18543

ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА. Механический прицел считается выверенным если при горизонтальном положении контрольной площадки на казеннике орудия и при горизонтальном положении верхнего среза корзины панорамы по контрольному уровню в продольно

Русский

2013-07-08

12.62 KB

2 чел.

ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА.

Механический прицел считается выверенным, если при горизонтальном положении контрольной площадки на казеннике орудия и при горизонтальном положении верхнего среза корзины панорамы по контрольному уровню в продольном и поперечном направлениях окажется, что:

- пузырьки продольного и поперечного уровня находятся  на середине с  допуском 0...00,5:

- нулевые деления по шкалам углов прицеливания и углов места цели, а также нулевые деления дистанционного барабана совпадают с рисками отсчетных указателей с допуском 0...00,5;

- линия визирования панорамы при угломере 30-00 и отражателя 0-00 параллельна оси канала ствола с допуском 0-00,5

Проверку нулевых установок производить в следующем порядке:

-привести ствол орудия в горизонтальное положение в поперечном и продольном направлениях по контрольному уровню, установленному на контрольной площадке казенника;

Примечание: качество проверки прицела во многом зависит от правильности показаний контрольного уровня, поэтому его следует выверять перед каждой проверкой прицела.

- поставить контрольный уровень на срезе корзины панорамы в поперечном направлении параллельно поперечному уровню и вращая маховик винта механизма поперечного качания, вывести пузырек контрольного уровня на середину;

- повернуть контрольный уровень на срез корзины панорамы на 900 ( поставить в продольном направлении) и, вращая маховик углов прицеливания, вывести пузырек контрольного уровня на середину;

- вывести пузырек продольного уровня  прицела на середину;

В результате перечисленных действий на шкалах тысячных углов прицеливания и шкалах дистанционного барабана должны быть нулевые установки, на шкалах углов места цели 30-00, а пузырек поперечного уровня прицела - на середине.

Если установки на шкалах углов места цели будут не 30-00, то следует вывинтить на 1-2 оборота винт, повернуть кольцо так , чтобы деление 30 его шкалы стало против риски указателя. После этого закрепить винт. Если нулевое деление шкалы тысячных углов прицеливания не совмещается с риской указателя, то необходимо вывинтить на 1-2 оборота винты на торцовой поверхности маховика повернуть кольцо так, чтобы нулевое давление его шкалы стало против риски указателя. После этого закрепить винты маховика. При не совмещении нулевого деления шкалы дистанционного барабана с риской указателя необходимо вывинтить на 1-2 оборота винты и повернуть дистанционный барабан так, чтобы нулевое деление его шкалы стало против риски указателя. После этого закрепить винт.  Если пузырек поперечного уровня окажется не на середине, то необходимо нижним и верхним регулировочным винтами повернуть оправу поперечного уровня так, чтобы пузырек встал на середину, предварительно вывинтить левую (по направлению стрельбы) пробку, которую после регулировке поставить на место.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40818. ПРИРОДА І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ 565.59 KB
  В розділі природа і фізичні властивості грунтів розглядаються інженерногеологічні дослідження фізичні і механічні властивості дисперсних середовищ а також фізикомеханічні процеси взаємодії твердої рідкої і газоподібної складових ґрунту. 4 несучий шар ґрунту 5 підстилаючий шар. Глибина закладення фундаменту це відстань по вертикалі між поверхнею ґрунту і підошвою фундаменту. За конструктивними і технологічними особливостями влаштування фундаменти бувають: мілкого закладення передають навантаження на основу через свою підошву і...
40819. Громадська думка як суспільно-політичний феномен 152.11 KB
  Природа громадської думки як стану масової свідомості. Особливості громадської думки про право 5. Всебічним аналізом цього соціального феномена займається соціологія громадської думки.
40820. Культура стародавнього Єгипту 36.23 KB
  Повсякденне життя єгиптян у часи великих фараонів. Переписувачі й осередки духовного життя. З висоти свого становища бог дав форму навколишньому світові вдихнув у нього повітря світло й життя вступив у двобій із силами безодні. Людство повстало примусивши Ра піднятися в небо але він продовжував зберігати порядок маат принцип істини та справедливості ним встановлений котрий став його життям.
40821. Моделі життєвого циклу та методології розробки ПЗ 451.75 KB
  Моделі життєвого циклу та методології розробки ПЗ Моделі життєвого циклу Модель життєвого циклу ПЗ структура що визначає послідовність виконання та взаємозв'язку процесів дій і завдань протягом життєвого циклу. В рамках специфічних моделей життєвого циклу які приписують правила організації розробки ПЗ в рамках даної галузі або організації визначаються більш конкретні процеси розробки. Таких моделей досить багато адже фактично кожен раз коли деяка організація визначає власний процес розробки в якості основи цього процесу розробляється...
40822. Культура Месопотамії 39.45 KB
  Культура Месопотамії Своєрідність месопотамської культури: космос як держава. Повсякденне життя жителів Месопотамії. Біля джерел біблійських сказань Якщо Стародавній Єгипет був імперією з усіма наслідками що витікали з цього то дещо інша ситуація склалася в Месопотамії Двуріччі з двома великими ріками Євфратом і Тигром які мали декілька приток Месопотамська цивілізація являла собою тип існуючої на давньому Близькому Сході сільськогосподарської' цивілізації заснованої на ірригації.' Шумери заклали основи для подальшого розвитку...
40823. Подэтапы первого этапа моделирования. Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация 183 KB
  Формы представления моделирующих алгоритмов Подэтапы первого этапа моделирования Рассмотрим более подробно основные подэтапы построения концептуальной модели МК системы и ее формализации см. формулировка цели и постановка задачи машинного моделирования системы. Дается четкая формулировка задачи цели и постановка исследования конкретной системы S и основное внимание уделяется таким вопросам как: а признание существования цели и необходимости машинного моделирования; б выбор методики решения задачи с учетом имеющихся ресурсов; в определение...
40824. Получение и интерпретация результатов моделирования систем 160 KB
  Подэтапы второго этапа моделирования. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. Особенности получения результатов моделирования Подэтапы второго этапа моделирования Рассмотрим подэтапы алгоритмизации модели системы и её машинной реализации.1 Построение логической схемы модели.
40825. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ НА ЭВМ 207.5 KB
  Подэтапы третьего этапа моделирования. Общая характеристика метода статистического моделирования. Сущность метода статистического моделирования. Примеры статистического использования Подэтапы третьего этапа моделирования Прежде чем приступить к последнему третьему этапу моделирования системы необходимо для его успешного проведения иметь чёткий план действий сводящийся к выполнению следующих основных подэтапов.
40826. Псевдослучайные последовательности и процедуры их машинной генерации 239.5 KB
  Способы генерации случайных чисел Примеры статистического использования Пример 4. Структурная схема системы SD Система SD функционирует следующим образом: получается пара независимых случайных чисел интервала 0 1 определяется координата точки xi xi1 показанной на рис. Схема моделирующего алгоритма системы SP В данном моделирующем алгоритме после ввода исходных данных и реализации операторов цикла происходит обращение к генератору случайных чисел т. Отметим что во всех рассмотренных примерах не требуется запоминания всего множества...