18612

Стадии проектирования САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Стадии проектирования САПР В России действует государственный стандарт на стадии проектирования САПР ГОСТ 34.60190. Существует и международный стандарт на стадии жизненного цикла программной продукции ISO12207:1995. Проектирование как процесс развивающийся во вр...

Русский

2013-07-08

29 KB

14 чел.

Стадии проектирования САПР

В России действует государственный стандарт на стадии проектирования САПР - ГОСТ 34.601-90. Существует и международный стандарт на стадии жизненного цикла программной продукции (ISO12207:1995).       

Проектирование как процесс, развивающийся во времени, расчленяется на стадии, этапы, проектные процедуры и проектные операции.

При проектировании технических объектов выделяют следующие стадии:

1) предпроектные исследования;

2) техническое задание;

3)техническое предложение;

4)эскизный проект;

5)технический проект;

6) рабочий проект;

7) испытание;

8)внедрение.

Предпроектные исследования проводят на начальной фазе работы и они заключаются в анализе (обследовании) деятельности предприятия или целесообразности создания технического объекта. Стадии научно-исследовательских работ (1,2,3) определяют назначение, принципы построения технического объекта и формулируют (Т3) на его проектирование. На стадии опытно-конструкторских работ (4) проверяют корректность и реализуемость основных принципов и положений, определяющих функционирование будущего объекта, создается его эскиз. На стадии технического проекта — всесторонняя проработка всех частей проекта, конкретизируются и детализируются технические решения. На стадии рабочего проекта формируется вся необходимая документация для изготовления объекта, который затем испытывается, и по результатам испытаний вносятся изменения в проектную документацию.

Этап проектирования — часть процесса проектирования, включающая в себя формирование всех требующихся описаний объекта, относящихся к одному или нескольким иерархическим уровням или аспектам проектирования.

Составные части этапа проектирования — проектные процедуры. Проектные процедуры — формализованная совокупность действий, выполнение которых заканчивается получением проектного решения. Например, проектными процедурами являются оптимизация, расчет параметров, выбор типовой конструкции, компоновка оборудования, анализ кинематики. Различают проектные процедуры анализа и синтеза. Анализ заключается в определении функционирования объекта по его описанию, анализ необходим для оценки проектов. В противоположность этому, синтез состоит в создании описания объекта по заданному функционированию, т.е. при синтезе создаются проекты объектов.

Составными частями проектных процедур являются проектные операции — действия или совокупность действий, которые неизменны для ряда проектных процедур. Например, проектными операциями являются вычерчивание типового графического изображения - рамки чертежа, вала, муфты; построение сетки, расчет внешних воздействий на систему или ее компоненты.

Таким образом, проектирование можно представить как реализацию некоторых последовательностей проектных процедур - маршрутов проектирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84000. Узагальнення вивченого про прислівник 44 KB
  Мета: вдосконалювати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні. Розвивати вміння використовувати прислівники у текстах визначати їх роль; розвивати здатність учнів до взаємодії мовне чуття мислення увагу пам’ять; виховувати самостійність старанність наполегливість...
84001. Колективне складання текстів різного типу про осінь 207 KB
  Учитель читає вірш: Лоскоче душу промінь золотавий Убравши пишно парки і ліси Йде краєм осінь Туман ранковий стелиться над ставом І лине сум прощальної краси. звучить тиха мелодія і на дошці розміщені ілюстрації осені в природі Скажіть хто створює цю красу Так осінь.
84002. Вживання прикметників у прямому і переносному значенні 39.5 KB
  Мета: Формувати вміння розрізняти прикметники вжиті в прямому і переносному значенні; закріплювати знання про прикметники Їхню роль у тексті; розвивати інтерес до усної народної творчості; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови.
84003. Космічна подорож. Закріплення знань про часові форми дієслова 37.5 KB
  Мета: формувати вміння учнів визначати час дієслів та змінювати дієслова за часами; спостерігати за роллю дієслів у реченні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати гордість за свою Батьківщину. Що називається дієсловом Як змінюються дієслова Як визначити час дієслова...
84004. РІД IМЕННИКIВ. ЗМІНЮВАННЯ IМЕННИКIВ ЗА ЧИСЛАМИ 96.5 KB
  Мета: - перевірити знання учнів про іменник, як частину мови, закріпити знання дітей про змінювання іменників за числами, повторити з учнями рід іменників, розвивати вміння правильно ставити рід у словах, повторити антоніми, збагачувати активний словник школярів, продовжувати роботу...
84005. Складання твору за картиною «Зима - чарівниця» 114 KB
  Мета: Ознайомити із темою уроку. Формувати вміння добирати найбільш влучні Прикметники під час складання твору. Розвивати зв’язне мовлення мислення, спостережливість. Удосконалювати чітко і повним реченням відповідати на запитання. Збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до природи.
84006. Розвиток зв’язного мовлення. Твір «Моє місто» 133.5 KB
  Мета. Хід уроку Організація класу Актуалізація опорних знань Слово вчителя Діти послухайте вірш Моє місто Умань стародавнє. Яке місто названо у вірші З якої букви потрібно писати це слово На каліграфічній хвилинці повторимо правила написання букв У у букво сполучення із даними буквами.
84007. Навчальний переказ у формі прес-конференції 153.5 KB
  Мета: Вчити дітей передавати послідовно зміст зв’язного тексту. Розширити і збагатити знання учнів про сову, осмислити значення цієї пташки. Розвивати уяву, фантазію, спостережливість. Виховувати бережне ставлення до природи. Засобом рольової гри та нестандартним підходом...
84008. Общая характеристика эволюции управленческой мысли 19.83 KB
  Первобытно общинный рабовладельческий феодальный периоды. Индустриальный период. Период систематизации научно практических знаний. период связан с бурным развитием промышленности научные открытия и изобретения на фоне буржуазных революций.