18634

Определение корпоративной информационной системы. Основ¬ные принципы комплексной автоматизации предприятия

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Определение корпоративной информационной системы. Основные принципы комплексной автоматизации предприятия. КИС комплекс программ или программная система обеспечивающая основные бизнеспроцессы в компании. Корпоративной информационной системой КИС мы будем...

Русский

2013-07-08

14.45 KB

6 чел.

Определение корпоративной информационной системы. Основные принципы  комплексной автоматизации предприятия.   

КИС - комплекс программ или программная система, обеспечивающая основные бизнес-процессы в компании.

Корпоративной информационной системой (КИС) мы будем называть совокупность специализированного программного обеспечения и вычислительной аппаратной платформы, на которой собственно инсталлировано и настроено программное обеспечение.

В качестве основных методов построения систем комплексной автоматизации можно выделить: компьютерно-ориентированная автоматизация всех этапов производственной деятельности предприятия; интеграция всех систем автоматизации производственной деятельности внутри предприятия; интеллектуализация функций системы автоматизации; специализация интегрированная система автоматизации (ИСА) каждого предприятия; индивидуализация рабочего места ИСА предприятия. Компьютерная автоматизация означает: приоритет автоматизации информационных потоков; компьютеризация всех функций ПДП; наличие обратных информационных связей; реализацию основных системных принципов проектирования систем (модульность, открытость, и т.п.). Интеграция предусматривает: единство сред, охватывающих все системы автоматизации и этапы ПДП (методической, организационной, информационной, программной, технической); единство технологических схем обработки информации; использование единого информационного пространства предприятия. Интеллектуализация означает: разработку и использование интеллектуальных моделей при решении всех функциональных задач на всех этапах ПДП; распределение на каждом рабочем месте знаний между человеком и машиной для решения функциональных задач, закреплённых за рабочим местом, и соответствующим комфортной работе специалиста; проектирование не только объектов и процессов, но главным образом, параметризованных процедур их создания (процедурные модели); унификацию и формализацию процедур обработки знаний; использование баз знаний и интеллектуализацию принятия решений при проектировании и управлении производством; организацию непрерывного накопления (обучение и самообучение системы) знаний, используемых в ПДП. Специализация означает: предметную и производственную ориентацию при создании системы автоматизации предприятия; учет специфики предприятий при создании систем их автоматизации; построение заказных ИСА, ориентированных на конкретное предприятие. Индивидуализация предполагает организацию каждого рабочего места: оснащение локально-ориентированными программными средствами; оснащение техническими средствами с учетом определенных задач; формирование баз данных и знаний, ориентированных на конкретного специалиста и при его участии


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83474. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав відносно міжнародних договорів, державної власності, державних архівів та боргів 37.84 KB
  Однією з найважливіших проблем правонаступництва щодо державної власності є проблема компенсації за власність що переходить до державинаступниці. передбачається що в принципі такий перехід власності повинен відбуватися без компенсації якщо інше не узгоджено зацікавленими державам або не передано на вирішення відповідного міжнародного органу Державапопередниця зобовязана вжити всі заходи для запобігання пошкодження або знищення власності що переходить до державинаступниці. Правонаступництво не стосується власності яка знаходиться на...
83475. Правонаступництво України в зв’язку з розпадом СРСР 39.9 KB
  Правонаступництво України щодо Союзу PCP регулюється комплексом домовленостей з питань правонаступництва що були досягнуті між країнами які увійшли після розпаду СРСР у Співдружність Незалежних Держав серед них: Меморандум про взаємопорозуміння з питань правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу PCP що становлять взаємний інтерес 1992 p. Україна є правонаступницею прав і обовязків СРСР які не суперечать Конституції України. було закріплено що кожна держава СНД має право підтвердити чинність для себе міжнародних договорів СРСР.
83476. Поняття і види територій в міжнародному праві 35.51 KB
  За правовим режимом територія поділяється на три основні види: 1 державна територія; 2 міжнародна територія; 3 територія із змішаним режимом. Державна територія це частина простору земної кулі що знаходиться під суверенітетом держави яка здійснює відносно неї і в її межах своє територіальне верховенство. Територія із змішаним режимом територія на якій одночасно діють норми міжнародного та національного права. До територій зі змішаним режимом також відноситься державна територія міжнародного користування що включає міжнародні річки...
83477. Демілітаризовані і нейтралізовані території 36.41 KB
  Демілітаризована територія - це територія, відносно якої держава прийняли міжнародне зобовязання скоротити або взагалі не розташовувати в її межах військові укріплення і споруди, певні види озброєнь збройних сил. Такі території створюються на основі міжнародних угод з метою забезпечення міжнародної безпеки.
83478. Поняття та склад державної території 35.77 KB
  До складу державної території входять: сухопутна територія поверхня суші включаючи острови; водна територія акваторія що включає внутрішні води і територіальне море; земні надра; повітряний простір розташований над вищевказаними просторами. До внутрішніх вод відносяться: води портів; води заток бухт лиманів ширина входу в які не перевищує 24 морські милі; води заток бухт лиманів і проток ширина входу в які перевищує 24 морські милі але які історично належать даній державі; води річок озер і інших водоймищ що...
83479. Способи придбання території 37.79 KB
  Способи придбання державної території поділяються на первини і похідні. Сьогодні до первинних способів придбання державної території відноситься прирощення території який полягає у встановленні державою суверенітету над утворюваними новими ділянками суші поява яких повязана як з природними процесами наприклад землетрусом так і з діяльністю людини спрямованою на збільшення території держави наприклад намивання нових ділянок території в морі. Похідні способи полягають у переході території однієї держав до складу території іншої як на...
83480. Державні кордони 38.17 KB
  Міжнародне право зобовязує утримуватися від будьяких посягань на кордони інших держав від будьяких вимог або дій спрямованих на захоплення частини або всієї території будьякої держави. Кордони можуть змінюватися відповідно до міжнародного права мирним шляхом. Відомі також випадки коли традиційні кордони визнаються без договірного оформлення спираючись на норми звичаєвого права.
83481. Міжнародні річки 38.03 KB
  Міжнародні річки річки що протікають по території декількох держав або розділяють території декількох держав. Розрізняють власне міжнародні річки судноплавні річки що мають вихід до моря і використовуються для цілей інтенсивного торгового судноплавства; трансграничні багатонаціональні річки ті що протікають по території декількох держав і що не мають виходу до моря вони або несудноплавні або судноплавство по них носить місцевий характер; та прикордонні річки що розділяють території держав. Більш того прибережні держави спільно...
83482. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику 37.85 KB
  З метою визначення міжнародноправового режиму Антарктики 1 грудня 1959 р. Для сприяння реалізації цілей і принципів Договору створен; Консультативна рада що надає свої рекомендації національним урядам та готує проекти конвенцій щодо ресурсів Антарктики. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 р.