18366

Массивы - заполнение и простые действия

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

14 урок. Массивы 1 урокзаполнение и простые действия. Массивы описываются следующим образом: цел таб а[1:50] вещ таб а[1:50] Заполнение массива из 5 чисел внутри алгоритма и нахождение среднего арифметического этих...

Русский

2013-07-08

63 KB

8 чел.

14  урок. Массивы- 1 урок-заполнение и простые действия.

Массивы  описываются  следующим  образом:

                       цел  таб а[1:50]        вещ   таб а[1:50]    

  1.  Заполнение  массива  из  5  чисел  внутри  алгоритма и  нахождение  среднего  арифметического  этих  чисел.

      

  1.  Заполнение  массива из 5  чисел через цикл  и ввод  с  клавиатуры, и  нахождение суммы  первых трех  элементов  массива.

     

  1.  Заполнение  массива  из 5  чисел через  генератор  случайных  чисел  в  диапазоне  от 1  до 10  и   вывод  этих  чисел  на  экран.

          

Для  самостоятельного  решения

  1.  Заполните массив  из 10  чисел через  генератор  случайных  чисел  в  диапазоне  от 1  до 10   и  найдите,  на  сколько  сумма  первых 5  чисел  больше  суммы  вторых.
  2.  Заполните массив  из 10  чисел через  генератор  случайных  чисел  в  диапазоне  от 1  до 10   и  найдите разность  между  первым  и  последним  элементами.
  3.  Заполните массив  из 10  чисел через  генератор  случайных  чисел  в  диапазоне  от 1  до 10   и  найдите  квадратный  корень  из  суммы  первых 2  элементов
  4.  Заполните массив  из 10  чисел   вручную  и  найдите,  частное  первого и  последнего  элементов.
  5.  Заполните массив  из 10  чисел   вручную  и  найдите,  частное  суммы первого и  последнего  элементов   на  пятый  элемент.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58006. Функція у = х2 її властивості, графік 64.5 KB
  Функція у = х2 її властивості графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розвязання рівнянь виду х2 = а; формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять відпрацювати навички роботи з графіком функції...
58007. Від атома до Галактики 158 KB
  Мета уроку: Узагальнити і систематизувати знання учнів по темі „Степінь з цілим показником”. Формувати в учнів вміння встановлювити головне. Самостійно застосовувати набуті знання в стандартних і не стандартних ситуаціях, а також вміння аналізувати певні математичні твердження, робити висновки.
58008. Чотирикутники. Подібність трикутників. Теорема Піфагора. Площі многокутників Розв’язування прямокутних трикутників 175.5 KB
  Мета уроку: Вдосконалення компентентності учнів з теми: Подібність трикутників, теореми Піфагора; площі многокутників; розв’язування прямокутних трикутників. Формувати вміння застосовувати їх під час розв’язування практичних (прикладних) задач; активізувати пізнавальну діяльність учнів;
58009. Геометрические преобразования 144 KB
  Цель урока: Показать исключительную роль принципа симметрии в научном познании мира в человеческом творчестве и научить различать многообразные проявления симметрии в окружающем мире. Задачи: дать представление о симметрии в геометрии; научить распознавать виды симметрии...
58010. Географічні відкриття на уроках математики 141 KB
  Мета: освітня: підвищення мотивації до вивчення предметів шкільного курсу; повторення тем з математики: пропорції відсотки масштаб; розвинути в учнів уміння реалізовувати практичні звязки курсу математики і географії з майбутньою професією...
58011. Герб и его символика 49 KB
  Художественно-литературное название урока: Рисунок является источником и душой всех видов изобразительного искусства и корнем любой науки итальянский художник Микеланджело Тема урока: Герб и его символика Каждое искусство имеет как бы два...
58012. ES HERBSTET SCHON 365.5 KB
  Цілі уроку: Практична: опрацювати нову лексику по темі «Пори року», активізувати лексичний матеріал в усному і писемному мовленні, навчити учнів говорити про погоду восени, описувати осінній ліс, розвивати навички читання і аудіювання. Освітня: розширити знання учнів про природу рідного краю.
58013. Гидросфера. Обобщающий урок 80.5 KB
  Развивать познавательный интерес и географическое мышление учащихся; воспитывать географическую культуру и эстетическое восприятие географических объектов через литературные произведения.
58014. Гістотехнології. Основні напрямки біотехнології 80.5 KB
  Мета: розглянути один з нових напрямів біотехнології який займається створенням біологічних замісників тканин і органів; формувати поняття тканинна інженерія розвивати інтелектуальні здібності логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та власного здоров’я...