо тобі розв'язати одну задачу методом припущення, іншу - методом вилучення.
 2.  У шкільному конкурсі малюнків перемогла одна з дівчаток четвертого класу: Аліна, Ярослава чи Валерія. їх малюнки були визнані кращими. Коли ж їхня подружка з іншої школи запитала, хто переміг, діти відповіли так.
 3.  А л і н а : "Я перемогла у конкурсі".
 4.  Ярослава: "Мій малюнок не визнано кращим".
 5.  Валерія: "Одна з дівчаток каже правду, інша - неправду".

Хто з дівчаток переміг, якщо відомо, що Валерія завжди каже правду?

 1.  У Дениса, Андрія та Павла є найулюбленіші навчальні предмети -
  математика, комп'ютерна азбука та фізкультура. Визнач, кому який предмет більше до вподоби, якщо відомо: Андрій, Павло та хлопчик, якому подобається математика, ходили вчора до природознавчого музею, а хлопчик, якому до душі фізкультура, молодший від Андрія.
 2.  За допомогою кругів Ейлера покажи графічно співвідношення між обсягами таких понять:  

А - люди

В – чоловіки

С – жінки

О - пенсіонери

Е - пенсіонери, які працюють

Е - керівники підприємств

С - Гзрої України

 1.  Використовуючи дані поняття, склади загальне та часткове істинні судження.
 2.  Розклади 7 однакових монет у два ряди так, щоб у одному ряду було 5 монет, а у другому - 3.

* * *

Ти вже поновив свої знання про просте судження (твердження). Окрім простого, є ще й складне судження (твердження).

   Згадай!

 1.  Складне судження (твердження) - це судження (твердження), яке ЛР складається з двох чи більше простих суджень (тверджень), з'єднаних між собою певним сполучником.

Істинність чи хибність складного судження визначається у такій послідовності:

 1.  Читаю складне судження і виокремлюю частини, з яких воно складається - прості судження.
  1.  Визначаю, істинна чи хибна кожна частина.
   1.  Знаходжу сполучник, за допомогою якого з'єднані частини, і згадую відповідне правило.
   2.  Встановлюю, істинне чи хибне дане складне судження.

У 3 класі ти дізнався, що частини складного судження (твердження) з'єднуються сполучниками і (та), чи (або), якщо..., то.

1. Згадай правила про істинність складного судження і закінчи наступні речення.

     а) Складне судження зі сполучником і (та) істинне тільки в одномувипадку, коли__________________________________________.

б) Складне судження зі сполучником чи (або) хибне тільки в одному випадку,коли________________________________________________.

в) Складне судження зі сполучником якщо..., то хибне тільки в одному
випадку, коли .

 1.  Прочитай складні судження. Вкажи, істинне чи хибне кожне з них.

а) Квіти і фрукти - рослини.

б) Якщо число парне, то воно ділиться на 10.

в) У слові апельсин два чи три склади.

 1.  Добери пропущені слова так, щоб судження стали істинними.

а) Корінь і - частини слова.

б) У слові малюнок 8 чи звуків.

в) Якщо іменник - істота, то .

г) Якщо миша навчиться говорити, то .

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет і доведи, що він зайвий. Складиі запиши, використовуючи назви зображених на малюнку предметів, такеістинне судження зі сполучником якщо..., то, щоб обидві частини в ньому були хибні прості судження.

 1.  У неділю Орест, Ігор і Матвій відвідали розважальний центр. Всі вони каталисяна гірці, човні, машинці. На запитання, хто який атракціон відвідав, діти відповіли так:
 2.  О р е с т : "Я спускався з гірки".
 3.    І г о р : "Я не спускався з гірки".
 4.  Матвій: "Я не катався на машинці".

Визнач, який атракціон відвідав кожний хлопчик, якщо відомо, що тільки одиніз них сказав правду.

Назви вид кожного судження.

 1.  Роздивись уважно рисунок, на якому за допомогою кругів Ейлера зображено співвідношення між обсягами понять.

А - члени речення

В - головні члени речення

С - другорядні члени речення

О - присудки

Е - іменники

 1.  Використовуючи дані поняття, склади і запиши істинне складне судження:

а) зі сполучником і (та): _________________________________________.

б) зі сполучником чи (або):_______________________________________.

 1.  Замість пропусків у реченнях добери таке слово із дужок, яке перетворить кожне речення в істинне судження.

а) Будь-яке речення має (присудок, крапку, слова, кому).

б) У деяких школах є (ксерокс, учні, дошка, крейда).

в) У всіх газетах є________________(оголошення, реклама, інформація,

програма телебачення).

 1.  Назви вид кожного судження.
 2.  

Розділ І.

ПОНЯТТЯ

 1.  
 2.  

ОБМЕЖЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТЬ

Ти вже знаєш, що поняття має зміст і обсяг. Зміст поняття - це всі ознаки, яс в ньому мисляться. Обсяг поняття - це ті предмети, які ми уявляємо, колі називаємо дане поняття.

Над поняттями можна здійснювати логічні операції.

Обмеження - це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового). Межею обмеження є одиничне поняття.

Наприклад, обмежимо поняття машина. Запишемо обмеження цього поняття у вигляді ланцюжка понять.

Машина - легкова машина - "Мерседес" - "Мерседес"№....

У процесі обмеження необхідно поступово додавати до змісту попереднього поняття додаткові ознаки, що призводить до зменшення обсягу. Обмеження поняття машина можна здійснити і по-іншому.

Машина - вантажна машина - "КАМАЗ" - "КАМАЗ"№....

Узагальнення - це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з ширшим обсягом (родового). Межею узагальнення є найширші за обсягом категорії, наприклад, організми, час, простір, життя, рух тощо.

Наприклад, узагальнимо поняття тополя.

Тополя - листяне дерево - дерево - рослина - живий організм.

1. Чи правильно виконано обмеження поняття? Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

Загальноосвітній навчальний заклад - школа - спеціалізована школа - ліцей - ліцей № 157 м. Києва - п'ятий клас ліцею № 157 м. Києва - учень п'ятого класу ліцею № 157 м. Києва.

 1.  Розв'яжемо задачу разом.

Розв'язування

У ланцюжку понять є помилки. Так, поняття школа та ліцей - однакові за обсягом. Необхідно залишити поняття ліцей, бо далі відбувається зменшення обсягу саме цього поняття. Поняття ліцей № 157м. Києва є одиничним поняттям, тобто межею обмеження загальноосвітній навчальний заклад. Не можна плутати відношення між родом і видом з відношенням між цілим і його частиною. Так, не можна переходити від поняття ліцей № 157 м. Києва на поняття п'ятий клас ліцею № 157 м. Києва.

 1.  Чи правильно виконано обмеження поняття? Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Учень четвертого класу муніципального колегіуму м. Миколаєва Сергієнко, Іван - учень - учениця - дівчинка - людина - дитина.
 2.  Чи правильно виконано узагальнення поняття? Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

Дніпро - річка України - водоймище.

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття завод;

б) узагальнення поняття квадрат.

 1.  Прочитай поняття: двоцифрові числа, трицифрові числа, парні числа, непарні числа, числа, які діляться на 2. Використовуючи зазначені поняття, склади і запиши складні судження:

а) хибне зі сполучником якщо..., то ;

б) істинне зі сполучником і (та) ;

в) хибне зі сполучником чи (або) .

 1.  Троє друзів: Максим, Остап та Пилип зайшли до шкільної бібліотеки. Коли хлопці вибирали книжки, один із них випадково надірвав сторінку. До нихпідійшла бібліотекарка і запитала, хто це зробив. Максим зізнався: "Це я надірвав сторінку". Остап сказав: "Це зробив не Павло". Пізніше з'ясувалося, що одне з цих тверджень істинне, а одне - хибне. Хто саме з хлопців надірвав сторінку у книжці?

 1.  Роздивись годинники. Встанови час, який показує кожен із них. Знайди закономірність. Вистав стрілки на останньому годиннику.

***

 1.  Чи правильно виконано обмеження поняття? Якщо знайдеш помилки, виправи їх. Речення - просте речення - складне речення - складне речення, в яком) частини з'єднані за допомогою сполучника і.
 2.  Прочитай обмеження поняття натуральне число. Впиши пропущене поняття у ланцюжку.

Натуральне число - трицифрове натуральне число - - 958.

 1.  Чи правильно виконано узагальнення поняття? Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

Іменник лисиця - іменник істота - іменник тварина.
         4.  Прочитай узагальнення поняття число 1043. Впиши пропущені поняття у ланцюжку.

Число 1043 - чотирицифрове непарне число - -

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття будинок;

б) узагальнення поняття рівносторонній трикутник.

 1.  Якими між собою (сумісними чи несумісними) є такі поняття:

а) Михайло В рубель і художники;

б) мама та інженер;

в) слива і груша?

Використовуючи на вибір пари даних понять, склади загальне, часткове та одиничне прості істинні судження.

7.  Брати Олексій, Віктор і Степан вчилися в одній школі. На перерві вони купували вафлі, печиво та цукерки. Коли мама вдома запитала їх, на що вони витратили гроші, хлопці відповіли так:

 1.  О л е к с і й : "Я купував вафлі"
 2.  В і к т о р : "Я не купував вафлі"
 3.  С т е п а н : "Я не купував печиво".

Що саме купив кожен із хлопчиків у шкільній їдальні, якщо відомо, що тільки один із них сказав правду?

ПОДІЛ ПОНЯТЬ

Іноді нам треба детальніше ознайомитися з предметами, які входять до обсягу певного поняття, особливо, якщо обсяг його надто великий. Для цього мипочинаємо розбивати (ділити) цей обсяг на класи, групи, види.

Поділ поняття (точніше, поділ обсягу поняття) - це логічна операція, задопомогою якої розкривається обсяг родового поняття через перелік його видів.

Наприклад, гриби поділяються на їстівні та неїстівні.

Гриби

(родове, загальне поняття)

їстівні (видове, конкретне)                               неїстівні (видове, конкретне)

Поняття, що ділиться, називається поділюваним. У наведеному прикладі цепоняття гриби. Результати поділу (відповідні видові поняття) - це члени поділу. У нашому прикладі це поняття їстівні гриби та неїстівні гриби. Поділюване поняття і члени поділу - сумісні поняття (родове і видові). Члени поділу між собою - несумісні поняття. Інформація, з огляду на яку здійснюється поділ, називається його основою. Вона може бути про призначення предмета чи його використання тощо. У нашому прикладі основою поділу є можливість вживати той чи інший гриб у їжу.

 1.  Чи правильно здійснено поділ понять? Поясни свою думку.

а) Транспорт буває наземним, підземним, водним, пасажирським власним.

б)  Дієслова бувають теперішнього та майбутнього часу.

 1.  Розв'яжемо завдання разом.

Розв'язування

У завданні а) помилка полягає в тому, що почавши ділити за основою - е середовища, у якому відбувається перевезення, перейшли на іншу - призі чення транспорту. Поділ за основою вид середовища, у якому здійснюють перевезення необхідно виконати так: Транспорт буває______.

Зверни увагу!

 1.  Поділ понять має здійснюватися за однією основою, тобто не можливе в цьому процесі підмінювати одну інформацію іншою.

У завданні б) помилка полягає в тому, що здійснено неповний поділ. Його необхідно виконати так: Дієслова бувають .

Зверни увагу!

 1.  Поділ має бути співмірним, тобто сума обсягів членів поділу повинен дорівнювати обсягу поділюваного поняття.
  1.  Чи правильно здійснено поділ понять? Поясни свою думку.

а) Є такі материки: Австралія, Америка, Африка, Швейцарія, Євразія.

б) Термометри бувають із ртуттю, для вимірювання температури гіла  та повітря.

 1.  Сформулюй основу поділу наведених понять:

а) є школи, ліцеї, гімназії;

б) поняття бувають порівнянними та непорівнянними;

в) є загальні, конкретні, одиничні, збірні та абстрактні поняття.

г) натуральні числа бувають парні та непарні.

 1.  Виконай поділ понять. Сформулюй основу, за якою ти здійснював поділ.

а) Дерева бувають

б) Члени речення поділяються на

 1.  На республіканському турі спартакіади з легкої атлетики за перше місце зі стрибків на батуті змагалися Максим, Сергій та Георгій. Вони приїхали Харкова, Чернівців та Конотопа. Спочатку показували свої вміння Георгій ~ спортрмен із Харкова, потім - Максим та спортсмен із Чернівців, а Георгіі спостерігав за їхнім виступом. З якого міста прибув кожен із хлопців?
  1.  Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані:

а) - м'які меблі ____________________________;

б) - медичний університет - ;

в) - українська співачка - .

 1.  Роздивись уважно малюнки. Знайди відмінності.

1. Чи правильно здійснено поділ понять? Поясни свою думку.

а) Рослини поділяються на трави, дерева та сосни.

б) Будинки бувають житлові, не житлові та квартири.

 1.  Розв'яжемо завдання разом.

                    

                    Розв'язування
            У завданні а) помилка полягає в тому, що здійснено стрибок: спочатку требазавершити поділ рослин на трави, дерева та кущі\ потім класифікувати дерева на хвойні та _______; після цього переходити на поділ хвойних дерев на сосни,
ялинки, кедри тощо.

     

    Зверни увагу!

 1.  Поділ має бути поступовим, тобто не завершивши поділ родового поняття, не можна переходити до поділу видових понять.

У завданні б) помилка полягає в тому, що сплутано поділ поняття і поділ. У цьому завданні є поділ поняття (будинки поділяються на житлові і не житлові) і є поділ поняття житловий будинок на частини: квартир (далі: кімната тощо).

 1.  Чи правильно здійснено поділ понять? Поясни свою думку.

а) Слово складається з префікса, кореня, суфікса, основи та звуків.

б) Іменники поділяються на істоти та неістоти.

в) Числа поділяються на парні, непарні, двоцифрові та трицифрові.

 1.  Визнач, які з наведених прикладів є поділом поняття, а які - поділом предмет на частини:

а) тиждень складається з семи днів;

б) мовлення ділиться на усне і писемне;

в) будинки бувають житлові та не житлові;

г)  у квартирі є три кімнати, кухня, коридор та санблок;

        ґ) університет поділяється на факультети.

 1.  Виконай поділ понять. Сформулюй основу, за якою ти здійснював поділ.

а) Розрізняють сторони горизонту_____________________________________________.

б) На нашій планеті є материки .

 1.  За допомогою кругів Ейлера покажи співвідношення між обсягами зазначених понять.

А - пісня

В - музичний твір

С - народна пісня

О - арія

Е - романс

 1.  Склади з даними поняттями одне загальне та одне часткове прості істини судження.
  1.  Троє хлопчиків: Олег, Василь та Євген гралися машинками - самоскидом бензовозом та бетономішалкою. На запитання виховательки: хто саме власник кожної машинки, вони відповіли:
 2.  Олег: "Моя машинка - самоскид".
 3.  Василь: "Моя машинка - несамоскид".
 4.  Євген: "Моя машинка - не бензовоз".

Визнач, хто власник кожної машинки, якщо тільки один хлопчик сказав правду.

7 [1]. Дай відповіді на наступні запитання, розмірковуючи над кожним не більше З0 секунд.

а) Один потяг іде з Москви до Києва, а інший - з Києва до Москви. Вирушили вони одночасно, але швидкість першого утричі більша, ніж швидкість другого. Який потяг буде далі від Москви у момент їх зустрічі?

б) Термометр показує три градуси морозу. Скільки градусів покажуть два таких термометри?

в) Чи можна кинути м'яч так, щоб він пролетів певну відстань, зупинився і почав рухатися у зворотному напрямку?

г) Добуток яких двох чисел завжди менший їх суми?

ґ) На яке запитання не можна відповісти "так"?

д) Коли ми бачимо 2, а говоримо - 14?

 1.  На скільки запитань ти зміг дати відповідь одразу? Над скількома запитаннями розмірковував до З0 секунд? На скільки запитань тобі потрібно було більше часу?

* * *

 1.  Чи правильно здійснено поділ понять? Поясни свою думку. Виправ помилки.

а) Одяг буває чоловічий, жіночий та дитячий.

б) Основа слова поділяється на корінь, префікс, суфікс та закінчення.

в) Серед головних членів речення розрізняють підмет і присудок.

 1.  Виконай поділ понять і вкажи основу.

а) Тварини поділяються на .

б) Засобами масової інформації є: .

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття одяг,

б) узагальнення поняття керамічна чашка.

 1.  Добери до кожного з поданих понять сумісне (запиши його ліворуч від даного) та несумісне (запиши його праворуч від даного):

а) - автобус - ;

б) - хлопчик - ;

в) - шапка - .

5. Брати - Саша, Яша та Дмитрик - влітку поїхали до бабусі в село. Коли діти гралися на бабусиному подвір'ї, хтось із них випадково перекинув відро з молоком. Коли бабуся запитала, хто це зробив, Саша зізнався: "Це я перекинув відро з молоком". Діма сказав: "Це зробив не Яша". Пізніш з'ясувалося, що одне з цих тверджень істинне, а одне - хибне. Хто з братіперекинув відро з молоком?

6. Виклади сірниками такі числа:

а) з десяти сірників число нуль;

б) з дев'яти сірників число десять.

7. Знайди закономірність: як змінюються зображення у кожному ряду та стовпчику. Домалюй відповідне зображення.

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ

 1.  Визнач, які з наведених прикладів є поділом поняття, а які - поділом предмета на частини:

а) Іменники діляться на іменники чоловічого, середнього та жіночого родів.

б) У початковій школі НВК № 240 "Соціум" м. Києва є чотири перших, три других, два третіх і три четвертих класи.

в) Всі люди поділяються на чоловіків і жінок.

г) У кімнаті Петрика меблів майже не було: письмовий стіл, стілець і ліжко.

 1.  За даною основою визнач і запиши члени поділу для кожного із вказаних понять.

а) Залежно від числа сторін многокутники поділяються на: .

б) Дієслова мають часові форми: .

в) Залежно від питання, на яке відповідає іменник, вони діляться на:

г) Залежно від того, як інформація відповідає дійсності, всі судження поділяються на .

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття транспорт,

б) узагальнення поняття учень 5-А класу Петриненко Сергій.

 1.  За допомогою кругів Ейлера покажи співвідношення між обсягами зазначених понять.

А - літературні твори

В - прозові твори

С - поетичні твори

О - казки

Е - народні казки

F - вірші

 1.  Склади і запиши з даними поняттями складні судження:

а) хибне зі сполучником і (та).  .

б) істинне зі сполучником чи (або) .

в) істинне зі сполучником якщо..., то .

 1.  Прочитай визначення понять. Знайди помилки та виправ їх.

а) Квадрат - це геометрична фігура, у якої всі сторони рівні.

б) Тиждень - це те, що має сім днів.

 1.  Орися, Борис, Ігор, Лія та Христина збиралися на день народження до однокласниці Марини. Вони підготували подарунки: настільну гру, ляльку, конструктор, пазли та книгу. Про те, хто який подарунок підготував, маємо такі істинні твердження:
 2.  Якщо Ігор не подарує пазли, то Борис подарує книгу,
 3.  Борис чи Христина збираються подарувати настільну гру.
 4.  Якщо Христина не подарує ляльку, то Орися подарує настільну гру.
 5.  Лія подарує пазли, чи Орися книгу.

Визнач, який саме подарунок підготувала кожна дитина.

 1.  Знайди певну закономірність (зв'язок) між правою і лівою частинами у верхньому ряду, перевір встановлену закономірність у другому ряду. Визначивши зміст зв'язку, запиши біля знака питання правильну відповідь.

а) квітень ЗО              б) черешня 3            в) Юлія 6 лютий 28, 29               шпак 1               маяк 5 грудень ?              лампа ?__           люстра?___

ПЕРЕВІР СЕБЕ

 1.  Виконай тест.
  1.  Над поняттями можна здійснювати такі логічні операції:

а) порівнювати щодо наявності спільних ознак;

б) порівнювати щодо наявності спільних предметів;

в) обмеження, узагальнення, поділ;

г) визначати вид.

 1.  Узагальнення - це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового):

а) так;

б) ні.

 1.  Межею обмеження є одиничне поняття:

а) так;

б) ні.

 1.  Інформація, з огляду на яку здійснюється поділ, називається його:

а) властивістю;

б) опорою;

в) основою.

 1.  Члени поділу мають виключати один одного, тобто бути несумісними поняттями:

а) так;

б) ні.

 1.  Поділ поняття може здійснюватися одночасно за двома основами:

а) так;

б) ні.

 1.  Поділ поняття є те саме, що й поділ предмета на частини:

а) так;

б) ні.

 1.  Виконай наступні завдання.
  1.  Виконай поділ понять. Вкажи основу поділу.

а) Звуки поділяються на .

б) Склади поділяються на .

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття частина мови;

б) узагальнення поняття мультфільм "Ну, постривай!".

 1.  За допомогою кругів Ейлера покажи співвідношення між обсягами зазначених понять.

А - речення

В - прості речення

С - складні речення

О - розповідні прості речення

Е - окличні прості речення

Е - складне речення зі сполучником і (та)

 1.  Склади і запиши з даними поняттями складні судження:

а) істинне зі сполучником і (та)

б) хибне зі сполучником чи (або)

в) істинне зі сполучником якщо..., то

 1.  Прочитай визначення понять. Знайди помилки та виправ їх.

а) Прямий кут - це кут, який не є ні гострим, ні тупим.

б) Круг - це те, що кругле.

в)  Діти - це квіти життя.

 1.  Якими між собою (сумісними чи несумісними) є такі поняття:

а) перукарня і будинок;

б) Я на Клочкова і спортсмени - переможці олімпіади в Афінах;

в) житловий будинок і цегляний будинок;

г) істинне судження і хибне судження.

Використовуючи на вибір пари даних понять, склади одне загальне, одне часткове та одне одиничне прості істинні судження.

 1.  Добери до кожного з поданих понять: сумісне (запиши його ліворуч від даного) та несумісне (запиши його праворуч відданого):

а) _____________- телевізор - ;

б)________ - число, яке ділиться на 10 - ;

в) __________________- підмет - .

 1.  Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані:

а)_______ - зошит -  ;

б) ___________- парне трицифрове число - _;

в)_______- дієслово теперішнього часу - .

 1.  З'єднай стрілками поняття з назвою його виду.

а) лікарня загальне          б) пейзаж      загальне

місто конкретне             бібліотека     конкретне

Дніпро збірне     армія        збірне

чесність одиничне        рослина       одиничне

Зверни увагу!

 1.  Є поняття, які одночасно можна віднести до різних видів.
  1.   Знайди закономірність: як змінюються зображення у кожному ряду та стовпчику. Домалюй відповідне зображення.

Розділ II.

УМОВИВІД

 

УМОВИВІД ПЕРЕТВОРЕННЯ

Ти вже знаєш, що за допомогою понять і суджень ми передаємо наші думки. Коли пізнаєш щось нове, то намагаєшся з однієї чи кількох думок одержати нову думку - певний висновок. Така форма мислення називається умовивід.

Умовивід - це форма мислення, в якій з одного чи кількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження. Первісне судження (одне чи кілька) в умовиводі називають засновком, а нове судження - висновком.

Отже, з певної інформації™ вже вмієш робити висновок. Наприклад, збираєшся вранці до школи, дивишся на термометр, який висить за вікном твоєї кімнати, бачиш температуру: 7°С нижче нуля (7 градусів морозу). А вчора було 5°С вище нуля (5 градусів тепла). Тобто ще не був на вулиці, але вже знаєш - там значно холодніше, ніж було вчора. Звідки ти дістав таку інформацію? Здобув її завдяки умовиводу. Таким чином можеш зробити ще один висновок: треба вдягнутися тепліше.

Розглянемо умовиводи, до складу яких входить лише один засновок і, звичайно, - висновок. Оскільки засновок є судження, то умовиводи здійснюються у формі перебудови судження. За способом перебудови судження- засновку розглянемо перетворення.

Перетворення - це умовивід, в якому висновок повторює засновок, але в іншій формі і дещо уточнює його.

Домовимось про те, що наші засновки (прості судження) позначатимуться так: S є Р, де S - предмет думки, Р - ознака чи властивість предмета думки, слово є - зв'язка.

Для того щоб перетворити стверджувальне судження (немає слова не), треба внести в його зміст подвійне заперечення (двічі слово не): одне - перед зв'язкою (перед словом є), друге - перед ознакою чи властивістю предмета думки, перетворивши її в не Р. Подвійне заперечення будь-якої інформації це те саме, що і ствердження цієї ж інформації.

Схеми перетворення для стверджувального судження.

 1.  1. Загальне стверджувальне. Всі S є Р. Отже, жодне S не є не Р.

Наприклад: Всі помідори - овочі. Отже, жодний помідор не є не овочем.

Примітка. Іноді в судженнях замість слова є може стояти тире.

 1.  2. Часткове стверджувальне. Деякі S є Р. Отже, деякі S не є не Р.

Наприклад. Деякі числа - двоцифрові. Отже, деякі числа не є не двоцифровими.

Щоб перетворити заперечне судження (є слово не) треба забрати слово не, яке стоїть перед зв'язкою, і поставити його перед ознакою чи властивістю предмета думки, перетворивши її в не Р.

Схеми перетворення для заперечного судження.

 1.  Загальне заперечне. Жодне S не є Р. Отже, всі S є не Р. Наприклад. Жодна кішка не є собакою. Отже, всі кішки є не собаками.
 2.  Часткове заперечне. Деякі S не є Р. Отже, деякі S є не Р. Наприклад. Деякі члени речення не є головними. Отже, деякі члени

речення є не головними.

 1.  Прочитай засновок і самостійно побудуй і запиши можливий висновок.

а) Сергійко взимку наївся снігу. Отже,  .

б) Оленка не любить чистити зуби. Отже,  .

в)  Дениско та Олексійко грали в кімнаті у футбол. Отже,  .

г)  Тарасик вирішив перейти проїжджу частину вулиці на червоне світло світлофора. Отже, .

 1.  Прочитай умовиводи. Чи правильно виконане перетворення? Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а)  Всі яблука - фрукти. Отже, жодне яблуко не є фруктом.

б)  Деякі тварини - ссавці. Отже, деякі тварини не є не ссавці.

в) Деякі чотирикутники не є прямокутниками. Отже, деякі чотирикутники не є не прямокутники.

г) Жодний чотирикутник не є трикутником. Отже, всі чотирикутники є не трикутники.

 1.  Виконай самостійно перетворення і запиши його.

а) Деякі трицифрові числа не діляться на 10. Отже,  .

б) Всі собаки є чотирилапими тваринами. Отже,  .

в) Жодний іменник не є прикметником. Отже,  .

г) Деякі музиканти - скрипалі. Отже, .

 1.  Прочитай поняття: місто, столиця, міста України, міста Росії. Використовуючи дані поняття, побудуй і запиши судження-засновок, а потім - судження- висновок (виконай перетворення).

а)Всі .

Отже, .

б)Деякі .

Отже, .

в)Деякі__________________  не .

Отже,_____________________________________________________.

 1.  Роздивись малюнок. Знайди помилки художника. Склади за цим малюнком запиши загальне заперечне судження. Воно буде засновком. Потім побудуі висновок - виконай перетворення.

Засновок.

Отже,

 1.  Однокласники: Ігор, Андрій та Сергій під час осінніх канікул побували у музеі води, природознавчому музеї та музеї Великої Вітчизняної війни. Останнього дня канікул Ігор запросив свого друга до музею Великої Вітчизняної війни Коли хлопці підходили до музею, повз них пробіг їхній друг, який побував, музеї води, і сказав: "Андрію, не забудь, що завтра тобі треба повернути книгу у шкільну бібліотеку". У якому музеї побував кожен хлопчик?
 2.  Знайди закономірність у даній частині судження і заверши його так, щоб воно стало істинним.

а) Якщо маяк = 2, то станція = .

б) Якщо маяк = 5, то яма = .

в) Якщо Юрко + Дем'ян = 11, то м'яч + яблуко = .

УМОВИВІД. ОБЕРНЕННЯ

Із судження-засновку можна побудувати висновок не тільки шляхом перетворення, а й виконуючи обернення.

Обернення - це умовивід, у якому висновок утворюється шляхом перенесення ознаки чи властивості предмета думки (Р) на місце предмета думки (S), а предмета думки (S) на місце ознаки чи властивості предмета думки (Р).

Загальна схема обернення: S є Р. Отже, Р є S.

Наприклад.

 1.  Усі прямокутники - чотирикутники. Отже, деякі чотирикутники - прямокутники.
  1.  Деякі головні члени речення - підмети. Отже, всі підмети - головні члени речення.
  2.  Жодний огірок не є помідором. Отже, жодний помідор не є огірком. Розглянемо ще один приклад. Деякі школярі вивчають логіку. Якщо з даного судження-засновку ми отримаємо таке судження-висновок: Вивчають логіку деякі школярі, то припустимося помилки. Іншими словами ми не виконали обернення, а тільки переставили слова в реченні. Нам необхідно словосполучення "вивчають логіку" зробити предметом нашої думки. Для цього треба додати ще слово ті і уточнити, хто вивчає логіку. Тепер "ті, хто вивчає логіку" (тобто люди) - предмет нашої думки. Утвориться такий висновок внаслідок обернення: Деякі з тих, хто вивчає логіку, - школярі. Слово деякі означає, що з тих, хто вивчає логіку, можна назвати не тільки школярів (наприклад, ще й студентів).
   1.  Прочитай умовиводи. Чи правильно виконане обернення? Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Деякі інструменти - молотки. Отже, деякі молотки - інструменти.

б) Всі учні четвертого класу вивчають у школі математику. Отже, вивчають у школі математику всі учні четвертого класу.

в) Жодна тарілка не є ложкою. Отже, деякі не ложки є тарілками.

г) Деякі цегляні будинки є житловими. Отже, всі житлові будинки є цегляними.

 1.  Прочитай судження-засновок. Побудуй і запиши судження-висновок, виконавши обернення.

а) Деякі рослини переносять низьку температуру. Отже, .

б) Деякі люди вміють плаваш. Отже, .

в) Всі тигри - тварини. Отже, .

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне судження-засновок, починаючи його зі слова жодний. Потім побудуй і запиши судження-висновок, виконавши обернення.

Жодний .

Отже, .

 1.  Прочитай поняття: діти, учні, хлопчики. Використовуючи ці поняття, склади запиши судження-засновок, а потім побудуй і запиши судження-висновок виконавши обернення.

а) Всі .

Отже, .

б) Деякі .

Отже, .

в) Деякі не .

Отже, .

 1.  На подвір'ї школи діти грали у волейбол. Хтось влучив м'ячем у Юрка
  1.  Це не я, - сказала Орися.
 2.  То, мабуть, Павло, - сказала Ліля.
 3.  На мене знову зводять наклеп, - обурено сказав Павло.
 4.  Пізніше з'ясувалося, що тільки одна дитина сказала правду.
 5.  Хто ж влучив м'ячем у Юрка?
  1.  Є прості судження:
 6.  У слові ялинка - 2 склади.
 7.  Слово ялинка – іменник.
 8.  У слові ялинка 6 звуків.
 9.  Іменник ялинка жіночого роду.

Визнач істинність кожного з даних простих суджень. Використовуючи ці прості судження, за допомогою сполучника якщо..., то склади два істинні та два хибні складні судження.

 1.  Проаналізуй зв'язок між першою парою слів. За знайденим тобою зв'язком добери і впиши пропущене слово у другу пару.

а)шафа - меблі, гітара - ;

б)кінь - табун, футболіст - ;

в)суп - ложка, салат - ;

г)сіль - плов, цукор -_________________.

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ

 1.  Прочитай умовиводи. Визнач вид кожного умовиводу - перетворення чи обернення. Навпроти кожного умовиводу запиши його вид: п. (перетворення) чи об. (обернення).

а)Деякі діти займаються спортом. Отже, деякі діти не займаються не
спортом.

б) Всі квадрати - прямокутники. Таким чином, деякі прямокутники - квадрати.

в) Деякі чоловіки є лікарями. Отже, деякі лікарі є чоловіками.

г) Жодна жінка не є чоловіком. Таким чином, всі жінки є не чоловіками.

 1.  Прочитай умовиводи. Визнач, шляхом перетворення чи обернення утворено судження-висновок. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Деякі діти носять окуляри. Отже, деякі з тих, хто носить окуляри, - діти.

б) Всі ромашки - квіти. Отже, жодна ромашка є не квіткою.

в) Всі ромашки - квіти. Таким чином, всі квіти - ромашки.

г) Жодна людина не вміє літати. Отже, всі люди не вміють не літати.

ґ) Жодна людина не вміє літати. Таким чином, не вміє літати жодна людина.

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження-висновок, виконавши спочатку перетворення, а потім - обернення.

Засновок. .

Перетворення. .

Обертання.____________________________________.

 1.  Прочитай судження-засновок. Утвори судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Всі метелики мають крила.

Перетворення. .

Обернення. .

б) Деякі дерева ростуть на півночі.

Перетворення. .

Обернення. .

в) Деякі многокутники - трикутники.

Перетворення. .

Обернення. .

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття іграшка;

б) узагальнення поняття учень 5-Б класу Сидорчук Василь.

 1.  На весілля доньки родина Вербицьких запросила до Самбора своїх друзів родини Ковальчуків, М'ятових та Бондаренків. Вони приїхали з Києва, Рівного, Алчевська. Чоловіки в родинах працюють: один – кондитером другий - менеджером, третій - бухгалтером. Відомо, що Ковальчук не живе Києві, Бондаренко - не живе в Алчевську. Запрошений гість з Києва не працю менеджером, а з Алчевська - працює бухгалтером. Бондаренко не працю кондитером. Визнач, з якого міста приїхала кожна із запрошених родин та кикпрацюють чоловіки в кожній з них.
  1.  Роздивись уважно малюнки. Знайди відмінності.

***

1. Прочитай умовиводи. Визнач, шляхом перетворення чи обернення утворен судження-висновок. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Деякі діти вміють танцювати. Отже, вміють танцювати деякі діти.

б) Деякі діти не вміють танцювати. Отже, деякі діти вміють не танцювати.

в) Всі дерева - рослини. Таким чином, жодне дерево - не рослина.

г) Деякі книги - підручники. Отже, деякі підручники - книги.

 1.  Спробуй за допомогою кругів Ейлера зобразити у прямокутнику спів-відношення між обсягами таких понять:

А - звуки
        В - голосні звуки
       С - приголосні звуки
       О - звуки слова лампа
       Е - звуки слова калюжа
       F - шиплячі приголосні

 1.  Склади і запиши з даними поняттями твердження-засновок. Утвори і запиши твердження-висновок шляхом перетворення, а потім -шляхом обернення.

а)Всі________________________________________________________.

Перетворення. .

Обернення.   .

б)Деякі   .

Перетворення. ___ .

Обернення.   .

в)Жодний   .

Перетворення.   .

Обернення._________________________________________________.

 1.  Роздивись малюнок.

 1.  Склади і запиши за даним малюнком твердження-засновок. Утвори і запиши судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Всі

Перетворення.  

Обернення.  

б) Деякі

Перетворення.  

Обернення.  

в) Жодний  

Перетворення.  

Обернення.  

4. Згадай, яку тему ти зараз вивчаєш на уроках математики. За матеріалом ціє теми склади і запиши судження-засновок. Утвори і запиши судження-виснової спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Всі .

Перетворення.  .

Обернення.  .

б) Деякі .

Перетворення. .

Обернення.  .

5. Прочитай судження. Всі вони хибні. Перетвори кожне судження на істинне Запиши утворені тобою судження-засновки. Побудуй судження-висново» шляхом обернення.

а) Всі тварини живуть у лісі.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

б) Деякі п'ятикутники є геометричними фігурами.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

в) Всі яблука - овочі.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

 1.  У Печерському районі міста Києва конкурс бальних танців оцінювало журі Максим, Євген, Олександр. Відомо, що вони мають такі прізвища: Корнієнкод Мухін та Сікорський. Максим - не Мухін. Дочка Олександра закінчує школу з цьому році. Олександр викладає танці у початківців, а Мухін - у професіоналів. Син Корнієнка - другокласник. Яке прізвище має кожний член журналі.
  1.  Спробуй, не ламаючи сірників:

а) з двох сірників зробити п'ять, десять;

б) з шести - зробити дев'ять, одинадцять.

УМОВИВІД. ПРОТИСТАВЛЕННЯ

Якщо ми одночасно в тій чи іншій послідовності здійснюємо перетворення й обернення, то виконуємо певну перебудову судження. Така перебудова судження називається протиставленням.

Якщо спочатку здійснюється перетворення, а потім обернення, то такий умовивід називається протиставленням ознаці чи властивості предмета думки, тобто протиставленням Р. Це означає, що перед Р завжди буде слово не.

Схеми протиставлення ознаці чи властивості предмета думки для стверджувального судження.

 1.  Всі S є Р. Отже, жодне не Р не є S.

Наприкла. Усі квадрати - прямокутники. Отже, жодний не прямокутник не є квадратом.

Примітка. Іноді в судженнях замість слова є може стояти тире. Доведемо даний висновок шляхом послідовного здійснення перетворення і обернення судження, яке вже було перетворено.

Перетворення. Жодний квадрат не є не прямокутником.

                Обернення. Жодний не прямокутник не є квадратом.

Ми бачимо, що висновок, побудований у результаті обернення, повністю збігається із висновком, побудованим за схемою.

 1.  Деякі S є Р. Протиставлення не здійснюється.

Схеми протиставлення ознаці чи властивості предмета думки для заперечного судження.

 1.  Жодне S не є Р. Отже, деякі не Р є S.

Наприклад. Жодний іменник не є прикметником. Таким чином, деякі не прикметники є іменниками.

 1.  Деякі S не є Р. Отже, деякі не Р є S.

Наприклад. Деякі тварини не є ссавцями. Отже, деякі не ссавці є тваринами.

 1.  1. Прочитай протиставлення ознаці чи властивості предмета думки, які виконані за відповідними схемами. Доведи запропоновані висновки шляхом послідовного здійснення перетворення і обернення.

а) Жодне двоцифрове число не є трицифровим. Отже, деякі не трицифрові числа є двоцифровими.

б) Всі мавпи - ссавці. Таким чином, жодний не ссавець - не мавпа.

в)  Деякі гриби не є їстівними. Отже, деякі неїстівні предмети є грибами.

 1.  2. Прочитай протиставлення ознаці чи властивості предмета думки. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Всі яблука - фрукти. Таким чином, жодний фрукт не є яблуком.

б) Жодна шафа не є стільцем. Отже, деякі не стільці є не шафами.

в) Деякі діти не є учнями. Отже, деякі учні є не дітьми.

 1.  3. Покажи графічно співвідношення між обсягами таких понять за допомог кругів Ейлера:
  1.  А – дерева
   1.   В – рослини
    1.   С - листяні дерева
     1.   О - квіти

Е - хвойні дерева

Р - рослини, які ростуть у лісі

 1.  Використовуючи дані поняття, склади:

а) загальне стверджувальне судження-засновок та утвори суджень висновок шляхом протиставлення ознаці чи властивості предмета думки;

б) часткове заперечне судження-засновок та утвори судження-виснов шляхом протиставлення ознаці чи властивості предмета думки.

 1.  4. Прочитай поняття: тополі, хвойні дерева, листяні дерева. Використовуючи дані поняття, склади і запиши судження-засновок, а потім - судження-висновок виконавши перетворення й обернення.

а) Всі_________________________________________________.

Перетворення.  .

Обернення.  .

б) Деякі .

Перетворення.  .

Обернення.  .

в) Жодний .

Перетворення.  .

Обернення.  .

 1.  5. Розглянь малюнок. Знайди помилку художника.

Склади і запиши загальне стверджувальне судження-засновок. Побудуй і запиши судження-висновок, виконавши перетворення і обернення.

Судження-засновок________________________

Перетворення.____________________________

Обернення._______________________________

 1.  Коли тренер у спортивній школі запитав Олексія, Семена та Володимира, чому вони вчора не були на тренуванні, то почув такі відповіді:
 2.  Олексій: "Якщо Володя хворів, то Семен не хворів".
 3.  Володя: "Олексій хворів або Семен хворів",
 4.  Семен: "Якщо я хворів, то Олексій і Володя не хворіли".

Всі хлопчики сказали тренеру правду. Проте, не був на тренуванні через хворобу тільки один з них. Визнач, хто з хлопців хворів і не зміг прийти на тренування.

* * *

Якщо ми спочатку будемо здійснювати обернення, а потім перетворення, то такий умовивід називається протиставленням предмета думки, тобто протиставленням 5. Це означає, що перед 5 завжди буде слово не.

Схеми протиставлення предметові думки для стверджувального судження.

 1.  Всі S є Р. Отже, деякі (жоден) Р не є не S.

Наприклад. Всі огірки - овочі. Отже, деякі овочі не є не огірками. Доведемо даний висновок шляхом послідовного здійснення обернення і перетворення судження, яке було обернено.

Обернення. Деякі овочі є огірками.

Перетворення. Деякі овочі не є не огірками.

Ми бачимо, що висновок, побудований у результаті перетворення, повністю збігається із висновком, побудованим за схемою.

 1.  Деякі S є Р. Отже, деякі (жоден) Р не є не S.

Наприклад. Деякі учні - хлопчики. Отже, деякі хлопчики не є не учнями. Деякі овочі - помідори. Отже, жоден помідор не є не овочем. Схеми протиставлення предмета думки для заперечного судження.

 1.  Жодне S не є Р. Отже, всі Р є не S.

Наприклад. Жодний слон не є мавпою. Отже, всі мавпи є не слонами.

 1.  Деякі S не є Р. Протиставлення не здійснюється.
  1.  Прочитай протиставлення предмета думки, які виконані за відповідними схемами. Доведи запропоновані висновки шляхом послідовного здійснення обернення і перетворення.

а) Деякі учні - п'ятикласники. Отже, жоден п'ятикласник не є не учнем.

б) Всі школярі - діти. Отже, деякі діти не є не школярами.

в) Жодний тюльпан не є трояндою. Отже, всі троянди є не тюльпанами.

 1.  Прочитай протиставлення предмета думки. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Деякі інструменти - обценьки. Отже, деякі обценьки не є не інструментами.

б) Всі кішки - тварини. Таким чином, деякі тварини не є не кішки.

в) Жодна шафа не є стільцем. Отже, деякі стільці не є не шафами.

 1.  Прочитай судження. Всі вони хибні. Перетвори кожне судження на істинне (заміни одне узагальнююче слово іншим). Запиши утворені тобою судження- засновки. Побудуй судження-висновок шляхом протиставлення предмета думки.

а) Всі трикутники є прямокутними.

Судження-засновок. .

Протиставлення.  .

б) Деякі персики - фрукти.

Судження-засновок. .

Протиставлення.  .

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши

загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження- висновок, виконавши протиставлення предмета думки.

Судження-засновок.

Протиставлення. .

         5. Троє хлопців залишилися в класі під час перерви. Один з них, бігаючи, випадково розбив вазон з квіткою.

 1.  Хто розбив вазон з квіткою? - запитала вчителька.
 2.   Володя не розбивав, - сказав Леонід. - Це зробив Пилип,
 3.  Це Володя зробив, Леонід під час перерви сидів за партою,

        - заперечив Пилип.

 1.   Пилип під час перерви розглядав колекцію марок Сашка, це я розбив вазон, - зізнався Володя.

Хто з хлопчиків розбив вазон з квіткою, якщо відомо, що двоє з них сказали правду, а один - двічі неправду?

 1.  Знайди закономірність у даній частині судження і заверш судження так, щоб воно стало істинним.

а) Якщо малюю = 5, то читаємо = .

б) Якщо щука = 3 х 2 = 6, то яблуко = .

в) Якщо Юрмала - Київ = 1, то Олександра - Ольга =_____________.

 1.  Замість зірочок встав букви так, щоб вони були закінченням першого слова і початком другого. Кількість зірочок відповідає кількості шуканих букв.

а) ног(*)пельсин; в) моло(**)рова; ґ) моло(***)ар;

б)  дис(*)ава; г) дере(**)да; д) крі(***)вник.

З двома поняттями на вибір склади одне загальне та одне часткове'істинні прості судження.

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ

1. Прочитай судження-засновки. Для стверджувальних суджень-засновків побудуй судження-висновок шляхом протиставлення предмета думки, а для заперечних - шляхом протиставлення ознаці чи властивості предмета думки.

а) Будь-яка акула є рибою.

Протиставлення. .

б) Деякі многокутники не є ромбами.

Протиставлення. .

в) Деякий одяг є чоловічим.

Протиставлення. .

г) Жодний прямокутний паралелепіпед не є геометричною фігурою на площині. Протиставлення. .

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Побудуй і запиши судження-висновок. Виконавши спочатку протиставлення предмета думки, потім - протиставлення ознаці чи властивості предмета думки.

 1.  Прочитай умовиводи. Визнач, шляхом перетворення чи обернення утворено судження-висновок. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Всі троянди - квіти. Отже, всі троянди є не квіти.

б) Деякі казки є народними. Отже, всі народні казки є казками.

в) Жодна тварина не вміє говорити. Отже, всі тварини не вміють не говорити.

г) Всі метелики мають крила. Отже, мають крила всі метелики.

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження-висновок, виконавши перетворення і обернення.

Судження-засновок. .

Перетворення. .

Обернення. .

 1.  Прочитай судження-засновок. Утвори судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Всі кішки люблять молоко.

Перетворення. .

Обернення. .

б) Деякі учні - переможці спортивних змагань.

Перетворення. .

Обернення. .

в) Всі огірки - овочі.

Перетворення. .

Обернення. .

 1.  Прочитай поняття: присудки, головні члени речення, другорядні члени речення. Використовуючи дані поняття, побудуй і запиши судження-засновок, а потім - судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Всі

Перетворення.  

Обернення.

б) Деякі

Перетворення.  

Обернення.  

 1.  Проаналізуй зв'язок між першою парою слів. За знайденим тобою зв'язком добери і впиши пропущене слово у другу пару:

а) математика - числа, дерево - ;

б) пожежа - вода, хвороба - ;

в) школа - учень, театр - ;

г) потяг - шпали, пароплав - .

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Прочитай умовиводи. Визнач, шляхом перетворення чи обернення утворено судження-висновок. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.

а) Жодна тарілка не є ложкою. Отже, всі тарілки не є не ложками.

б) Жодна тарілка не є ложкою. Отже, деякі не ложки є тарілками.

в) Всі зайці - тварини. Таким чином, всі тварини - зайці.

г) Всі зайці - тварини. Отже, жодний заєць не є не твариною.

ґ) Деякі частини мови - іменники. Отже, деякі частини мови є не іменниками.

д) Деякі частини мови - іменники. Таким чином, деякі іменники - частини мови.

 1.  Прочитай судження-засновок. Утвори судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

а) Деякі тварини є свійськими.

Перетворення. .

Обернення.  .

б) Всі шафи - меблі.

Перетворення. .

Обернення.  .

в) Деякі підмети не є іменниками.

Перетворення. .

Обернення.  .

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запишй загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження-висновок спочатку шляхом перетворення, потім - шляхом обернення.

Жодний  .

Перетворення. .

Обернення.  .

 1.  Прочитай судження. Всі вони - хибні. Перетвори кожне судження на істинна Запиши утворені тобою судження-засновки. Побудуй судження-виснові шляхом обернення.

а) Всі ромашки - тварини.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

б) Всі чотирикутники - квадрати.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

в) Деякі парні числа є числами.

Судження-засновок. .

Обернення.  .

5. Прочитай поняття: тролейбус, автобус, вантажна машина, пасажирський транспорт. Склади загальне стверджувальне судження-засновок. Побудуй судження-висновок спочатку шляхом протиставлення ознаці чи властивості предмета думки, потім - шляхом протиставлення предмета думки.

УМОВИВОДИ З ДВОМА ЗАСНОВКАМИ - ПРОСТИМИ СУДЖЕННЯМИ

Ти вже знаєш, що є умовиводи, до складу яких входять один засновок і один висновок.

Розглянемо умовиводи, до складу яких входить два засновки, тобто два первісних простих судження, з яких за допомогою певних правил отримують нове просте судження-висновок.

Наприклад. Всі прямокутники - чотирикутники.

                           Всі квадрати - прямокутники.

                                    Всі квадрати - чотирикутники.

На цьому прикладі ми бачимо, що два засновки відокремлені від висновку лінією. Ця лінія замінює слово отже. Ти знаєш, що у кожному простому судженні є два поняття. Виходячи з цього, можеш сказати, що у трьох судженнях (двох засновках і висновку) має бути разом шість понять. Якщо уважно прочитаєш приклад, то помітиш, що деякі поняття повторюються, і в умовиводі є всього три різних: прямокутники, квадрати, чотирикутники. Поняття, які є у засновках і висновку, називаються термінами. Умовиводи, які ми зараз розглядаємо, містять всього по три терміни. Причому один з термінів - спільний: він є в обох засновках і відсутній у висновку. У прикладі - це термін прямокутники.

Домовимося спільний термін позначати так:

Інші терміни так:

Зверни увагу!

 1.  З двох заперечних суджень-засновків (суджень з часткою не) і двох часткових суджень-засновків (починаються словом деякі словосполученням принаймні один) неможливо побудув судження-висновок. Якщо один із засновків заперечний, заперечним має бути і висновок. Якщо один із засновків частк судження, то частковим судженням має бути і висновок.

Від місця розташування у судженнях спільного терміна розрізняють чоті різні структурні схеми (фігури) умовиводів. Розглянемо спочатку дві.

Схема першої фігури (спільний термін знаходиться  на початку першого засновку та у кінці другого):

У цій фігурі перший засновок має бути загальним стверджувала судженням, другий засновок - або загальним, або частковим стверджувала судженням.

Наведений приклад умовиводу побудований за першою фігурою. Доведем це разом.

Спільний термін прямокутники знаходиться  

Перший засновок є   судженням. Другий засново

Схема другої фігури (спільний термін знаходиться у кінці першого кінці другого засновків):

У другій фігурі перший засновок має бути загальним стверджувальним судженням, другий засновок і висновок - заперечними судженнями.

Спробуємо побудувати умовивід за другою фігурою, використовуючи терміни: многокутники, дана фігура, геометрична фігура на площині. Загальне судження-засновок можна побудувати з термінами многокутники та геометрична фігура на площині. Отже, перше судження-засновок: Всі многокутники - геометричні фігури на площині. У другій фігурі спільний термін знаходиться у кінці першого та у кінці другого засновків. У кінці першого засновку в нас термін геометрична фігура на площині, отже, він має бути і у кінці другого засновку. Є ще термін дана фігура. Складаємо заперечне судження: Дана фігура не є геометричною фігурою на площині. Будуємо висновок: Дана фігура не є многокутником. Отже, умовивід з даними термінами за другою схемою такий:

Всі многокутники - геометричні фігури на площині.

Дана фігура не є геометричною фігурою на площині.

Дана фігура не є многокутником.

 1.  Прочитай умовивід. Знайди терміни-поняття, за допомогою яких складено умовивід. Над спільним терміном намалюй

Всі квіти - рослини.

Всі ромашки - квіти.

Всі ромашки - рослини.

 1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження-висновок, виконавши перетворення і обернення.

Судження-засновок._________________________________________.

Перетворення.______________________________________________.

Обернення._________________________________________________.

 1.  Прочитай умовивід. Знайди помилки в його побудові. Виправ їх і побудуй умовивід правильно.

Всі зебри - смугасті тварини.

Ця тварина є смугастою твариною.

Ця тварина - зебра.

 1.  Прочитай терміни: ссавці, живі організми, ведмеді. Склади умовивід з даними термінами.

5.     Прочитай речення. Знайди серед них прості судження. Навпроти кожного судження напиши, істинне воно чи хибне. Вкажи вид кожного судження й твердження: загальне, часткове чи одиничне.

а) Вчора у Данилка був день народження.

б) Всі числа діляться на 5.  

в) Скільки тобі років?

г) Деякі мавпи - ссавці.

ґ) Петрику, зачини, будь ласка, вікно.

д) Андрій Шевченко - відомий український футболіст.

6. Роздивись малюнки і знайди відмінності.

7.  Петрик, який у школі вивчає логіку, приніс своєму другу Олегові на день народження подарунок. Поклав він його в одну з трьох коробок: коричневу, зелену чи жовту. Хлопчик запропонував другові задачу: "Подарунок у другій коробці". "А якого ж кольору друга коробка?" - запитав Олег. "А це визнач сам, - з гордістю сказав Петро, - тільки зваж на те, що:

 1.  коричнева - не третя коробка;
 2.  зелена - друга коробка".

"Але ці два повідомлення хибні", - додав ще Петрик.

Спробуй і ти визначити, в якій коробці подарунок.

* * *

Розглянемо ще дві структурні схеми (фігури) умовиводів.

Схема третьої фігури (спільний термін знаходиться на початку першого та на початку другого засновків):

У третій фігурі перший засновок має бути загальним стверджувальним судженням, другий засновок - або загальним, або частковим стверджувальним судженням, висновок - лише часткове стверджувальне судження.

Спробуємо, використовуючи терміни чотирикутники, квадрати, геометричні фігури на площині, побудувати умовивід за третьою фігурою. Виходячи зі змісту даних термінів, можна скласти два стверджувальних судження-засновки, де спільним терміном буде квадрати:

Всі квадрати - геометричні фігури на площині та Всі квадрати - чотирикутники. Враховуючи те, що висновок має бути частковим судженням, першим засновком треба поставити судження: Всі квадрати - чотирикутники, а другим: Всі квадрати - геометричні фігури на площині. Отримаємо такий умовивід:

Всі квадрати - чотирикутники.

Всі квадрати - геометричні фігури на площині.

Деякі геометричні фігури на площині є чотирикутниками.

Схема четвертої фігури (спільний термінзнаходиться в кінці першого засновку та на початку другого):

У четвертій фігурі перший засновок має бути загальним стверджувальний судженням, другий засновок і висновок - заперечними (загальними чи частковими) судженнями.

Побудуємо умовивід за четвертою фігурою з термінами: риба, мавпа, ссавець Виходячи зі змісту термінів, другий засновок, а отже, і висновок будуті загальними заперечними судженнями. Можна побудувати такий умовивід:  

Всі мавпи - ссавці.

   Жодний ссавець не є рибою.

  Жодна риба не є мавпою. 

 1. Прочитай умовивід. Знайди помилки в його побудові. Виправ помилки  і побудуй умовивід правильно.

Будь-яка сметана - це продукт харчування.

Будь-яка сметана - це молочний продукт.

Всі молочні продукти є продуктами харчування.

 1. Прочитай терміни: куб, прямокутник, геометрична фігура у просторі. Складі умовивід з даними термінами.
 2.  Розглянь малюнок Знайди зайвий предмет. До чотирьох зображених на малюнку предметів добери спільну назву (загальне поняття). Використовуючи три терміни: загальне поняття, одне з конкретних понять та поняття, яке називає зайвий предмет, склади умовиводи за другою та четвертою фігурами. І

 1.  Покажи графічно співвідношення між обсягами таких понять за допомогою кругів Ейлера:

А - чоловіки

В - жінки

С - пенсіонери

О - люди

Е - люди, які працюють

 1.  Використовуючи дані поняття, склади загальне стверджувальне судження - засновок і побудуй судження-висновок шляхом протиставлення предмета думки.
 2.  Використовуючи дані поняття, склади загальне заперечне судження-засновок і побудуй судження-висновок шляхом протиставлення ознаці предмета думки.
 3.  Роздивись малюнок. За малюнком склади і запиши одне загальне, по одному частковому та одиничному судженню.

а)Загальне. .

б)Часткове. .

в)Одиничне. .

6. Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані:

а)________________-нежитловий будинок -  ;

б)________________- їстівний гриб - ;

в)________________- учениця - .

З даними поняттями на вибір склади по одному загальному, частковому

одиничному судженню і твердженню.

* * *

 1.  Прочитай умовивід. Знайди помилки в його побудові. Виправ їх і побудуй умовивід правильно.

Всі собаки - чотирилапі тварини.

Ця тварина є чотирилапою твариною.

Ця тварина - собака.

 1. Прочитай терміни: ссавці, тварини, ведмеді. Склади умовивід з даними термінами._______________________________________________
  1. Прочитай поняття: яблука, сливи, фрукти. Використовуючи дані поняття, склаЛ і запиши судження-засновок, а потім - судження-висновок, виконавши перетворення і обернення.

а) Всі_____________________________________________________________.

Перетворення._________________________________________________________________.                                             Обернення. _________________________________ .

б)Деякі

Перетворення._____________________________________________________ .

Обернення.________________________________________________________. в)Жодний _________________________________________________________.

Перетворення._____________________________________________________.

Обернення._______________________________________________________.

 1.  Покажи за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами наступних понять: 

      А - дієслова

В - дієслова теперішнього часу

С - дієслова минулого часу

О - дієслова-присудки в реченні

Е - дієслова, які змінюються за родами

 1.  Використовуючи дані поняття, склади і запиши по одному істинному складному судженню:

а) із сполучником і (та):_________________________________ .

б) із сполучником чи (або):______________________________ .

в) із сполучником якщо..., то:___________________________ .

 1.  Учениці четвертого класу однієї зі шкіл м. Києва - Ольга, Богдана, Поліна, Валентина та Ніна - готували концертні номери до свята "Прощавай, початкова школо!", а саме: пісню, танок, акробатичний номер, фокуси та вірш. Про те, хто який номер готував, маємо такі істинні твердження.
 2.  Якщо Поліна не готуватиме фокуси, то Богдана співатиме.
 3.  Богдана чи Валентина виконуватиме до концерту акробатичний номер.
 4.  Якщо Валентина не читатиме вірш, то Ольга готуватиме акробатичний номер.
 5.  Ніна готуватиме фокуси чи Ольга виконуватиме танок.

Визнач, який номер підготувала до концерту кожна дівчинка.

 

 1.  Знайди помилку в рівностях і виправ її, переклавши лише один сірник.

***

 1.  Прочитай засновки. Визнач терміни, схему. З'ясуй, чи правильно побудова висновок. Якщо висновок побудовано неправильно, знайди помилки і виправ

а) Деякі рослини - отруйні. Білі гриби - рослини. Отже, білі гриби – отруйні.

б) Усі дієслова - частини мови. Усі дієслова - це слова, які позначають дію Отже, всі частини мови - це слова, які позначають дію.

в) Будь-який злочин - це суспільно небезпечне діяння. Крадіжка є злочином.  Отже, крадіжка - це суспільно небезпечне діяння.

 1.  Прочитай засновки. Визнач терміни, схему. З'ясуй, чи можна побудувг висновок. Якщо це можливо, побудуй висновок і запиши його.

а) Будь-яка бесіда двох людей є діалогом. Жодний монолог не є діалогом.

Отже,

б) Жодна планета не є астероїдом. Деякі небесні тіла не є астероїдами.

Отже,______________________________________________________                

в) Усі виховані люди - ввічливі. Деякі стримані люди - виховані. Таким

чином_______________________________________________________

г) Усі білі ведмеді - ссавці. Усі білі ведмеді живуть у Арктиці. Отже,

____________________________________________________________

 1.  Прочитай терміни: цукор, сіль, солодкий продукт харчування- Склади умови з даними термінами.
  1.  Четверо друзів - Олексій, Борис, Іван та Григорій - брали участь у змагання. На запитання, хто і яке місце посів, вони відповіли так:
 2.  О л е к с і й : "Я не був ні першим, ні останнім".
 3.  Б о р и с : "Я не був останнім".
 4.  І в а н : "Я був першим". Григорій: "Я був останнім".

Відомо, що одна з цих відповідей не відповідає дійсності. Хто сказ неправду? Визнач, яке місце посів кожний хлопчик.

 1.  Покажи співвідношення між обсягами наступних понять за допомог кругів Ейлера:

А – іменники

В - істоти

С - неістоти

О - власні назви

Е - загальні назви

F - іменники-підмети в реченні

 1.  Склади і запиши з даними поняттями судження-засновок. Утвори і запиши судження-висновок шляхом перетворення, а потім - шляхом обернення.

а) Всі__________________________________________________________.

Перетворення.________________________________________________.

Обернення.___________________________________________________.

б) Деякі________________________________________________________.

Перетворення.________________________________________________.

Обернення.___________________________________________________.

     в)Жодний______________________________________________________.

Перетворення.________________________________________________.

Обернення.___________________________________________________.

 1.  Є три простих судження:
 2.  19 >24 -5;
 3.  3000 : 100 = З0;
 4.  Прикметник - це частина слова.

Склади за допомогою слова чи складне судження з кожної пари простих. Скільки складних суджень можна скласти? Визнач, істинним чи хибним є кожне складене тобою судження.

 1.  Проаналізуй, як побудовано поняття, що в дужках, у першому рядку. Так само побудуй поняття у другому рядку:

а) дорога (доля) малята,  б) табу (бутон) тонна,  в) буква (куля) лялька,                                    носоріг (****) богатир;              ківі (*****) русло; голуб (****) залізо.

УМОВИВОДИ З ДВОМА ЗАСНОВКАМИ

(ОДИН СКЛАДНЕ СУДЖЕННЯ ЗІ СПОЛУЧНИКОМ ЯКЩО..., ТО, ДРУГИЙ - ПРОСТЕ СУДЖЕННЯ)

Розглянемо умовиводи, в яких перший засновок - складне судження зі сполучником якщо..., то, другий засновок і висновок - прості судження. Ти вже знаєш, що складне судження має дві чи більше частин. Кожна частина - просте судження. Назвемо частини першого засновку а і b. Тоді перший засновок матиме такий вигляд: Якщо а, то b. Другий засновок може стверджувати чи заперечувати першу (а) або другу (b) частини першого засновку. Відповідно до цього змінюватиметься судження-висновок. Тому є чотири схеми побудови таких умовиводів.

1) Якщо а, то b.           2) Якщо а, то b.     3) Якщо а, то b.         4) Якщо а, то b.

            а                                  b                          не а                            не b   

      Отже, b. Мабуть, а. Мабуть, не b.                Отже, не а.

Наприклад, є два простих судження. Перше: У людини підвищена температура; друге: Людина хвора. Побудуємо чотири умовиводи, скорк ставшись наведеними схемами.

 1.  Якщо у людини підвищена температура, то вона хвора.

           У цієї людини підвищена температура.

          Отже, ця людина хвора.

Дійсно, ми можемо стверджувати, що людина хвора, якщо у неї підвищен температура.

 1.  Якщо у людини підвищена температура,

       то вона хвора.

         Ця людина хвора.

         Мабуть, у неї підвищена температура.

Дійсно, ми не можемо бути впевнені, що обов'язково, якщо людина хвора, у неї підвищена температура. Людина може бути хвора (головний біль, болить живіт тощо), а температура у неї не підвищена.

 1.  Якщо у людини підвищена  температура, то вона хвора.

         У цієї людини не підвищена температура.

         Мабуть, ця людина не хвора.

Дійсно, ми не можемо стверджувати, що обов'язково, якщо у людини не підвищена температура, то вона не хвора, людини може і не бути підвищеної температури, але у неї щось болить.

 1.  Якщо у людини підвищена температура, то вона хвора.

         Ця людина не хвора.

        Отже, у цієї людини не підвищена температура.

Дійсно, ми можемо стверджувати: якщо людина не хвора, то у неї не підвищена температура.

 1.  Прочитай засновки. Визнач терміни, схему. З'ясуй, чи правильно побудова висновок. Якщо висновок побудовано неправильно, знайди помилки і виправ іх.

а) Якщо воду нагріти до 100°С, то вона перетвориться на пару. Вода перетворилася на пару. Отже, її нагріли до 100°С.

б) Якщо дитина з'їсть кілограм морозива, то у неї болітиме горло.             Дитина з'їла кілограм морозива. Мабуть, у неї не болітиме горло.

 1.  Прочитай засновки. Побудуй і запиши висновок.

а)      Якщо людина обманула, то вона вчинила негарно. Ця людина вчинила негарно. Отже,            б)      Якщо бухта замерзла, то пароплави не можуть увійти до неї. Пароплави можуть увійти до бухти. Отже,

в)     Якщо у людини є совість, вона визнає свою провину. У цієї людини є совість. Мабуть,

 1.  Є два простих судження. Перше: На полі стоїть опудало. Друге: Сторож спить спокійно. Склади умовиводи з даними простими судженнями.
  1.  На прослуховування для участі в дитячому конкурсі "Євробачення" до Києва прибули діти - Аліна, Оксана, Вероніка, Христина - з різних міст України: Керчі, Чернівців, Луганська, Чернігова. Всім дітям подобається читати твори різних жанрів. Відомо, що Аліна і та дівчинка, яка любить читати оповідання, приїхали не з Чернівців. Вероніка і та, хто любить читати казки, не з Чернігова. Діти з Луганська та Керчі молодші, ніж Оксана. Та, хто любить читати вірші, і та, кому подобається читати казки, прочитали більше книжок, ніж Христина й Аліна. Та, кому подобається читати вірші, з Луганська. Дівчинка, яка захоплюється байками, ніколи не була у Керчі. Хто з якого міста приїхав і книжки якого жанру любить читати?
   1.  Покажи за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами таких понять:  

А - члени речення

В - головні члени речення

С - другорядні члени речення

О – іменники

Е - підмети

 1.  Склади і запиши з даними поняттями судження-засновок. Утвори і запиши судження-висновок шляхом перетворення, а потім - шляхом обернення.

а)Всі_________________________________________________________

Перетворення. ________________________________________________     Обернення.___________________________________________________      б)Деякі_______________________________________________________     Перетворення.________________________________________________

Обернення.___________________________________________________      в)Жодний_____________________________________________________     Перетворення.________________________________________________

Обернення.___________________________________________________     6. Напиши, якими між собою - сумісними чи несумісними, є поняття в кожній парі:

а)      іменник і прикметник -_____________________________________

б)    геометрична фігура і трикутник -____________________________

в)   мати і вчителька -__________________________________________

г)    транспорт і чесність -______________________________________

 1.  Якого виду є наступні поняття? Підкресли правильну відповідь.

а) трикутник (загальне, конкретне, одиничне, збірне, абстрактне);

б) вчителька (загальне, конкретне, одиничне, збірне, абстрактне);

в) транспорт (загальне, конкретне, одиничне, збірне, абстрактне).

7. Як розкласти на столі 6 олівців так, щоб усі вони торкались один одного?

***

 1.  Прочитай умовиводи. Знайди помилки в їх побудові. Поясни їх причини. Виправ помилки.

а) Деякі розповідні речення - прості. Деякі розповідні речення є окличним Отже, всі прості речення є окличними.

б) Всі поети - митці. Деякі поети - наші сучасники. Отже, деякі митці - наї сучасники.

в) Жоден прийменник не виконує в реченні ролі підмета. Іменник не прийменником. Отже, іменник виконує в реченні роль підмета.

г) Якщо пройде дощ, то тротуари стануть мокрими. Тротуари стали мокрими. Отже, пройшов дощ.

 1.  Прочитай засновки. Побудуй і запиши висновок.

а) Якщо вода нагрівається, то вона випаровується. Вода нагрівається                      Отже,

б) Усі люди дихають легенями. Усі риби не дихають легенями.

Отже,_____________________________________________________

в) Усі студенти мають залікові книжки. Тихонюк - студент.

Отже,_____________________________________________________

г) Якщо зима сніжна, то влітку буде багатий врожай зернових. Зима буде сніжною. Отже,

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі терміни-поняття: розповіді речення, судження, просте речення.
  1.  Є два простих судження. Перше: Літо дощове. Друге: Помідори чорнію\ Склади умовиводи з даними простими судженнями.

Валерій, Костянтин, Вікторія та Софія стали переможцями конкурсу молод співаків. Всі вони на концерті виконували пісні з репертуару Софії Ротару, Назарія Яремчука, Олександра Пономарьова, гурту "ВВ". Відомо, що Валерію запропонували виконувати пісню з репертуару О.Пономарьова, яка йому не сподобалася. Вікторія і виконавець пісні з репертуару Софії Ротару відвідували театральну студію. Валерій і той учасник, який виконував пісню з репертуару "ВВ", звернулися за порадою до Костянтина - юнака, що вже мав досвід роботи на сцені, як краще триматися під час виступу. Виконавці, які вже вибрали пісні з репертуару Пономарьова, Яремчука, та Костянтин пояснили Софії свій вибір. Визнач, з репертуару яких саме відомих співаків виконував пісні кожний з переможців конкурсу.

 1.  Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані;

а) - глечик - ;

б) - викрутка - ;

в) - футболіст - .

Склади істинні судження: загальне, часткове та одиничне.

 1.  Роздивись малюнок. Знайди помилки художника. Склади за малюнком загальне заперечне судження. Побудуй умовиводи шляхом перетворення та шляхом обернення.

УМОВИВОДИ З ДВОМА ЗАСНОВКАМИ (ОДИН – СКЛАДНЕ СУДЖЕННЯ ЗІ СПОЛУЧНИКОМ

ЧИ (АБО), ДРУГИЙ – ПРОСТЕ СУДЖЕННЯ)

Розглянемо умовиводи, в яких перший засновок - складне судження зі сполу ником чи (або), другий засновок і висновок - прості судження. Назвемо частин першого засновку а і b. Тоді перший засновок матиме такий вигляд: "а чи b". Змк першого засновку означає, що за певних умов є якісь дві (або більше) можпи-вос (події) - альтернативи. Другий засновок може стверджувати одну з можливосте (подій), тоді у висновку інша можливість (подія) заперечується. Другий засновс може заперечувати одну з можливостей (подій), тоді у висновку інша можливість (подія) стверджується. У зв'язку з цим є дві схеми побудови цих умовиводів.

1) а чи b 2) а чи b

  а                                                    не а

 не b b

Умови істинного висновку.

 1.  Для умовиводів, які складаються за першою схемою, у першому заснов події (можливості) повинні бути суто розділовими, тобто виключати одна одну

Наприклад,

Всі судження можуть бути простими або складними.

Дане судження є простим.

Отже, дане судження не є складним.

Дійсно, судження може бути або простим, або складним. Судження не мої бути одночасно і простим, і складним. Тому, якщо дане судження є простим то воно не може бути складним.

Розглянемо ще один приклад.

Ця людина хвора чи бідна.

Ця людина бідна.

Отже, ця людина не хвора.

У цьому умовиводі висновок може бути і хибним. Людина може бути і бідна і хворою.

 1.  Для умовиводів, які складаються за другою схемою, у першому засне з мають бути перераховані всі події (можливості, ознаки).

Наприклад,

Вода буває у стані рідини чи льоду.

Нині вода не перебуває у стані рідини.

Отже, нині вода перебуває у стані льоду.

У цьому умовиводі висновок може бути і хибним. Вода може перебувати у трьох станах: рідини, льоду та пару. У першому засновку не вказані всі стани води. Але цей умовивід може бути істинним, якщо будувати його за першою схемою. Тоді він матиме такий вигляд.

Вода буває у стані рідини чи льоду.

Нині вода перебуває у стані рідини.

Отже, нині вода не перебуває у стані льоду.

 1.  Прочитай умовиводи. Чи можна вважати висновки істинними? Поясни свою думку. Виправ помилки так, щоб висновок став істинним.

а) За метою висловлення речення бувають розповідні чи питальні. Дане речення не є розповідним. Отже, дане речення - питальне.

б) У міському турі математичної олімпіади переміг або Петренко - учень 10-А класу ліцею № 157, або Сидоренко - учень 10-Б класу загальноосвітньої школи № 240. Переміг Сидоренко - учень 10-Б класу загальноосвітньої школи № 240. Отже, Петренко - учень 10-А класу ліцею № 157, не здобув перемогу.

 1.  Прочитай засновки. Побудуй і запиши, висновок.

а) Будь-який іменник є власною чи загальною назвою. Даний іменник є власною назвою. Отже, .

б) Будь-який прикметник є якісним, відносним чи присвійним. Даний прикметник не якісний і не присвійний. Отже, .

 1.  Склади умовиводи про часові форми дієслова.
  1.  Четверо старшокласників: - Артур, Борис, Валентин та Руслан - учні однієї з київських шкіл пішли разом у туристичний похід. Усі вони вчаться у різних класах: з восьмого по одинадцятий, і в кожного батьки працюють у різних установах: магазині, лікарні, на заводі та у міліції. Відомо, що Артур та дев'ятикласник живуть в одному будинку, а восьмикласник - на сусідній вулиці. Борис і хлопець, у якого батько працює на заводі, робили замальовки тих місць, де вони були. Валентину та одинадцятикласнику сподобалася ночівля біля гори Говерли. Валентин і десятикласник уміють плавати краще, ніж Борис і хлопець, батько якого працює у магазині. Хлопець, батько якого працює на заводі, старший від Руслана, Артур старший від Валентина, а хлопець, батько якого працює у міліції, старший від Артура. Зранку хлопець, батько якого працює на заводі, готував сніданок, одинадцятикласник ходив до струмка по воду, а хлопець, батько якого працює в магазині, і Артур збирали дрова. У якому класі вчиться кожний з хлопчиків та де працюють їхні батьки?

5. Виконай:

а) обмеження поняття спортивне взуття ;

б) узагальнення поняття число 5023.

6. Добери до кожного з поданих понять: сумісне (запиши його ліворуч а даного) та несумісне (запиши його праворуч відданого):

а ) - супермаркет - ;

б ) - весна - ;

в ) - голосний звук - .

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ

1. Прочитай умовиводи. Знайди помилки і виправ їх.

а) Деякі ромби - квадрати. Деякі прямокутники - квадрати. Отже, деякі прямокутники - ромби.

б) Жоден громадянин України не побував на Місяці. Громадяни США і належать до громадян України. Отже, громадяни США побували на Місяці.

в) Якщо число просте, то воно ділиться на одиницю. Дане число ділиться 4 одиницю. Отже, воно є простим.

г) Поняття можуть бути загальними або конкретними. Дане поняття не конкретним. Отже, воно - загальне.

2. Прочитай засновки. Побудуй і запиши висновок.

а)  Будь-яке судження може бути або істинним, або хибним. Дане судження - істинне. Отже, .

б)  Всі студенти педагогічного університету вивчають логіку. Маруненко не вивчає логіку. Отже, .

в)  Якщо вжити таблетку аспірину, то припиниться головний біль. У Петренка припинився головний біль. Мабуть .

3.    Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття: геометрична фігура на площині, квадрат, прямокутник.

 1.  У Київському зоопарку, окрім інших тварин, було чотири такі, які у минулому виступали в цирку, виконуючи різні номери. їх привезли до зоопарку з різних міст України та міст інших країн - Тбілісі, Сум, Миколаєва та Новгорода. Відомо, що лев та той звір, який катався на велосипеді, прибули до зопарку не з Тбілісі. Тварини, які прибули до зоопарку з Миколаєва та Сум, значно молодші від слона. Ведмідь та той, хто грав з м'ячем, прибули не з Новгорода. Тюлень та звір, якого привезли із Миколаєва, ніколи не танцювали у цирку. Вольєри звірів, який танцював, і в якого був номер з м'ячем, знаходяться поряд з вольєрами лева та тварини, яку привезли з Миколаєва. Звір, у якого був номер з обручем, ніколи не працював у цирку міста Сум. Визнач місто, з якого привезли кожного звіра та номери, які вони колись виконували у цирку.
  1.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження- висновок, виконавши протиставлення предметові думки.

6.  Прочитай поняття: многокутники, трикутники, чотирикутники. Використоя ючи дані поняття, склади і запиши судження-засновок, а потім - суджені висновок, виконавши перетворення та обернення. І

а) Всі .

Перетворення._______________________________________________.

Обернення.__________________________________________________.

б) Деякі .

Перетворення._______________________________________________.

Обернення.__________________________________________________.  в) Жодний___________________________________________________.

Перетворення._______________________________________________.

Обернення. _________________________________________________.

7. У Петрика друзі або русяві, або носять окуляри. Дай відповідь на запитання:

а)  Чи може бути друг русявий і не носити окуляри?

б) Чи може бути друг чорнявий і носити окуляри?

в) Чи може бути друг білявий і не носити окуляри?

г) Чи може бути друг русявий і носити окуляри?

* * *

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: живі організи, кущі, рослини.
  1.  Є два прості судження. Перше: Дитина марнує час. Друге: Дитина недося-4 успіхів у навчанні. Склади умовиводи з даними простими судженнями.
   1.  Склади умовиводи про їстівні та неїстівні гриби.
    1.  Роздивись малюнок. Знайди у художника помилки. Склади за малюнксчі запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запитання судження-висновок, шляхом протиставлення предмету думки.

Судження-засновок. .

Протиставлення. .

 1.  В одній із київських шкіл працювала ремонтна бригада - Симчук, Дольська, Ковтун, Васюта та Бендеберя. Усі вони були різними спеціалістами: маляр, електрик, газозварник, сантехнік та штукатур. Маляр, сантехнік і Ковтун вже давно працюють разом в одному із ЖЕКів. Штукатур ще не знає, де саме у школі його ділянка роботи. Ковтун та Симчук раніше ніколи не працювали разом. Директор школи дуже зраділа, що Ковтун та електрик відремонтують їдальню. Дольська засмутилася, коли дізналася від електрика, що газозварник посварився з маляром та відмовляється працювати. Для Дольської ще не визначили її ділянку роботи. Бендеберя, маляр та електрик раніш за всіх завершили роботу. Визнач, яку спеціальність має кожний з ремонтної бригади. 

6. Прочитай слова-поняття у кожному ряду. Добери слово-прикметник, за допомогою якого можна буде утворити словосполучення. З однією трійкою понять, на вибір, склади істинні загальне та часткове прості судження.

а) смак, нитка, талія-,

б) очікування, коридор, життя-,

в) погляд, компот, лід.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

 1.  Виконай тест.

1. Умовивід - це:

а) форма мислення, в якій з одного чи кількох суджень неодмінно випливає нове судження;

б) невеличка розповідь, яка складається з двох чи трьох речень;

в) форма мислення, в якій з одного чи кількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження.

 1.  2. Первісне одне чи кілька суджень в умовиводі називають:

а) засновком;

б) висновком;

в) тезами;

г) думками.

 1.  3. Серед умовиводів, до складу яких входить лише од^ін засновок і висної розрізняють:

а) вірші, оповідання, казки;

б) переноси, перестановки, згортання;

в) перетворення, обернення, протиставлення;

г) епітети, метафори, оживлення.

4. З двох часткових суджень-засновків можна побудувати судження висновок.

а) так;

б) ні.

5. В умовиводах з двома засновками - простими судженнями є кілька різі понять-термінів, а саме:

а) 2 терміни;

б) 3 терміни;

в) 6 термінів.

 1.  6. В умовиводах з двома засновками - простими судженнями розрізняють 4 різні структурні схеми залежно від:

а) кількості термінів;

б) змісту понять-термінів;

в) місця розташування спільного терміна.

 1.  7. З двох заперечних суджень-засновків неможливо побудувати суджені висновок.

а) так;

б) ні.

 1.  Виконай наступні завдання.

1. Прочитай умовиводи. Знайди помилки і виправ їх.

а) Всі вужі - плазуни. Ця тварина не є плазуном. Отже, вужі не є тваринам»

б) Жодний дельфін не є рибою. Жодна щука не є дельфіном. Отже, що щука не є рибою.

в) Якщо людина не систематично чистить зуби, то вона може захворіти карієс. Ця людина систематично чистить зуби. Отже, вона не захворіє на каріес.

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: хребетні тварини, акули, риби.
 2.  Склади умовиводи про листяні та хвойні дерева.
 3.  Прочитай поняття: трикутники, чотирикутники, многокутники. Використовуючи дані поняття, склади:

а) загальне стверджувальне судження-засновок, а потім - судження- висновок, виконавши протиставлення предмету думки;

б) загальне заперечне судження-засновок, а потім - судження-висновок, виконавши протиставлення ознаці предмета думки.

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ ЗА РІК

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття медичний препарат,

б) узагальнення поняття костюм Дробишева Максима.

 1.  Прочитай умовиводи. Знайди помилки і виправ їх.

а) Будь-який прикметник є самостійною частиною мови. Дане слово - не прикметник. Отже, дане слово - не є самостійною частиною мови.

б) Деякі рослини є отруйними. Деякі гриби є отруйними. Отже, деякі гриби - рослини.

в) Якщо долоні терти одна об одну, то вони нагріються. У людини долоні нагрілися. Отже, людина терла долоні одна об одну.

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: самостійна частина мови, іменник, власні назви.
 2.  Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження- висновок, виконавши перетворення та обернення.

Судження-засновок._______________________________________.

Перетворення.____________________________________________.

Обернення. ______________________________________________.

 1.  Виконай поділ понять. Сформулюй ознаку, за якою ти здійснював поділ.

а) Літературні твори бувають.__________________________________.

б) Ліки поділяються_________________________________________.

в) Інструменти поділяються на._______________________________.

г) Квіти поділяються на._____________________________________.

 1.  Замість зірочок постав букви так, щоб вони були закінченням одного слова-поняття і початком другого. Кількість зірочок відповідає кількості шуканих букв.

а) ти(**)чення; в) ком(**)мія;

б) ліж(**)рова; г) теле(***)тан.

Вкажи вид кожного з утворених понять.

 1.  Намалюй фігуру за командами. Починай від точки старту по лініях клітинок. Команди: 1 клітинка навскіс праворуч-униз, подвійна - 1 клітинка праворуч і 3 вгору, подвійна - 2 клітинки ліворуч і 1 вгору, 3 клітинки праворуч, 1 клітинка вгору, подвійна - 3 клітинки ліворуч і 2 вгору, 1 клітинка вгору, 1 клітинка навскіс ліворуч-униз, 1 клітинка вгору, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка вниз, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка вниз, 1 клітинка ліворуч, 2 клітинки навскіс праворуч-униз, 6 клітинок ліворуч, 3 клітинки навскіс ліворуч-униз, подвійна- З клітинки праворуч і 2 вгору, подвійна - 2 клітинки вниз і 1 ліворуч, подвійна-клітинки ліворуч і 1 вниз, 2 клітинки вниз, 2 клітинки праворуч, 1 клітинка вгору, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка вгору, 1 клітинка праворуч, подвійна-клітинка праворуч і 2 вниз, 2 клітинки праворуч, 1 клітинка вгору, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка навскіс ліворуч-угору, подвійна - 1 клітинка вгору і праворуч, 1 клітинка навскіс праворуч-униз, 2 клітинки вниз, 2 клітинки праворуч, 1 клітинка вгору, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка вгору, 1 клітинка праворуч, 2 клітинки навскіс праворуч-униз, 2 клітинки праворуч, 1 клітинка вгору, 2 клітинки ліворуч, 3'клітинки вгору, подвійна - 1 клітинка ліворуч і 2 вниз, 3 клітинки вгору, 1 клітинка ліворуч, 1 клітинка вгору.

* * *

 1.  Є два прості судження. Перше: Буква ю стоїть першою у слові. Друге: Буква ю позначає два звуки. Склади умовиводи з даними простими судженнями.
  1.  Прочитай засновки. Побудуй і запиши висновок.

а) За інтонацією будь-яке речення є окличним чи неокличним. Дане речення є неокличним. Отже, .

б) Усі числівники бувають кількісними чи порядковими. Даний числівник не є порядковим. Отже, .

 1.  Прочитай поняття: костюми, шапка, предмети верхнього одягу. Склади:

а) загальне стверджувальне судження-засновок, побудуй судження-висновок шляхом протиставлення ознаці предмета думки;

б) загальне заперечне судження-засновок, побудуй судження-висновок шляхом протиставлення предмету думки.

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: капелюх, одяг, головні убори.
  1.  Григорій, Рита, Мишко, Тамара та Федір купували у магазині різні соки. Троє купували полуничний, а двоє - вишневий. Рита та Мишко купували однакові соки, а Мишко та Григорій - різні. Григорій та Федір також купили різні соки. Який сік купила Тамара?
  2.  Добери і запиши поняття з більшим і меншим обсягом, ніж подані:

а) - пральна машина - ;

б) - жінка - ;

в) - шестицифрове парне число - .

Використовуючи дані поняття, склади істинні загальне та часткове прості судження та одиничне твердження.

***

1. Прочитай умовиводи. Знайди помилки і виправ їх.

а) Усі учні десятих класів Гуманітарного ліцею при Національному університеті імені Тараса Шевченка вивчають логіку. Іваненко вивчає логіку. Отже, Іваненко - учень десятого класу Гуманітарного ліцею при Національному університеті імені Тараса Шевченка.

б) Деякі підручники - цікаві навчальні книги. Деякі підручники - добре ілюстровані книги. Отже, всі навчальні книги є добре ілюстрованими.

в)     Усі дерева - рослини. Всі дуби - дерева. Отже, всі рослини - дуби.

г)     У Петрика болить горло чи голова. У Петрика болить горло. Отже, у Петри не болить голова.

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: гетьмг державний діяч, Богдан Хмельницький.
  1.  Є два прості судження. Перше: Число закінчується цифрою 6. Друге: Чис. ділиться на 2. Склади умовиводи з даними простими судженнями.
   1.  До однієї зі шкіл міста Івано-Франківська прийшли на практику студенти! майбутні вчителі. Відомо, що Валентина і студентка історичного факультеї за віком старші від Світлани. Марина і майбутня вчителька англійської мої захоплюються витинанням. Майбутня вчителька математики наймолодіі серед студентів. Щодня, під час практики, Аліна і майбутня вчитель! географії займаються з першокласниками на групі подовженого дня я 15 години. Потім, з 15 години до 18 години, їх замінюють Світлана і майбутня вчителька математики. Визнач, який предмет викладатиме кожна із студенток.
   2.  Виконай поділ понять. Сформулюй ознаку, за якою ти здійснював поділ.

а) Люди поділяються на________________________________________

б) Одяг поділяється на_________________________________________

в) Мовлення ділиться на ______________________________________

6. Прочитай визначення кожного поняття. Знайди помилки і виправ їх.

 а) Судження - це речення, істинне чи хибне.

б)  Прикметник - це слово, яке відповідає на питання як?, звідки?

 в)  Умовивід - це думка, яка передається двома чи трьома реченнями.

                                        ПЕРЕВІР СЕБЕ

Виконай:

а) обмеження поняття інструменти-,

б) узагальнення поняття сосна.

2. Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: легка атлетика, вид спорту, біг.

 1.  Є два прості судження. Перше: Учень сумлінно вчиться. Друге: Учень добре складе іспити. Склади умовиводи з даними простими судженнями.
  1.  Прочитай поняття: хлопчик, дівчинка, Микола. Використовуючи дані поняття, склади і запиши судження-засновок, а потім - судження-висновок, виконавши перетворення та обернення.

а)Всі   .

Перетворення.________________________________________________ .

Обернення.__________________________________________________ .

б)Деякі .

Перетворення.________________________________________________ .

Обернення.__________________________________________________  .

в)Жодний _________________________________.

Перетворення.________________________________________________ .

Обернення. __________________________________________________ .

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: перукарні, не житлові приміщення, приміщення, в яких працюють люди.
  1.  Розглянь малюнок. Знайди помилку художника. Склади загальне заперечне судження-засновок. Побудуй судження-висновок спочатку шляхом протиставлення предмету думки, потім - шляхом протиставлення ознаці предмета думки.

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

1. Виконай поділ понять. Сформулюй основу поділу.

а)  Дієслова поділяються на.___________________________________

б) Прикметники поділяються на._______________________________

в) Іменники поділяються на.___________________________________

 1.  Покажи за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами такі понять:

А - числа

В - трицифрові числа

С - шестицифрові числа

О - числа, у розряді тисяч яких 7 одиниць

Е - числа, у розряді сотень тисяч яких

3 одиниці

F - одиниці Е- числа, які діляться на 10

 1.  Якими між собою, сумісними чи несумісними, є поняття:

а) В і С?          б) Е і B? в) Е і С?

 1.  Виконай:

а) обмеження поняття дієслово;

б) узагальнення поняття інженер Ірина Петрівна.

 1.  Прочитай визначення кожного поняття. Знайди помилки і виправ їх.

а) Поняття - це слово, яке відповідає на питання хто?, що?

б) Зима - це стан природи, коли дуже холодно.

в) Метро - це те, що рухається під землею.

 1.  Замість зірочок постав букви так, щоб вони були закінченням одного слов поняття і початком другого. Кількість зірочок відповідає кількості шуканих бук

а) телевіз(**)кестр; в) добро(**)рілка;

б) від(**)бота; г) комп'ю(***)піння.

Вкажи вид кожного з утворених понять.

 1.  Побудуй умовиводи, використовуючи такі поняття-терміни: цар, державні діяч, Петро І.
  1.  Прочитай умовиводи. Знайди помилки та виправ їх.

а) Деякі думки не є реченнями. Деякі фрази - не речення. Отже, деякі фра: не є думками.

б) Рух є вічним. Ходіння до школи - рух. Отже, ходіння до школи - вічне.

в) Усі троянди - квіти. Дана рослина є квіткою. Отже, дана рослина - троянс

г) Усі речення є розповідними, питальними, спонукальними чи окличними, ґ) Дане речення не є розповідним, не є питальним та не є спонукальниі Отже, дане речення - окличне.

 1.  Прочитай слова-поняття: метелик, стріла, крокодил, акула, паперовий змі човен, ластівка. Розподіли ці слова на групи за певною спільною ознакої Скільки груп можна утворити?
  1.  Роздивись малюнки. Знайди відмінності.

 1.  Утвори слова-поняття шляхом переставляння букв. Знайди у кожному рядку зайве поняття. Із зайвим поняттям склади загальне заперечне просте судження-засновок. Побудуй висновок шляхом перетворення і шляхом обернення.

а) фаша, иднва, сноас, сокірл;

б) ашкча, олмокто, арткаіл, ксянлак.

 1.  Знайди правило, за яким утворено поняття у першому рядку. За тим самим правилом утвори поняття у другому рядку. Визнач вид утворених тобою понять.

 а) млк               молоко          б) кн             кінь

крв               ?                         тн                    ?

Роздивись малюнок. Знайди у художника помилки. Склади за малюнком і запиши загальне заперечне судження-засновок. Потім побудуй і запиши судження-висновок, шляхом протиставлення предмету думки.

Судження засновок.______________________________________ .

Протиставлення._________________________________________________________

ВУЗЛИК НА ПАМ'ЯТЬ

Обмеження - це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбуваєте перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужч обсягом (видового). Межею обмеження є одиничне поняття. Узагальнення - це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбув, ться перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з ширші обсягом (родового). Межею узагальнення є найбільш широкі за обсяг категорії.

Поділ поняття (точніше, поділ обсягу поняття) - це логічна операція, за допон гою якої розкривається обсяг родового поняття через перелік його видів. Поділюване поняття - це поняття, що ділиться.

Члени поділу - це результати поділу (відповідні видові поняття). Поділюва поняття і члени поділу - це сумісні поняття (родове і видові). Члени поділу N собою є несумісними поняттями.

Основа поділу - це ознака (сукупність ознак), з огляду на яку здійснюєть поділ.

Умовивід - це форма мислення, в якій з одного чи декількох суджень за доп могою певних правил отримаємо нове судження. Первісне судження (одне1 кілька) в умовиводі називають засновком, а нове судження - висновком. Перетворення, обернення, протиставлення - умовиводи, до складу яких входить лише один засновок і, звичайно, - висновок. Умовиводи з двома засновками:

 1.  засновки - прості судження;
 2.  один засновок - складне судження зі сполучником якщо..., то, другий просте судження;

один засновок - складне судження зі сполучником чи (або), другий - просте судження.

ВІДПОВІДІ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

У З КЛАСІ

 1.  а) фрукт (сумісне), слива (несумісне).
 2.  б) засіб зв'язку - телефон - стільниковий телефон.
 3.  Поняття А - загальне. Є та Р - несумісні поняття.
 4.  в) зайвим є поняття підмет.

Сторінки 5-8

 1.  б) твердження, часткове.
 2.  Валерія.
 3.  Андрію подобається комп'ютерна азбука.
 4.  Деякі жінки є керівниками підприємств (часткове судження).

Сторінки 8-10

 1.  а) хибне; в) істинне.
  1.  г) її зрозуміють люди.
   1.  Ігор катався на гірці, Матвій - на човні,           Орест - на машинці.
   2.  б) всі члени речення є головними або другорядними.
   3.  а) Будь-яке речення має слова (загальне).

Розділ І. ПОНЯТТЯ

Обмеження й узагальнення понять

 1.  Пропущено поняття річка.
  1.  а) завод - металургійний завод - металургійний завод у м. Києві;

    б) квадрат - прямокутник - чотирикутник

 1.  б) деякі двоцифрові і трицифрові числа - парні числа.
  1.  Остап.

Сторінки 14-15

 1.  а) Будинок - нежитловий будинок - магазин - ...

б) Рівносторонній трикутник - трикутник - многокутник - ...

 1.  а) сумісні; в) несумісні.
  1.  Віктор купив вафлі, Степан - цукерки.

Поділ понять

 1.  а) неправильно: Швейцарія - не материк.
  1.  а) тип навчального закладу; б) за наявністю спільних ознак.
   1.  а) за типом листя: листяні та хвойні.
    1.  Георгій приїхав з Конотопа.
     1.  б) Університет - медичний університет - Національний медичний  університет імені О. Богомольця.

Сторінки 17-19

 1.  а) неправильно: серед частин слова не треба виділяти основи (основа містить префікс, корінь, суфікс), звуків, необхідно було ще назвати закінчення.
  1.  а) поділ предмета на частини; б) поділ поняття; в) поділ поняття; г) поділ предмета на частини; ґ) поділ предмета на частини.
 2.  Самоскид - машинка Василя.

Сторінки 19-20

 1.  а) неправильно: не можна виділяти окремо дитячий одяг,

б) неправильно; в)правильно.

 1.  а) Тварини поділяються на диких і домашніх. Основа поділу: місце проживання.
 2.  а) Одяг - верхній одяг - куртка - ....
 3.  в) головний убір (сумісне до

поняття шапка), панама - несумісне.

 1.  Дмитрик.

     Завдання на повторення

 1.  б) поділ предмета на частини; в) поділ поняття.
 2.  г) істинні та хибні.
 3.  б) учень 5-А класу Петриненко Сергій - учень 5-А класу - учень п'ятого класу - учень - дитина - людина.
 4.  а) Всі вірші та казки - прозові твори.
 5.  б) Тиждень - це проміжок часу, який складається з семи днів.
 6.  Ігор подарував пазли, Борис - настільну гру, Христина - ляльку.

Розділ II. УМОВИВІД

Умовивід. Перетворення

 1.  а) Сергійко захворів ангіною; в) хлопці розбили в кімнаті вікно.
 2.  а) не правильно, треба поставити ще одне не після слова є; б) правильно; в) не                    правильно.
 3.  а) Деякі трицифрові числа діляться не на 10; в) Всі іменники є не прикметниками.
 4.  в) Деякі міста не є містами України. Отже, деякі міста є не містами України.
 5.  Жодний білий гриб не росте на дереві.
 6.  Ігор побував у природознавчому музеї.
 7.  а) станція = 3 (кількість складів).

Умовивід. Обернення

 1.  а) не правильно, бо всі молотки є інструментами; б) не правильно: обернення треба було сформулювати так: "Деякі, хто вивчає у  школі математику, є учням четвертого класу"; в) не правильно; г) не правильно.
 2.  а) Деякі з тих, хто переносить низьку температуру, є рослинами, б) Деякі з тих, хто вміє плавати, люди.
 3.  Жодна пара туфель не є головними уборами.
 4.  а) Всі хлопчики - діти. Отже, деякі діти - хлопчики.
 5.  Орися.
 6.  Якщо слово ялинка є іменником, то іменник ялинка жіночого роду (істинне судження).
 7.  б) команда, г) чай.

Завдання на повторення

 1.  а)перетворення, в) обернення.
  1.  а) обернення, правильно; б) перетворення, є помилка.
  2.  в) Обернення. Всі трикутники - многокутники.

6. Родина Ковальчуків приїхала з Алчевська, М'ятових - з Києва, Бондаренків - з Рівного.

Сторінки 32-34

 1.  а) обернення, неправильно; б) перетворення, правильно; в) перетворенню помилка; г) обернення, неправильно.
 2.  а) Деякі тварини живуть у лісі. Обернено Деякі з тих, хто живе у лісі, є тваринами!
 3.  Максим Корнієнко, Євген Мухін, Олександр Сікорський.

Умовивід. Протиставлення

 1.  б) Перетворення. Жодна мавпа не є  ссавцем. Обернення судження, яке буде перетворено. Жодний не ссавець нє ємавпою.
 2.  б) Деякі не стільці є шафами.  

в) Деякі не учні є дітьми.

 1.  а) Всі дерева є рослинами. Отже, жодна  рослина не є деревом.
 2.  в) Жодна тополя не є хвойним деревом. Перетворенням. Всі тополі не є хвойними деревами. Обернення. Жодне хвойне дерево не є тополею.
 3.  Семен.

Сторінки 37-39 .

 1.  в) Обернення. Жодна троянда не є тюльпаном. Перетворення судження, яке буде обернено. Всі троянди є не тюльпанам;
  1.  а) Жодні з обценьків не є не інстементами.
  2.  а) Деякі трикутники є прямокутник. Протиставлення. Жодний прямокутна трикутник не є не трикутником.
  3.  Жодна троянда не є видом мебг зі Протиставлення. Всі види меблів є трояндами.
  4.  Володя.
  5.  а) 7 (кількість букв у слові).

Завдання на повторення

 1.  а) Деякі риби не є не акули.
  1.  Жодна ялинка не є листяним деревом. Протиставлення  ознаці предмета думки.  Деякі не листяні дерева є ялинками.
   1.  б) обернення, правильно;

в) перетворення, є помилка.

 1.  Судження-засновок. Жодне яблуко не є овочем.
  1.  а) Перетворення. Жодна кішка не любить не молоко, б) Обернення. Деякі з тих, хто є переможцями спортивних змагань, учні.
   1.  а) Всі присудки - головні члени речення. Перетворення. Жодний присудок не є не головним членом речення.
 2.  в) глядачі.

Умовиводи з двома засновками - простими судженнями

 1.  Спільний термін квіти.
 2.  Будь-які рукавички - одяг. Перетворення. Жодні рукавички не є одягом.
 3.  Другий засновок і висновок мають бути заперечними судженнями.
 4.  Всі ссавці - живі організми.

Всі ведмеді - ссавці.

Всі ведмеді - живі організми.

 1.  а) твердження, одиничне; в) питальне речення.
 2.  У жовтій коробці.

Сторінки 47-50

 1.  Треба поміняти місцями перший і другий засновки. Відповідно, висновок буде: "Деякі продукти харчування є молочними продуктами".
  1.  Будь-який куб є геометричною фігурою у просторі.

   Жодний прямокутник не є геометричною фігурою у просторі.

Жодний прямокутник не є кубом.

 1.  Терміни: чоботи, шкарпетки, взуття.                  

   Будь-які чоботи є взуттям.

    Жодний з предметів взуття не є шкарпетками.

Жодні з шкарпеток не є чоботами.

 1.  в) дитина - учениця - учениця першого класу.

Сторінки 50-51

 1.  Другий засновок і висновок мають бути заперечними судженнями.
  1.  Всі ссавці - тварини.

   Всі ведмеді - ссавці.

  Всі ведмеді - тварини.

 1.  в) Жодне яблуко не є сливою. Перетворення. Всі яблука є не сливи. Обернення. Жодна слива не є яблуком.
 2.  Поліна - фокуси, Богдана - акробатичний номер.

Сторінки 52-53

 1.  а) не може перший засновок бути частковим; б) треба поміняти місцями засновки, висновок має бути такий: "Деякі частини мови - це слова, які позначають дію"; в) побудований правильно.
 2.  а) Жодний монолог не є бесідою двох людей, б) 3 двох заперечних засновків не можна побудувати висновок.
 3.  Неправду сказав Іван. Борис - перше місце, Олексій - друге, Іван - третє, Григорій - четверте.

Умовиводи з двома засновками (один - складне судження зісполучником

якщо..., то, другий - просте судження)

 1.  а) замінити слово отже на мабуть-, 

б) побудований правильно.

 1.  а) Мабуть вона обманула, б) Отже, бухта не замерзла.
 2.  Якщо на полі стоїть опудало, то сторож спить спокійно. На полі стоїть опудало. Отже, сторож спить спокійно.
 3.  Аліна приїхала з Чернігова і захоплюється байками, Оксана - з Чернівців, любить читати казки.
 4.  б) Деякі іменники є другорядними членами речення. Обернення. Деякі другорядні члени речення - іменники.
 5.  б) сумісні.

Сторінки 56-57

 1.  а) з двох часткових засновків не можна побудувати висновок; в) з двох заперечних засновків не можна побудувати висновок; г) замінити слово отже на слово мабуть.
  1.  а) Отже, вона випаровується, б) Отже, жодна риба не є людиною.
  2.  Всі судження - розповідні речення.

Деякі прості речення є судженнями.

Деякі прості речення є розповідними.

 1.  Якщо літо дощове, то помідори чорніють. Помідори почорніли. Мабуть, літо було дощовим.
 2.  Валерій виконував пісню з репертуару Назарія Яремчука, Костянтин - з репертуару Софії Ротару, Вікторія - з репертуару О.Пономарьова, Софія - гурту "ВВ".
 3.  в) людина - футболіст - Андрій Шевченко.

Умовиводи з двома засновками (один - складне судження зі сполучником чи (або), другий - просте судження)

 1.  а) Перший засновок повинен бути таким: "За метою висловлення речення бувають розповідні, питальні чи спонукальні", другий засновок - "Дане речення не є ні розповідним, ні спонукальним". Тоді висновок буде істинним.
 2.  а) Даний іменник не є загальною назвою.
 3.  Дієслова можуть бути у теперішньому, минулому чи майбутньому часі. Дане дієслово не у теперішньому і. не у майбутньому часі. Отже, дане дієслово у минулому часі.
 4.  Артур вчиться у 10 класі, його батьки працюють у лікарні; Борис - у 11 класі, а батьки працюють у міліції; Валентин - у 9-му, батьки працюють на заводі; Руслан - у 8 класі, батьки працюють у магазині.
 5.  б) Число 5023 - непарне чотирицифрове число - чотирицифрове число натуральне число - число.

Завдання на повторення

 1.  а) 3 двох часткових засновків не можна побудувати висновок, в) У висновку треба замінити слово отже на слово мабуть. г) У першому засновку треба називати всі види понять.

2. Отже, дане судження не є хибним, б) Отже, Маруненко не є студентом педагогічного університету.

 1.  Будь-який прямокутник є геометричною фігурою на площині.

Будь-який квадрат є прямокутником.

Будь-який квадрат є геометричною фігурою на площині.

4. Лева було привезено із Новгорода, у нього був номер з обручем; слон - з Тбілісі, він колись танцював у цирку; ведмідь - з Миколаєва, катався на велосипеді; тюлень - із Сум, номер з м'ячем.

6. а) Всі трикутники - многокутники. Перетворення. Жодний трикутник не є не многокутником. Обернення. Деякі многокутники - трикутники.

Сторінки 62-63

 1.  Всі рослини - живі організми.

Всі кущі - рослини.

Всі кущі - живі організми.

 1.  Якщо дитина марнує час, то вона не досягне успіхів у навчанні. Ця дитина марнує час. Отже, вона не досягне успіхів у навчанні.
 2.  Всі гриби є їстівними чи неїстівними. Даний гриб не є їстівним. Отже, даний гриб - є неїстівний.
 3.  Жодний заєць не вміє літати. Перетворення. Всі зайці вміють не літати.
 4.  Симчук - електрик, Дольська - штукатур, Ковтун - газозварник, Васюта - маляр, Бендеберя - сантехнік.

Завдання на повторення вивченого

за рік

 1.  б) Костюм Дробишева Максима - чоловічий костюм - костюм - верхній одяг - одяг.
  1.  а) треба поміняти місцями другий засновок і висновок; б) з двох часткових суджень не можна побудувати висновок.
  2.  Будь-який іменник - самостійна частина мови. Будь-яка власна назва є іменником. Отже, будь-яка власна назва є самостійною частиною мови.
 2.  Жодна викрутка не є предметом посуду. Перетворення. Будь-яка викрутка є не предметом посуду.
 3.  а) за формою написання: поетичні і прозові; б) за формою випуску: у таблетках, рідина, капсули.

Сторінка 67

 1.  Якщо буква ю стоїть першою у слові, то вона позначає два звуки. Буква ю позначає два звуки у слові. Мабуть, вона стоїть першою у слові.
 2.  а) Дане речення не є окличним.
 3.  а) Кожний костюм є предметом верхнього одягу. Протиставлення. Жодний не предмет верхнього одягу не є костюмом.
 4.  Вишневий.

      Сторінки 67-68

 1.  а) Другий засновок і висновок мають бути заперечними судженнями, б) 3 двох часткових суджень не можна зробити висновок.

в) Висновок: "Всі дуби є рослинами".

г) Петрику може боліти і горло, і голова. Тому висновок зробити неможливо.

 1.  Будь-який гетьман є державним діячем. Богдан Хмельницький - гетьман. Отже, Богдан Хмельницький є державним діячем.
 2.  Якщо число закінчується цифрою 6, то воно ділиться на 2. Дане число ділиться на 2. Мабуть, воно закінчується цифрою 6.
 3.  а) за віком: на дітей і дорослих; б) за призначенням: на верхній, нижній та головні убори; в) за способом оформлення: на усне і писемне.

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У З КЛАСІ   3 

Розділ І. ПОНЯТТЯ  12 

Обмеження й узагальнення понять………………………………..13

Поділ понять ………………………………………………………..17

Завдання на повторення ……………………………………………24

Перевір себе …………………………………………………………26  

Розділ II. УМОВИВІД .29

Умовивід. Перетворення …………………………………………...30

Умовивід. Обернення………………………………………………..34 Завдання на повторення …………………………………………….37

Умовивід. Протиставлення …………………………………………42

Завдання на повторення …………………………………………….48

         Перевір себе .. . 51

Умовиводи з двома засновками - простими судженнями……….. 53

Умовиводи з двома засновками (один - складне судження зі     сполучником якщо..., то, другий – просте судження)……………………………………………………………. 65

Умовиводи з двома засновками (один - складне судження зі сполучником чи (або), другий - просте судження)………………71

Завдання на повторення……………………………………………..74 Перевір себе…………………………………………………………. 78  

ЗАВДАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК ……..80

Перевір себе …………………………………………………………85

          Додаткові завдання………………………………………………….86  

         Вузлики на пам'ять……………………………………………………90  Відповіді та розв'язання………………………………………………91

 

Керівник проекту: Алла Лук'янець.

Головний редактор: Ізольда Нізельська.

Редактори: Людмила Ліщинська, Юлія Колесникова, Тетяна Яремчук. Художник: Вікторія Дунаєва.

Технічний редактор: Людмила Лопушанська.

Комп'ютерна верстка: Ніна Голяк.

Комп'ютерний набір: Галина Музиченко.

Керівник проекту: Алла Лук'янець.

Головний редактор: Ізольда Нізельська.

Редактори: Людмила Ліщинська, Юлія Колесникова, Тетяна Яремчук. Художник: Вікторія Дунаєва.

Технічний редактор: Людмила Лопушанська.

Технічний редактор: Людмила Лопушанська.

Комп'ютерна верстка: Ніна Голяк.

Комп'ютерний набір: Галина Музиченко

Навчальне виданняМитник Олександр Якович

ЛОГІКА

Навчальний посібник для 4 класу

Рекомендовано

Міністерством освіти і наук

України (Лист № 1/11-1038 від 18,02.2009 р.)

Підписано до друку 21.05.2009 р. Формат 84x108/16.

Папір офсетний. Гарнітура РгадтаїісаС. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 8,4. Умовн. фарбо-відб. 16,8. Обл.-вид. арк. 4,7.

Наклад 10000 прим.

Зам. № 02505/1

ТОВ "Видавництво "Початкова школа".

04213, Київ, вул. Прирічна, 25-А. Тел./факс 8 (044) 501-03-87.

Е-таіІ: росІіа4коуа@икгроз!.пе1 Свідоцтво ДК № 1025 від 29.08.2002 року.

Видрукувано в друкарні ВПЦ "Літопис-ХХ".

03151, Київ, Повітрофлотський пр., 56


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16559. Структурирование и отбор данных в MS Excel’2000/200 131.5 KB
  Лабораторная работа № 13 Тема: Структурирование и отбор данных в MS Excel2000/2003. Цели работы: Освоить структуризацию данных и основные операции по работе со списком в MS Excel2000/2003. Содержание работы: Оформить список в таблице MS Excel2000/2003. Осуществить операции с записями...
16560. Подведение итогов и отчетов по данным в ЭТ MS Excel 130.5 KB
  Лабораторная работа № 14 Тема: Подведение итогов и отчетов по данным в ЭТ MS Excel. Цели работы: Освоить применение основных команд по подведению итогов и составлению отчетов при работе со списком в MS Excel2000/2003. Содержание работы: Подведения итогов в списке используя н
16561. Изучение основ технологического применения озона 171.5 KB
  Лабораторная работа № 1 Изучение основ технологического применения озона Цель работы Ознакомление с распространенными схемами технологического применения озона; Исследование выходных характеристик генератора озона; Изучение процесса растворения аб...
16562. Исследование работы барьерного озонатора 154 KB
  Лабораторная работа № 2 Исследование работы барьерного озонатора 1. Цель работы Ознакомление с конструкцией барьерного озонатора принципом его работы и выходными параметрами. Исследование режимов работы барьерного озонатора определение концентрации о...
16563. Магнитно-импульсная обработка металлов 82 KB
  Лабораторная работа № 3 Магнитноимпульсная обработка металлов 1. Цель работы Ознакомление с принципом деформирования проводящих заготовок в импульсном магнитном поле с узлами и элементами установок для магнитноимпульсной обработки металлов а также ознако...
16564. Нанесение порошковых полимерных покрытий в камерах с электрическим кипящим слоем 66.5 KB
  Лабораторная работа № 4 Нанесение порошковых полимерных покрытий в камерах с электрическим кипящим слоем 1. Цель работы Ознакомление с технологией и устройствами для нанесения порошковых полимерных покрытий в электрическом поле. Изучение процесса нанесения ...
16565. Электросепарация 104.5 KB
  Лабораторная работа № 5 Электросепарация 1. Цель работы Изучение принципа работы электростатического сепаратораразделяющего материалы по проводимости. Экспериментальное изучение процесса электросепарации напримере конструкции наклонного пластин
16566. Исследование работы электрофильтра 135.5 KB
  Лабораторная работа № 6 Исследование работы электрофильтра 1. Цель работы Изучение принципа работы электрофильтра. Экспериментальное определение степени очистки воздуха от частиц аэрозоля. Ознакомление с конструкцией малогабаритного электрофильтра. ...
16567. Исследование работы нейтрализаторов статического электричества 67 KB
  Лабораторная работа № 7 Исследование работы нейтрализаторов статического электричества 1. Цель работы Экспериментальное определение эффективности работы пассивных индукционных и активных высоковольтных нейтрализаторов статического электричества. ...