18550

Блочно-иерархический принцип проектирования САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Блочноиерархический принцип проектирования. Описание тех.объектов должно быть по сложности согласовано с возможностями восприятия человека и возможностями имеющихся электронновычислительных средств. Однако выполнять это требование в рамках единого описания. Не ра

Русский

2013-07-08

20.3 KB

54 чел.

Блочно-иерархический принцип проектирования.

Описание тех.объектов должно быть по сложности согласовано с возможностями восприятия человека и возможностями имеющихся электронно-вычислительных средств. Однако выполнять это требование в рамках единого описания. Не расчленяя их на составленные части, удается лишь для простых изделий. Для сложных объектов требуется разделение описаний по степени детализации свойств объекта, которая лежит в основе Блочно-иерархического подхода и приводит к появлению иерархических уравнений.

 

БЛОЧНО - ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Сущность БИП состоит в расчленении представлений об объекте проектирования, включая модели, постановки проектных задач, проектную документацию и т. п., на ряд иерархических уровней, иначе называемых уровнями абстрагирования. Цель расчленения – замена малого числа проектных задач чрезмерной сложности большим числом задач допустимой сложности.

Уровни абстрагирования различаются степенью детализации представлений об объекте проектирования. Каждому уровню соответствует своё определение системы и элемента. Части объекта, рассматриваемые как элементы на некотором k –ом уровне, описываются как системы на соседнем более низком (k+1) – ом уровне.

Кроме декомпозиции представлений об объекте проектирования по степени детализации на иерархические уровни, применяют расчленение представлений об объекте по характеру отражаемых свойств (сторон) объекта на ряд аспектов. Аспект, связанный с описанием принципов действия и процессов функционирования объекта, называют функциональным.

К числу основных аспектов представлений, кроме функционального относится конструкторский и технологический, связанные соответственно с описаниями конструкций и технологии изготовления изделий.

В каждом аспекте вводятся свои уровни абстрагирования. В функциональном аспекте принято выделять системный (структурный), функционально – логический, схемотехнический и компонентный уровни.

На системном уровне в качестве систем фигурируют комплексы, например, ЭВМ, РЛС, система управления движущимся объектом, а в качестве элементов – блоки (устройства) аппаратуры, например, процессор, модем, передатчик, и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48257. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН 83 KB
  Мультиферментные комплексы примеры биологическая роль. Микросомальная система оксидоредуктаз ее биологическая роль. Понятие биологическая роль. Роль кислорода.
48258. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ НБУ 1.51 MB
  Перший її рівень представляє Національний банк України який відіграє роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Виходячи з цього Національним банком України розроблено два Плани рахунків: один для установ Національного банку України другий для комерційних банків. Безперервність діяльності банку вважається що банк постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість первісна вартість за мінусом зносу банку необхідно врахувати...
48259. Ідейно-теоретичні концепції свободи преси 892.5 KB
  Основні принципи авторитаризму контроль регламентація та використання засобів масової комунікації. У цих рисах німецька нацистська журналістика дуже схожа з радянською тоталітарною системою масової комунікації тому її можна визначити як перехідну модель журналістики між авторитарною та тоталітарною системами журналістики. Саме суди визначають межі втручання влади у сферу масової комунікації. Тут не вистачає специфіки комунікації як творчого процесу бо з одного боку визначення надто широке телевізор телефон наприклад теж можна...
48260. Феномен університетської освіти у історичному вимірі 945.5 KB
  В XI столітті XII столітті були засновані: Болонський університет 1088 Болонський університет найстаріший університет Європи в місті Болонья Північна Італія заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Заснований Університет Історія 9 століття Салерно Італія Медичний факультет; статус університету під сумнівом кінець 11 століття Болонья Італія Точна дата заснування не відома; офіційний рік заснування 1088; В кінці 11 століття існувала школа права; поступовий розвиток в університет 13 століття Заснований Університет...
48261. Літературознавство як наука 224 KB
  Автор будьякого художнього твору завжди репрезентує певний культурний прошарок своєї доби спостерігаючи яку беручи участь в її житті він водночас представляє певний ідеологічний або політичний напрям. Щоб розібратися в задумі письменника в політичній спрямованості його твору чи творчості треба знати основні факти біографії митця його зв'язки з іншими людьми участь у політичному і громадському житті. Вужчим за науковим обсягом вважаються так звані допоміжні галузі літературознавства бібліографія археологія текстологія методика...
48262. Уголовно-процессуальное право 108.76 KB
  Структурно уголовно-процессуальное право распадается на части; Общую и Особенную. Деление это носит двойственный характер. С одной стороны, оно отражает специфику структуры Уголовно-процессуального кодекса, что уже понятия уголовно-процессуального права. С другой стороны, такая дифференциация оправдана методологически.
48264. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ 4.42 MB
  Епізоотологія наука яка вивчає об'єктивні закономірності процесів виникнення розвитку поширення і згасання інфекційних хвороб тварин та на основі пізнання загальних закономірностей а також сучасних даних суміжних наук розробляє раціональні заходи профілактики і ліквідації епізоотій. Назва науки Епізоотологія як вчення про заразні захворювання сільськогосподарських і диких тварин птахів риб бджіл складається з трьох грецьких слів: ері на zoon тварина і logos вчення. Тобто мова йде про значне ураження тварин...
48265. Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційно-видавничого процесу 256 KB
  Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційновидавничого процесу. План Предмет і завдання курсу Загальне редагування. Зміст поняття редагування.