18676

Параметры ЦАП

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Параметры ЦАП. Параметры и характеристики ЦАП определяют их точность и быстродействие. Основным точностным параметром является понятие разрешающей способности преобразователя. Разрешающая способность в первую очередь определяется разрядностью входного цифрового ...

Русский

2013-07-08

50.72 KB

2 чел.

Параметры ЦАП.

Параметры и характеристики ЦАП определяют их точность и быстродействие.

Основным точностным параметром является понятие разрешающей способности преобразователя. Разрешающая способность в первую очередь определяется разрядностью входного цифрового кода.

Разрядность входного цифрового кода определяется как двоичный логарифм от максимального числа кодовых комбинаций на входе преобразователя: .

Разрешающая способность по выходному аналоговому сигналу определяется понятием единица младшего разряда (ЕМР, шаг квантования).  

Физически этот параметр показывает на сколько изменится выходная аналоговая величина преобразователя при изменении единицы в младшем разряде входного цифрового кода.

Нелинейность характеристики преобразования. Под характеристикой преобразования ЦАП понимают зависимость входного аналогового сигнала от входного цифрового кода. Нелинейность показывает максимальные отклонения реальной характеристики преобразования ЦАП от идеальной характеристики.

Под идеальной характеристикой преобразования понимается наилучшая прямая линия, соединяющая начальную и конечную точки характеристики преобразования. Например, при использовании в качестве входного когда прямого кода, начальная точка соответствует коду «0» во всех разрядах, а конечная – «1» во всех разрядах.

Нелинейность показывает максимальные отклонения. Отклонение не должно превышать ±0,5 ЕМР.

Кроме общей нелинейности различают дифференциальную нелинейность – это отличие реальной ступеньки преобразования от реальной при конкретном значении входного кода.

Напряжение смещения нуля – это значение напряжения преобразователя при нулевом входном коде.

Одним из важных динамических параметров является время установления выходного напряжения (tуст).

tуст – это интервал времени от момента подачи входного цифрового кода до момента, когда выходное напряжение преобразователя войдет в зону не превышающую величины ЕМР относительно установившегося значения выходного напряжения.

Выбросы выходного напряжения/тока обусловлены неидеальностью и неодновременным срабатыванием элементов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80380. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 138 KB
  Галузі виробництва. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Соціальна і економічна ефективність виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити процес суспільного виробництва фактори які впливають на процес виробництва; межу виробничих можливостей; продуктивні сили суспільства.
80381. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 157 KB
  Метою заняття є розкриття суті економічних потреб їх безмежності розгляд закону зростання потреб охарактеризувати корисність блага і суть економічних інтересів. План Економічні потреби суспільства їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.
80382. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку 165.5 KB
  Економічний зміст власності типи види форми. Економічний зміст та юридична форма власності. Типи види і форми власності. Наслідки процесів роздержавлення і приватизації власності в Україні.
80383. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 47.76 KB
  Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та обєктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
80384. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення 45.55 KB
  До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, що їх використовують або Вони можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Лікувально-оздоровчі властивості мають не самі землі
80385. Правовий режим земель історико-культурного призначення 50.46 KB
  емлі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. При цьому Закон України «Про охорону культурної спадщини» передбачає особливості здійснення права власності на такі землі залежно
80386. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 67.28 KB
  Правовий режим всіх видів (підкатегорій) зазначених земель базується на єдиних принципах: загальнодержавного та суспільного значення категорії земель, до складу якої вони входять; спеціальних завдань використання таких земель.
80387. Предмет, принципи і система земельного права 57.87 KB
  Цією лекцією з теми «Предмет, принципи і система земельного права » ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни « Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення галузі земельного права.
80388. Земельні правовідносини 45.98 KB
  Цією лекцією з теми «Земельні правовідносини» ми продовжуємо вивчення теоретичної частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення щодо земельних правовідносин.