18364

Рекуррентное соотношение

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

12 урок. Рекуррентное соотношение. Рекуррентным называется соотношение при котором очередной элемент последовательности выражается через предыдущий или предыдущие. Вычислить n элемент последовательности n задается с клавиатуры : 235917 где ...

Русский

2013-07-08

184 KB

1 чел.

12  урок . Рекуррентное соотношение.

Рекуррентным  называется  соотношение,  при  котором  очередной элемент  последовательности  выражается  через  предыдущий,  или  предыдущие.

  1.   Вычислить  n – элемент последовательности (n- задается  с  клавиатуры) : 2,3,5,9,17… где  ai=2*ai-1-1,  т.е  третий  элемент (n=3) равен 5,  пятый  равен 17.

                Программа                                            Решения

                

  1.  Задача  Сеты.  Вычислить  n – элемент последовательности (n- задается  с  клавиатуры) : 1,2,4,8,16,32,… где  ai=2*ai-1,  т.е  третий  элемент (n=3) равен 4,  пятый  равен 16.

 Программа                                            Решения

          

  1.  Факториалом  числа n!  называется  произведение  ряда  чисел  от  1  до n ,  например: 3!=1*2*3,   5!=1*2*3*4*5.  Составить  программу,  вычисляющую n! (n задается  с  клавиатуры).  Например,  7!=1*2*3*4*5*6*7=5040

 Программа                                            Решения

                           

4)

  

Разберемся  с  программой:   а321=2; а432=3;… аii-1i-2  т.е.  каждый  последующий элемент  ряда  равен  сумме  двух  предыдущих,  начиная  с  третьего.

Проследим  за  логикой.  Обозначим  пр1=1(первый  элемент);  пр2=1(второй элемент), результат- искомый  элемент,  б- номер  искомого элемента(б=3 – третий элемент=2, б=6 – шестой элемент=8 и т.д.

б

результат=пр1+пр2

пр1

Пр2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

пр1+пр2=2

пр1=пр2=1

пр2=результат=2

4

пр1+пр2=3

пр1=пр2=2

пр2=результат=3

5

пр1+пр2=5

пр1=пр2=3

пр2=результат=5

6

пр1+пр2=8

пр1=пр2=5

пр2=результат=8

                  Программа  а                                                Решения

Для  самостоятельного  решения.

Для  4  задачи  выполните  пункты  б  и  с


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52320. Цикли з параметром. Площа криволінійної трапеції 49 KB
  Тема уроку з алгебри: Площа криволінійної трапеціїâ€. Освітня мета уроку математики: закріпити вміння і навички знаходження площі криволінійної трапеції через поняття первісної; ознайомити учнів із наближеними методами обчислення площі криволінійної трапеції; підготувати учнів до свідомого сприймання поняття інтегралу. Учитель математики: Що собою являє криволінійна трапеція Як знайти площу криволінійної трапеції Який метод використовується для цього Відповідь на це питання повинна бути проілюстрована малюнком і подана детальна...
52321. Народна казка (українська література), література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства (зарубіжна література), виконання ілюстрацій до казки (образотворче мистецтво) 39 KB
  Мета: Розширити знання учнів про казки як вид усної народної творчості; повязати розвиток духовного багатства людства з розвитком фольклору і літератури; удосконалювати навички виразного читання та розуміння прочитаного; розвивати усне мислення; дати поняття про ілюстрацію та працю художників - ілюстраторів дитячої книжки
52322. Розмноження й розвиток рослин 48 KB
  Біологічний диктант вибрати окремо ознаки вітро та комахозапильних рослин Квітки дрібні безбарвні запаху не мають. Квітки великі яскраві. Дрібні квітки зібрані в суцвіття. Квітки розцвітають рано до розпускання листя.
52323. Розвиткове навчання засобами пропонованої технології 161 KB
  Та чи всяка діяльність учня є проявом його розумових зусиль Альтернатива тут така: якщо після виконання якогось завдання учень не прагне вдосконалення чи пізнання нового то він досяг рівня дії; якщо ж стає на шлях пошуку нових способів діяльності в біології – хоча б до самостійного порівняння аналізу тощо тоді це є ознакою пізнавальної діяльності яка є інструментом розвиткового навчання. Засобами розвиткового навчання на уроці за пропонованою технологією є завданнякарточки друковані на папері чи в комп’ютерному вираженні. Вони є...
52324. Сучасний урок. Яким він повинен бути 163 KB
  Стимулюючу роль в організації навчального процесу відіграють заняття учнів у малих групах парна групова колективна форми. Це найпрогресивніша група тварин. Що їх таких різних об’єднує в один тип Від яких тварин вони походять Вивчення нового матеріалу План: Класифікація типу Членистоногі Тип Членистоногі Клас Ракоподібні Клас Павукоподібні Клас Комахи Особливості зовнішньої будови і покривів членистоногих порівняно з кільчаками робота в...
52325. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. УСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ З БІОЛОГІЇ 440.5 KB
  ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. Гельмонт здійснив такий дослід з рослинами. Рослину поливали дощовою водою упродовж п'яти років. Ломоносов припустив що рослина живиться з повітря.
52326. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 343 KB
  Вивчаючи рослини з класу однодольні можна використати досить таки різноманітний народознавчий матеріал: легенди звичаї і обряди загадки прислівя та приказки про агротехніку вирощування злакових: казав ячмінь: Кидай мене в болото то я буду як золото посієш кукурудзу впору матимеш зерна гору; жито говорить: Сій мене в золу аби в пору овес каже: Топчи мене в грязь я буду як князь ; сій овес у кожусі а жито в брилі; сій просо густо у дітей не буде пусто. За таку вдачу барвінок став символом мужності символом справжнього козака:...
52327. Тесты по биологии, 8 класс 103.5 KB
  Какие простейшие относятся к классу корненожек а амеба обыкновенная; б амеба дизентерийная; в эвглена зеленая. На какие внешние раздражители реагируют одноклеточные а физические; б химические; в земное притяжение. Какие функции митохондрий у простейших организмов а синтез АТФ; б синтез белков; в дыхания; г расщепления АТФ. Какие из перечисленных клеток имеются в теле гидры а кожномускульные; бпромежуточные; в мускульные; г эпителиальные.
52328. Групові форми і методи навчання на уроках біології 155.5 KB
  Тому в сучасній системі України головною метою навчання біології є інтелектуальний розвиток учнів засобами навчального предмету формування особистостей виховання громадян демократичного суспільства закладання підвалин екологічного стилю мислення підготовка до життя у високотехнологічному суспільстві. В умовах оновлення системи шкільної освіти і біології зокрема розроблено проект концепції що передбачає різнорівневе навчання впроваджуються нові навчальні технологи створюються нові програми підручники та навчальні посібники....