18664

Понятие, значение и цели технико-финансового анализа результатов деятельности предприятия

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Понятие значение и цели техникофинансового анализа результатов деятельности предприятия. Главной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение прибыли. В современных условиях дороговизны кредитов предоставляемых банками прибыль

Русский

2013-07-08

14.49 KB

3 чел.

Понятие, значение и цели технико-финансового анализа результатов деятельности предприятия.

Главной целью деятельности любого коммерческого  предприятия  является получение прибыли.

  В современных условиях дороговизны кредитов, предоставляемых  банками, прибыль предприятия является важнейшим  источником  получения  необходимых предприятию  для  развития  производства  (обновления   основных   фондов, исследований, разработки и  выпуска  новой  продукции)  денежных  средств. Прибыль предоставляет предприятию возможность решать  социальные  проблемы

работников. Кроме того, за счет  прибыли  выполняется  часть  обязательств предприятия   перед   бюджетом,   банками,   другими    предприятиями    и организациями.

  Показатели   финансовых   результатов   характеризуют    эффективность деятельности   предприятия.   Поэтому   анализ   финансовых    результатов деятельности  предприятия  является   одним   из   важнейших   направлений финансового анализа предприятия.

  Проведение  финансового   анализа   необходимо   как   управленческому персоналу предприятия, так и  внешним  пользователям,  заинтересованным  в деятельности  предприятия  (собственникам,   кредиторам,   поставщикам   и покупателям, и т. д.).

  Финансовый анализ предоставляет  руководству  предприятия  информацию, необходимую для принятия точных управленческих решений.

  Внешние пользователи  учитывают  результаты  финансового  анализа  для принятия решений относительно сотрудничества с анализируемым предприятием.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия осуществляется в целях:

- систематического контроля за выполнением планов реализации продукции и получением прибыли;

- выявления факторов, оказывающих влияние на объем реализации и финансовые результаты;

- выявления резервов увеличения объема реализации продукции и суммы прибыли;

- разработки мероприятий по использованию выявленных резервов.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве обязательных элементов:

- исследование изменения каждого показателя за анализируемый период («горизонтальный анализ»);

- исследование структуры соответствующих показателей и их изменений («вертикальный анализ»);

- изучение динамики изменения показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов («трендовый анализ»);

- расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности («анализ относительных показателей»);

- изучение влияния отдельных факторов на результативный показатель («факторный анализ»).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56589. Розвиток пізнавальної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови. Повторення вивченого в 3-му класі 54 KB
  Через кору він проступає назовні. А тому треба берегти березу. Усе в лісі радіє, а береза плаче. Берези, з яких випускають багато соку, засихають і швидко гинуть. Таке враження, що це сльози берези. Під гарячим промінням сонця сік швидко тече по її білому тілу. Сік у берези – це те саме, що кров у людини.
56590. Як зробити навчання української мови в початковій школі цікавим для дитини 64 KB
  Такі або аналогічні запитання ставлять періодично перед собою вчителі початкових класів. Моє глибоке переконання, що саме використання віршованих правил і казок на уроках української мови, дає можливість учневі не тільки легко запам’ятати визначення, але і добре засвоїти його.
56592. Естетичний вплив мови на людину 372 KB
  Для того щоб забезпечити привабливість змісту навчання мови, належний виховний і розвивальний потенціал, намагаюся, щоб у свідомості учнів утверджувалися високо вартісні якості української мови, зокрема її естетична цінність
56593. Українська мова. Методичні вказівки 451 KB
  Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять
56594. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках української мови 245 KB
  Мета. Активізувати розумову діяльність учнів спрямовану на узагальнення знань навичок набутих у процесі вивчення теми Іменник як частина мови; удосконалювати орфографічні навички; розвивати мислення і здібності школярівпідвищувати культуру мовлення...
56595. ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 242.5 KB
  Совокупность предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих производство, перераспределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг социально-культурного назначения...