18659

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Одним из основных показателей анализа затрат на производство являетсяпоказатель затрат на 1 рубль товарной продукции который вычисляется по следующей формуле: где: затраты на 1 рубль товарной продукции; вид прод...

Русский

2013-07-08

29.51 KB

3 чел.

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.

Одним из основных показателей анализа затрат на производство являетсяпоказатель затрат на 1 рубль товарной продукции, который вычисляется по следующей формуле:

где:  – затраты на 1 рубль товарной продукции;

 – вид продукции;

 – количество продукции i-го вида;

 – себестоимость продукции i-го вида;

 – цена продукции i-го вида.

Затраты на 1 рубль товарной продукции – это универсальный показатель, который:

  1.  имеет комплексный характер (может быть рассчитан как на единицу продукции, так и на весь состав);
  2.  имеет сквозной характер (может быть рассчитан на любом уровне предприятия);
  3.  показывает связь между себестоимостью и прибылью (с одной стороны характеризует уровень себестоимости, с другой – уровень рентабельности и прибыльности продукции).

Задачами анализа затрат на 1 рубль товарной продукции являются:

  1.  определение обшего отклонения по затратам на каждый вид продукции:

где:  - общее отклонение i-го вида продукции;

 - затраты на 1 рубль товарной продукции i-го вида по факту;

 - затраты на 1 рубль товарной продукции i-го вида по плану.

  1.  факторный анализ – определение количественной оценки влияния каждого фактора на показатель.

На изменение затрат на 1 рубль товарной продукции влияют такие факторы, как уровень оптовых цен на продукцию, структура и ассортимент продукции и себестоимость отдельных изделий.

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции можно проводить в динамике, в сравнении с другими предприятиями и в сравнении с плановыми данными.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36502. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул 205.51 KB
  Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Звязок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул. Розрахуємо тиск газу на стінку посудини.
36503. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів із непроникливою стінкою 464.46 KB
  І тепер перейдемо до вивчення елементів симетрії кристалу. Елементи симетрії кристалів. Симетрія це властивість тіла суміщатися із самим собою під час деяких операцій або перетворень симетрії. З однією операцією симетрії ми вже зустрічались на початку лекції це трансляційна симетрія.
36504. Обертальний броунівський рух 244.07 KB
  Такі обертові рухи можна зіставити з коливаннями маленького дзеркальця підвішеного на тонкій пружній дротинці в газі. Величина оскільки дзеркальце рівну кількість разів повертається за годинниковою стрілкою і проти неї тому цим доданком можна знехтувати. Дзеркальце у газі можна розглядати як величезну броунівську частинку так само як і поршень коли ми розглядали газокінетичний зміст температури. Отже за значеннями макроскопічних параметрів якими є температура модуль кручення дротинки та середнє значення квадрату кутового відхилення...
36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка “Неможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ€.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции
36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає звязок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .