18396

Статистична перевірка гіпотез

Лекция

Социология, социальная работа и статистика

Тема 7. Статистична перевірка гіпотез Дослідження істотності вибіркових середніх часток і дисперсій можна провести на основі відомих у математичній статистиці законів розподілу та виразів для розрахунку критеріальних статистик. Спочатку формулюють так звану нулоьву ...

Украинкский

2013-07-08

37.5 KB

7 чел.

Тема 7. Статистична перевірка гіпотез

Дослідження істотності вибіркових середніх, часток і дисперсій можна провести на основі відомих у математичній статистиці законів розподілу та виразів для розрахунку критеріальних статистик. Спочатку формулюють так звану нулоьву гіпотезу  - припущення про те, що вибіркова сукупність узгоджується з генеральною, і відповідну їй альтернативну гіпотезу . Потім задають рівень істотності  (ймовірність ризику відхилення нульвої гіпотези), і за таблицями відповідних функцій розподілу знаходять критичні значення – статистичні характеристики для . Згідно з вибраним статистичним критерієм розраховують вибіркове значення критеріальної статистики. Якщо воно перевищує критичне (табличне) значення вибраної функції розподілу, то нульова гіпотеза відхиляється.

Залежно від того, як задається альтернативна гіпотеза, вибирають границй між критичною областю довірчих значень. Якщо перевіряється гіпотеза про відповідність між вибірковою та генеральною сукупністю, то застосовують двосторонній критерій (рис.7.1). У разі перевірки за допомогою двостороннього критерію значення статистичної характеристики обчислюють для рівня істотності /2.

Гіпотеза   Гіпотеза  приймається  Гіпотеза

Відхиляється        відхиляється

!      !

!      !

!      !

!   99%   !

!      !

!      !

!      !

!      !

                    0,5%           !      !          0,5%

                                       !      !…………………….

                                                         

 критичне значення            критичне значення     вибіркова

           середня

Рис 7.1. Двостороння перевірка гіпотези для =0,01

Якщо ж досліджується істотність відмінностей у певному напрямку, то використовують односторонній критерій (рис. 7.2).

Гіпотеза  приймається    Гіпотеза  відхиляється

!

!

!

!

95%             !

!

!

!

!            5%

!

_____________________________________________________________

      Z   Вибіркова

         середня

Рис. 7.2. Одностороння перевірка гіпотези при =0,05

Випробування гіпотези можна проводити наступними шляхами:

- на основі вибіркової середньої; якщо генеральна дисперсія відома, то використовують нормальний розподіл, якщо невідома – t-розподіл (ступінь вільності К=n-1. ;

- на основі вибіркової частки; використовують нормальний розподіл;

- на основі порівняння двох дисперсій; використовують F-критерій (ступені вільності =m-1, =n-m);

- на основі порівняння середніх величин двох вибірок; якщо генеральні дисперсії відомі, то використовують нормальний розподіл; якщо невідомі –      t-критерій (ступінь вільності К=);

- на основі порівняння двох вибіркових часток; використовують нормальний розподіл.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37683. Робота з утилітою Disk Manager 498.97 KB
  Ознайомитись з можливостями утиліти Запоминающие устройства Засіб управління дисками в цій версії Windows призначено для виконання таких завдань управління дисками як створення і форматування розділів і томів і призначення літер дисків. Подивитись структуру властивості всіх підключених жорстких дисків рис.рис3 Після аналізу лігічних дисків було виявлено що необхідно провести дефрагментацію диска С.2 Рис 3 Висновки по роботі: На цій лабораторній роботі я вивчив можливості утиліти Disk Mnger операційної системи Windows Vist зробив...
37684. Команди умовних та безумовних переходів восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 234.5 KB
  Для забезпечення таких можливостей використовуються команди умовних та безумовних переходів які дають змогу міняти послідовність виконання програм. Загальні властивості команд переходів Як витікає з їх назви всі розглядувані команди поділяються на дві групи: безумовних та умовних переходів. За винятком команди PCHL яка є однобайтовою всі інші є трибайтовими.
37688. Багатовимірні масиви. Функції. Обробка двовимірних масивів 563.03 KB
  Мета: вивчити засоби опису функцій користувача та задання багатовимірних масивів, навчитись застосовувати функції користувача та алгоритми обробки багатовимірних масивів, зокрема двовимірних.
37689. Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску 41 KB
  Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску. Скористаємось програмою NormMatr. Після її виконання маємо. Всі ці норми менше одиниці. Тому можна вибрати будь-яку векторну норму з цих норм. Але зручно вибрати ту векторну норму, для якої відповідна підлегла норма матриці буде найменшою. Тому виберемо векторну m-норму , для якої коефіцієнт стиску дорівнює
37691. Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля 143.69 KB
  Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.