18675

Сигма-Дельта ЦАП

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

СигмаДельта ЦАП. Развитие цифровой звукозаписи резко повышало требования к ЦАП. Высококачественная запись имеет динамический диапазон превышающий 96дБ. Это требование преобразователей имеющих не менее 17 разрядов. Первоначально в цифровых системах звукозаписи полу

Русский

2013-07-08

40.18 KB

17 чел.

Сигма-Дельта ЦАП.

Развитие цифровой звукозаписи резко повышало требования к ЦАП.

Высококачественная запись имеет динамический диапазон, превышающий 96дБ. Это требование преобразователей, имеющих не менее 17 разрядов. Первоначально в цифровых системах звукозаписи получили распространение 18 разрядные параллельные ЦАП с суммированием токов, получаемых с матрицы R2R. При достаточно умеренной цене здесь оказалось сложно добиться монотонности характеристики преобразования.

Вторая проблема – возникающий избыточный шум и в связи с этим искажения сигналов, связанные с наложением спектров, а также с повышенным уровнем шума, называемым шумовым квантованием.

В ЦАП с матрицей R2R считывание информации с носителя производится в последовательном коде, который далее с помощью регистра сдвига преобразуется в параллельный код, а далее с помощью матрицы R2R преобразуется в аналоговый сигнал. Основное искажение происходит за счет шума квантования. Необходимо фильтровать сигнал с выхода ЦАП.

Если фильтруем частоту fmax = 20кГц, частота дискретизации 44,1кГц, необходим фильтр с крутизной переходного участка не менее 60дБ на порядок. С помощью аналоговых фильтров это получить очень сложно, поэтому перед ЦАП с матрицей R2R включают цифровые интерполирующие фильтры (Yamaha, Sony), которые обеспечивают передескритезацию цифровых кодов на входе ЦАП, а затем сглаживает полученные результаты с помощью КИХ-фильтров. В результате этого передескритезация уменьшает требование к выходному аналоговому фильтру.

Структурную схему Сигма-дельта ЦАП можно показать следующим образом.

Сигма-дельта модулятор – цифровое устройство, которое преобразует последовательность многоразрядных цифровых слов, которые получаются после интерполяции в малоразрядные двоичные коды, которые управляют ключевыми элементами малоразрядных параллельных ЦАП. За счет этого энергия шума квантования переносится в высокочастотную область. Интерполяция позволяет использовать одноразрядный ЦАП.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46612. Поняття термін, термінологія, терміносистема. Проблеми кодифікації та стандартизації сучасної економічної терміносистеми 22 KB
  Термінологія це сукупність термінів певної галузі або мови або розділ лексикології вивчає терміни різних галузей знань. Терміносистема це система термінів у певній галузі підгалузі наукового знання що обслуговує певну наукову концепцію або теорію. Кодифікація це систематизація термінів у словниках та довідниках. Стандартизація це вироблення еталонів термінів унормування термінології певної галузі.
46613. Поняття граматична норма. Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах 22 KB
  Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. Граматична форма слова це засіб вираження граматичного значення показник граматичних значень. Прикладами граматичних форм можуть бути закінчення афікси наголос службові слова суплетивні форми порядок слів у реченні чергування звуків чи взагалі контекст.
46614. Синтаксична норма. Складні випадки керування 22 KB
  Складні випадки керування. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. Керування вид підрядного зв'язку коли головне слово вимагає від залежного конкретної граматичної форми яка зберігається при зміні форми головного слова читати книгу читаю книгу. Складні випадки керування: близькі за значенням слова вимагають різних відмінків оволодіти англійською мовою опанувати англійську мову; слова пароніми окрім...
46615. Усна форма літературної мови. Орфоепічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця 22 KB
  Усна форма літературної мови. Усна форма мови це мова яка використовується у спілкуванні. Важливим елементом усної мови є інтонація від якої залежить зміст вислову. Мовна норма сукупність найтісніших усталених елементів мови які в процесі історичного розвитку відібрала і закріпила мовна практика певного суспільства; вони зафіксовані у правописі граматиках і словниках.
46616. Мовний етикет 22 KB
  Він є одним із показників культури мови. Культура мови ознака літературної мови параметр за яким встановлюються авторитетні загальновизнані стандарти реалізовані в нормах писемного й усного спілкування. З культурою мови насамперед пов'язують уміння правильно говорити й писати дотримуватися всіх норм літературної мови.
46617. Типи економічних словників. Їхня характеристика 22 KB
  Також існують ще й спеціальні словники тобто такі в яких набір слів стосується певної галузі знань. Одними з таких є економічні словники. Економічні словники можна класифікувати порізному. Словники відіграють надзвичайно важливу роль у житті кожної людини а спеціальні у житті професіонала.
46619. Общие требования к уроку изобразительного искусства. Традиционный урок его структура и особенности 22.37 KB
  опыт; развивающий характер занятий; реализация дидактических принципов в оптимальных соотнощениях; обеспечение надлежащих условий для продуктивнопознавательной деятти с учетом особенностей интересов; установление межпредметных связей; связь с ранее изученным преемственность; активизация познавательных процессов мотивации; логичность и эмоциональность педагогического процесса; эффективное использование педагогических средств; связь с жизнью; формирование ЗУНОВ;формирование умения учиться; ориентировка на зону ближайшего...
46620. Удельная государственно-политическая система (на примере Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств). Русское право периода раздробленности. Дворцово-вотчинная система управления 22.38 KB
  Период феодальной раздробленности характерен бесконечными войнами распрями междоусобицами разорявшими крестьянство города ослаблявшими военную мощь Руси. Под властью Владимирского князя оказалась огромная территория северовосточной Руси. Как утверждают историки это было сильное и жизнеспособное политическое образование которое могло претендовать не только на самсютоятельность но и на центральное положение во всей Руси. киевский митрополит Максим не терпя насилия татарского оставил Киев и переехал во ВладимирСуздальский что...