18550

Блочно-иерархический принцип проектирования САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Блочноиерархический принцип проектирования. Описание тех.объектов должно быть по сложности согласовано с возможностями восприятия человека и возможностями имеющихся электронновычислительных средств. Однако выполнять это требование в рамках единого описания. Не ра

Русский

2013-07-08

20.3 KB

43 чел.

Блочно-иерархический принцип проектирования.

Описание тех.объектов должно быть по сложности согласовано с возможностями восприятия человека и возможностями имеющихся электронно-вычислительных средств. Однако выполнять это требование в рамках единого описания. Не расчленяя их на составленные части, удается лишь для простых изделий. Для сложных объектов требуется разделение описаний по степени детализации свойств объекта, которая лежит в основе Блочно-иерархического подхода и приводит к появлению иерархических уравнений.

 

БЛОЧНО - ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Сущность БИП состоит в расчленении представлений об объекте проектирования, включая модели, постановки проектных задач, проектную документацию и т. п., на ряд иерархических уровней, иначе называемых уровнями абстрагирования. Цель расчленения – замена малого числа проектных задач чрезмерной сложности большим числом задач допустимой сложности.

Уровни абстрагирования различаются степенью детализации представлений об объекте проектирования. Каждому уровню соответствует своё определение системы и элемента. Части объекта, рассматриваемые как элементы на некотором k –ом уровне, описываются как системы на соседнем более низком (k+1) – ом уровне.

Кроме декомпозиции представлений об объекте проектирования по степени детализации на иерархические уровни, применяют расчленение представлений об объекте по характеру отражаемых свойств (сторон) объекта на ряд аспектов. Аспект, связанный с описанием принципов действия и процессов функционирования объекта, называют функциональным.

К числу основных аспектов представлений, кроме функционального относится конструкторский и технологический, связанные соответственно с описаниями конструкций и технологии изготовления изделий.

В каждом аспекте вводятся свои уровни абстрагирования. В функциональном аспекте принято выделять системный (структурный), функционально – логический, схемотехнический и компонентный уровни.

На системном уровне в качестве систем фигурируют комплексы, например, ЭВМ, РЛС, система управления движущимся объектом, а в качестве элементов – блоки (устройства) аппаратуры, например, процессор, модем, передатчик, и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35216. Будівельні конструкції, Конспект лекцій 1.28 MB
  Короткий історичний нарис розвитку конструкцій із деревини та пластмас. Сучасний стан та галузі раціонального використання в будівництві конструкцій з дерева та пластмас. Сировинна база. Класифікація і стандартизація лісних товарів. Переваги та недоліки деревини порівняно з іншими конструкційними матеріалами.
35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.
35221. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 29.78 KB
  В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.
35222. Шектеулі рұқсат қалдықтар 135 KB
  Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әртүрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқарылуына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын
35223. Технічні пристрої организаціїї і регулювання руху транспорту. Регулювання вуличного руху 1.24 MB
  снують дорожні знаки за характером і організації інформації вирішують локальні завдання. Це, як правило, конконкретна інформація попередження, заборони, приписи, не враховує оперативних змін дорожніх і метеорологічних факторів, умов освітлення, характеристик транспортного потоку...
35224. Створення баз даних та робота з ними 147 KB
  Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..