18675

Сигма-Дельта ЦАП

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

СигмаДельта ЦАП. Развитие цифровой звукозаписи резко повышало требования к ЦАП. Высококачественная запись имеет динамический диапазон превышающий 96дБ. Это требование преобразователей имеющих не менее 17 разрядов. Первоначально в цифровых системах звукозаписи полу

Русский

2013-07-08

40.18 KB

17 чел.

Сигма-Дельта ЦАП.

Развитие цифровой звукозаписи резко повышало требования к ЦАП.

Высококачественная запись имеет динамический диапазон, превышающий 96дБ. Это требование преобразователей, имеющих не менее 17 разрядов. Первоначально в цифровых системах звукозаписи получили распространение 18 разрядные параллельные ЦАП с суммированием токов, получаемых с матрицы R2R. При достаточно умеренной цене здесь оказалось сложно добиться монотонности характеристики преобразования.

Вторая проблема – возникающий избыточный шум и в связи с этим искажения сигналов, связанные с наложением спектров, а также с повышенным уровнем шума, называемым шумовым квантованием.

В ЦАП с матрицей R2R считывание информации с носителя производится в последовательном коде, который далее с помощью регистра сдвига преобразуется в параллельный код, а далее с помощью матрицы R2R преобразуется в аналоговый сигнал. Основное искажение происходит за счет шума квантования. Необходимо фильтровать сигнал с выхода ЦАП.

Если фильтруем частоту fmax = 20кГц, частота дискретизации 44,1кГц, необходим фильтр с крутизной переходного участка не менее 60дБ на порядок. С помощью аналоговых фильтров это получить очень сложно, поэтому перед ЦАП с матрицей R2R включают цифровые интерполирующие фильтры (Yamaha, Sony), которые обеспечивают передескритезацию цифровых кодов на входе ЦАП, а затем сглаживает полученные результаты с помощью КИХ-фильтров. В результате этого передескритезация уменьшает требование к выходному аналоговому фильтру.

Структурную схему Сигма-дельта ЦАП можно показать следующим образом.

Сигма-дельта модулятор – цифровое устройство, которое преобразует последовательность многоразрядных цифровых слов, которые получаются после интерполяции в малоразрядные двоичные коды, которые управляют ключевыми элементами малоразрядных параллельных ЦАП. За счет этого энергия шума квантования переносится в высокочастотную область. Интерполяция позволяет использовать одноразрядный ЦАП.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.
69264. Методика вивчення об’єктів технологічної діяльності 338 KB
  Методика ознайомлення учнів п’ятого класу з використанням знарядь праці у процесі технологічної діяльності та об’єктами технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкту технологічної діяльності залежно від потреб людини.