18549

Стадии и этапы проектирования САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Стадии и этапы проектирования. Разработка сложного изделия и конструкторской документации на него является трудоемким процессом с большими затратами. Гост устанавливает разбивку процессов проектирования на отдельные стадии. На каждой стадии решается определенный к...

Русский

2013-07-08

14.82 KB

29 чел.

Стадии и этапы проектирования.

Разработка сложного изделия и конструкторской документации на него является трудоемким процессом с большими затратами.

Гост устанавливает разбивку процессов проектирования на отдельные стадии. На каждой стадии решается определенный круг вопросов. Стандартом предусматривают следующие стадии проектирования: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект и разработка рабочей технической документации.

Стадии разработки

Этапы выполнения работ

Техническое задание

Разработка технического задания

Техническое предложение

Подбор материалов, разработка технического предложения с присвоением документа литеры «П». Рассмотрение и утверждение технического предложения.

Эскизный проект

Разработка эскизного проекта с присвоением документа литеры «Э». Изготовление и испытание макетов, рассмотрение и утверждение эскизного проекта.

Технический проект

Разработка технического проекта с присвоением документа литеры «Т». Изготовление и испытание макетов, рассмотрение и утверждение технического проекта.

Рабочая конструкторская документация

а) опытного образца, предназначенного для единичного производства.

б) для серийного производства

Разработка КД предназначена для изготовления и испытания образца без присвоения литеры.

Изготовления и испытания опытного образца. Корректировка конструкторской документации по результатам испытания опытного образца с присвоением литеры «О1». Для изделий заказываемых Министерством Обороны, повторные испытания опытного образца и корректировка документов с присвоением литеры «О2»

Изготовление испытания установочной серии по документации с литерой «О1» или «О2», а также присвоение литеры «А». для министерства обороны изготовление головной серии по документации с литеры «А», и соответственно корректировка с присвоением литеры «Б».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.
52434. Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм и его свойства 270.5 KB
  Найти градусную меру неизвестного угла. Найти градусную меру неизвестного угла. Найти неизвестный угол четырёхугольника если три его угла равны 60 100 50. Найти: АД и СД.
52436. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 374 KB
  Wht pretty little mitten Does nybody live here Ніхто не відповідає. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse. Come nd live here with me. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse.
52437. Marry Christmas 61.5 KB
  МАКІЇВКА 2011 Mrry Christms The wrmest Christms greetings Especilly for you To hope you hve hppy time Tht lsts ll New Yer through Christms is on the 25 th of December. Trditionlly Christms festivities lsted 12 dys. Ply snowblls nd dnce He hs crrot for his nose Round the Christms tree He hs funny ht.